Lost in translation? Het belang van meer duidelijkheid bij het gebruik van kernbegrippen uit de gehechtheidstheorie in wetenschap en praktijk | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 42 Number 3
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

De gehechtheidstheorie heeft een grote invloed gehad op de manier waarop er zowel in de wetenschap als in de praktijk gedacht wordt over de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Kernbegrippen die te maken hebben met gehechtheid, zoals “veiligheid”, “sensitiviteit” of “desorganisatie” zijn herkenbaar voor veel mensen. Binnen het gehechtheidsonderzoek wordt echter geen van deze begrippen op dezelfde manier gebruikt als in het dagelijkse taalgebruik. Dit artikel beschrijft de misverstanden die kunnen ontstaan door onduidelijkheden in de terminologie, waarbij onderzoekers uit bijv. de pedagogische wetenschappen en de sociale psychologie, en professionals uit bijv. de (ortho)pedagogiek, de klinische psychologie of de jeugdbescherming vergelijkbare begrippen gebruiken, maar hier niet dezelfde invulling of betekenis aan geven. Dit veroorzaakt misverstanden en staat een effectieve communicatie en samenwerking tussen wetenschap en praktijk in de weg.

Om een betere communicatie te bevorderen, is het belangrijk om meer duidelijkheid te verschaffen over de technische betekenis van begrippen en termen die binnen het gehechtheidsonderzoek gebruikt worden. Om hier een begin mee te maken, is onlangs een Engelstalige begrippenlijst gepubliceerd op de website van de (https://seasinternational.org). In deze paper introduceren wij deze begrippenlijst en de Nederlandse vertaling van deze begrippen. De begrippenlijst is bedoeld als het begin van een naslagwerk voor onderzoekers, clinici en professionals die werken met kennis over gehechtheid. De lijst is een eerste stap richting heldere definities van kernbegrippen met betrekking tot gehechtheid en meer overeenstemming over de betekenis hiervan. Het uiteindelijke doel is meer en betere uitwisseling tussen onderzoek en praktijk op het gebied van gehechtheid.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2022.3.002.THAR
2022-12-01
2024-07-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/42/3/PED2022.3.002.THAR.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2022.3.002.THAR&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Ainsworth, M. D., Bell, S. M., & Stayton, D. J. (1974). Infant-mother attachment and social development: Socialization as a product of reciprocal responsiveness to signals. The integration of a child into a social world, 1, 9-135.
  [Google Scholar]
 2. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. N. (1978/2015). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. New York, NY: Psychology Press.
  [Google Scholar]
 3. Beckwith, H. (2021). Understandings of attachment theory for clinical practice (Doctoral thesis). https://doi.org/10.17863/CAM.78837
  [Google Scholar]
 4. Bosmans, G., Van Vlierberghe, L., Devacht, I., Santens, T., Moons, L., Bauwens, K., … & Van der Spek, N. (2023). Gehechtheidstheorie in de orthopedagogische praktijk: Nieuwe ontwikkelingen en vertaalslag naar het klinische handelen. Pedagogiek, 42(3), 335-359. doi:10.5117/PED2022.3.005.BOSM
  [Google Scholar]
 5. Bosmans, G. (2016). Cognitive behaviour therapy for children and adolescents: Can attachment theory contribute to its efficacy?. Clinical Child and Family Psychology Review, 19(4), 310-328. https://doi.org/10.1007/s10567-016-0212-3
  [Google Scholar]
 6. Bosmans, G., Bakermans-Kranenburg, M., Vervliet, B., Verhees, M., & van IJzendoorn, M. (2020). A learning theory of attachment: Unraveling the black box of attachment development. Neuroscience And Biobehavioral Reviews, 113, 287-298. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.03.014
  [Google Scholar]
 7. Bouton, M. E. (2000). A learning theory perspective on lapse, relapse, and the maintenance of behavior change. Health Psychology, 19(1S), 57. https://doi.org/10.1037//0278-6133.19.1(Suppl.).57
  [Google Scholar]
 8. Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and loss: Vol.1. Attachment. New York, NY: Basic Books
  [Google Scholar]
 9. Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A.Simpson & W. S.Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46–76). The Guilford Press.
  [Google Scholar]
 10. Craske, M. G., Hermans, D., & Vervliet, B. (2018). State-of-the-art and future directions for extinction as a translational model for fear and anxiety. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1742), 20170025. https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0025
  [Google Scholar]
 11. Derksen, M. (1997). Are we not experimenting then? The rhetorical demarcation of psychology and common sense. Theory & Psychology, 7(4), 435-456. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959354397074001
  [Google Scholar]
 12. Duschinsky, R. (2020). Cornerstones of attachment research. Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 13. Duschinsky, R., Bakkum, L., Mannes, J. M., Skinner, G. C., Turner, M., Mann, A., … & Beckwith, H. (2021). Six attachment discourses: Convergence, divergence and relay. Attachment & Human Development, 23(4), 355-374. https://doi.org/10.1080/14616734.2021.1918448
  [Google Scholar]
 14. Forrer, M., Oosterman, M., & Schuengel, C. (2021). OK! Opvoeder-Kind Interactie Web-applicatie (Versie 1.0). https://www.OKinteractie.org
  [Google Scholar]
 15. Forrer, M. L., Oosterman, M., Tharner, A., & Schuengel, C. (in preparation). Training and coding of parental sensitivity tailored to the needs of practitioners: Evidence for interrater reliability and convergent validity.
  [Google Scholar]
 16. Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350–365. https://doi.org/doi:10.1037/0022-3514.78.2.350
  [Google Scholar]
 17. George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1984). Adult Attachment Interview (1st ed.). Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of California, Berkeley.
  [Google Scholar]
 18. Granqvist, P., Sroufe, L. A., Dozier, M., Hesse, E., Steele, M., van IJzendoorn, M., … & Duschinsky, R. (2017). Disorganized attachment in infancy: A review of the phenomenon and its implications for clinicians and policy-makers. Attachment & Human Development, 19(6), 534-558. https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1354040
  [Google Scholar]
 19. Hammarlund, M., Granqvist, P., Elfvik, S., Andram, C., & Forslund, T. (2022). Concepts travel faster than thought: an empirical study of the use of attachment classifications in child protection investigations. Attachment & Human Development, 1-20. https://doi.org/10.1080/14616734.2022.2087699
  [Google Scholar]
 20. Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., Busschbach, A. V., Lambermon, M. W. E., van Rijsoort, S. N., Ruiter, C. D., … & Zwinkels, M. T. (1991). Het Gehechtheidsbiografisch Interview: Nederlandse vertaling en bewerking van het Adult Attachment Interview. https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2882352/view
  [Google Scholar]
 21. Joosen, K. J., & Van der Horst, F. C. P. (2023). “Als het gedrag op de voorgrond staat”: De paradox van probleemgedrag in de jeugdhulp. Pedagogiek, 42(3), 360-375. doi:10.5117/PED022.3.006.JOOS
  [Google Scholar]
 22. MacLeod, C., & Mathews, A. (2012). Cognitive bias modification approaches to anxiety. Annual Review of Clinical Psychology, 8, 189-217. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032511-143052
  [Google Scholar]
 23. Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation. In I.Bretherton & E.Waters (Eds.), Growing points of attachment theory and research. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50(1-2, Serial No. 209), 66–104. https://doi.org/10.2307/3333827
  [Google Scholar]
 24. Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganizeddisoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M.T.Greenberg, D.Cicchetti, & E.M.Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 121–160). Chicago, IL: University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 25. Mesman, J., & Emmen, R. A. (2013). Mary Ainsworth’s legacy: A systematic review of observational instruments measuring parental sensitivity. Attachment & Human Development, 15(5-6), 485-506. https://doi.org/10.1080/14616734.2013.820900
  [Google Scholar]
 26. Reijman, S., Foster, S., & Duschinsky, R. (2018). The infant disorganised attachment classification: “Patterning within the disturbance of coherence”. Social Science & Medicine, 200, 52-58. https://doi.org/10.1016j.socscimed.2017.12.034
  [Google Scholar]
 27. Schaffer, H. R., & Emerson, P. E. (1964). The development of social attachments in infancy. Monographs of the Society for Research in Child Development, 1-77. https://www.jstor.org/stable/pdf/1165727.pdf
  [Google Scholar]
 28. Society for Emotion and Attachment Studies (2021). Explanations of attachment theoretical concepts. Version April2021. https://seasinternational.org/explanations-of-attachment-theoretical-concepts/
  [Google Scholar]
 29. Sterkenburg, P. S., Meddeler-Polman, B., Schrijver, J. (2022). Gehechtheid in de praktijk. Werkboek voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van en zorg voor kinderen en volwassenen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking. Bartiméus, Zeist.
  [Google Scholar]
 30. Verhage, M. L., Tharner, A., Duschinsky, R., Bosmans, G., & Fearon, R. M. P. (2022). Editorial Perspective: On the need for clarity about attachment terminology. Journal of Child Psychology and Psychiatry (online first). https://doi.org/10.1111/jcpp.13675
  [Google Scholar]
 31. Waters, E., & McIntosh, J. (2011). Are we asking the right questions about attachment?. Family Court Review, 49(3), 474-482, p.474. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1744-1617.2011.01385.x
  [Google Scholar]
 32. Zeanah, C. H., Smyke, A. T., Koga, S. F., Carlson, E., & Bucharest Early Intervention Project Core Group (2005). Attachment in institutionalized and community children in Romania. Child Development, 76(5), 1015-1028. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00894.x
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2022.3.002.THAR
Loading
/content/journals/10.5117/PED2022.3.002.THAR
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error