2004
Volume 71, Issue 1
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

No definitive light has yet been shed on the origin of the Dutch word . Etymological dictionaries present two explanations as the most probable provenance: one suggests that is derived from the other that it is a borrowing from Fr. ‘incomprehensible language’, which is itself from the Breton the Breton language being incomprehensible to the French. The present article rejects both these explanations and proposes a new one, based mainly on the many written variants of and its synonym Additional support for this claim is found in the origin of and , the meaning and form of which are related to Via its variant the word can be connected to the verbal stem

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2019.1.VANH
2019-12-01
2021-11-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/71/1/03_TET2019.1.VANH.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2019.1.VANH&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bonnard, Henri(2002). Article ‘argot’ (extrait du Grand Larousse de la langue française, 1971) Annexe in: Jean-Pol Colin e.a.Dictionnaire de l’argot français et de ses origines, Larousse, Paris, 2002, p. 865-874.
  [Google Scholar]
 2. Cornelissen, Jozef & J.B.Vervliet (1899). Idioticon van het Antwerps dialect, Alfons Siffer, Gent, 1899.
 3. Courtmans, Jan Baptist(1837). Zonderlinge tael te Zele, Belgisch Museum, jg. 1837, p. 447-450. J.F.Willems, Aenmerkingen op het voorgaende stuk, Belgisch Museum, jg. 1837, p. 451-453.
  [Google Scholar]
 4. De bo, L.L.(1873). Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873. Tweede druk, bewerkt door J.Samyn, Alfons Siffer, Gent, 1892.
 5. Debrabandere, Frans(1993). Verklarend Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk, Gemeentekrediet, Brussel, 1993.
 6. Der Fielen, Rabauwen oft der Schalcken Vocabulaer, Ghedruct Thantwerpen bij Jan de Laet in die Knape
  Der Fielen, Rabauwen oft der Schalcken Vocabulaer, Ghedruct Thantwerpen bij Jan de Laet in die Knape. Anno M.D.LXIII. [Ongewijzigde heruitgave bij Vincent Casteleyn, Haarlem, 1613].
 7. De Seyn-Verhougstraete, Hendrik(1890). Het Bargoensch van Roeselare, Een bijvoegsel van Is. Teirlinck’s Woordenboek van Bargoensch. De Seyn-Verhougstraete, Roeselare, 1890.
  [Google Scholar]
 8. Dewulf, Marcellijn(1980). Bargoens te Sint-Niklaas, Alfons De Cockfonds, Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen, Gent, 1980. (Ook in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dl. 83 (Jaarboek,1980) p. 5-127).
 9. Dictionnaire Burgoensch patois de Zele (s.d.)
  Dictionnaire Burgoensch patois de Zele (s.d.). Handschriftelijke woordenlijst. (Als bijlage opgenomen in Van Hauwermeiren, Paul (2009) Treuvelde gij Brigade? Bargoens van Zele in literaire teksten, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 2009, p. 161-168.
 10. Eensaeme gevoegt opstel van de Zoogenaemde Bourgondische Dieventael als meede van de Joodse dieven- en Landloopers Tael
  Eensaeme gevoegt opstel van de Zoogenaemde Bourgondische Dieventael als meede van de Joodse dieven- en Landloopers Tael. In: J.G.M.Moormann, De Geheimtalen, W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1932-1934, 2 delen.
  [Google Scholar]
 11. Hermant, Paul(1934). Woordenlijst van Brusselsch Bargoensch (Burgonsch). In: De Brabantsche Folklore, jg. 13, nr. 75-76, januari-maart 1934, p. 186-218. (Bevat een bijvoegsel bij de Woordenlijst van Brusselsch Bargoensch uit 1933-1934 en is een inverte (Nederlands-Bargoens) versie van die lijst).
  [Google Scholar]
 12. Kluge, Friedrich(1901). Rotwelsh. Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen. I. Rotwelsches Quellenbuch, Trübner, Strassburg, 1901.
 13. Littré, Émile (1873/1877). Dictionnaire de la langue française, Supplément, Hachette, Paris, 1873/1877.
 14. Moormann, JGM.(1932). De Geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. W.J.Thieme & Cie, Zutphen, 1932.
 15. Moormann, JGM.(1934). De Geheimtalen. Bronnenboek. W.J.Thieme & Cie, Zutphen, 1934.
 16. Moormann, JGM.(2002). De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel. Bezorgd door Nicoline Van der Sijs, met een inleiding van Enno Endt. L.J.Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2002 (zie ook www.dbnl.org.).
 17. Philippa, Marlies e.a. (2003-2009). Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003-2009.
 18. Staes, Honoré(1883). Schets eener Geschiedenis van de Gemeente Zele, Heem- & oudheidkundige kring Zele, 1969 (ongewijzigde herdruk uit 1883).
 19. Teirlinck, Isidoor(1886). Woordenboek van Bargoensch (dieventaal), De Seyn-Verhougstraete, Roeselare, 1886.
 20. Van Balberghe, Jozef(1950). Mechels Bargoens, of: Dieventaal, (gepolycopieerd, 31 p.) Van Balberghe, Mechelen 1950.
 21. Vercoullie, Jozef(1925). Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. ’s-Gravenhage-Gent, 1925 (derde uitgave).
 22. Verwoert, M. (s.d.) [een verzameling der Bargoensch- of dieventaal, ten dienste der justitie en politie, …] hs. In de Bibliotheek der Mij v. Letterkunde te Leiden, nr. 1522 I-II. (Kritisch uitgegeven door J.G.M. Moormann in Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, deel XLV, afl. 2 en 3).
  [Google Scholar]
 23. Willems, Jan Frans(1838). Het Bourgondsch in de Kempen, Belgisch Museum, nr. 2, 1838, p. 428-430.
  [Google Scholar]
 24. Wisselau
  Wisselau. In M.Gysseling (red.) Corpus van Middelnederlandse teksten, Reeks II: literaire handschriften. Deel I, fragmenten, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1980, p. 529-546.
  [Google Scholar]
 25. Wolf, Siegmund A.(1985). Deutsche Gaunersprache. Wörterbuch des Rotwelschen. Helmut Buske Verlag, Hamburg, 1985.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2019.1.VANH
Loading
/content/journals/10.5117/TET2019.1.VANH
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): Bargoens; etymology
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error