De herkomst van het Nederlandse woord Bargoens | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 71 Number 1
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

No definitive light has yet been shed on the origin of the Dutch word . Etymological dictionaries present two explanations as the most probable provenance: one suggests that is derived from the other that it is a borrowing from Fr. ‘incomprehensible language’, which is itself from the Breton the Breton language being incomprehensible to the French. The present article rejects both these explanations and proposes a new one, based mainly on the many written variants of and its synonym Additional support for this claim is found in the origin of and , the meaning and form of which are related to Via its variant the word can be connected to the verbal stem

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2019.1.VANH
2019-12-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/71/1/03_TET2019.1.VANH.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2019.1.VANH&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bonnard, Henri(2002). Article ‘argot’ (extrait du Grand Larousse de la langue française, 1971) Annexe in: Jean-Pol Colin e.a.Dictionnaire de l’argot français et de ses origines, Larousse, Paris, 2002, p. 865-874.
  [Google Scholar]
 2. Cornelissen, Jozef & J.B.Vervliet (1899). Idioticon van het Antwerps dialect, Alfons Siffer, Gent, 1899.
  [Google Scholar]
 3. Courtmans, Jan Baptist(1837). Zonderlinge tael te Zele, Belgisch Museum, jg. 1837, p. 447-450. J.F.Willems, Aenmerkingen op het voorgaende stuk, Belgisch Museum, jg. 1837, p. 451-453.
  [Google Scholar]
 4. De bo, L.L.(1873). Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873. Tweede druk, bewerkt door J.Samyn, Alfons Siffer, Gent, 1892.
  [Google Scholar]
 5. Debrabandere, Frans(1993). Verklarend Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk, Gemeentekrediet, Brussel, 1993.
  [Google Scholar]
 6. Der Fielen, Rabauwen oft der Schalcken Vocabulaer, Ghedruct Thantwerpen bij Jan de Laet in die Knape. Anno M.D.LXIII. [Ongewijzigde heruitgave bij Vincent Casteleyn, Haarlem, 1613].
  [Google Scholar]
 7. De Seyn-Verhougstraete, Hendrik(1890). Het Bargoensch van Roeselare, Een bijvoegsel van Is. Teirlinck’s Woordenboek van Bargoensch. De Seyn-Verhougstraete, Roeselare, 1890.
  [Google Scholar]
 8. Dewulf, Marcellijn(1980). Bargoens te Sint-Niklaas, Alfons De Cockfonds, Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen, Gent, 1980. (Ook in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dl. 83 (Jaarboek,1980) p. 5-127).
  [Google Scholar]
 9. Dictionnaire Burgoensch patois de Zele (s.d.). Handschriftelijke woordenlijst. (Als bijlage opgenomen in Van Hauwermeiren, Paul (2009) Treuvelde gij Brigade? Bargoens van Zele in literaire teksten, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 2009, p. 161-168.
  [Google Scholar]
 10. Eensaeme gevoegt opstel van de Zoogenaemde Bourgondische Dieventael als meede van de Joodse dieven- en Landloopers Tael. In: J.G.M.Moormann, De Geheimtalen, W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1932-1934, 2 delen.
  [Google Scholar]
 11. Hermant, Paul(1934). Woordenlijst van Brusselsch Bargoensch (Burgonsch). In: De Brabantsche Folklore, jg. 13, nr. 75-76, januari-maart 1934, p. 186-218. (Bevat een bijvoegsel bij de Woordenlijst van Brusselsch Bargoensch uit 1933-1934 en is een inverte (Nederlands-Bargoens) versie van die lijst).
  [Google Scholar]
 12. Kluge, Friedrich(1901). Rotwelsh. Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen. I. Rotwelsches Quellenbuch, Trübner, Strassburg, 1901.
  [Google Scholar]
 13. Littré, Émile (1873/1877). Dictionnaire de la langue française, Supplément, Hachette, Paris, 1873/1877.
  [Google Scholar]
 14. Moormann, JGM.(1932). De Geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. W.J.Thieme & Cie, Zutphen, 1932.
  [Google Scholar]
 15. Moormann, JGM.(1934). De Geheimtalen. Bronnenboek. W.J.Thieme & Cie, Zutphen, 1934.
  [Google Scholar]
 16. Moormann, JGM.(2002). De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel. Bezorgd door Nicoline Van der Sijs, met een inleiding van Enno Endt. L.J.Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2002 (zie ook www.dbnl.org.).
  [Google Scholar]
 17. Philippa, Marlies e.a. (2003-2009). Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003-2009.
  [Google Scholar]
 18. Staes, Honoré(1883). Schets eener Geschiedenis van de Gemeente Zele, Heem- & oudheidkundige kring Zele, 1969 (ongewijzigde herdruk uit 1883).
  [Google Scholar]
 19. Teirlinck, Isidoor(1886). Woordenboek van Bargoensch (dieventaal), De Seyn-Verhougstraete, Roeselare, 1886.
  [Google Scholar]
 20. Van Balberghe, Jozef(1950). Mechels Bargoens, of: Dieventaal, (gepolycopieerd, 31 p.) Van Balberghe, Mechelen 1950.
  [Google Scholar]
 21. Vercoullie, Jozef(1925). Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. ’s-Gravenhage-Gent, 1925 (derde uitgave).
  [Google Scholar]
 22. Verwoert, M. (s.d.) [een verzameling der Bargoensch- of dieventaal, ten dienste der justitie en politie, …] hs. In de Bibliotheek der Mij v. Letterkunde te Leiden, nr. 1522 I-II. (Kritisch uitgegeven door J.G.M. Moormann in Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, deel XLV, afl. 2 en 3).
  [Google Scholar]
 23. Willems, Jan Frans(1838). Het Bourgondsch in de Kempen, Belgisch Museum, nr. 2, 1838, p. 428-430.
  [Google Scholar]
 24. Wisselau. In M.Gysseling (red.) Corpus van Middelnederlandse teksten, Reeks II: literaire handschriften. Deel I, fragmenten, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1980, p. 529-546.
  [Google Scholar]
 25. Wolf, Siegmund A.(1985). Deutsche Gaunersprache. Wörterbuch des Rotwelschen. Helmut Buske Verlag, Hamburg, 1985.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2019.1.VANH
Loading
/content/journals/10.5117/TET2019.1.VANH
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): Bargoens; etymology
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error