2004
Volume 21, Issue 1
  • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

The world around us is constantly changing. Technological developments, ageing in society and the fewer young workers in the labour market have an impact on the working population and, therefore, also on the employees of the large administrative service provider that is central to this study. The study focuses on the effect of education and training on the sustainable employability of employees of this organisation. It also addresses the question of whether their age and degree of autonomy have had an influence on their enrolment in these courses. Objective data that had already been collected for other purposes in the HR administration system were used for the investigation. The study shows that non-formal education and training have a positive effect on vitality, work ability and employability. Formal education and training does not have such effects. The employee?s age and degree of autonomy correlate with their enrolment in courses and their sustainable employability. By generating information based on existing data, so the study reveals, HR professionals are better able to create added value and make the performance and agility of employees more transparent. De wereld om ons heen is constant in verandering. Technologische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt hebben hun weerslag op de beroepsbevolking en dus ook op de medewerkers van de grote administratieve dienstverlener die in dit onderzoek centraal staan. Het onderzoek richt zich op het effect van opleidingen en trainingen op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van bij deze werkgever. Ook gaat het in op de vraag of leeftijd en de mate van autonomie van invloed zijn geweest op het volgen van die opleidingen en trainingen. Voor het onderzoek zijn objectieve data gebruikt die reeds voor andere doeleinden waren verzameld in het HR-administratiesysteem. Uit het onderzoek komt naar voren dat niet-reguliere opleidingen en trainingen een positief effect hebben op de vitaliteit, het werkvermogen en employability. Reguliere opleidingen en trainingen hebben dat effect niet. De leeftijd van de medewerker en de mate van autonomie hangen samen met het volgen van opleidingen en trainingen en de duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek laat zien dat HR-professionals door het genereren van informatie op grond van bestaande data beter in staat zijn toegevoegde waarde te creëren en de prestaties en wendbaarheid van medewerkers inzichtelijk te maken.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2018.1.VUUR
2018-03-01
2023-05-29
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2018.1.VUUR
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error