Tijdschrift voor HRM | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Tijdschrift voor HRM

image of Tijdschrift voor HRM
E-ISSN: 1388-1302

Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen theorie en praktijk, kennis en beleid. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management in Nederland en Vlaanderen. Wij doen dat door het publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. De meeste artikelen worden geschreven door wetenschappers, onderzoekers en adviseurs. Bij de selectie is relevantie voor de beroepspraktijk een belangrijk criterium. De artikelen zijn toegankelijk geschreven met een populair wetenschappelijke toonzetting. Er is altijd sprake van een stevig onderzoeksfundament; soms theoretisch, soms gebaseerd op casestudies, soms op wetenschappelijk onderzoek. Maar altijd degelijk onderbouwd. Ze zijn gericht op HR-professionals in de beleidspraktijk en studenten HRM. De artikelen zijn peer reviewed. Meer info over dit tijdschrift op tijdschriftvoorhrm.nl

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error