Medewerkersparticipatie: horizontale arbeidsverhoudingen bij de politie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 23, Issue 4
  • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek binnen de Nederlandse politie naar de invloed van medewerkers op (beleids)beslissingen over het werk en over arbeidsomstandigheden. In dit verband wordt ook wel gesproken over medewerkersparticipatie, gericht op het betrekken van de kennis, kunde en ervaring van medewerkers met als doel de kwaliteit van beleid en besluitvorming te verbeteren. Eerder onderzoek naar medewerkersparticipatie laat zien dat het in positieve zin bijdraagt aan de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers bij hun werk. Ook wordt een positieve bijdrage aan productiviteit en gezondheid verondersteld. Desondanks kan het lastig zijn om medewerkersparticipatie invulling te geven. Het onderzoek bij de politie dat in dit artikel centraal staat, laat zien dat medewerkers bij de politie vooral ruimte ervaren bij beslissingen tijdens de uitvoering van het werk. De ruimte om te participeren bij (beleids)beslissingen over het werk blijkt veel beperkter. Het artikel biedt een aantal praktische aanbevelingen voor HR-professionals om participatieve processen te versterken, waarbij het versterken van onderling vertrouwen en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. Ten slotte komt de rol van de strategische leiding aan de orde, waarbij beschreven wordt hoe de feitelijke rolinvulling van deze leiders bepalend is voor de ervaren ruimte om te participeren bij medewerkers én leidinggevenden op lagere hiërarchische niveaus.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2020.4.DUIJ
2020-12-01
2023-11-28
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2020.4.DUIJ
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error