Actieonderzoek als vehicle voor werken, leren en ontwikkelen in de verpleeghuissector | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 4
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2022.4.004.SNOE
2022-12-01
2024-06-16
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/25/4/THRM2022.4.004.SNOE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2022.4.004.SNOE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abma, T. A., & Widdershoven, G. A. M. (2005). Sharing Stories: Narrative and Dialogue in Responsive Nursing Evaluation. Evaluation & the Health Professions, 28(1), 90-109. https://doi.org/10.1177/0163278704273080
  [Google Scholar]
 2. Bovens, J., Moresi, S., van den Langenberg, N., & Snoeren, M. (2022). De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken in learning communities: de rol van bruggenbouwer. Tijdschrift voor HRM(3), 85-103. https://doi.org/10.5117/THRM2022.3.003.BOVE
  [Google Scholar]
 3. Bradbury, H. (Ed.). (2015). The SAGE handbook of action research (3th ed.). SAGE Publications Ltd.
  [Google Scholar]
 4. Cardiff, S., Sanders, K., Webster, J., & Manley, K. (2020). Guiding lights for effective workplace cultures that are also good places to work. International Practice Development Journal, 10(2), 1-20. https://doi.org/10.19043/IPDJ.102.002
  [Google Scholar]
 5. Clarke, C. L., & Wilson, V. (2008). Learning - The heart of practice development. In K.Manley, B.McCormack, & V.Wilson (Eds.), International practice development in nursing and healthcare. Blackwell Publishing Ltd.
  [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and reserach design. Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.
  [Google Scholar]
 7. Curșeu, P. L., & Schruijer, S. G. L. (2017). Stakeholder diversity and the comprehensiveness of sustainability decisions: the role of collaboration and conflict. Current Opinion in Environmental Sustainability, 28, 114-120. https://doi.org/10.1016/J.COSUST.2017.09.007
  [Google Scholar]
 8. Edmondson, A. C. (2019). De onbevreesde organisatie: creëer psychologische veiligheid op de werkvloer om innovatie en groei te stimuleren. Atlas Contact.
  [Google Scholar]
 9. Frost, D., & Snoeren, M. W. C. (2010). Het ontwikkelen en integreren van diverse vormen van kennis: de rol van de lecturer practitioner. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, 34(4), 6-10. https://doi.org/10.1007/BF03090005
  [Google Scholar]
 10. Frost, D. M. (2020). Understanding and developing professional artistry in nursing practice [Doctoral Dissertation, Queen Margaret University, Edinburgh]. https://www.publicatie-online.nl/publications/donna-frost/
  [Google Scholar]
 11. Galvin, K. T., Pound, C., Cowdell, F., Ellis-Hill, C., Sloan, C., Brooks, S., & Ersser, S. J. (2020, 2020/01/01). A lifeworld theory-led action research process for humanizing services: improving “what matters” to older people to enhance humanly sensitive care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1), 1817275. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1817275
  [Google Scholar]
 12. Groot, B., Nijland-Turel, A., Waagen, S., & Abma, T. (2021). Partnerschap met gezinnen in armoede op beleids- of programmaniveau. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 99(3), 128-131. https://doi.org/10.1007/s12508-021-00307-w
  [Google Scholar]
 13. Habermas, J. (1987). The theory of communicative action. Volume 2. Lifeword and system: a critique of functionalist reason [Theorie des kommunikativen Handelns] (T.Mc-Carthy, Trans.). Beacon Press.
  [Google Scholar]
 14. Hart, W., & Buiting, M. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Kluwer.
  [Google Scholar]
 15. Homan, A. (2019). De complexiteit van het managen van diversiteit in teams. Tijdschrift voor HRM, 22(4), 1-22. https://doi.org/10.5117/THRM2019.4.HOMA
  [Google Scholar]
 16. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. (2020). Stroomversnelling voor krappe arbeidsmarkt in verpleeghuiszorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 17. Jacobs, G., & Janssen, B. (2018). Eigen regie en waardigheid in de zorg: een kwestie van persoonsgerichte praktijkvoering. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 27(6), 48-64.
  [Google Scholar]
 18. Kegan, R., & Lahey, L. L. (2016). An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organisation. Harvard Business School Publishing.
  [Google Scholar]
 19. Kemmis, S., & McTaggart, R. (Eds.). (2000). Participatory action research (2nd ed.). Sage.
  [Google Scholar]
 20. Koster, B., Snoeren, M., van Dijk, M., Gootjes, B., van Herk, J., van Leeuwen, B., Mangnus, E., & Stappers, J. (2020). Regie, erkenning en ontmoeting als basis. Werken aan een leven lang ontwikkelen. TH@MA, 20(4), 80-86.
  [Google Scholar]
 21. Kuijpers, M. A. C. T., & Draaisma, A. J. (2020). Loopbaangericht leven lang ontwikkelen. Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst. Onderzoeksrapport. Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -Loopbanen. https://levenlangontwikkelen.nl/app/uploads/2020-Rapport-LLO-Kuijpers-Draaisma.pdf
  [Google Scholar]
 22. Muller-Schoof, I. J. M., Verbiest, M. E. A., Stoop, A., Snoeren, M., & Luijkx, K. G. (2021, 2021/8//). How do practically trained (student) caregivers in nursing homes learn? A scoping review. Journal of Nursing Education and Practice, 12(1), 25-25. https://doi.org/10.5430/JNEP.V12N1P25
  [Google Scholar]
 23. Niessen, T., & Cox, K. (2011). Innoverend leren in het zorginnovatiecentrum. Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Den Haag, Nederland: Boom Lemma uitgevers.
  [Google Scholar]
 24. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 25. OCW. (2019). Houdbaar voor de toekomst: Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/02/bijlage-1-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-houdbaar-voor-de-toekomst
  [Google Scholar]
 26. RVS. (2020). Werkagenda 2020-2024. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/02/03/werkagenda-2020---2024
  [Google Scholar]
 27. Rycroft-Malone, J., Seers, K., Titchen, A., Harvey, G., Kitson, A., & McCormack, B. (2004). What counts as evidence in evidence-based practice?Journal Of Advanced Nursing, 47(1), 81-90. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03068.x
  [Google Scholar]
 28. Sales, A., Moliner, O., & Traver, J. (2021, 2021/11/02). Participatory Action Research: a case study on the school democratisation process. Research Papers in Education, 36(6), 704-725. https://doi.org/10.1080/02671522.2020.1767182
  [Google Scholar]
 29. Schipper, T., Vos, M., & Wallner, C. (Eds.). (2022). Landelijk position paper Learning Communities (in opdracht van NWO). Hogeschool Windesheim. https://humancapitaltopsectoren.wijzijnkatapult.nl/learning-communities/.
  [Google Scholar]
 30. Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: how professionals think in action. Basic Books.
  [Google Scholar]
 31. SER. (2019). Leven lang ontwikkelen. Voortgangsrapportage SER actie-agenda. Sociaal-Economische Raad. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/scholing-ontwikkeling/voortgangsrapp_levenlangontwikkelen.pdf?la=nl&hash=545E69355E03BDF1345202E95D5BA539
  [Google Scholar]
 32. Snoeren, M. (2015). Working = Learning. A complexity approach to workplace learning within residential care for older people [Doctoral Dissertation, VU University Amsterdam]. VU research portal. https://research.vu.nl/en/publications/working-learning-a-complexity-approach-to-workplace-learning-with
  [Google Scholar]
 33. Snoeren, M. (2021). Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen Fontys University of Applied Sciences]. https://fontys.gxcloud.net/web/Onderzoek/Professionele-Werkplaatsen-Samenwerken-met-impact/Lector-7/Lectorale-rede-Miranda-Snoeren/Lectorale-rede-Miranda-Snoeren.htm
  [Google Scholar]
 34. Snoeren, M. M. W. C., Janssen, B. M., Niessen, T. J. H., & Abma, T. A. (2016). Nurturing cultural change in care for older people: seeing the cherry tree blossom. Health Care Analysis, 24(4), 349-373. https://doi.org/10.1007/s10728-014-0280-9
  [Google Scholar]
 35. Snoeren, M. M. W. C., Niessen, T. J. H., & Abma, T. A. (2015). Beyond dichotomies: towards a more encompassing view of learning. Management Learning, 46(2), 137-155. https://doi.org/10.1177/1350507613504344
  [Google Scholar]
 36. Stake, R. E. (1994). Case studies. In N. K.Denzin & Y. S.Lincoln (Eds.), The handbook of qualitative research (pp. 236-247). Sage.
  [Google Scholar]
 37. Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J., Schultz, A. A., & Charns, M. P. (2009, Nov30). Institutionalizing evidence-based practice: an organizational case study using a model of strategic change. Implementation Science, 4(78). https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-78
  [Google Scholar]
 38. Swennenhuis, P., Moresi, S., Duinkerke, M., Bovens, J., Quadakkers, D., & Snoeren, M. (2021). Lerend en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen: de ontwikkeling van een theoretisch model. Pedagogische Studien, 98(2), 112-131. https://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=722821
  [Google Scholar]
 39. Topsectoren. (2019). Samen aan de slag. Roadmap Human Capital. Topsectoren 2020-2023. Topsectoren. https://www.topsectoren.nl/publicaties/kamerstukken/2019/november/12-11-19/roadmap-hc-topsectoren
  [Google Scholar]
 40. Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational Research Review, 3(2), 130-154. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2007.12.001
  [Google Scholar]
 41. van Dinteren, R. (2019). Breinopeners. Betekenis voor leren en ontwikkelen in organisaties. Thema.
  [Google Scholar]
 42. van Lieshout, F., & Cardiff, S. (2011). Dancing outside the ballroom: Innovative ways of analysing data with practitioners as co-researchers. In J.Higgs, A.Titchen, D.Horsfall, & D.Bridges (Eds.), Creative Spaces for Qualitative Researching: Living Research (pp. 223-234). Sense Publishers.
  [Google Scholar]
 43. van Lieshout, F., Cardiff, S., & Jacobs, G. (2021). Actieonderzoek. Principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen. (2nd ed.). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 44. Vos, M., Roelse, V., Koopmans, L., van Der Torre, W., Xavier, M., van der Horst, A., van Nispen, I., & Sanders, J. (2021). Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling. Tijdschrift voor HRM, 24(2), 61-80. https://doi.org/10.5117/THRM2021.2.VOS
  [Google Scholar]
 45. Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking. Organization Science, 16(4), 409-421. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0133
  [Google Scholar]
 46. Woudstra, L., Cuperus, J., Nijman, D.-J. J. M., & Sanders, J. (2021). De werkplek als leerplek. Principes voor het ontwerp van een krachtige leer-werkomgeving. Tijdschrift voor HRM, 24(4), 77-102. https://doi.org/10.5117/THRM2021.4.WOUD
  [Google Scholar]
 47. WRR. (2021). Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. WRR. https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg
  [Google Scholar]
 48. Zorginstituut Nederland. (2021). Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Samen leren en ontwikkelen. https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg---2021.pdf
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2022.4.004.SNOE
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2022.4.004.SNOE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error