2004
Volume 138 Number 4
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521

Abstract

Abstract

The present paper seeks to shed light on the language-ideological dynamics of contemporary (1995-2018) Belgian media discourses that present multilingualism as a problem. Conceiving of the media as meaningful actors in (re)producing, recontextualising and naturalising language-ideological discourses, we analyse a corpus of 170 French- and Dutch-medium press articles containing multilingualism-as-problem orientations. Following the Discourse-Historical Approach, thematic and critical-pragmatic analyses were conducted of (1) the news topics in which multilingualism can be identified as a problem and (2) the linguistic mechanisms through which that ‘problem’ is discursively constructed. Results point to three key elements: discourses of victimhood, teleological perspectives on language justice and language history, and (false) dilemmas opposing multilingualism to the community language. These characteristics will emphasise the persistence and instrumentalisation of standard language ideology and ideals of societal monolingualism rooted in Belgian history. The article concludes with a brief reflection on the role of sociolinguistic research in engaging with language ideologies in public language debate.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2022.4.001.VIER
2022-12-01
2023-04-02
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bauman & Briggs2003 – R.Bauman & C.Briggs, Voices of Modernity. Language Ideologies and the Politics of Inequality. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
  [Google Scholar]
 2. Bernstein1990 – B.Bernstein, Class, Codes and Control, Vol. IV: The Structuring of Pedagogic Discourse. Londen/New York: Routledge, 1990.
  [Google Scholar]
 3. Blommaert1999 – J.Blommaert, ‘The debate is open’. In: J.Blommaert (ed.), Language Ideological Debates. Berlijn: Mouton de Gruyter, 1999, p. 1-38.
  [Google Scholar]
 4. Blommaert2011 – J.Blommaert, ‘The long language-ideological debate in Belgium’. In: Journal of Multicultural Discourses6 (2011) 3, p. 241-256. doi: 10.1080/17447143.2011.595492
  [Google Scholar]
 5. Blommaert & Verschueren1992a – J.Blommaert & J.Verschueren, ‘The role of language in European nationalist ideologies’. In: Pragmatics2 (1992) 3, p. 355-375. doi: 10.1075/prag.2.3.13blo
  [Google Scholar]
 6. Blommaert & Verschueren1992b – J.Blommaert & J.Verschueren, Het Belgische migrantendebat. De pragmatiek van de abnormalisering. Antwerpen: International Pragmatics Association, 1992.
  [Google Scholar]
 7. Blommaert e.a. 2000 – J.Blommaert, F.Brisard, C.Bulcaen, H.Daniëls, S.D’hondt, G.Eelen, J.Jaspers, M.Meeuwis, R.Senoussi & J.Verschueren, ‘Sociolinguïstiek en pragmatiek: de studie van ideologieën omtrent meertaligheid’. In: S.Gillis, J.Nuyts & J.Taeldeman (red.), Met taal om de tuin geleid. Opstellen voor Georges De Schutter. Antwerpen: UIA, 2000, p. 37-48.
  [Google Scholar]
 8. Blommaert, Creve & Willaert2006 – J.Blommaert, L.Creve & E.Willaert, ‘On being declared illiterate: Language-ideological disqualification in Dutch classes for immigrants in Belgium’. In: Language and Communication26 (2006) 1, p. 34-53. doi: 10.1016/j.langcom.2005.03.004
  [Google Scholar]
 9. Bollen & Baten2010 – K.Bollen & K.Baten, ‘Bilingual Education in Flanders: Policy and Press Debate (1999-2006)’. In: The Modern Language Journal94 (2010) 3, p. 412-433. doi: 10.1111/j.1540-4781.2010.01089.x
  [Google Scholar]
 10. Bourdieu1982 – P.Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques. Parijs: Fayard, 1982.
  [Google Scholar]
 11. Braun & Clarke2006 – V.Braun & V.Clarke, ‘Using thematic analysis in psychology’. In: Qualitiative Research in Psychology3 (2006), p. 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa
  [Google Scholar]
 12. Bucholtz & Hall2004 – M.Bucholtz & K.Hall, ‘Language and Identity’. In: A.Duranti (ed.), A Companion to Linguistic Anthropology. Malden: Blackwell, 2004, p. 369-394.
  [Google Scholar]
 13. Chilton1997 – P.A.Chilton, ‘The Role of Language in Human Conflict: Prolegomena to the Investigation of Language as a Factor in Conflict Causation and Resolution’. In: Current Issues in Language and Society4 (1997) 3, p. 174-189. doi: 10.1080/13520529709615497
  [Google Scholar]
 14. Cenoz2013 – J.Cenoz, ‘Defining Multilingualism’. In: Annual Review of Applied Linguistics33 (2013), p. 3-18. doi: 10.1017/S026719051300007X
  [Google Scholar]
 15. Darquennes2015 – J.Darquennes, ‘Language conflict research: a state of the art’. In: The International Journal of the Sociology of Language235 (2015), p. 7-32. doi: 10.1515/ijsl-2015-0012
  [Google Scholar]
 16. De Caluwe2012 – J.De Caluwe, ‘Dutch in Belgium: Facing multilingualism in a context of regional monolingualism and Standard Language Ideology’. In: M.Hüning, U.Vogl, & O.Moliner (eds.), Standard Languages and Multilingualism in European History. Amsterdam: John Benjamins, 2012, p. 259-282.
  [Google Scholar]
 17. De Groof2004 – J.De Groof, Nederlandse taalplanning in Vlaanderen in de lange negentiende eeuw (1795-1914). Een linguïstische analyse met speciale aandacht voor de wisselwerking tussen status- en corpusplanning. Doctoraatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 2004.
  [Google Scholar]
 18. Delarue & De Caluwe2015 – S.Delarue & J.De Caluwe, ‘Eliminating social inequality by reinforcing standard language ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools’. Current Issues in Language Planning16 (2015) 1-2, p. 8-25. doi: 10.1080/14664208.2014.947012
  [Google Scholar]
 19. Deneckere, De Wever & De Paepe2012 – G.Deneckere, B.De Wever & T.De Paepe, Een geschiedenis van België. Gent: Academia Press, 2012.
  [Google Scholar]
 20. Deprez1999 – K.Deprez, ‘De taal van de Vlamingen’. In: K.Deprez & L.Vos (red.), Nationalisme in België. Identiteiten in beweging (1780-2000). Antwerpen: Houtekiet, 1999, p. 103-116.
  [Google Scholar]
 21. Deutsch1966 – K.W.Deutsch, Nationalism and Social Communication. An Inquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge: MIT Press, 1966.
  [Google Scholar]
 22. Duchêne & Heller2007 – A.Duchêne & M.Heller, Discourses of Endangerment: Ideology and Interest in the Defence of Languages. Londen: Continuum, 2007.
  [Google Scholar]
 23. Fairclough1992 – N.Fairclough, Discourse and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
  [Google Scholar]
 24. Fairclough2003 – N.Fairclough, Analysing Discourse: Text Analysis for Social Research. Londen/New York: Routledge, 2003.
  [Google Scholar]
 25. Fairclough & Wodak1997 – N.Fairclough & R.Wodak, ‘Critical Discourse Analysis’. In: T.Van Dijk (ed.), Discourse as Social Interaction. Londen: Sage, 1997, p. 258-284.
  [Google Scholar]
 26. Francard1998 – M.Francard, ‘La légitimité linguistique passe-t-elle par la reconnaissance d’une variété « nationale »? Le cas de la communauté française de Wallonie-Bruxelles’. In: Revue québécoise de linguistique26 (1998) 2, p. 13-23. doi: 10.7202/603149ar
  [Google Scholar]
 27. Gal1989 – S.Gal, ‘Language and political economy’. In: Annual Review of Anthropology18 (1989), p. 345-367. doi: 10.1146/annurev.an.18.100189.002021
  [Google Scholar]
 28. Gal1993 – S.Gal, ‘Diversity and contestation in linguistic ideologies: German speakers in Hungary’. In: Language in Society22 (1993) 3, p. 337-359. doi: 10.1017/S0047404500017279
  [Google Scholar]
 29. Gal1998 – S.Gal, ‘Multiplicity and Contention among Language Ideologies. A Commentary’. In: B.B.Schieffelin, K.A.Woolard & P.V.Kroskrity (eds.), Language Ideologies. Practice and Theory. Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 317-331.
  [Google Scholar]
 30. Gal2011 – S.Gal, ‘Polyglot nationalism. Alternative perspectives on language in 19th century Hungary’. In: Langage et Société136 (2011) 2, p. 31-54. doi: 10.3917/ls.136.0031
  [Google Scholar]
 31. Gal & Irvine1995 – S.Gal & J.Irvine, ‘The boundaries of language and disciplines: How ideologies construct difference’. In: Social Research62 (1995) 4, p. 967-1001.
  [Google Scholar]
 32. Giddens1979 – A.Giddens, Central Problems in Social Theory. Londen: Macmillan, 1979.
  [Google Scholar]
 33. Gee2005 – J.P.Gee, An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. Londen/New York: Routledge, 2005.
  [Google Scholar]
 34. Gee2016 – J.P.Gee, ‘Discourse analysis matters: bridging frameworks’. In: Journal of Multicultural Discourses11 (2016) 4, p. 343-359. doi: 10.1080/17447143.2016.1226316
  [Google Scholar]
 35. Gevers1975 – L.Gevers, ‘Het Nederlands als vak en voertaal in het katholiek middelbaar onderwijs van het aartsbisdom Mechelen en het bisdom Brugge – 1864-1893’. In: De groote stooringe 1875. Historische bijdragen tot de geschiedenis van de Vlaamse studentenbeweging. Roeselare: Concordia, 1975, p. 181-270.
  [Google Scholar]
 36. Hambye2009 – P.Hambye, ‘Plurilinguisme et minorisation en Belgique: d’étranges rapports aux langues « étrangères »’. In: Langage et société129 (2009) 3, p. 29-46. doi: 10.3917/ls.129.0029
  [Google Scholar]
 37. Hambye & Richards2012 – P.Hambye & M.Richards, ‘The paradoxical visions of multilingualism in education: the ideological dimension of discourses on multilingualism in Belgium and Canada’. In: International Journal of Multilingualism9 (2012) 2, p. 165-188. doi: 10.1080/14790718.2011.644558
  [Google Scholar]
 38. Hanson1990 – M.Hanson, Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs 1830-1914 [Maaslandse Monografieën xlix]. Leeuwarden/Maastricht: Eisma, 1990.
  [Google Scholar]
 39. Heller & McElhinny2017 – M.Heller & B.McElhinny, Language, Capitalism, Colonialism: Towards a Critical History. Toronto: University of Toronto Press, 2017.
  [Google Scholar]
 40. Hobsbawm1990 – E.Hobsbawm, ‘The transformation of nationalism, 1870-1918’. In: E.Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 101-130.
  [Google Scholar]
 41. Horner2011 – K.Horner, ‘Media representations of multilingual Luxembourg. Constructing language as a resource, problem, right and duty’. In: Journal of Language and Politics10 (2011) 4, p. 491-510. doi: 10.1075/jlp.10.4.02hor
  [Google Scholar]
 42. Hroch1968 – M.Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas. Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen. Praag: Universita Karlova, 1968.
  [Google Scholar]
 43. Hult & Hornberger2016 – F.M.Hult & N.H.Hornberger, ‘Revisiting Orientations in Language Planning: Problem, Right, and Resource as Analytical Heuristic’. In: The Bilingual Review/La Revista Bilingüe33 (2016) 3, p. 30-49.
  [Google Scholar]
 44. Irvine1989 – J.Irvine, ‘When Talk Isn’t Cheap: Language and Political Economy’. In: American Ethnologist16 (1989) 2, p. 248-267.
  [Google Scholar]
 45. Irvine2001 – J.Irvine, ‘“Style” as distinctiveness: the culture and ideology of linguistic differentiation’. In: P.Eckert & J.R. Rickford (eds.), Style and Sociolinguistic Variation. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 2-43.
  [Google Scholar]
 46. Irvine & Gal2000 – J.Irvine & S.Gal, ‘Language Ideology and Linguistic Differentiation’. In: P.V.Kroskrity (ed.), Regimes of Language. Ideologies, polities and identities. Santa Fe: School of American Research Press, 2000, p. 35-84.
  [Google Scholar]
 47. Jaffe2007 – A.Jaffe, ‘Discourses of Endangerment: Contexts and Consequences of Essentializing Discourses’. In: A.Duchêne & M.Heller (eds.), Discourses of Endangerment: Ideology and Interest in the Defence of Languages. Londen: Continuum, 2007, p. 57-75.
  [Google Scholar]
 48. Jaffe2009 – A.Jaffe, ‘The Production and Reproduction of Ideologies in Practice’. In: N.Coupland & A.Jaworski (eds.), The New Sociolinguistics Reader. New York: Palgrave, 2009, p. 390-403.
  [Google Scholar]
 49. Janssens2012 – R.Janssens, ‘The Linguistic Landscape as a Political Arena. The Case of the Brussels periphery in Belgium’. In: C.Hélot, M.Barni, R.Janssens, & C.Bagna (eds.), Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, p. 39-52.
  [Google Scholar]
 50. Janssens2015 – R.Janssens, ‘Language conflict in Brussels: political mind-set versus linguistic practice’. In: International Journal of the Sociology of Language42 (2015) 5, p. 53-76. doi: 10.1515/ijsl-2015-0014
  [Google Scholar]
 51. Janssens2018a – R.Janssens, Meertaligheid als opdracht. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer4. Brussel: VUB Press, 2018.
  [Google Scholar]
 52. Janssens2018b – R.Janssens, ‘The impact of mobility and migration on the identity-constructing policy in Brussels’. In: P.A.Kraus & F.Grin (eds.), The politics of multilingualism: Europeanisation, globalisation and linguistic governance. Amsterdam: John Benjamins, 2018, p. 65-87.
  [Google Scholar]
 53. Jaspers2009 – J.Jaspers, De klank van de stad: stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie. Leuven: Acco, 2009.
  [Google Scholar]
 54. Jaspers2011 – J.Jaspers, ‘Talking like a “zerolingual”: Ambiguous caricatures at an urban secondary school’. In: Journal of Pragmatics43 (2011) 5, p. 1264-1278. doi: 10.1016/j.pragma.2010.05.012
  [Google Scholar]
 55. Jaspers2012 – J.Jaspers, ‘Het Algemeen Nederlands: uw sociale zekerheid? Taalgebruik en taalopvattingen in processen van in-en uitsluiting’. In: K.Absillis, J.Jaspers & S.Van Hoof, (red.), De manke usurpator: over verkavelingsvlaams. Gent: Academia Press, 2012, p. 371-395.
  [Google Scholar]
 56. Jaspers2015 – J.Jaspers, ‘Tussen meervoudige vuren: de implementatie van eentalig taalbeleid in een context van taaldiversiteit’. In: Pedagogische Studiën92 (2015) 5, p. 344-360.
  [Google Scholar]
 57. Jaspers & Madsen2016 – J.Jaspers & L.M.Madsen, ‘Sociolinguistics in a languagised world: Introduction’. In: Applied Linguistics Review7 (2016) 3, p. 235-258. doi: 10.1515/applirev-2016-0010
  [Google Scholar]
 58. Johnson & Milani2010 – S.A.Johnson & T.M.Milani, Language Ideologies and Media Discourse: Texts, Practices, Politics. Londen, New York: Continuum, 2010.
  [Google Scholar]
 59. Kamusella2018 – T.Kamusella, ‘Nationalism and national languages’. In: J.W.Tollefson & M.Pérez-Milans (eds.), The Oxford Handbook of Language Policy and Planning. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 163-182.
  [Google Scholar]
 60. Kesteloot1997 – C.Kesteloot, ‘Être ou vouloir être. Le cheminement difficile de l’identité walonne’. In: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis3 (1997), p. 181-201.
  [Google Scholar]
 61. Koppen, Distelmans & Janssens2002 – J.Koppen, B.Distelmans & R.Janssens, Taalfaciliteiten in de Rand: ontwikkelingslijnen, conflictgebieden en taalpraktijk. Brussel: VUB Press, 2002.
  [Google Scholar]
 62. Krämer, Vogl & Kolehmainen2022 – P.Krämer, U.Vogl & L.Kolehmainen, ‘What is “Language Making”?’. In: International Journal of the Sociology of Language48 (2022) 2, p. 1-27. doi: 10.1515/ijsl-2021-0016
  [Google Scholar]
 63. Kroskrity2000 – P.V.Kroskrity, Regimes of Language. Oxford: Currey, 2000.
  [Google Scholar]
 64. Kroskrity2004 – P.V.Kroskrity, ‘Language Ideologies’. In: A.Duranti (ed.), A Companion to Linguistic Anthropology. Malden: Blackwell, 2004, p. 496-517. doi: 10.1002/9780470996522.ch22
  [Google Scholar]
 65. Leerssen2006 – J.Leerssen, ‘Nationalism and the cultivation of culture’. In: Nations and nationalism12 (2006) 4, p. 559-578. doi: 10.1111/j.1469-8129.2006.00253.x
  [Google Scholar]
 66. Lippi-Green2007 – R.Lippi-Green, English with an accent: language, ideology, and discrimination in the United States. Londen/New York: Routledge, 2007.
  [Google Scholar]
 67. Mautner2016 – G.Mautner, ‘Checks and balances: How corpus linguistics can contribute to CDA’. In: R.Wodak & M.Meyer (eds.), Methods of critical discourse studies. Londen: Sage, 2016, p. 154-179.
  [Google Scholar]
 68. Mettewie2020 – L.Mettewie, ‘Wordt Nederlands een verplicht vak in Wallonië?’ In: Neerlandia124 (2020) 1, p. 30-31.
  [Google Scholar]
 69. Mettewie & Van Mensel2020 – L.Mettewie & L.Van Mensel, ‘Understanding foreign language education and bilingual education in Belgium: a (surreal) piece of cake’. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. doi: 10.1080/13670050.2020.1768211
  [Google Scholar]
 70. Milroy2001 – J.Milroy, ‘Language ideologies and the consequences of standardization’. In: Journal of Sociolinguistics5 (2001) 4, p. 530-555. doi: 10.1111/1467-9481.00163
  [Google Scholar]
 71. Nelde1994 – P.H.Nelde, ‘Language in Contact and Conflict: The Belgian Experience and the European Union’. In: Current Issues in Language and Society1 (1994) 2, p. 165-182.
  [Google Scholar]
 72. Nelde1997 – P.H.Nelde, ‘Language conflict’. In: F.Coulmas (ed.), The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 1997, p. 285-300.
  [Google Scholar]
 73. Perrez & Reuchamps2015 – J.Perrez & M.Reuchamps, ‘Folle machine ou solide relation « living apart together » ?. Le rôle des métaphores dans la perception citoyenne du fédéralisme belge’. In: Mots. Les langages du politique [online] 109 (2015). doi: 10.4000/mots.22156
  [Google Scholar]
 74. Potvin, Morelli & Mettewie2004 – M.Potvin, A.Morelli & L.Mettewie, ‘Du racisme dans les rapports entre groupes nationaux au Canada et en Belgique?’ In: G.Bourgeault & M-H.Chastenay (eds.), Ethnic relations and education in divided societies. Comparing Belgium and Canada. Relations ethniques et éducation dans les sociétés divisées. Comparaison Belgique-Canada. Calgary: Canadian Ethnic Studies, 2004, p. 25-60.
  [Google Scholar]
 75. RindlerSchjerve2003 – R.Rindler Schjerve, ‘Kontakt- und Konfliktlinguistik im Wandel’. In: K.Bochmann, P.H.Nelde & W.Wölck (eds.), Methodology in Conflict Linguistics (Plurilingua XXIV). St. Augustin: Asgard, 2003, p. 47-58.
  [Google Scholar]
 76. Rosa2016 – J.D.Rosa, ‘Standardization, Racialization, Languagelessness: Raciolinguistic Ideologies across Communicative Contexts’. In: Journal of Linguistic Anthropology26 (2016) 2, p. 162-183. doi: 10.1111/jola.12116
  [Google Scholar]
 77. Ruíz1984 – R.Ruíz, ‘Orientations in Language Planning’. In: NABE Journal8 (1984) 2, p. 15-34. doi: 10.1080/08855072.1984.10668464
  [Google Scholar]
 78. Rumsey1990 – A.Rumsey, ‘Wording, meaning and linguistic ideology’. In: American Anthropologist92 (1990) 2, p. 346-351. doi: 10.1525/aa.1990.92.2.02a00060
  [Google Scholar]
 79. Saul2017 – J.M.Saul, ‘Racial Figleaves, the Shifting Boundaries of the Permissible, and the Rise of Donald Trump’. In: Philosophical Topics45 (2017) 2, p. 97-116. doi: 10.5840/philtopics201745215
  [Google Scholar]
 80. Silverstein1979 – M.Silverstein, ‘Language structure and linguistic ideology’. In: P.R.Clyne, W.F.Hanks & C.L.Hofbauer (eds.), The Elements: A Parasession on Linguistic Units and Levels. Chicago: Chicago Linguistic Society, 1979, p. 193-247.
  [Google Scholar]
 81. Sinardet2007 – D.Sinardet, ‘Het samenleven van twee onderdrukte meerderheden. Vlamingen, Franstaligen en de media’. In: G.Buelens, D.Van Reybrouck & J.Goossens (red.), Waar België voor staat: een toekomstvisie. Amsterdam: Meulenhoff/Manteau, 2007, p. 27-37.
  [Google Scholar]
 82. Spitzmüller, Busch & Flubacher2021 – J.Spitzmüller, B.Busch & M-C.Flubacher, ‘Language ideologies and social positioning: the restoration of a “much needed bridge”’. In: International Journal for the Sociology of Language47 (2021) 5, p. 1-12. doi: 10.1515/ijsl-2020-0094
  [Google Scholar]
 83. Thompson1991 – J.B.Thompson, Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. Cambridge: Polity Press, 1990.
  [Google Scholar]
 84. Tibbaut, Vandenbussche & Saeys2020 – A.Tibbaut, W.Vandenbussche & M.Saeys, Meertaligheid in Brussel. Mapping en analyse van meertalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cartographie et analyse des initiatives en matière de multilinguisme en Région de Bruxelles-Capitale. Onderzoeksrapport voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in opdracht van de minister van Promotie van meertaligheid, 2020.
  [Google Scholar]
 85. Urciuoli1995 – B.Urciuoli, ‘Language and Borders’. In: Annual Review of Anthropology24 (1995), p. 525-546. doi: 10.1146/annurev.an.24.100195.002521
  [Google Scholar]
 86. Van den Berg & Couttenier2009 – W.van den Berg & P.Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Amsterdam: Bert Bakker, 2009.
  [Google Scholar]
 87. Vandenbussche2001 – W.Vandenbussche, ‘Nederlands als prestigetaal voor de Brugse upper class in de 19e eeuw?’ In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde111 (2001) 2, p. 129-146.
  [Google Scholar]
 88. Vandenbussche2004 – W.Vandenbussche, ‘Triglossia and pragmatic variety choice in nineteenth-century Bruges. A case study in historical sociolinguistics’. In: Journal of Historical Pragmatics5 (2004) 1, p. 27-47.
  [Google Scholar]
 89. Van der Horst2008 – J.Van der Horst, Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur. Amsterdam: Meulenhoff, 2008.
  [Google Scholar]
 90. Van de Velde2020 – F.Van de Velde, ‘Zegeningen en schaduwzijden van taaldiversiteit’. In: I.Goddeeris, N.Lie & S.Marzo (red.), Interculturaliteit en de Geesteswetenschappen. Over grenzen, beelden en taal. Leuven: Leuven University Press, 2020, p. 211-240.
  [Google Scholar]
 91. Van Dijk1988 – T.A.Van Dijk, News as Discourse. Londen/New York: Routledge, 1988.
  [Google Scholar]
 92. Van Ginderachter2005a – M.Van Ginderachter, Le Chant du Coq: nation et nationalisme en Wallonie depuis 1880. Gent: Academia Press, 2005.
  [Google Scholar]
 93. Van Ginderachter2005b – M.Van Ginderachter, Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WOI. Tielt: Lannoo, Gent: AMSAB-ISG, 2005.
  [Google Scholar]
 94. Van Goethem1990 – H.Van Goethem, Taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch gerecht, 1795-1935. Brussel: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1990.
  [Google Scholar]
 95. Vanhecke & De Groof2007 – E.Vanhecke & J.De Groof, ‘New data on language policy and language choice in 19th-century Flemish city administrations’. In: S.Elspaß, N.Langer, J.Scharloth & W.Vandenbussche (eds.), Germanic Language Histories ‘from below’ (1700-2000). Berlijn: De Gruyter, 2007, p. 449-470.
  [Google Scholar]
 96. Van Hoof & Jaspers2012 – S.Van Hoof & J.Jaspers, ‘Hyperstandaardisering’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde181 (2012) 1, p. 97-125.
  [Google Scholar]
 97. Van Mensel2016 – L.Van Mensel, ‘Children and choices: the effect of macro language policy on the individual agency of transnational parents in Brussels’. In: Language Policy15 (2016) 4, p. 547-560. doi: 10.1007/s10993-015-9391-x
  [Google Scholar]
 98. Van Velthoven2005 – H.Van Velthoven, ‘De opbouw van een Brusselse identiteit. Naar een Brussels Gewest-Gemeenschap?’ In: WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging64 (2005) bijzonder nummer, p. 58-79. doi: 10.21825/wt.v64i.12712
  [Google Scholar]
 99. Verschueren2011 – J.Verschueren, ‘Language use and ideology’. In: J.Verschueren, Ideology in Language Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 7-20.
  [Google Scholar]
 100. Vierendeels2019 – I.Vierendeels, Een land van twee mentale minderheden. Een diachroon en vergelijkend corpusonderzoek naar het meertaligheidsdiscours in de Vlaamse en Waalse geschreven pers. Masterscriptie. Universiteit Gent, 2019.
  [Google Scholar]
 101. Vierendeels, Mettewie & Vogl te verschijnen – I.Vierendeels, L.Mettewie & U.Vogl, ‘Miss Belgium, Coca-Cola and Flemish carwashes. Mapping discourses on “multilingualism” by the Dutch- and French-medium written press in Belgium’. In: Dutch Journal of Applied Linguistics, te verschijnen.
  [Google Scholar]
 102. Vogl2012 – U.Vogl, ‘Multilingualism in a standard language culture’. In: M.Hüning, U.Vogl, & O.Moliner (eds.), Standard Languages and Multilingualism in European HistoryAmsterdam: John Benjamins, 2012, p. 1-42.
  [Google Scholar]
 103. Vogl & Hüning2010 – U.Vogl & M.Hüning, ‘One Nation, One Language? The Case of Belgium’. In: Dutch Crossing34 (2010) 3, p. 228-247. doi: 10.1179/030965610X12820418688570
  [Google Scholar]
 104. Wils1974 – L.Wils, Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover België in de Eerste Wereldoorlog. Leuven: Davidsfonds, 1974.
  [Google Scholar]
 105. Wils1991 – L.Wils, ‘L’emploi des langues en matières judiciaires et administratives dans le royaume de Belgique’. In: Revue du Nord289 (1991), p. 51-71.
  [Google Scholar]
 106. Wils2009 – L.Wils, Van de Belgische naar de Vlaamse natie: een geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Leuven: Acco, 2009.
  [Google Scholar]
 107. Witte & Verhulst s.d. – E.Witte & A.Verhulst, ‘Liberale Partij’. https://nevb.be/wiki/Liberale_partij; online geraadpleegd op 23augustus2022.
  [Google Scholar]
 108. Witte & Van Velthoven2010 – E.Witte & H.Van Velthoven, Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief. Kapellen: Pelckmans, 2010.
  [Google Scholar]
 109. Wodak2001 – R.Wodak, ‘The discourse-historical approach’. In: R.Wodak & M.Meyer (eds.), Methods of Critical Discourse Studies. Londen: Sage, 2001, p. 63-94.
  [Google Scholar]
 110. Wodak & Meyer2016 – R.Wodak & M.Meyer, ‘Critical Discourse Studies: History, Agenda, Theory and Methodology’. In: R.Wodak & M.Meyer (eds.), Methods of Critical Discourse Studies. Third Edition. Londen: Sage, 2016, p. 1-22.
  [Google Scholar]
 111. Woolard1992 – K.A.Woolard, ‘Language ideology: Issues and approaches’. In: Pragmatics2 (1992) 3, p. 235-249. doi: 10.1075/prag.2.3.01woo
  [Google Scholar]
 112. Woolard1998 – K.A.Woolard, ‘Language Ideology as a Field of Inquiry’. In: B.B.Schieffelin, K.A.Woolard & P.V.Kroskrity (eds.), Language Ideologies. Practice and Theory. Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 3-47.
  [Google Scholar]
 113. Woolard & Schieffelin1994 – K.A.Woolard & B.B.Schieffelin, ‘Language Ideology’. In: Annual Review of Anthropology23 (1994) 1, p. 55-82. doi: 10.1146/annurev.an.23.100194.000415
  [Google Scholar]
 114. Zoltberg1974 – A.R.Zoltberg, ‘The Making of Flemings and Walloons: Belgium: 1830-1914’. In: The Journal of Interdisciplinary History5 (1974) 2, p. 179-235.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2022.4.001.VIER
Loading
/content/journals/10.5117/TNTL2022.4.001.VIER
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error