2004
Volume 38 Number 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Met zijn stelling dat veel banen zijn, werk zonder maatschappelijk nut, heeft David Graeber veel teweeggebracht. Er was veel media-aandacht voor Graeber en zijn ideeën. Het onderwerp heeft tot hilarische gesprekken geleid, en ook tot onderzoek naar hoeveel van dat soort banen er dan zijn. Voor Nederland variëren de schattingen van 2,8% tot 40%. Op het meeste onderzoek valt nogal wat aan te merken, conceptueel en methodologisch. Dat bemoeilijkt zowel wetenschappelijke als beleidsdiscussies. In plaats van in het moeras van subjectieve invullingen van nuttig en zinvol werk te blijven rondploeteren kan de aandacht beter worden gericht op objectieve kenmerken van goed werk. De maatschappijkritische vragen van Graeber krijgen tot nu toe nauwelijks aandacht. Waarom zijn en blijven er banen die nutteloos zijn? Daar zouden sociale wetenschappers zich vooral op moeten richten. De discussie heeft een extra dimensie gekregen door de ervaring in coronatijd wat nu juist maatschappelijk nuttige, zelfs essentiële banen zijn.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.1.002.POT
2022-04-01
2023-03-27
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Achterberg, P., Houtman, D., & Jetten, B. (2003). Arbeidstevredenheid: een aanpassingsfenomeen?Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 19(3), 214-227.
  [Google Scholar]
 2. Bailey, C., Lips-Wiersma, M., Madden, A., Yeoman, R., Thompson, M., & Chalofsky, N. (2019). The five paradoxes of meaningful work: Introduction to the special issue ’meaningful work: Prospects for the 21st century’. Journal of Management Studies, 56(3), 481-499.
  [Google Scholar]
 3. Berting, J., & De Sitter, L.U. (red.) (1968). Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid. Marka.
  [Google Scholar]
 4. Canaan, J. (2015). Bullshit Jobs: A Critical Pedagogy Provocation. Concept, 6(1), http://concept.lib.ed.ac.uk/article/view/280
  [Google Scholar]
 5. Christensen, L.T, Kärreman, D., & Rasche, A. (2019). Bullshit and organization studies. Organization Studies, 40(10), 1587-1600.
  [Google Scholar]
 6. Conen, W., & De Beer, P. (2020). Waarde van werk in Nederland: de rol van de organisatie. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 47(2), 191-198.
  [Google Scholar]
 7. Deci, E.L., Olafsen, A.H., & Ryan, R.M. (2017). Self-determination theory in work organizations: The state of a science. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2017(4), 19-43.
  [Google Scholar]
 8. Dekker, F. (2018). In Nederland heeft bijna niemand een bullshit job. ESB, 103 (4759), 124-125.
  [Google Scholar]
 9. De l’Estoile, É., & Oudot, J. (2020). Well paid to do nothing? Compensation in David Graeber’s Bullshit Jobs. Regards croisés sur l’économie, 27(2), 231-237.
  [Google Scholar]
 10. Delucchi, M., Dadzie, R.B., Dean, E., & Pham, X. (2021). What’s that smell? Bullshit jobs in higher education. Review of Social Economy, doi:10.1080/00346764.2021.1940255
  [Google Scholar]
 11. De Prins, P., & Stuer, D. (2020). Bullshit jobs: bestaan ze echt?Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 36(3), 242-260.
  [Google Scholar]
 12. De Swaan, A. (1972). Een boterham met tevredenheid: Gesprekken met arbeiders. Van Gennep.
  [Google Scholar]
 13. Dur, R., & Van Lent, M. (2019). Socially useless jobs. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 58(1), 3-16.
  [Google Scholar]
 14. Eurofound. (2017). Sixth European Working Conditions Survey – Overview report (2017 update). Publications Office of the European Union.
  [Google Scholar]
 15. Eurofound & Cedefop. (2020). European Company Survey 2019: Workplace practices unlocking employee potential. European Company Survey 2019 series. Publications Office of the European Union.
  [Google Scholar]
 16. Graeber, D. (2018). Bullshit jobs. Over zinloos werk, waarom het toeneemt en hoe we het kunnen bestrijden (vert. Tracey Droste-Plegt). Uitgeverij Business Contact.
  [Google Scholar]
 17. Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E., & Patton, G.K. (2001). The job satisfaction – Job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127(3), 376-407.
  [Google Scholar]
 18. Mayer-Ahuja, N., & Nachtwey, O. (red.) (2021). Verkannte Leistungsträger:innen. Berichte aus der Klassengesellschaft. Suhrkamp.
  [Google Scholar]
 19. Mok, A.L. (2015). Arbeid, bedrijf en maatschappij. Noordhoff Uitgevers.
  [Google Scholar]
 20. OESO. (2016). How good is your job? Measuring and assessing job quality.
  [Google Scholar]
 21. Peiró, J.M., Kozusznik, M.W., Rodríguez-Molina, I., & Tordera, N. (2019). The Happy-Productive Worker Model and Beyond: Patterns of Wellbeing and Performance at Work. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(3), 479.
  [Google Scholar]
 22. Pot, F. (2020). Vakbond en goed werk. In R.Kösters & W.Eshuis (red.). De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties (pp. 55-78 en 118-121). De Burcht.
  [Google Scholar]
 23. Pot, F. (2021). Goed werk bevordert politieke participatie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 37(2), 196-204.
  [Google Scholar]
 24. Richards, H. (2019). Bullshit Jobs,Journal of Critical Realism, 18(1), 94-97.
  [Google Scholar]
 25. Soffia, M., Wood, A. J., & Burchell, B. (2021). Alienation Is Not ‘Bullshit’: An Empirical Critique of Graeber’s Theory of BS Jobs. Work, Employment and Society, doi:10.1177/09500170211015067.
  [Google Scholar]
 26. Steger, M.F., Dik, B.J., & Duffy, R.D. (2012). Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337.
  [Google Scholar]
 27. Van Dam, L., Gielen, W., & Hooftman, W. (2021). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020. Resultaten in vogelvlucht. TNO en CBS.
  [Google Scholar]
 28. VNO-NCW & MKB Nederland. (2021). Ondernemen voor brede welvaart. Naar nieuw Rijnlands samenspel. VNO-NCW en MKB-Nederland.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.1.002.POT
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error