Organiseren van waardig werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In dit essay richten we ons op de vraag wat de voorwaarden zijn om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan waardig werk te helpen en te houden. Op basis van eerder onderzoek en relevante theoretische inzichten pleiten we voor een integraler benadering ten aanzien van het organiseren van waardig werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, waarbij aandacht is voor het perspectief van de individuele werkzoekende, van de (potentiële) werkgever en van andere relevante actoren, inclusief de noodzakelijke randvoorwaarden. Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie zijn intrinsiek gemotiveerde werknemers die graag willen werken en die – zeker indien ze hierin ondersteund worden door hun werkcontext – een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan organisaties en de samenleving.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.1.009.BELL
2022-04-01
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/38/1/TVA2022.1.009.BELL.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2022.1.009.BELL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aichner, T. (2021). The Economic Argument for Hiring People With Disabilities. Humanities and Social Sciences Communications8(22), 1-4
  [Google Scholar]
 2. Beer, M., Boselie, P., & Brewster, C. (2015). Back to the future: Implications for the field of HRM of the multistakeholder perspective proposed 30 years ago. Human Resource Management, 54(3), 427-438.
  [Google Scholar]
 3. Borghouts-van de Pas, I., & Freese, C. (2021). Offering jobs to persons with disabilities: A Dutch employers’ perspective. Alter-European Journal of Disability Research, 15(1), 89-98.
  [Google Scholar]
 4. Bonaccio, S., Connelly, C., Gellatly, I., Jetha, A., & Ginis, K. (2020). The participation of people with disabilities in the workplace across the employment cycle: Employer concerns and research evidence. Journal of Business and Psychology, 35(2), 135-158.
  [Google Scholar]
 5. Borghouts-van de Pas, I., & Freese, C. (2017). Inclusive HRM and employment security for disabled people: An interdisciplinary approach. E-Journal of International and Comparative Labour Studies, 6(1), 9-33.
  [Google Scholar]
 6. Boselie, P., Paauwe, J., & Farndale, E. (2013). The contribution of HRM to fairness, social legitimacy and public value: Human resource governance and risk management in seven leading multinational companies. Managing Social Issues. Edward Elgar Publishing.
  [Google Scholar]
 7. Cimera, R. (2009). The monetary benefits and costs of hiring supported employees: A pilot study. Journal of Vocational Rehabilitation, 30(2), 111-119.
  [Google Scholar]
 8. Conen, W., & De Beer, P. (2020). De waarde van werk in Nederland: resultaten van de Waarde van Werk Monitor 2019. Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS)/Hugo Sinzheimer Instituut (HSI).
  [Google Scholar]
 9. Dean, A. (2013), ‘Tackling Long-Term Unemployment Amongst Vulnerable Groups’, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers, No. 2013/11, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/5k43jct8n2nv-en
  [Google Scholar]
 10. De Bell, L., Drupsteen, L., Binkhorst, J. & Schrijver, E. (2019). Opschalen van sociale ondernemingen: Groei in impact. HogeschoolUtrecht.
  [Google Scholar]
 11. Deci, E., & Ryan, R. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. Canadian psychology/Psychologie canadienne, 49(1), 14-23.
  [Google Scholar]
 12. De Lange, A.H., Van der Heijden, B.I.J.M. (2016). Handboek: Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 13. Dikkers, J., & De Bell, L. (2020). Werken aan Waarde: Praktijkgericht onderzoek naar het creëren en duurzaam organiseren van waardig werk. HogeschoolUtrecht.
  [Google Scholar]
 14. Dikkers, J., Drop, H., & Van der Aa, P. (2021). HRM-uitdagingen rond de inclusieve arbeidsmarkt: inzichten uit praktijkgericht onderzoek. Tijdschrift voor HRM,4, 20-31.
  [Google Scholar]
 15. Duffy, R., Blustein, D., Diemer, M., & Autin, K. (2016). The Psychology of Working Theory. Journal of Counseling Psychology,63(2), 127-148.
  [Google Scholar]
 16. Ehnert, I. (2009). Sustainability and human resource management: reasoning and applications on corporate websites. European Journal of International Management, 3(4), 419-438.
  [Google Scholar]
 17. Freese, C., & Borghouts, I. (2015). Offering jobs to workers with reduced work capacity within organizations: An Inclusive HRM model. Working paper, prepared for the Second HR Division International Conference (HRIC), ‘Highlighting context and concepts in HRM’, February20-22, 2016, Sydney, Australia.
  [Google Scholar]
 18. Hernandez, B., & McDonald, K. (2010). Exploring the Costs and Benefits of Workers with Disabilities. Journal of Rehabilitation, 76(3), 15-23.
  [Google Scholar]
 19. Hulsebosch, J., & Wielers, R. (2018). Ongelijkheid en verschillen in intrinsieke en extrinsieke arbeidsmotivatie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(2), 200-220.
  [Google Scholar]
 20. ILO. (2012). Decent Work Indicators: Concepts and Definitions. International Labour Organization.
  [Google Scholar]
 21. Kaletta, J., Binks, D., & Robinson, R. (2012). Creating an inclusive workplace: Integrating employees with disabilities into a distribution center environment. Professional Safety, 57(06), 62-71.
  [Google Scholar]
 22. Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Mortaji, N., & Karon, L. (2018). A systematic review of the benefits of hiring people with disabilities. Journal of Occupational Rehabilitation, 28(4), 634-655.
  [Google Scholar]
 23. Peijen, R., & Wilthagen, T. (2020). Labour market reintegration of individuals with a physical and cognitive disability by a company-based work-experience program. International Journal of Disability, Development and Education, 1-18.
  [Google Scholar]
 24. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, Article 101860.
  [Google Scholar]
 25. Schippers, J., Van der Lippe, A., De Moor, T., Boselie, P., Pennings, F., & Taris, A. (2015). Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt. Bright Minds, Better Future. Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 26. Scott, M., Jacob, A., Hendrie, D., Parsons, R., Girdler, S., Falkmer, T., & Falkmer, M. (2017). Employers’ perception of the costs and the benefits of hiring individuals with autism spectrum disorder in open employment in Australia. PloS ONE, 12(5): e0177607.
  [Google Scholar]
 27. SCP. (2021). Verschil in Nederland 2014-2020 (Factsheet). www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/10/07/verschil-in-nederland-2014-2020
  [Google Scholar]
 28. Shankar, J., Liu, L., Nicholas, D., Warren, S., Lai, D., Tan, S., Zulla, R., Couture, J. & Sears, A. (2014). Employers’ perspectives on hiring and accommodating workers with mental illness. Sage Open, 4(3), 1-13.
  [Google Scholar]
 29. SER. (2021). Leerwerktrajecten voor personen met een migratieachtergrond in de praktijk: een inventarisatie van opschalingsmogelijkheden. Sociaal-Economische Raad.
  [Google Scholar]
 30. SER. (2020). Neem iedereen mee Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Kennisdocument Denktank Coronacrisis. Sociaal-Economische Raad.
  [Google Scholar]
 31. Van Berkel, R., Ingold, J., McGurk, P., Boselie, P., & Bredgaard, T. (2017). An introduction to employer engagement in the field of HRM. Blending social policy and HRM research in promoting vulnerable groups’ labour market participation: Editorial introduction to special issue on ‘Employer Engagement’. Human Resource Management Journal, 27(4), 503-513.
  [Google Scholar]
 32. Van Berkel, R. (2021). Employer engagement in promoting the labour-market participation of jobseekers with disabilities. An employer perspective. Social Policy and Society, 20(4), 533-547.
  [Google Scholar]
 33. Van Echtelt, P., Sadiraj, K., Hoff, S., Muns, S., Karpinska, K., Das, D., Versantvoort, M. & Putman, L. (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 34. Van den Broeck, A., Howard, J.L., Van Vaerenbergh, Y., Leroy, H., & Gagné, M. (2021). Beyond intrinsic and extrinsic motivation: A meta-analysis on self-determination theory’s multidimensional conceptualization of work motivation. Organizational Psychology Review, 11(3), 240-273.
  [Google Scholar]
 35. WRR. (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Rapport no. 102. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
  [Google Scholar]
 36. Zijlstra, F., Van Ruitenbeek, G., & Mulders, H. (2016). Inclusieve arbeidsorganisaties. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 94(6), 205-206.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.1.009.BELL
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error