De impact van taken op de baan- en werkzekerheid van werknemers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In deze bijdrage onderzoeken we in welke mate de routinematigheid van het takenpakket van werkenden en het automatiseringsrisico van het beroep samenhangen met een verminderde baan- en werkzekerheid. Voor het onderzoek maken we gebruik van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van 2014 waaraan we voor de periode van drie jaar maandelijkse informatie over de arbeidspositie hebben gekoppeld. We hebben naar drie indicatoren voor baan- en werkzekerheid gekeken: (1) het type dienstverband als objectieve indicator voor baanzekerheid, (2) de door de werknemer gepercipieerde baanzekerheid en (3) de werkzekerheid van de loopbaan, gemeten aan de hand van het aantal baanwisselingen en/of de frequentie en duur van periodes zonder baan als werknemer. De taken die werknemers uitvoeren zijn inderdaad gerelateerd aan objectieve baanzekerheid, gemeten aan de hand van het type dienstverband. Routinematige analytische taken gaan, in vergelijking met andere taken, vaker samen met een vast dienstverband maar dat geldt niet voor niet-routinematige handmatige of interactieve taken. Een groter automatiseringsrisico gaat samen met een kleinere kans op een vast contract en een grotere kans op een kort tijdelijk contract, oproepcontract of uitzendcontract. Analyse van ervaren baanzekerheid geeft min of meer hetzelfde beeld. Wat betreft de werkzekerheid van de loopbaan zien we minder niet-routinematige analytische taken en een hoger automatiseringsrisico vaker samengaan met loopbanen waarbij wel sprake is van periodes zonder werk maar niet langdurig of zeer frequent.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.2.002.KUHN
2022-06-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/38/2/TVA2022.2.002.KUHN.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2022.2.002.KUHN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings. In O.Ashenfelter & D.Card (Eds.), Handbook of Labor Economics (Vol. 4, pp. 1043-1171). Amsterdam: Elsevier-North.
  [Google Scholar]
 2. Arbeidsrechter. (2021). hoofdstuk 6.3.3.7. Uitzendkrachten en uitzendbureaus. Geraadpleegd via https://www.arbeidsrechter.nl/uitzendkracht-uitzendbureau-inschakelen-verplichtingen/
  [Google Scholar]
 3. Autor, D., & Dorn, D. (2009). This Job is ‘Getting Old’: Measuring Changes in Job Opportunities using Occupational Age Structure. American Economic Review99(2), 45-51.
  [Google Scholar]
 4. Autor, D.H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279-1333.
  [Google Scholar]
 5. Brynjolfsson, E., & McAfee, A.P. (2011). Race against the machine : how the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Digital Frontier Press.
  [Google Scholar]
 6. Crosby, O. (2002). New and Emerging occupations. Occupational Outlook Quarterly (Fall 2002), 16-25.
  [Google Scholar]
 7. Dekker, R. (2012). Een zekere mate van zekerheid. Economisch Statistische Berichten, Jaargang97(4647S), 6-9.
  [Google Scholar]
 8. Dengler, K., Matthes, B., & Paulus, W. (2014). Occupational Tasks in the German Labour Market An alternative measurement on the basis of an expert database, Nuremberg: Research Data Centre of the German Federal Employment Agency at the Institute for Employment Research.
  [Google Scholar]
 9. Frey, C.B., & Osborne, M.A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.
  [Google Scholar]
 10. Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2009). Job Polarization in Europe. The American Economic Review, 99(2), 58-63. Geraadpleegd via http://www.jstor.org/stable/25592375
  [Google Scholar]
 11. Haslberger, M. (2021). Routine-biased technological change does not always lead to polarisation: Evidence from 10 OECD countries, 1995–2013. Research in Social Stratification and Mobility, 74, 100623.
  [Google Scholar]
 12. Hooftman, W.E., Mars, G.M.J., Janssen, B., De Vroome, E.M.M., & Van der Bossche, S.N.J. (2015). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014. Methodologie en globale resultaten. Leiden/Heerlen: TNO/CBS
  [Google Scholar]
 13. Kalleberg, A. L. (2003). Flexible Firms and Labor Market Segmentation: Effects of Workplace Restructuring on Jobs and Workers. Work and Occupations, 30(2), 154-175.
  [Google Scholar]
 14. Künn, A., Smits, W., & De Vries, J. (2020). Baan- en werkzekerheid van flexibele werknemers, doen ontwikkelmogelijkheden op het werk ertoe? In K.Chkalova, J.van Genabeek, W.Smits, & S.Verbiest (red.), Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op zekerheid (pp. 103-124). Den Haag/Heerlen/Bonaire/Leiden: CBS/TNO.
  [Google Scholar]
 15. Mattijssen, L., Pavlopoulos, D., & Smits, W. (2020). Occupations and the Non-Standard Employment Career: How the Occupational Skill Level and Task Types Influence the Career Outcomes of Non-Standard Employment. Work, Employment and Society, 34(3), 495-513.
  [Google Scholar]
 16. Mihaylov, E., & Tijdens, K. (2019). Measuring the Routine and Non-Routine Task Content of 427 Four-Digit ISCO-08 Occupations (TI 2019-035/V).
  [Google Scholar]
 17. MGI. (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. Technical Report. McKinsey Global Institute.
  [Google Scholar]
 18. Nedelkoska, L. & Quintini, G. (2018). Automation, skills use and training. Working paper nr. 202. Parijs: OECD.
  [Google Scholar]
 19. Rijksoverheid. (2020, 24-08-2020). Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (informatie voor werkgevers). Geraadpleegd via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/documenten/brochures/2015/06/04/wwz-bedrijfseconomisch-ontslag-wg
  [Google Scholar]
 20. Smits, W., & De Vries, J. (2015). Toenemende polarisatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Economische Statistische Berichten, Jaargang100(4701), 24-25.
  [Google Scholar]
 21. Zekić, N. (2019). Ontslagbescherming in Nederland: in dienst van baanzekerheid of werkzekerheid?Tijdschrift voor Ontslagrecht, 3, 78-85.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.2.002.KUHN
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.2.002.KUHN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error