Inclusief hr-beleid voor arbeidsmigranten hard nodig | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In dit artikel worden enkele terreinen verkend van een hr-beleid dat rekening houdt met de beleving van de op de werkplek aanwezige werknemers, ongeacht de vorm van rekrutering. In het bijzonder wordt gekeken naar de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten. Analyses van kwalitatief en kwantitatief onderzoek leiden tot een pleidooi voor een actievere rol van het hr-management als het gaat om de inzet van arbeidsmigranten. In sommige bedrijfstakken vormen arbeidsmigranten inmiddels een structureel segment van de beroepsbevolking. Na de uitbraak van de coronapandemie is gebleken dat arbeidsmigranten veel essentiële functies uitoefenen. In het hr-beleid is dit nauwelijks terug te vinden in gepaste zorg en aandacht. In veel (inlenende) ondernemingen wordt de inzet van arbeidsmigranten overgelaten aan de afdeling planning, wat resulteert in een instrumentele benadering. Behandeld worden als een nummer werkt echter niet bepaald bindend of wervend. Tegelijkertijd roemen werkgevers het ‘arbeidsethos’ van deze groep werknemers, zonder verdere aandacht voor de motieven die hen er toe brengen naar Nederland te komen. De behandelde opiniepeilingen onder arbeidsmigranten maken duidelijk dat deze populatie wel degelijk afwegingen maakt die, mits op gepaste wijze vertaald in hr-beleid, een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een succesvolle en duurzamer werving.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.3.004.CREM
2022-10-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anderson, B. & Ruhs, M. (2010). Migrant workers: who needs them? A framework for the analysis of staff shortages, immigration and public policy. In A.Ruhs & B.Anderson (eds.), Who Needs Migrant Workers? Labour Shortages, Immigration and Public Policy. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 2. Berntsen, L. (2015). Agency of labour in a flexible pan-European labour market – A qualitative study of migrant practices and trade union strategies in the Netherlands. PhD thesis, Universiteit van Groningen.
  [Google Scholar]
 3. Cremers, J. (2017). De zoektocht naar goedkope arbeid ondergraaft het arbeidsbestel. ESB Dossier, 102(4754S), 61-65.
  [Google Scholar]
 4. Cremers, J. (2018). De inzet van arbeidsmigranten in de gemeente Westland: Eindverslag. Tilburg Law School.
  [Google Scholar]
 5. Cremers, J. (2021). Hoe denken arbeidsmigranten over gezondheid en zorg in Nederland? De resultaten van het 2e arbeidsmigrantenpanel. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.
  [Google Scholar]
 6. Cremers, J., & Strockmeijer, A. (2016). De inzet van arbeidsmigranten: Eindverslag Conferentie D6 West-Brabant. Tilburg Law School.
  [Google Scholar]
 7. Cremers, J., & Strockmeijer, A. (2017). De inzet van arbeidsmigranten in Zeewolde: Eindverslag. Tilburg Law School.
  [Google Scholar]
 8. Cremers, J., & Houwerzijl, M. (2018). INT-AR eindrapportage: Onderzoeksprogramma internationalisering arbeidsmarkt/hrm-beleid. Tilburg Law School.
  [Google Scholar]
 9. Cremers, J., & De Volder, E.J.A. (2020). Arbeidsmigratie in Noord-Brabant – de markt en de mensen(handel): Een inventarisatie. CoMensha.
  [Google Scholar]
 10. Cremers, J., & Van den Tillaart, H. (2021). De resultaten van het 1e arbeidsmigrantenpanel: Een eerste onderzoek naar de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in Nederland. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.
  [Google Scholar]
 11. ETUI (2020). Work, health and Covid-19: a literature review. Brussels.
  [Google Scholar]
 12. Eurofound (2020). Living, working and Covid-19, Covid-19 series. Luxembourg, Publications Office of the EU.
  [Google Scholar]
 13. Forde, C., & MacKenzie, R. (2009). Employers’ use of low-skilled migrant workers: Assessing the implications for human resource management, International Journal of Manpower, 30(5).
  [Google Scholar]
 14. FRA (2020). Protecting migrant workers from exploitation in the EU: workers’ perspectives, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
  [Google Scholar]
 15. ILO (2004). Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy, Report VI, 92nd Session, International Labour Conference, Genève.
  [Google Scholar]
 16. ILO (2020). Social protection for migrant workers: A necessary response to the Covid-19 crisis. Genève.
  [Google Scholar]
 17. Jounin, N. (2006). L’illegalité sous-traitée, Paris University.
  [Google Scholar]
 18. McGrath, J. (2021). Report on Labour Shortages and Surpluses, European Labour Authority, Information and EURES Unit, Bratislava.
  [Google Scholar]
 19. Monteiro, B. (2014). Portuguese construction workers in Spain: situated practices and transnational connections in the European field of construction (2003-2013), CLR-News 2-2014, Brussels: Construction Labour Research.
  [Google Scholar]
 20. Onarheim, K.H., Wickramage, K., Ingleby, D. et al. (2021). Adopting an ethical approach to migration health policy, practice and research. British Medical Journal Global Health, 6(7).
  [Google Scholar]
 21. Queirós, J. (2019). Working Class Condition and Migrant Experience: The Case of Portuguese Construction Workers. In: C.Pereira & J.Azevedo (eds.) New and Old Routes of Portuguese Emigration. IMISCOE Research Series. Springer.
  [Google Scholar]
 22. TNO/CBS (2021). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020, TNO | CBS Leiden, Heerlen.
  [Google Scholar]
 23. Thompson, P., Newsome, K. & Commander, J. (2013). Good when they want to be: migrant workers in the supermarket supply chain. Human Resource Management Journal, 23:2.
  [Google Scholar]
 24. World Health Organization (2014). Making fair choices on the path to universal health coverage: final report of the who consultative group on equity and universal health coverage. World Health Organization, Genève.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.3.004.CREM
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.3.004.CREM
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error