Maatschappelijke productiviteit als beleidsdoel in de bijstand | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In het huidige Nederlandse bijstandsbeleid is er te weinig waardering voor vormen van participatie die sociale of publieke waarde hebben, maar geen directe economische waarde. Dit essay stelt voor om maatschappelijke productiviteit te hanteren als beleidsdoel voor Nederlanders in de bijstand. Activiteiten zijn maatschappelijke productief als ze goederen of diensten genereren die algemeen nut hebben of een sociaal belang behartigen. Hieronder vallen vrijwilligerswerk en informele hulp, maar ook betaald werk dat bijdraagt aan het algemeen belang. Maatschappelijke productiviteit kan betaald worden, wat bijdraagt aan de eigenwaarde van producenten, maar dit kan ten koste gaan van de intrinsieke waarde van een onbetaalde, prosociale activiteit. Dit essay bespreekt drie beleidsopties waarbij deze voor- en nadelen verschillend uitpakken: een basisinkomen, een participatie-inkomen en basisbanen. Tot slot volgen enkele aanbevelingen voor beleid op de korte termijn. Er bestaat een breed scala aan maatschappelijk productieve activiteiten tussen een uitkering en een betaalde baan, en beleid zou meer moeten doen om deze activiteiten te belonen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.1.007.WIT
2024-03-01
2024-05-24
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Ariely, D., Bracha, A., & Meier, S. (2009). Doing Good or Doing Well? Image Motivation and Monetary Incentives in Behaving Prosocially. American Economic Review, 99(1), 544-555.
  [Google Scholar]
 2. Atkinson, A. B. (1996). The Case for a Participation Income. The Political Quarterly, 67(1), 67-70.
  [Google Scholar]
 3. Belastingdienst (z.d.). Is uw organisatie een SBBI? Geraadpleegd 13oktober2023, van https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/is_uw_organisatie_een_sbbi
  [Google Scholar]
 4. Bénabou, R., & Tirole, J. (2006). Incentives and Prosocial Behavior. American Economic Review, 96(5), 1652-1678.
  [Google Scholar]
 5. Binder, M., & Freytag, A. (2013). Volunteering, subjective well-being and public policy. Journal of Economic Psychology, 34, 97-119.
  [Google Scholar]
 6. Bregman, R. (2016). Gratis geld voor iedereen: Over het basisinkomen, de 15-urige werkweek en een wereld zonder grenzen. De Correspondent.
  [Google Scholar]
 7. De Beer, P., & Bos, S. (2022). Lessen uit het Amsterdamse experiment met de bijstand. Beleid en Maatschappij, 49(1), 8-25.
  [Google Scholar]
 8. Elshout, J., Tonkens, E., & Swierstra, T. (2016). Meritocratie als aanslag op het zelfrespect van ‘verliezers’. In P.De Beer & M.Van Pinxteren (Red.), Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 209-233). Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 9. Etzioni, A. (2004). The Common Good. Polity Press.
  [Google Scholar]
 10. Federici, S. (2019). Social reproduction theory: History, issues and present challenges. Radical Philosophy, 2(4), 55-57.
  [Google Scholar]
 11. Gradus, R., & Buijs, G. (2015, oktober19). Een basisinkomen voor iedereen die participeert. Trouw.
  [Google Scholar]
 12. Graeber, D. (2018). Bullshit jobs: Over zinloos werk, waarom het toeneemt en hoe we het kunnen bestrijden. Business Contact.
  [Google Scholar]
 13. Hemels, S. (2022). Commentaar Artikel 5b – Algemene wet inzake rijksbelastingen (definitie anbi). In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht. Sdu Uitgevers. https://www.ndfr.nl/content/c-NDFR-BWBR0002320-5b?tab=commentaar#c-NDFR-BWBR0002320-5b_commentary-text_7.3
  [Google Scholar]
 14. Hiilamo, H., & Komp, K. (2018). The Case for a Participation Income: Acknowledging and Valuing the Diversity of Social Participation. The Political Quarterly, 89(2), 256-261.
  [Google Scholar]
 15. Hussain, W. (z.d.). The Common Good. In E. N.Zalta (Red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring2018). https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/common-good/
  [Google Scholar]
 16. Jahoda, M. (1982). Employment and Unemployment. Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 17. Kleinknecht, A. (2020). Het onvoorwaardelijke basisinkomen is een doodlopende weg. ESB, 105(4787), 333-335.
  [Google Scholar]
 18. Martela, F., & Ryan, R. M. (2016). The Benefits of Benevolence: Basic Psychological Needs, Beneficence, and the Enhancement of Well-Being. Journal of Personality, 84(6), 750-764.
  [Google Scholar]
 19. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2022). Participatiewet in balans: Uitkomsten beleidsanalyse [Kamerstuk]. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/21/bijlage-rapport-participatiewet-in-balans
  [Google Scholar]
 20. Mosselman, K., Dekker, F., & Vleeschouwer, E. (2022). Experimenteren met basisbanen in Groningen en Rotterdam. Beleid en Maatschappij, 49(1), 26-42.
  [Google Scholar]
 21. Onstenk, A., Van Houten, M., & Franken, M. (2022). Waardevol werken: De stand van zaken. Movisie.
  [Google Scholar]
 22. Pot, F. D. (2022). Onderzoek naar bullshit jobs: ‘Jumping to conclusions’. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 38(1), 4-17.
  [Google Scholar]
 23. Russell, A. R., Nyame-Mensah, A., de Wit, A., & Handy, F. (2019). Volunteering and Wellbeing Among Ageing Adults: A Longitudinal Analysis. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 30(1), 115-128.
  [Google Scholar]
 24. Schouten, C. J. (2022). Kamerbrief vervolgaanpak Participatiewet [Kamerbrief]. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/21/aanbiedingsbrief-participatiewet-in-balans
  [Google Scholar]
 25. Sebrechts, M., Kampen, T., Knijn, T., & Tonkens, E. (2021). Meer kans in en uit de bijstand. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 37(3), 313-326.
  [Google Scholar]
 26. Siegrist, J., von dem Knesebeck, O., & Pollack, C. E. (2004). Social Productivity and Well-being of Older People: A Sociological Exploration. Social Theory & Health, 2(1), 1-17.
  [Google Scholar]
 27. Van Echtelt, P., Eggink, E., & Sadiraj, K. (2023). Een brede blik op bijstand. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 28. Van Echtelt, P., Sadiraj, K., Hoff, S., Muns, S., Karpinska, K., Das, D., & Versantvoort, M. (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 29. Van Tilborg, W., & Lagemann, R. (2022). Basisinkomen kan budgetneutraal worden ingevoerd. ESB, 107(4810), 280-283.
  [Google Scholar]
 30. Werkgroep verbetering Participatiewet (2022, januari5). Manifest: Een oproep tot meer echte bijstand. Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/manifest-een-oproep-tot-meer-echte-bijstand/
  [Google Scholar]
 31. Wilson, N., & McDaid, S. (2021). The mental health effects of a Universal Basic Income: A synthesis of the evidence from previous pilots. Social Science & Medicine, 287, 114374, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114374.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.1.007.WIT
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error