Lessen van Mondragón | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

De coöperatiebeweging van Mondragón wordt vaak aangehaald als een alternatieve manier van organiseren die een tegenwicht kan bieden aan een aantal dysfuncties van het neoliberalisme, zoals vervreemding, inkomensongelijkheid en individualisme. Op basis van literatuuronderzoek, internetbronnen en etnografisch onderzoek ter plaatse betogen we in dit verkennend essay dat de casus van Mondragón ons informatie en inspiratie kan geven om zelfstandig na te denken over hoe het beter kan met het organiseren van arbeidsverhoudingen om weerstand te bieden aan de dysfuncties van het neoliberalisme. Uit de analyse blijkt dat Mondragón weliswaar in staat is gebleken, en nog blijkt, om vervreemding, inkomensongelijkheid en individualisme tegen te gaan door daar eigenaarschap, gelijkheid en solidariteit tegenover te plaatsen, maar dat we die bijdrage ook niet moeten romantiseren. Met name op het terrein van de arbeidsorganisatie laat Mondragón nog kansen onbenut. Maar deze casus biedt volop mogelijkheden om na te denken over mogelijkheden voor de toepassing van de onderliggende ideeën over bedrijfsdemocratisering door de lessen ervan te duiden, te verklaren en toe te passen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.1.008.PEET
2024-03-01
2024-05-24
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Caselli, G., Costa, M., & Delbono, F. (2022). What do cooperative firms maximize, if at all? Evidence from Emilia-Romagna in the pre-Covid decade. Annals of Public and Cooperative Economics, 93, 821-847.
  [Google Scholar]
 2. Cera Coöp (2013). Cera Coop Tour Mondragón: profit is just a tool to develop new cooperatives and jobs. Geraadpleegd op 10december2021, van www.cera.coop.nl
 3. Coöperatie expert (z.d.). Mondragon en het succes van coöperatief ondernemen. Geraadpleegd op 10december2021, van https://www.cooperatieexpert.nl/artikelen/
 4. Cheney, G. (1989). Values at work. Employee participation meets market pressure at Mondragón. Cornell University Press.
  [Google Scholar]
 5. De Calleja Basterrechea, A. P. (1983). Een geslaagd project van de oude stempel: de koöperatievengroep van Mondragón. In: E.van den Abbeele et al., Anders werken (pp. 99-113). IOC Hasselt.
  [Google Scholar]
 6. De Volkskrant (2023, 10juni). Samen krijgen burgers heel wat voor elkaar. De Volkskrant, rubriek ‘Boeken & Wetenschap’, pp. 2-5.
  [Google Scholar]
 7. Estragó, A. (2020). Dualidad y Disonancia en la Gestión de las Cooperativas de Trabajo. Ciencias Administrativas, 9(17), 85-96.
  [Google Scholar]
 8. Flecha, R., & Ngai, P. (2014). The challenge for Mondragón: searching for the cooperative values in times of internationalization. Organization, 21(5), 666-682.
  [Google Scholar]
 9. Gorz, A. (2011). De markt voorbij. Voor een hedendaagse politieke ecologie. Socialisme 21 & Oikos.
  [Google Scholar]
 10. Greenwood, D., & Gonzalez, J. L. (Reds.) (1992). Industrial democracy as process: Participatory action research in the Fagor Cooperative Group of Mondragón. Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 11. Hafner, A. (2010). Solidarökonomische Realität in Mondragon. Eine qualitative Analyse der Lebenswelt, Demokratische Organisationsstrukturen und ihr Einfluss auf die Lebenswelt in der genossenschaftlichen Unternehmensgruppe von Mondragón. VDM Verlag.
  [Google Scholar]
 12. Kasmir, S. (1996). The myth of Mondragón: Cooperatives, politics and working class life in a Basque town. State University of New York Press.
  [Google Scholar]
 13. Kroft, H., & Venema, P. (2019). Arbobalans 2018. TNO Leiden.
  [Google Scholar]
 14. Latinne, A. (2012). Alternatieve vormen van werknemersparticipatie: het experiment van Mondragón [masterscriptie Fac. Rechtsgeleerdheid]. Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 15. Latinne, A. (2013). The Mondragon Group facing globalization: a study on image and reality. International Ciriec Conference on Social Economy in Antwerpen 24-26 oktober 2013. Universiteit van Antwerpen
  [Google Scholar]
 16. Lotens, W. (2013). De nieuwe coöperatie: tussen realiteit & utopia. Lannoo Campus.
  [Google Scholar]
 17. Mathieu, M. (2021). Annual Economic Survey of Employee Share Ownership in European Countries 2020. EFES.
  [Google Scholar]
 18. Otten, C. (2023, 31augustus). Buiten het oog van de media vindt een heuse revolutie plaats die de angel uit het kapitalisme haalt. De Volkskrant, p. 29.
  [Google Scholar]
 19. Poortmans, J. (2020). Mondragón Corporation bewandelt de middenweg tussen kapitalisme en communisme. Knack. Geraadpleegd op 8juli2020 van https://trends.knack.be/a/jef-poortmans/
  [Google Scholar]
 20. Roeters, S. (2022). Het bestaande alternatief voor kapitalisme bevindt zich in Baskenland. Vrij Nederland. Geraadpleegd op 9april2022, van https://www.vn.nl/het-bestaande-alternatief-voor-kapitalisme-bevindt-zich-in-baskenland/
  [Google Scholar]
 21. Romeo, N. (2022). How Mondragón became the world’s largest co-op. The New Yorker. Geraadpleegd op 27augustus2022, van https://www.newyorker.com/business/currency/how-mondragon-became-the-worlds-largest-co-op?mc_cid=cf7e5c8f60&mc_eid=6a0ee8dafd
  [Google Scholar]
 22. Santa Cruz, I., & Alonso, E. (2016). Mondragon’s third way: reply to Sharryn Kasmir. Global Dialogue, 6 (3).
  [Google Scholar]
 23. VPRO Tegenlicht (2012, 5maart). Het wonder van Baskenland [aflevering tv-programma].
  [Google Scholar]
 24. Walljasper, J. (2011, 2oktober). Elinor Ostrom’s 8 principles for managing a commons. Commons Magazine. Geraadpleegd op 1september2023, van https://www.onthecommons.org/magazine/elinor-ostroms-8-principles-managing-commmons/#sthash.tMWkjqDC.dpbs
  [Google Scholar]
 25. Whyte, W., & Whyte, K. (1991). Making Mondragón: the growth and dynamics of the worker cooperative complex. Cornell University Press.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.1.008.PEET
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error