Redactioneel | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39, Issue 2
  • ISSN: 1384-6930
  • E-ISSN: 1875-7286

Abstract

Dit nummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap bevat vijf artikelen en een boekbespreking. De vijf artikelen laten de grote variëteit zien in onderzoeksmethoden die door Nederlandse en Vlaamse communicatiewetenschappers in hun onderzoek worden toegepast.In het eerste artikel, getiteld Een bekende smoel voor het goede doel. De effectiviteit van Bekende Vlamingen in non-profitcampagnes, wordt het onderzoek van Hilde Van den Bulck, Koen Panis, Anne Hardy en Peter Van Aelst gepresenteerd. Deze auteurs hebben onderzocht of het gebruik van Bekende Vlamingen in non-profitcampagnes invloed heeft op het publiek. Daarbij focussen zij op drie aspecten: of de leden van het publiek de campagne herkennen, of zij de organisatie kunnen benoemen en of zij bereid zijn de organisatie te steunen. Voor het onderzoek is gekozen voor een enquête met vragen over zes bestaande campagnes die onderling van elkaar verschillen. De resultaten van de internetenquête onder 7993 respondenten suggereren dat campagnes met een bekende figuur er beter in slagen een breed en jong publiek te bereiken dan campagnes zonder Bekende Vlaming.Het tweede artikel draagt de titel: ‘Where the action is’. Events als marketingcommunicatiestrategie. Marieke Fransen, Thomas Van Rompay en Nicole van der Plas richten zich op een ‘nieuwe’ vorm van marketingcommunicatie, namelijk marketing events waarin merkbelevenissen centraal staan. In de literatuur is er (nog) geen consensus over wat event marketing precies is en de genoemde auteurs gaan op zoek naar de manier waarop onderzoekers, consumenten en professionals tegen deze nieuwe vorm van marketing aankijken. Hiertoe geven zij allereerst een analyse van wat zij in de literatuur zijn tegengekomen, Vervolgens geven zij een beschrijving en evaluatie van interviews met professionals en tot slot presenteren zij de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder consumenten.Hatim El Sghiar en Leen D’Haenens zijn de auteurs van het derde artikel, Publieke televisie en identificatie. Familieonderzoek naar Vlaamse burgers met Marokkaanse en Turkse achtergrond. Een multimethodisch familieonderzoek bij twaalf Marokkaanse en dertien Turkse gezinnen in Vlaanderen vormt de kern van dit artikel. Door middel van etnografische interviews met de gezinsleden die ouder zijn dan 12 jaar (n=102) is getracht inzicht te krijgen in het mediagebruik van en in de interpretatie van het nieuws door de betrokken gezinsleden. Participerende observaties door de interviewers leverde additionele informatie in de vorm van observatienota’s over de (non-verbale) communicatie, de geobserveerde machtsverhoudingen en interacties binnen de gezinnen.In het artikel De televisie als morele oefenruimte. Een kwantitatieve exploratie van morele reflectie naar aanleiding van televisieverhalen presenteren Tonny Krijnen en Marc Verboord de resultaten van hun enquêteonderzoek onder 500 respondenten uit de Nederlandse bevolking. In deze enquête hebben zij de respondenten drie soorten vragen voorgelegd: vragen waarmee de morele verbeelding wordt gemeten, vragen over het televisie- en mediagebruik en een aantal vragen over de persoonlijke achtergrond. Uit de resultaten blijkt dat hoewel alle mensen naar aanleiding van televisie moreel reflecteren, er verschillen zijn tussen mensen wat betreft sekse, leeftijd en mediarepertoire.Het vijfde en laatste artikel is getiteld Wie schrijft ons nieuws? Een analyse van voorverpakt nieuws en brontransparantie in binnenlandse nieuwsonderwerpen in vier Nederlandse en Vlaamse kwaliteitskranten. Ellen Hijmans, Pytrik Schafraad, Kees Buijs en Leen d’Haenens hebben onderzocht in welke mate twee Nederlandse en twee Vlaamse kwaliteitskranten inzicht geven in hun bronnen en in welke mate zij voorverpakt nieuws (door derden opgestelde berichten) (her)gebruiken. Met een inhoudsanalyse van 957 berichten uit de vier kranten tonen zij aan dat persagentschappen en pr-bureaus invloed hebben op de nieuwsagenda van deze kwaliteitskranten.Dit nummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap wordt afgesloten met een bespreking van het boek Trans-reality television. The transgression of reality, genre, politics and audience.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2011.039.002.002
2011-06-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2011.039.002.002
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error