Van buitenwereld tot buitenstaander | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 58, Issue 3
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

Despite his growing popularity, the Dutch writer Auke Hulst (1975), whose oeuvre ranges from multimedia travel books to science fiction-like novels, has remained under-researched in academic scholarship. This paper provides an introduction to this author and an analysis of his work, examining Hulst’s self-presentation, his poetics, his (non-)fictional books and his place within contemporary Dutch literature. The image of the outsider, which is of vital importance for Hulst’s authorship, runs as a continuous thread throughout the discussion. The first section uses several assertions made in interviews, public talks and forewords to elaborate on Hulst’s ‘autobiographical’ poetics and to elucidate how the author often presents himself as a ‘literary’ outsider (positioning himself outside the constraints of Dutch literature) and as a ‘social’ outcast (in relation to his traumatic childhood). The second section deals with Hulst’s travel books, in which he conjures up the image of a solitary traveler, who flees from the burdens of home and society in search for freedom, authenticity, insight and connectedness. The third section discusses Hulst’s novels, which are centered on outcasts, the (inner and outer) worlds they find refuge in, and the obstacles they are confronted with. In the final section, Hulst’s outsider position in Dutch literature is critically revisited by connecting his oeuvre with twenty-first-century literary trends.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2020.3.002.PIER
2020-10-01
2024-04-15
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/58/3/02_IN2020_3_PIER.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2020.3.002.PIER&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Hulst, A.(2006). Jij en ik en alles daartussenin. Amsterdam: J.M. Meulenhoff. In een licht gewijzigde versie heruitgegeven in 2016, bij Ambo|Anthos (Amsterdam).
  [Google Scholar]
 2. Hulst, A. & Deleo, R.(2007). De eenzame snelweg. In het spoor van Jack Kerouac. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 3. Hulst, A.(2007). Het beslagen beeld. In: Meuleman, S. & Van der Veen, M. (Red.), Moralitijd. Nieuwe generatie, nieuwe moraal (pp. 67-76). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 4. Hulst, A. (2008a). Nineteenth Century Man versus Irony Man. De Revisor, 35, 52-56.
  [Google Scholar]
 5. Hulst, A. (2008b). Geïnspireerd door Ameland. de Moanne, 2, 36-37.
  [Google Scholar]
 6. Hulst, A.(2009). Wolfskleren. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 7. Hulst, A.(2012). Kinderen van het ruige land. Amsterdam: J.M. Meulenhoff. Verscheen vanaf 2014 bij Ambo|Anthos (Amsterdam). Een fragment werd opgenomen in: Brands, W. (Red.) (2015). De Nederlandse literatuur van de 21ste eeuw. De nieuwe schrijvers van het nieuwe millennium (pp. 132-135). Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.
  [Google Scholar]
 8. Hulst, A.(2014). Buitenwereld, binnenzee. De reis als verhaal, het verhaal als reis. Amsterdam: Ambo|Anthos.
  [Google Scholar]
 9. Hulst, A. (2015a). Slaap zacht, Johnny Idaho. Amsterdam: Ambo|Anthos.
  [Google Scholar]
 10. Hulst, A. (2015b). De mollen. Een spookverhaal (met Engelse vertaling). In: MiekePrince e.a. (Red.), Gimme Shelter. Forten en Ficties in Laagland (pp. 62-62). Catalogus. Groningen: Drukkerij Tienkamp.
  [Google Scholar]
 11. Hulst, A. (2016a). En ik herinner me Titus Broederland. Amsterdam, Ambo|Anthos.
  [Google Scholar]
 12. Hulst, A. (2016b). Inleiding – Taaltunnels graven. In: Jij en ik en alles daartussenin. Roman en vroege verhalen (pp. 9-21). Amsterdam, Ambo|Anthos.
  [Google Scholar]
 13. Brendecke, D. (reg.) & Hulst, A. (pres., muz.) (2016). Von Amsterdam nach Odessa. Docuserie. Arte.
  [Google Scholar]
 14. Hulst, A. (2017a). Motel Songs. Amsterdam: Ambo|Anthos.
  [Google Scholar]
 15. Hulst, A. (red.) (2017b). Als dit zo doorgaat. Let’s make literature great again, with all the best words!Amsterdam: Ambo|Anthos. Bevat een inleiding (‘De aartsvijand van de tirannie’, pp. 7-11) en een kort verhaal (‘Het normalisatiebureau’, pp. 235-245) van Auke Hulst.
  [Google Scholar]
 16. Hulst, A. (2017c). De vrouw die haar eigen personage werd (nawoord). In: Kavan, A., Het ijs (pp. 191-197). Vertaald door M. Marshall-van Wieringen. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen Klassiek.
  [Google Scholar]
 17. Hulst, A. (2018a). Zoeklicht op het gazon. Amsterdam: Ambo|Anthos.
  [Google Scholar]
 18. Hulst, A. (2018b). Zwemmen in brak water. In: Auke Hulst. Zwemmen in brak water, lezingenreeks RUG, 1-10-2018. (te herbekijken via https://www.youtube.com/watch?v=BTvAa5uhoI4&t=3419s)
  [Google Scholar]
 19. Hulst, A. (2018c). Wereldbouwers. In: Auke Hulst. Zwemmen in brak water, lezingenreeks RUG, 8-10-2018. (te herbekijken via https://www.youtube.com/watch?v=YXVQsIg2dbI&t=49s)
  [Google Scholar]
 20. Hulst, A. (2018d). Schrijf een lied, zing een boek. In: Auke Hulst. Zwemmen in brak water, lezingenreeks RUG, 15-10-2018. (te herbekijken via https://www.youtube.com/watch?v=TUNaKJnfJRM)
  [Google Scholar]
 21. Hulst, A. (2018e). De laatste Amerikaan (nawoord). In: Stewart, G.R. De aarde blijft altijd bestaan (pp. 453-457). Vertaald door L. Van Den Broucke. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen Klassiek.
  [Google Scholar]
 22. Hulst, A.(2019). Dwars door Big Sky Country. Columbus Magazine, 85, 22-42.
  [Google Scholar]
 23. Hulst, A. (tekst) & Van Binsbergen, C. (muziek)(2019). Een groter gebeuren. Muziektheatervoorstelling. (Tekstboek met cd zijn sinds 2020 beschikbaar via https://corrievanbinsbergen.com/shop/boek-download-een-groter-gebeuren/).
  [Google Scholar]
 24. Hulst, A (2020a, 3 januari). Kapitein van een bende schoelje. NRC Handelsblad.
  [Google Scholar]
 25. Hulst, A (2020b, 20 maart). Hoe een ramp de problemen van de wereld blootlegt. NRC Handelsblad.
  [Google Scholar]
 26. Bax, S.(2019). De literatuur draait door. De schrijver in het mediatijdperk. Amsterdam: Prometheus.
  [Google Scholar]
 27. Birkoff, J. (2017, 10 maart). Als een groeiend zinkgat je leven bedreigt. Nederlands Dagblad.
  [Google Scholar]
 28. Broderick, D.(2000). Transrealist Fiction. Writing in the Slipstream of Science. Connecticut/ London: Greenwood Press.
  [Google Scholar]
 29. Cloostermans, M. (2016, 28 oktober). Kwade grond. De Standaard.
  [Google Scholar]
 30. Deen, M.(2018). Auke Hulst. Gastschrijver 2018 van de RUG. Broerstraat 5, 2, (pp. 4-5), www.rug.nl/alumni/stay-involved/broerstraat-5/broerstraat-5-number-2-july-2018.
  [Google Scholar]
 31. D’hanis, F. (2009a). Puur en swingend. Interview met Auke Hulst. Cutting Edge, 25-7-2009.
  [Google Scholar]
 32. D’hanis, F. (2009b). Tegen de ironie, voor het leven. Cutting Edge, 27-7-2009.
  [Google Scholar]
 33. Demeyer, H., & Vitse, S.(2018). De affectieve dominant. Een ideologiekritische lezing van recent Nederlandstalig proza. TNTL, 134 (3), 220-244.
  [Google Scholar]
 34. Donker, A.(1929). De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894). De Gemeenschap: Utrecht.
  [Google Scholar]
 35. Engelberg, E.(2001). Solitude and its Ambiguities in Modernist Fiction. New York/ Hampshire: Palgrave.
  [Google Scholar]
 36. Geertsema, C.(2009). Tussen droom en werkelijkheid. Passionate, 16 (3), 28-31.
  [Google Scholar]
 37. Greenblatt, S.(1980). Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare. Chicago: University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 38. Hamer, H. (2012, 2 oktober)). Mijn sociale ontwikkeling heeft door mijn jeugd een optater gehad. Trouw.
  [Google Scholar]
 39. Honings, R. & Jensen, L.(2019). De Romanticus; De Byroniaan; De Tachtiger. In: Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw (pp. 175-186; 187-199; 322-338). Amsterdam: Prometheus.
  [Google Scholar]
 40. Hoogendoorn, M. (2015, 9 januari). Wat als bedrijven zelf een land beginnen. Nederlands Dagblad.
  [Google Scholar]
 41. Hooghiemstra, D. (2017, 13 december). De man, de mythe. de Volkskrant.
  [Google Scholar]
 42. Kinsley, Z.(2016). Travellers and Tourists. In: Thompson, C. (Red.), The Routledge Companion to Travel Writing (pp. 237-245). Londen/ New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 43. Kooijman, B. (2014, 28 juni). Sprekend. Ik ben opgegroeid met het idee dat alles mogelijk was. NRC Handelsblad.
  [Google Scholar]
 44. Meizoz, J.(2007). Posture littéraire. Mises en scène modernes de l'auteur. Genève: Slatkine Érudition.
  [Google Scholar]
 45. Meizoz, J.(2011). La Fabrique des singularités. Postures littéraires II. Genève: Slatkine Érudition.
  [Google Scholar]
 46. Missine, L.(2013). Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985. Nijmegen: Vantilt.
  [Google Scholar]
 47. Missinne, L.(2016). De reizende schrijver in de spiegel. In: Van Boven, E. & Verstraeten, P. (Red.), Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief (pp. 25-35). Hilversum: Verloren.
  [Google Scholar]
 48. Moll, M. (2016, 1 december). Outsiders in een dreigende wereld. Het Parool.
  [Google Scholar]
 49. Pierrart, T.(2016). Lezen over morgen. Nederlandstalige toekomstliteratuur door de ogen van de lezer. Spiegel der Letteren, 58 (3), 351-375.
  [Google Scholar]
 50. Pierrart, T.(2018). “Nooit nu”. Over toekomstverbeelding in hedendaagse toekomstliteratuur. Gpunt, 35, pp. 7-17.
  [Google Scholar]
 51. Pierrart, T.(2019). Van Blokken tot brokken. Ideologisch bouwen in Nederlandstalige toekomstliteratuur. Extaze 29, 8 (1), 4-13.
  [Google Scholar]
 52. Rader, M.(1958). The Artist as Outsider. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 16 (3), 306-318.
  [Google Scholar]
 53. Roeters, S. (2018, 5 december). 21 vragen aan… Auke Hulst’. De Groene Amsterdammer.
  [Google Scholar]
 54. Ruiter, F. & Smulders, W.(2009). Het autonome schrijverschap van Willem Frederik Hermans. Een inleiding. In: Ruiter, F & Smulders, W. (Red.), Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans. Amsterdam: De Bezige Bij.
  [Google Scholar]
 55. Sanders, M. (2018a). Duurzaam tegenspreken. En ik herinner me Titus Broederland (2016) van Auke Hulst. In: Muijres, J. & Winkler, M. (Red.), Tegen de schenen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur (pp. 193-208). Nijmegen: Vantilt.
  [Google Scholar]
 56. Sanders, M. (2018b). Duurzaam tegenspreken. Auke Hulst in gesprek met Mathijs Sanders. In: Auke Hulst. Zwemmen in brak water, lezingenreeks RUG, 24-9-2018. (te herbekijken via https://www.youtube.com/watch?v=KV-6th26vw0&t=1655s)
  [Google Scholar]
 57. Sandman, H. (2017, 23 december). Zonder vader. Dagblad van het Noorden.
  [Google Scholar]
 58. Siepe, L. (2017, 30 april). Auke Hulst: over Groningen, sf, taal en de dood. Parmando 24Culture, https://www.parmando24culture.nl/auke-hulst-over-groningen-sf-taal-en-de-dood/.
  [Google Scholar]
 59. Slagboom, M. (2009, 4 november). De redactie spreekt met: P.F. Thomése. VPRO Boeken, https://www.vpro.nl/boeken/artikelen/vpro-gids/2012/februari/p-f-thomese.html.
  [Google Scholar]
 60. Smid, A. (2017, 14 mei). Ik ben opgegroeid zonder ouderlijk gezag. Trouw.
  [Google Scholar]
 61. Sommer, B. (2018, 27 november). Auke Hulst: “Je moet mensen uitleggen wat een roman is”. HP/De Tijd, https://www.hpdetijd.nl/2018-11-27/auke-hulst-nixon/.
  [Google Scholar]
 62. Steble, J.(2015). The role of science fiction within the fluidity of slipstream literature. Acta Neophilologica, 48 (1-2), 67-86.
  [Google Scholar]
 63. Takken, W. (2018, 14 december). Nixon dwaalt slapeloos door zijn eigen geest. NRC Handelsblad.
  [Google Scholar]
 64. Thompson, C.(2007). The Suffering Traveller and the Romantic Imagination. Oxford: Clarendon Press.
  [Google Scholar]
 65. Vaessens, T.(2009). De revanche van de roman. Literatuur, autoriteit en engagement. Nijmegen: Vantilt.
  [Google Scholar]
 66. Van den Akker, R., Gibbons, A., & Vermeulen, T. (Red.). (2017). Metamodernism. Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism. London/ New York: Rowman & Littlefield.
  [Google Scholar]
 67. Van Stralen, H.(1996). Beschreven keuzes. Een inleiding in het literaire existentialisme. Leuven/ Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 68. Van Voorst, S. (2016). De ballingschrijver Kader Abdolah. In: Van Boven, E. & Verstraeten, P. (red.), Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief (pp. 203-216). Hilversum: Verloren.
  [Google Scholar]
 69. Verplancke, M. (2015, 15 april). De financiële wereld heeft een vrijbrief om zich te misdragen. Knack.
  [Google Scholar]
 70. Weijermars, J.(2016). De romantische schrijver. Prudens van Duyse (1804-1859). In: Van Boven, E. & Verstraeten, P. (Red.), Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief (pp. 13-23). Hilversum: Verloren.
  [Google Scholar]
 71. Wilson, C.(1956). The Outsider. Londen: Gollancz.
  [Google Scholar]
 72. Wright, W. & Kaplan, S. (Red.) (2002). The Image of the Outsider in Literature, Media, and Society. Selected papers from the 2002 conference of the Society for the Interdisciplinary Study of Social Imagery. Colorado: The Society.
  [Google Scholar]
 73. Wright, W. & Kaplan, S. (Red.) (2008). The Image of the Outsider II in Literature, Media, and Society. Proceedings of the 2008 conference of the Society for the Interdisciplinary Study of Social Imagery. Colorado: The Society.
  [Google Scholar]
 74. Wright, W. & Kaplan, S. (Red.) (2013). The Image of the Outsider III in Literature, Media, and Society. Proceedings of the 2013 conference of the Society for the Interdisciplinary Study of Social Imagery. Colorado: The Society.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2020.3.002.PIER
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error