Een staalkaart van statushouders | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 92, Issue 4
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

Abstract

While the influx of asylum seekers is decreasing, the question emerges how to facilitate the integration of recently arrived permit-holding asylum migrants into the Dutch society. In this article we give an overview of existing research on the integration trajectories of earlier cohorts of permit-holders. We focus on their resources (education, language proficiency, health), their integration into the labour market, and on their socio-cultural integration: social contacts, cultural values and identification with host country. As integration is a two-way process, we also shed light on the receiving society: do permit holders feel accepted into the Dutch society and what is the public opinion on accommodating asylum seekers? We use these insights to discuss expectations on the integration of the current stream of asylum seekers.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2017.4.HUIJ
2017-12-01
2024-04-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/92/4/02_MEM2017.4.HUIJ.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2017.4.HUIJ&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Alba, R., & Nee, V.(1997). Rethinking assimilation theory for a new era of immigration. International Migration Review, 31(3), 826–874.
  [Google Scholar]
 2. AlgemeneRekenkamer(2017). Inburgering. Eerste Resultaten van de Wet inburgering 2013. Den Haag: Sdu.
  [Google Scholar]
 3. Andriessen, I.(2016). De multi-etnische samenleving onder druk? In W.Huijnk & I.Andriessen (red.), Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 4. Andriessen, I., Nievers, E., Faulk, L., & Dagevos, J.(2010). Liever Mark dan Mohammed?Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 5. Bakker, L.(2016). Seeking sanctuary in the Netherlands. Opportunities and obstacles to refugee ­integration. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
  [Google Scholar]
 6. Bakker, L., & Dagevos, J.(2017). Arbeidsmarktparticipatie asielmigranten: stroeve start en blijvende achterstand. In M.Maliepaard, B.Witkamp, & R.Jennissen (red.), Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
  [Google Scholar]
 7. Bakker, L., Dagevos, J., & Engbersen, G.(2013). The Importance of Resources and Security in the Socio-Economic Integration of Refugees. A Study on the Impact of Length of Stay in Asylum Accommodation and Residence Status on Socio-Economic Integration for the Four Largest Refugee Groups in the Netherlands. Journal of International Migration and Integration, 15(3), 431–448. doi: 10.1007/s12134-013-0296-2
  [Google Scholar]
 8. Bakker, L., Dagevos, J., & Engbersen, G.(2017). Explaining the refugee gap: a longitudinal study on labour market participation of refugees in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(11), 1775–1791.
  [Google Scholar]
 9. Boom, J. de, Engbersen, G., & Leerkes, A.(2006). Asielmigratie en criminaliteit. Apeldoorn: Politie en Wetenschap.
  [Google Scholar]
 10. Bijwaard, G.(2016). Aanzienlijk deel asielmigratie zal tijdelijk zijn. Economisch Statistische Berichten, 101(4730), 214–215.
  [Google Scholar]
 11. CBS(2015). Nieuwsbericht: Zeven van de tien Somaliërs in de bijstand:https://www.cbs.
nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven-van-de-tien-somaliers-in-de-bijstand. Geraadpleegd op 19-09-2017.
  [Google Scholar]
 12. CBS(2017). Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 13. Connor, P.(2010). Explaining the refugee gap: Economic outcomes of refugees versus other immigrants. Journal of Refugee Studies, 23(3), 377–397.
  [Google Scholar]
 14. Dagevos, J.(2001). Perspectief op integratie; over de sociaal-culturele en structurele integratie van etnische minderheden in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
  [Google Scholar]
 15. Dagevos, J.(2011). Positie op de arbeidsmarkt. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland: Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten (pp. 108–125). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 16. Dagevos, J., & Odé, A.(2011). Inburgering en taal. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland: Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 17. Dagevos, J., & Odé, A.(2016). Gemeenten vol op aan de slag met integratie vergunninghouders. Socialisme & Democratie, 73(4), 12–19.
  [Google Scholar]
 18. Dagevos, J., Andriessen, J., & Vervoort, M.(2016). Identificatie, sociale contacten en waardeoriëntaties; ontwikkelingen in de sociaal-culturele positie. In W.Huijnk en I.Andriessen (red.), Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 19. Doorn, M. van(2011). Sociaal-culturele positie en religie. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland: Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 20. Dourleijn, E.(2011). Migratie en demografisch profiel. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland: Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 21. Dourleijn, E., & Dagevos, J.(2011). Vluchtelingengroepen in Nederland: Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 22. Eggen, H.(2010). Geregistreerde criminaliteit. In R.van der Vliet, J.Ooijevaar, & A.Boerdam (red.), Jaarrapport integratie (pp. 143–156). Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 23. Eisnecker, P., Giesecke, J., Kroh, M., Liebau, E., Marcus, J., Salikutluk, Z., & Westermaier, F.(2016). Integrating refugees: Insights from the past. DIW Economic Bulletin, 6(34/35), 387–390.
  [Google Scholar]
 24. Eijberts, M. & Ghorashi, H.(2017). Biographies and the doubleness of inclusion and exclusion. Social Identities, 23(2), 163–178.
  [Google Scholar]
 25. Engbersen, G., Dagevos, J., Jennissen, R., Bakker, L., Leerkes, A., Klaver, J., & Odé, A.(2015). Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. WRR policy brief, 4.
  [Google Scholar]
 26. Esser, H.(2004). Does the “new” immigration require a “new” theory of intergenerational ­integration?International Migration Review, 38(3), 1126–1159.
  [Google Scholar]
 27. [Google Scholar]
 28. Ferrier, J. & Assink, L.(2016). Overleven in Nederland. Onderzoek naar het verloop van de inburgering en de integratiebehoeften van Eritrese statushouders (18-23 jaar) op de geclusterde woonlocatie op de Griftdijk in Lent.: PreciesAdvies.
  [Google Scholar]
 29. Ferrier, J., Kahmann, M., & Massink, L.(2017). Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving/Verwey- Jonkers Instituut.
  [Google Scholar]
 30. FRA (2017).Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims – Selected findings. Luxembourg: European Union Agency for Fundamental Rights.
  [Google Scholar]
 31. Gent, M. van, J., Klaver, J.F.I., & Odé, A.(2006). VluchtelingenWerk Integratiebarometer 2006: VluchtelingenWerk Nederland.
  [Google Scholar]
 32. Gezondheidsraad(2016). Preserving and Improving the Mental Health of Refugees and Asylum Seekers A Literature Review for the Health Council of the Netherlands. Den Haag: Gezondheidsraad.
  [Google Scholar]
 33. Ghorashi, H.(2003). Ways to survive, battles to win: Iranian women exiles in the Netherlands and United States: Nova Publishers.
  [Google Scholar]
 34. Ghorashi, H.(2005). Agents of change or passive victims: The impact of welfare states (the case of the Netherlands) on refugees. Journal of Refugee Studies, 18(2), 181–198.
  [Google Scholar]
 35. Ghorashi, H. & Tilburg, M. van(2006). “When is my Dutch good enough?” Experiences of refugee women with Dutch labour organizations. Journal of International Migration and Integration, 7(1), 51–70.
  [Google Scholar]
 36. Gijsberts, M. & Dagevos, J.(2005). Uit Elkaars Buurt: De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 37. Gijsberts, M. & Dagevos, J.(2016). De integratie van vluchtelingengroepen in Nederland. Economisch Statistische Berichten, 101(4730), 216–218.
  [Google Scholar]
 38. Gijsberts, M. & Lubbers, M.(2015). Langer in Nederland, ontwikkelingen in de leefsituatie van ­migranten uit Polen en Bulgarije in de eerste jaren na migratie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 39. Gruijter, M. de & Razenberg, I.(2017). Verkenning: Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving/Verwey-Jonkers Instituut.
  [Google Scholar]
 40. Goosen, S.(2014). A safe and healthy future? Epidemiological studies on the health of asylum seekers and refugees in the Netherlands. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 41. Goosen, S.(2016). Asielzoekers en vluchtelingen: gezondheid en zorg in vogelvlucht. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 94(1), 4–6.
  [Google Scholar]
 42. Hartgers, M., Houwen, K. van der, & Jennissen, R.(2017). Onderwijs. In M.Maliepaard, B.Witkamp, & R.Jennissen (red.), Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. Den Haag Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
  [Google Scholar]
 43. Horbach, D. & Rijken, C.(2017). Veiligheid en welzijn van Eritreeërs in het geding? Onderzoek naar zorgen rondom veiligheid en welzijn van Eritrese vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Tijdschrift voor Veiligheid, 16(2/3).
  [Google Scholar]
 44. Huijnk, W.(2014). De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland.
  [Google Scholar]
 45. Huijnk, W.(2016). Ontwikkelingen in de integratie. In W.Huijnk & I.Andriessen (red.), Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 46. Huijnk, W. & Andriessen, I.(2016). Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 47. Huijnk, W. & Dagevos, J.(2012). Dichter bij elkaar? De sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 48. Huijnk, W., Maliepaard, M., & Gijsberts, M.(2015). Eerder onderzoek naar sociaal-culturele ­afstand. In W.Huijnk, J.Dagevos, M.Gijsberts, & I.Andriessen (red.), Werelden van verschil. Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 49. Jennissen, R.(2011). De Nederlandse migratiekaart: Boom Juridische uitgevers.
  [Google Scholar]
 50. Jennissen, R.(2017). Geregistreerde criminaliteit. In M.Maliepaard, B.Witkamp, & R.Jennissen (red.), Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. Den Haag Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
  [Google Scholar]
 51. Kalmijn, M.(1998). Intermarriage and homogamy: Causes, patterns, trends. Annual review of ­sociology, 24(1), 395–421.
  [Google Scholar]
 52. Kanas, A. & Tubergen, F. van(2009). The impact of origin and host country schooling on the economic performance of immigrants. Social Forces, 88(2), 893–915.
  [Google Scholar]
 53. Kanne, P., Klein Kranenburg, L., & Rosema, M.(2015). Rapport – Opvang van Asielzoekers. Enschede: I&O Research.
  [Google Scholar]
 54. Kessler, R.C., K.D.Mickelson en D.R.Williams(1999). The prevalence, distribution, and mental health correlates of perceived discrimination in the United States. In: Journal of Health and Social Behavior, jg. 40, nr. 3, p. 208–230.
  [Google Scholar]
 55. Keuzenkamp, S., Bos, D., Duyvendak, J.W., & Hekma, G.(2006). Gewoon doen. Acceptatie van ­homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 56. Klaver, J. & Welle, I. van der(2009). VluchtelingenWerk Integratiebarometer 2009: VluchtelingenWerk Nederland.
  [Google Scholar]
 57. Klaver, J., Witkamp, B., Paulussen-Hoogeboom, M., Slotboom, S., & Stouten, J.(2014). VluchtelingenWerk Integratiebarometer 2014: VluchtelingenWerk Nederland.
  [Google Scholar]
 58. Kromhout, M. & San, M. van(2003). Schimmige werelden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  [Google Scholar]
 59. Kuyper, L.(2016). LGBT Monitor 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 60. Kuyper, L., & Bakker, F.(2006). De houding ten opzichte van homoseksualiteit. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 61. Lange, T. de, Besselsen, E., Rahouti, S., & Rijken, C.(2016). Van AZC naar een baan. Risico’s en belemmeringen van snelle begeleiding naar de arbeidsmarkt. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 62. Lamkaddem, M., Stronks, K., Gerritsen, A., Devillé, W., & Essink-Bot, M.(2013). Gezondheid en zorggebruik van vluchtelingen: vervolgonderzoek onder mensen met een verblijfsvergunning in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 157(A5604).
  [Google Scholar]
 63. Leerkes, A., Galloway, M., & Kromhout, M.(2011). Terug of niet? Determinanten van terugkeerintenties en -attitudes onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten. Mens en Maatschappij, 86(2), 122–156.
  [Google Scholar]
 64. Leerkes, A. & Scholten, P.(2016). Landen in Nederland. De vluchtelingenstroom in integratieperspectief. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
  [Google Scholar]
 65. Leun, J. van der & Bouter, H.(2015). Gimme Shelter: Inclusion and Exclusion of Irregular Immigrants in Dutch Civil Society. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 13(2), 135–155.
  [Google Scholar]
 66. Lubbers, M., Coenders, M., & Scheepers, P.(2006). Objections to asylum seeker centres: individual and contextual determinants of resistance to small and large centres in the Netherlands. European Sociological Review, 22(3), 243–257.
  [Google Scholar]
 67. Maagdenberg, V. van den & Groeneveld, S.(2004). Minderheden in beeld, SPVA-03. Den Haag: Sdu Uitgevers.
  [Google Scholar]
 68. Maliepaard, M. & Gijsberts, M.(2012). Moslim in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 69. Maliepaard, M. & Gijsberts, M.(2015). Nederlandse onderzoeksliteratuur over andere groepen op afstand. In W.Huijnk, J.Dagevos, M.Gijsberts, & I.Andriessen (red.), Werelden van verschil. Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 70. Maliepaard, M., Witkamp, B., & Jennissen, R.(2017). Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
  [Google Scholar]
 71. Meuleman, R., Lubbers, M., & Kraaykamp, G.(2016). Opinions on migration in a European perspective. Trends and differences. In J.Boelhouwer, G. L. M.Kraaykamp, & I. A. L.Stoop (red.), Trust, life satisfaction and opinions on immigration in 15 European countries. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 72. Mulders, J. & Tuk, B.(2016). Syrische nieuwkomers in de gemeente: Ervaringen van gezinnen met opvang, zorg en opvoeding. Utrecht: Pharos.
  [Google Scholar]
 73. Muller, P.(2011). Identificatie, acceptatie en discriminatie. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 74. Noije, L. van & Kessels, R.(2012). Verdachten, slachtoffers en onveiligheidsgevoelens. In M.Gijsberts, W.Huijnk, & R.Dagevos (red.), Jaarrapport integratie 2011 (pp. 203–226). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 75. Onderwijsraad(2017). Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit. Den Haag: Onderwijsraad.
  [Google Scholar]
 76. Permentier, M. & Wittebrood, K.(2011). De woonsituatie van vluchtelingengroepen in Nederland. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland: Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 77. Pharos(2016). ‘Van ver gekomen…’ Een verkenning naar het welzijn en de gezondheid van Eritrese vluchtelingen. Utrecht: Pharos.
  [Google Scholar]
 78. Pharos(2017). Factsheet Syrische Vluchtelingen. Utrecht: Pharos.
  [Google Scholar]
 79. Ponzoni, E., Ghorashi, H., & Raad, S. van der(2017). Caught between norm and difference: narratives on refugees’ inclusion in organizations. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 36(3), 222–237.
  [Google Scholar]
 80. Razenberg, I. & Gruijter, M. de(2017). Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen?Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving/Verwey-Jonkers Instituut.
  [Google Scholar]
 81. Reek, E. van den & Hussein, A.I.(2003). Somaliers op Doorreis: Verhuisgedrag van Nederlandse Somaliers naar Engeland. Tilburg: Wetenschapswinkel Universiteit van Tilburg.
  [Google Scholar]
 82. Ridder, J. den, Andriessen, I., & Dekker, P.(2017). Burgerperspectieven 2017 | 2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 83. Ridder, J. den, Mensink, W., Dekker, P., & Schrijver, E.(2016). Burgerperspectieven 2016 | 2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 84. Rijksoverheid(2017). Ook Eerste Kamer voor participatieverklaring nieuwkomers. Retrieved 24-08-2017, 2017, from https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/20/ook-eerste-kamer-
voor-participatieverklaring-nieuwkomers
  [Google Scholar]
 85. Schellingerhout, R.(2011). Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten (pp. 142–164). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 86. Schellingerhout, R. & Engelhard, D.(2007). Gezond geïntegreerd. Gezondheid van vluchtelingen in relatie met diverse achtergrondkenmerken. In D.Engelhard (Ed.), Met kennis van feiten. Vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid in cijfers (pp. 52–61). Utrecht: Pharos.
  [Google Scholar]
 87. SER(2016). Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
  [Google Scholar]
 88. Sterckx, L., Dagevos, J., Huijnk, W., & Lisdonk, J. van(2014). Huwelijksmigratie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 89. SZW(2016). Integrale aanpak Eritrea en de invloed van Eritrea in Nederland.
  [Google Scholar]
 90. Tillaart, H. van den, Olde Monnikhof, M., Berg, S. van den, & Warmerdam, J.(2000). Nieuwe etnische groepen in Nederland. Een onderzoek onder vluchtelingen en statushouders uit Afghanistan, Ethiopië en Eritrea, Iran, Somalië en Vietnam. Tilburg: ITS.
  [Google Scholar]
 91. UNDP(2016). Briefing note for countries on the 2016 Human Development Report- Syria.
  [Google Scholar]
 92. UNICEF(2013). Syria Crisis:Education Interrupted.
  [Google Scholar]
 93. Valk, I. van der(2017). Monitor Moslim Discriminatie (Derde rapportage: 2014-2016). Amsterdam: IMES/Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 94. VN(2015). Human Development Data (1990-2015). Retrieved 28-08-2017, 2017, from hdr.undp.org/en/data#
  [Google Scholar]
 95. Vertovec, S.(2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 30(6), 1024–1054.
  [Google Scholar]
 96. Vogels, R.(2011). Onderwijspositie. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland: Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten (pp. 108–125). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 97. Vroome, T. de, Coenders, M., Tubergen, F. van, & Verkuyten, M.(2011). Economic Participation and National Self‐Identification of Refugees in the Netherlands. International Migration Review, 45(3), 615–638.
  [Google Scholar]
 98. Vroome, T. de & Tubergen, F. van(2010). The Employment Experience of Refugees in the Netherlands. International Migration Review, 44(2), 376–403.
  [Google Scholar]
 99. Vroome, T. de & Tubergen, F. van(2014). Settlement intentions of recently arrived immigrants and refugees in the Netherlands. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 12(1), 47–66.
  [Google Scholar]
 100. Wobma, E.(2016). De basisstatistieken over Syrische asielzoekers en immigranten. Economisch Statistische Berichten, 101(4730), 206–207.
  [Google Scholar]
 101. Zorlu, A.(2016). Attitudes toward Asylum Seekers in Small Local Communities. International Migration. doi: 10.1111/imig.12296
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2017.4.HUIJ
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2017.4.HUIJ
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): integration; permit holders; public opinion; refugees
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error