Statushouders aan het werk | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 92, Issue 4
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

Abstract

This article addresses the problematic labour market position of refugees in the Netherlands on the basis of different relevant explaining factors. The overall picture is that beneficiaries of international protection are facing a great number of difficulties in their attempts to get access to the Dutch ­labour market. These are both related to individual background characteristics and the extent to which the Dutch labour market create sufficient opportunities for these refugees. In addition, Dutch policies are considered in view of their ability to support the participation of refugees in the Dutch labour market. It is argued that Dutch policies are increasingly responsive to solving different problems with which refugees have to deal. All the same, these ­current policies are still not capable of providing fully effective patterns of integration for refugees in the Netherlands. To break this present deadlock, the authors propose a number of policy alternatives.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2017.4.ODE
2017-12-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/92/4/05_MEM2017.4.ODE.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2017.4.ODE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. ACVZ(2013). Verloren tijd. Advies over dagbesteding in de opvang van vreemdelingen. Den Haag: ACVZ.
  [Google Scholar]
 2. Algemene Rekenkamer(2017). Inburgering. Eerste Resultaten van de Wet inburgering 2013. Den Haag: Sdu.
  [Google Scholar]
 3. Andriessen, I., Nievers, E., Faulk, L., & Dagevos, J.(2010). Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 4. Bakker, L.(2016). Seeking sanctuary in the Netherlands. Opportunities and obstacles to refugee integration. Erasmus Universiteit Rotterdam (dissertatie).
  [Google Scholar]
 5. Bakker, L. & Dagevos, J.(2017). Arbeidsmarktparticipatie asielmigranten: stroeve start en blijvende achterstand. In M.Maliepaard, B.Witkamp & R.Jennissen (red.), Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek (p. 63–75). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
  [Google Scholar]
 6. Bakker, L., Dagevos, J., & Engbersen, G.(2013). The Importance of Resources and Security in the Socio-Economic Integration of Refugees. A Study on the Impact of Length of Stay in Asylum Accommodation and Residence Status on Socio-Economic Integration for the Four Largest Refugee Groups in the Netherlands. Journal of International Migration and Integration, 15(3), 431–448.
  [Google Scholar]
 7. Bakker, L., Dagevos, J., & Engbersen, G.(2017). Explaining the refugee gap: a longitudinal study on labour market participation of refugees in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(11), 1775–1791.
  [Google Scholar]
 8. Blommaert, L.(2013). Are Joris and Renske more employable than Rashid and Samara? A study on the prevalence and sources of ethnic discrimination in recruitment in the Netherlands using ­experimental and survey data. Universiteit Utrecht (dissertatie).
  [Google Scholar]
 9. Born, A.(2016)Leren Aansluiten na de Internationale Schakelklas (ISK). Masterscriptie Onderwijswetenschappen. Heerlen: Open Universiteit Nederland.
  [Google Scholar]
 10. CBS(2016). Jaarrapport Integratie 2016. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 11. CBS(2017). Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 12. Colic-Peisker, V. & Tilbury, F.(2007), Integration into the Australian labour market: The experience of three “visibly different” groups of recently arrived refugees. International Migration, 45(1), 59–85.
  [Google Scholar]
 13. DagevosJ.(2011)Positie op de arbeidsmarkt. In E.Dourleijn en J.Dagevos (red). Vluchtelingen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten (pp. 108–125). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 14. DagevosJ. & Odé, A.(2011). Inburgering en taal. In E.Dourleijn en J.Dagevos (red). Vluchtelingen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten (pp. 58–80). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 15. Dagevos, J., Huinder, C., & Odé, A.(2013). Van specifiek naar generiek: het integratiebeleid afbouwen of verbouwen? In L.Coello, J.Dagevos, C.Huinder, J.van der Leun & A.Odé (red.) Het minderhedenbeleid voorbij. Motieven en gevolgen (pp. 11–23). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 16. DagevosJ. & Grundel, M.(2013). Biedt het concept integratie nog perspectief?Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 17. DagevosJ. & Odé, A.(2016). Gemeenten vol op aan de slag met integratie vergunninghouders. Socialisme & Democratie, 73 (4), 12–19.
  [Google Scholar]
 18. De Lange, T., Bessels, E., Rahouti, S., & Rijken, C.(2017). Van AZC naar een baan. Risico’s en belemmeringen van snelle begeleiding naar de arbeidsmarkt. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 19. Dourleijn, E. & Dagevos, J.(2011). Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 20. Eijck, E. van, A.Odé en A.Oostveen(2017)De effectiviteit van het integratiebeleid in Amersfoort. Onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie Amersfoort. Amsterdam: Regioplan. Publicatie verwacht in het najaar van 2017.
  [Google Scholar]
 21. Engbersen, G., Dagevos, J., Jennissen, R., Bakker, L., & Leerkes, A., m.m.v. J.Klaver en A.Odé(2015)Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. Den Haag: WRR.
  [Google Scholar]
 22. Ferrier, J. & Massink, L.(2016)Overleven in Nederland. Onderzoek naar het verloop van de inburgering en de integratiebehoeften van Eritrese statushouders (18-23 jaar) op de geclusterde woonlocatie op de Griftdijk in Lent. Zonder plaats: PreciesAdvies.
  [Google Scholar]
 23. Gezondheidsraad(2016)Briefadvies Geestelijke gezondheid van vluchtelingen. Den Haag: Gezondheidsraad.
  [Google Scholar]
 24. Ghorashi, H. & Van Tilburg, M.(2006). “When is my Dutch good enough?” Experiences of refugee women with Dutch labour organizations. Journal of International Migration and Integration, 7(1), 51–70.
  [Google Scholar]
 25. Goosen, E.S.M.(2014). A safe and healthy future? Epidemiological studies on the health of asylum seekers and refugees in the Netherlands. Universiteit van Amsterdam (dissertatie).
  [Google Scholar]
 26. Gruijter, M. de & Razenberg, I.(2017). Verkenning: integratiekennis van Eritrese vluchtelingen in Nederland. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  [Google Scholar]
 27. Gijsberts, M. & Dagevos, J.(2016). De integratie van vluchtelingengroepen in Nederland. Economisch Statistische Berichten, 101, 216–218.
  [Google Scholar]
 28. Huddleston, T., Niessen, J., & Dag Tjaden, J.(2013). Using EU Indicators of Immigrant Integration. Brussel: Europese Commissie/DG Home Affairs.
  [Google Scholar]
 29. Huijnk, W., Gijsberts, M., & Dagevos, J.(2013)Jaarrapport integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 30. Klaver, J. & Welle, I. van der(2009). IntegratieBarometer 2009: Een onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland, Amsterdam: Vluchtelingenwerk Nederland.
  [Google Scholar]
 31. Klaver, J., Witkamp, B., Paulussen-Hoogeboom, M., Slotboom, S., & Stouten, J.(2014). VluchtelingenWerk Integratiebarometer 2014. Amsterdam: Vluchtelingenwerk Nederland.
  [Google Scholar]
 32. Kanas, A. & Tubergen, F. van(2009). The impact of origin and host country schooling on the economic performance of immigrants. Social Forces, 88 (2), 893–915.
  [Google Scholar]
 33. Leerkes, A. & Scholten, P.(2016)Landen in Nederland. De vluchtelingenstroom in integratieperspectief. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
  [Google Scholar]
 34. Maagdenberg, V. van den (red.) (2004). Jaarrapport Integratie 2004. Rotterdam: ISEO.
  [Google Scholar]
 35. Maliepaard, M. & Gijsberts, M.(2012). Moslim in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 36. Maliepaard, M., Witkamp, B., & Jennissen, R.(2017). Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. Den Haag: WODC.
  [Google Scholar]
 37. Nievers, E. & Andriessen, I.(2010). Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 38. Onderwijsraad(2017). Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit. Den Haag: Onderwijsraad.
  [Google Scholar]
 39. Razenberg, I. & Gruijter, M. de(2016)Vluchtelingen aan het werk. Enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving/Divosa.
  [Google Scholar]
 40. Razenberg, I. & de Gruijter, M.(2017). Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen?Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  [Google Scholar]
 41. Razenberg, I., Kahmann, M., & Gruijter, M. de(2017). Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017. Vluchtelingen aan het werk, gemeenten in beweging. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  [Google Scholar]
 42. Schellingerhout, R.(2011). Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.), Vluchtelingen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten (pp. 142–164). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 43. SER(2016)Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Den Haag: SER.
  [Google Scholar]
 44. Sterckx, L., Dagevos, J., Huijnk, W., & Lisdonk, J. van(2014). Huwelijksmigratie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 45. VluchtelingenWerk Nederland(2016)Visie op arbeidsparticipatie. Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland.
  [Google Scholar]
 46. Vogels, R.(2011). Onderwijspositie. In E.Dourleijn & J.Dagevos (red.). Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten (pp 81–107). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 47. Vroome, T. de & Tubergen, F. van(2010). The employment experience of refugees in the Netherlands. International Migration Review, 44(2), 376–403.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2017.4.ODE
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2017.4.ODE
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): education; integration policy; labour market position; refugees
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error