Inkomensongelijkheid en de stijging in ‘verward gedrag’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 93, Issue 2
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

Abstract

The Netherlands have witnessed a strong increase in the number of reports received by police on ‘emotionally disturbed persons’– or actually people with ‘misunderstood behavior’. Much speculation has followed on the underlying causes, but empirical and especially sociological attention for the phenomenon has been absent. The current paper is the first to study the wider social-economic roots of emotional disturbance calls, such as a higher level of income inequality. In order to study whether the number of calls is influenced by a higher income inequality, regression analyses were run among 376 municipalities between 2011 and 2014. A higher income inequality in municipality-years was indeed related to a higher number of calls. The main model revealed an estimated difference of 330 calls per 10,000 inhabitants between the most unequal (Wageningen, 2014) and equal (Pekela, 2012) municipality-years. The findings lend support for the inequality hypothesis and problematize the current individualistic approach to ‘misunderstood’ behavior.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2018.2.ROEX
2018-06-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/93/2/03_MEM2018.2.ROEX.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2018.2.ROEX&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aanjaagteam Verwarde Personen (2015). Samen doorpakken. Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag. Den Haag: Aanjaagteam Verwarde Personen.
  [Google Scholar]
 2. Aanjaagteam Verwarde Personen (2016). Samen verder doorpakken. Tweede tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen. Den Haag: Aanjaagteam Verwarde Personen.
  [Google Scholar]
 3. Abraham, M. & Nauta, O. (2014). Eindrapport politie en ‘verwarde personen’. Onderzoek naar optreden van de politie in relatie tot personen met verward gedrag. Den Haag: WODC/ Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  [Google Scholar]
 4. Andersen, R. & Fetner, T. (2008). Economic inequality and intolerance: Attitudes towards homosexuality in 35 democracies. American Journal of Political Science, 52, 4, 942–958.
  [Google Scholar]
 5. Anderson, B. (2006 [1983]). Imagined communities. London/ Brooklyn (NY): Verso Books.
  [Google Scholar]
 6. Anker, E. (2016, September 11). Wanneer ben je een ‘verward persoon’?Metro Nieuws. Verkregen van https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/09/wanneer-ben-je-een-verward-persoon op 11Augustus2017.
  [Google Scholar]
 7. Boer, A. de & Klerk, M. de (2013). Informele zorg in Nederland. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 8. Burns, J. K., Tomita, A. & Kapadia, A. S. (2014). Income inequality and schizophrenia: Increased schizophrenia incidence in countries with high levels of income inequality, International Journal of Social Psychiatry, 60(2), 185–196.
  [Google Scholar]
 9. CBS (2015). Steeds minder Nederlanders ervaren criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast in de buurt. Verkregen van. (2017a). Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari. Verkregen van statline.cbs.nl op 10April2017.
  [Google Scholar]
 10. CBS (2017b). Inkomensverdeling van alle huishoudens met inkomen naar regio. Verkregen van statline.cbs.nl op 19Maart2017.
  [Google Scholar]
 11. CBS (2017c). Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio. Verkregen vanstatline.cbs.nl op 10April2017.
  [Google Scholar]
 12. CBS (2017d). Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers. Verkregen vanstatline.cbs.nl op 17Mei2017.
  [Google Scholar]
 13. [Google Scholar]
 14. Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American journal of sociology, 94, 95–120.
  [Google Scholar]
 15. Connor, S. & Huggins, R. (2015). The technology and the artefacts of social control – Monitoring criminal and anti-social behaviour through and in media cultures. In M.Deflem & J. T.UImer (Red.), Social Control: Informal, Legal and Medical (pp. 109–128).
  [Google Scholar]
 16. Dekker, Paul enJoep de Hart (2010). Vrije figuren: kleine statistiek van het vrijwilligerswerk. Vrijetijdsstudies, 28(3), 9–23.
  [Google Scholar]
 17. Delhey, J. & Dragolov, G. (2014). Why inequality makes Europeans less happy: The role of distrust, status anxiety, and perceived conflict. European Sociological Review, 30(2), 151–165.
  [Google Scholar]
 18. Dickerson, S.S., Kemeny. M.E., Aziz, N. & Kim, K.H. & Fahey, J.L. (2004). Immunological effects of induced shame and guilt. Psychosom Med, 66, 124–31.
  [Google Scholar]
 19. Dolezal, L. & Lyons, B. (2017). Health-related shame: an affective determinant of health?Med Humanit, 0, 1–7. Vooraf-toegang online: doi:10.1136/medhum-2017-011186.
  [Google Scholar]
 20. Durkheim, E. (1964 [1893]). The division of labor in society. New York: Free Press.
  [Google Scholar]
 21. Fernquist, R. M. (2003). Perceived income inequality and suicide rates in Central/ Eastern European countries and Western countries, 1990-1993. Death Studies, 27(1), 63–80.
  [Google Scholar]
 22. Johnson, S. L., Wibbels, E. & Wilkinson, R. (2015). Economic inequality is related to cross-national prevalence of psychotic symptoms, social psychiatry and psychiatric epidemiology, 50, 12, 1799–1807.
  [Google Scholar]
 23. Kawachi, I., Kennedy, B. P., Lochner, K. & Prothrow-Stith, D. (1997). Social capital, income inequality, and mortality. American Journal of Public Health, 87(9), 1491–1498.
  [Google Scholar]
 24. Klerk, M. de, Boer, A. de, Plaisier, I. & Schyns, P. (2017). Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 25. Koekkoek, B. (2017). De toename van ‘verwarde personen’-meldingen: Kwantitatieve analyse van een openbare orde en public health-probleem.” Tijdschr Gezondheidswet95: 264–272.
  [Google Scholar]
 26. Krabbendam, L. & Van Os, J. (2005). Schizophrenia and urbanicity: A major environmental influence – Conditional on genetic risk. Schizophrenia Bulletin, 31(4), 795–799.
  [Google Scholar]
 27. Kragten, N. & Rözer, J. J. (2017). The income inequality hypothesis revisited: Assessing the hypothesis using four methodological approaches. Social Indicators Research, 131(3), 1015–1033.
  [Google Scholar]
 28. Kwekkeboom, M.H. (2001). Zo gewoon mogelijk. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 29. Larsen, C. A. (2013). The Rise and fall of social cohesion. Oxford: Oxford University Press. Online versie verkregen van 10.1093/acprof:oso/9780199681846.003.0001.
  [Google Scholar]
 30. Layte, R. (2012). The association between income inequality and mental health: Testing status anxiety, social capital, and neo-materialist explanations. European Sociological Review, 28(4), 498–511.
  [Google Scholar]
 31. Leeson, P. T. (2006). Cooperation and conflict: Evidence on self-enforcing arrangements and heterogeneous groups. The American Journal of Economics and Sociology, 65, 4, 891–909.
  [Google Scholar]
 32. Mehlbaum, S., Van Duijneveldt, I., Holvast, R. & Van Arkel, D. (2014). Heterdaadkracht organiseren. Het Tijdschrift voor de Politie, 76, 1–14.
  [Google Scholar]
 33. Nationale Politie (2016). Interne memo. Strafwerk issue #392 Verwarde personen. In: Vries, S. de, Spruit, A. & Stams, G. J. (2016). Een Verkennend Literatuuronderzoek naar de Omvang en Aard van de Problematiek bij Verwarde Personen. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
  [Google Scholar]
 34. Ostrom, El. (2000). Collective action and the evolution of social norms. The Journal of Economic Perspectives, 14(3), 137–158.
  [Google Scholar]
 35. Oxfam Novib. (2014). Working for the few: political capture and economic inequality. Oxford: Oxfam Novib.
  [Google Scholar]
 36. Perscosolido, B. A. (2013). The public stigma of mental illness: What do we think; what do we know; what can we prove?Journal of Health and Social Behavior, 54(1), 1–21.
  [Google Scholar]
 37. Politie (2016). Verwarde Personen 2015. Verkregen van https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2016-verwarde-personen-2015.html op 5Maart2017.
  [Google Scholar]
 38. Poortinga, W. (2006) Social relations or social capital? Individual and community health effects of bonding social capital. Social Science & Medicine, 63(1), 255–270.
  [Google Scholar]
 39. Poortinga, W. (2012). Community resilience and health: The role of bonding, bridging, and linking aspects of social capital. Health & Place, 18(2), 286–295.
  [Google Scholar]
 40. Putnam, R. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6, 65–78.
  [Google Scholar]
 41. Ravesteijn, B., Schachar, E. B., Aartjan, J. D., Beekman, T. F., Janssen, R. T. J. M. & Jeurissen, P. P. T. (2017). Association of cost sharing with mental health care use, Involuntary commitment, and acute care. JAMA Psychiatry. Pre-publicatie online. 10.1001/jamapsychiatry.2017.1847.
  [Google Scholar]
 42. Rözer, J., Kraaykamp, G. & Huijts, T. (2016). National income inequality and self-rated health: The differing impact of individual social trust across 89 countries. European Societies, 18(3), 245–263.
  [Google Scholar]
 43. Rözer, J. J. & Völker, B. (2016). Does income inequality have lasting effects on health and trust?Social Science & Medicine, 149, 37–45.
  [Google Scholar]
 44. Schinkel, W. (2008). De gedroomde samenleving. Kampen: Klement.
  [Google Scholar]
 45. Trimbos Instituut (2016). ‘Verwarde personen’ of ‘mensen met een acute zorgnood’?Utrecht: Trimbos Instituut.
  [Google Scholar]
 46. Tweede Kamer (2015-2016). Vragen van de leden Kooiman en Leijten (beiden SP) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de overlast van verwarde personen de pan uit rijst. [Kamerstuk 2016Z05559]. Verkregen vanhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z05559.html op 29januari2018.
  [Google Scholar]
 47. Uslaner, E. M. (2002). The moral foundations of trust. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 48. Wacquant, L. (2008). Punishing the poor. The neoliberal government of social insecurity. Durham: Duke University Press.
  [Google Scholar]
 49. Widlak, A. (2016, Oktober/ November). Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag?Sociaal Bestek.
  [Google Scholar]
 50. Wilkinson, R. & Pickett, K. (2010). The spirit level. Why equality is better for everyone. London: Penguin Books.
  [Google Scholar]
 51. Wolf, J. & Jonker, I. (2015). Krachtwerk. Interventiebeschrijving. Utrecht: Movisie.
  [Google Scholar]
 52. World Economic Forum (2014). Global risks 2014. Geneva: World Economic Forum.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2018.2.ROEX
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2018.2.ROEX
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): emotional disturbance calls; inequality; public health; social trust
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error