Gelijke kansen voor leerlingen met lager opgeleide ouders bij de overgang naar het voortgezet onderwijs? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 96, Issue 1
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

Abstract

Do students with low-educated parents have similar educational opportunities as students without low-educated parents during the transition to secondary education? Study 1 matched 62 students with low-educated parents to students with the same math score in grade 7. Despite this matching procedure, similar teachers’ advice for secondary education, and scores on the Central Examination, students with low-educated parents started at lower educational levels in secondary education. Study 2 conducted semi-structured interviews with 18 decisionmakers to explain these differences. Teachers and other decisionmakers account for (lack of) support from parents and possible deviant behavior of students for placement in secondary school.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2021.1.002.JANS
2021-03-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/96/1/02_MEM2021.1_JANS.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2021.1.002.JANS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Agirdag, O.(2016). Etnische diversiteit in het onderwijs. In B.Eidhof, M.Van Houtte & M.Vermeulen (Eds.), Sociologen over onderwijs: inzichten, praktijken en kritieken (pp. 281-309). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 2. Boone, S.(2016). Onderwijsongelijkheden: de confrontatie van gezinnen met een onderwijssysteem. In B.Eidhof, M.Van Houtte & M.Vermeulen (Eds.), Sociologen over onderwijs: inzichten, praktijken en kritieken (pp. 219-235). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 3. Boudon, R.(1974). Education, opportunity, and social inequality: Changing prospects in western Society. New York, US: Wiley.
  [Google Scholar]
 4. Bourdieu, P.(1986). The forms of capital. In J.Richardson (Ed.), Handbook of the theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241-261). New York, US: Greenwood Press.
  [Google Scholar]
 5. Braster, S., & Theisens, H.(2016). Het onderwijs in de Lage landen in historisch en internationaal perspectief. In B.Eidhof, M.Van Houtte & M.Vermeulen (Eds.), Sociologen over onderwijs: inzichten, praktijken en kritieken (pp. 50-51). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 6. Breen, R., & Goldthorpe, J. H.(1997). Explaining educational differentials: Towards a formal rational action theory. Rationality and society, 9(3), 275-305.
  [Google Scholar]
 7. [Google Scholar]
 8. De Boer, H., Bosker, R. J., & van der Werf, M. P. C.(2010). Sustainability of teacher expectation bias effects on long-term student performance. Journal of Educational Psychology, 102(1), 168.
  [Google Scholar]
 9. De Wolf, I.(2017). Het Nederlandse onderwijs langs de meetlat van gelijke kansen. In K.Hoogeveen (Red.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten (pp 39-53). Utrecht, Nederland: Sardes.
  [Google Scholar]
 10. Inspectie van het Onderwijs(2013). Differentiatie van het opleidingsniveau van ouders bij het beoordelen van opbrengsten van de basisschool. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
  [Google Scholar]
 11. Inspectie van het Onderwijs. (2018a) Kansen(on)gelijkheid bij de overgangen po-vo: bevindingen en bevorderende en belemmerende factoren. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
  [Google Scholar]
 12. Inspectie van het Onderwijs. (2018b). De staat van het onderwijs. Onderzoeksverslag over 2016/2017. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
  [Google Scholar]
 13. Inspectie van het Onderwijs. (2019). De Staat van het Onderwijs 2019. Onderwijsverslag over 2017/2018. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
  [Google Scholar]
 14. Jussim, L.(1986). Self-fulfilling prophecies: A theoretical and integrative review. Psychological Review, 93, 429-445.
  [Google Scholar]
 15. Jussim, L., & Harber, K.(2005). Teacher expectations and self-fulfilling prophecies: Knowns and unknowns, resolved and unresolved controversies. Personality and Social Psychology Review, 9(2), 131-155.
  [Google Scholar]
 16. Karssen, M., Van der Veen, I., & Roeleveld, J.(2011). Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  [Google Scholar]
 17. Korpershoek, H., Beijer, C., Spithoff, M., Naaijer, H. M., Timmermans, A. C., van Rooijen, M., ...Opdenakker, M-C.(2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs: Deelrapportage 1: reviewstudie naar de po-vo en de vmbo-mbo overgang. Groningen: GION onderzoek/onderwijs.
  [Google Scholar]
 18. Kreft, I. G. G.(1993). Using multilevel analyses to assess school effectiveness: a study of Dutch secondary schools. Sociology of Education, 66, 104-129.
  [Google Scholar]
 19. Luyten, J., Staman, L., & Visscher, A.(2013). Leerachterstanden van vertraagde leerlingen op normaalvorderende leeftijdgenoten. Pedagogische Studiën, 90(5), 45-57.
  [Google Scholar]
 20. Mijs, J., & Van de Werfhorst, H. G.(2016). Het Onderwijsstelsel en kansengelijkheid: op zoek naar een meritocratie. In B.Eidhof, M.Van Houtte & M.Vermeulen (Eds.), Sociologen over onderwijs: inzichten, praktijken en kritieken (pp. 210-211). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 21. Mühlenweg, A.(2007). Educational effects of early or later secondary school tracking in Germany. ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper, 7(79), 131.
  [Google Scholar]
 22. Naayer, H.M., Spithoff, M., Osinga, M., Klitzing, N., Korpershoek, H., & Opdenakker, M-C.(2016). De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief: een systematische overzichtsstudie van onderwijstransities in relatie tot kenmerken van verschillende Europese onderwijsstelsels. Groningen: GION Onderwijs/onderzoek.
  [Google Scholar]
 23. Nationaal Regieonderzoek Onderwijsonderzoek (NRO)(2017). Draagt later keuzemoment voortgezet onderwijs bij aan schoolsucces? Geraadpleegd van: https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/07/225-Antwoord-Latere-overgang-po-vo.pdf
  [Google Scholar]
 24. Onderwijsraad(2019). Rapport De Stand van Educatief Nederland. Uitgave van de Onderwijsraad, Den Haag, 2019.
  [Google Scholar]
 25. Ponds, R., van Ham, M., & Marlet, G.(2015)Verschillen, ongelijkheid en segregatie. Literatuurstudie. Utrecht: Atlas voor gemeenten
  [Google Scholar]
 26. Po-Raad. (2019, 26 september). Dit verandert er binnenkort rondom de eindtoets en schooladvies. Geraadpleegd op https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/dit- verandert-er-binnenkort-rondom-de-eindtoets-en-het-schooladvies
  [Google Scholar]
 27. Scheerens, J., Timmermans, A. C., & Van der Werf, M. P. C.(2019). Socioeconomic inequality and student outcomes in Dutch schools. In L.Volante, S. V.Schnepf, J.Jerrim, & D. A.Klinger (Eds.), Socioeconomic Inequality and Student Outcomes (pp. 111-133). Singapore: Springer.
  [Google Scholar]
 28. Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Brus, M.(2007). Ouders, scholen en diversiteit; Ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
  [Google Scholar]
 29. Terwel, J.(2004). Pygmalion in de klas. Over verwachtingen van leraren en de invloed van medeleerlingen. Pedagogische Studiën, 81(1), 58-68.
  [Google Scholar]
 30. Terwel, J.(2006). Is de school een sorteermachine? Schoolkeuze en schoolloopbaan van leerlingen van 10-16 jaar. Amsterdam: Vrije Universiteit.
  [Google Scholar]
 31. Timmermans, A. C., de Boer, H., & van der Werf, M. P. C.(2016). An investigation of the relationship between teachers’ expectations and teachers’ perceptions of student attributes. Social Psychology of Education, 19(2), 217-240. https://doi.org/(...)07/s11218-015-9326-6
  [Google Scholar]
 32. Timmermans, A. C., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C.(2015). Accurate, inaccurate, or biased teacher expectations: Do Dutch teachers differ in their expectations at the end of primary education?British Journal of Educational Psychology, 85(4), 459-478.
  [Google Scholar]
 33. Timmermans, A. C., van der Werf, M. P. C., & Rubie-Davies, C. M.(2019). The interpersonal character of teacher expectations: The perceived teacher-student relationship as antecedent of teacher expectations. Journal of School Psychology, 73, 114-130. https://doi.org/(...)16/j.jsp.2019.02.004
  [Google Scholar]
 34. Van Rens, M. L. G. A.(2020). The transition from primary to secondary education: a study of the voices of children and teachers in the Netherlands. Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20200904mr
  [Google Scholar]
 35. Van de Werfhorst, H. G., Elffers, L., & Karsten, S.(2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap. Didactief onderzoek.
  [Google Scholar]
 36. Van de Werfhorst, H. G., & Andersen, R.(2005). Social background, credential inflation and educational atrategies. Acta Sociologica, 48(4), 321-340.
  [Google Scholar]
 37. Van de Werfhorst, H. G.(2009). Credential inflation and educational strategies: A comparison of the United States and the Netherlands. Research in Social Stratification and Mobility, 27(4), 269-284.
  [Google Scholar]
 38. Wet op het primair onderwijs. (2014, 1 augustus). Geraadpleegd van https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2014-08-01/#HoofdstukI
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2021.1.002.JANS
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2021.1.002.JANS
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): educational inequalities; low-educated parents; opportunities
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error