2004
Volume 97, Issue 1
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2022.1.017.JAAR
2022-04-01
2023-02-02
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. André, S., Yerkes, M.A. en Remery, C.De invloed van de coronacrisis op de relatieve verdeling van zorg door moeders en vaders: Een longitudinaal perspectief331-356
  [Google Scholar]
 2. Begall, K. en Verbakel, E.Opvattingen over gender en het opvoeden van kleine kinderen voor en na de eerste lockdown in Nederland243-269
  [Google Scholar]
 3. Dekker, P., Miltenburg, E., Den Ridder, J. en Van Houwelingen, P.Meer dan een politieke vertrouwenspiek. De publieke opinie tijdens de eerste coronagolf153-178
  [Google Scholar]
 4. Erens, B., de Ruiter, C., Otgaar, H. en Humblet, J.Samenwerking tussen Veilig Thuis en gemeenten in Zuid-Limburg. Hiaten in de aanpak van kindermishandeling529-552
  [Google Scholar]
 5. Glijn, R. en Begall, K.De invloed van modernisering, zelfexpressiewaarden en opleidingsniveau op genderrolhoudingen in Europa469-497
  [Google Scholar]
 6. Janssen, L.A., Huitsing, G., Ter Beek, B. en Timmermans, A.C.Gelijke kansen voor leerlingen met lager opgeleide ouders bij de overgang naar het voortgezet onderwijs? Onderzoek naar schoolloopbanen en perspectieven van beslissers7-30
  [Google Scholar]
 7. Keijzer, M.A. en Mepham, K.D.Een pandemie van polarisatie?179-211
  [Google Scholar]
 8. Merens, A. en Iedema, J.Doorgaande of doodlopende wegen? Doorstroom van vrouwen en mannen naar leidinggevende functies553-583
  [Google Scholar]
 9. Muis, Q. en Reeskens, T.Varen we allemaal in hetzelfde schuitje? Veranderingen in negatieve opvattingen over immigranten voor en tijdens de pandemie271-297
  [Google Scholar]
 10. Oosse, S.De economische dreiging van klimaatverandering. Een multilevel analyse van de relatie tussen werken in een broeikasgasintensieve sector, economische onzekerheid en klimaatbeleidscepticisme onder laagopgeleiden in Europa499-528
  [Google Scholar]
 11. Rotshuizen, E., Pluut, H. en Van Boom, W.Factoren die een rol spelen bij het denken over rechtvaardige verdeling van vermogen en inkomen. Een surveyonderzoek onder de Nederlandse bevolking91-114
  [Google Scholar]
 12. Snel, E., de Boom, J., Van Bochove, M. en Engbersen, G.Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19213-241
  [Google Scholar]
 13. Spit, N., Visscher, K., Hurenkamp, M., Tonkens, E. en Trappenburg, M.Burgerinitiatieven in tijden van crisis. Onderzoek naar de factoren die de bestendigheid van burgerinitiatieven beïnvloeden. 441-460
  [Google Scholar]
 14. Van den Berg, A. en Poortman, A.De werk-privé balans van gescheiden ouders. De rol van werkeisen, privé-eisen en hun combinatie67-90
  [Google Scholar]
 15. Van der Ent, B. en Stam, T.De ervaringen van jonge statushouders met de schoolsluiting vanwege COVID-19. Een kwalitatieve studie naar toenemende ongelijkheid in de onderwijspositie van jongeren uit Syrië in Rotterdam385-410
  [Google Scholar]
 16. Van Mol, C., Dekkers, S. en Verbakel, E.De impact van de coronacrisis op het subjectief welbevinden van (internationale) studenten in Nederland357-383
  [Google Scholar]
 17. Veenhoven, R., Burger, M. en Pleeging, E.Effect van de COVID-19 pandemie op geluk in Nederland307-330
  [Google Scholar]
 18. Verbakel, E., Raiber, K. en de Boer, A.Verandering in de intensiteit van mantelzorg tijdens de eerste COVID-19 lockdown in 2020 in Nederland411-439
  [Google Scholar]
 19. Wafelaar, F. en Stienstra, K.Een multilevel onderzoek naar het effect van tablet gebruik in Nederlandse basisscholen op leesprestaties31-66
  [Google Scholar]
 20. Geurts, N.Op de schouders van vijfpotige giganten465-467
  [Google Scholar]
 21. Muis, Q., Reeskens, T. en Maas, I.Sociale ongelijkheid in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie: het einde komt in zicht, maar niet voor iedereen301-306
  [Google Scholar]
 22. Reeskens, T., Muis, Q. en Maas, I.Houdingen en opvattingen in Nederland tijdens de COVID-19-pandemie: Een tussenstand147-151
  [Google Scholar]
 23. Van Noije, L.Hoogopgeleid in coronatijd1-5
  [Google Scholar]
 24. Bekker, S. en Pop, I.Jonge generaties op de Nederlandse arbeidsmarkt: groeiende flexibiliteit en turbulentie132-135
  [Google Scholar]
 25. Bussemakers, C. en Kraaykamp, G.De gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen voor behaald opleidingsniveau119-122
  [Google Scholar]
 26. Forster, A.G. en Van de Werfhorst, H.G.De invloed van ouderlijke kennis van het onderwijssysteem op het onderwijssucces van kinderen122-125
  [Google Scholar]
 27. Kas, J., Corten, R. en Van de Rijt, A.Vertrouwen krijgen door vertrouwen te schenken125-129
  [Google Scholar]
 28. Mari, G. en Luijkx, R. Geslacht, ouderschap en intenties bij de werving in sekse-typische banen: Inzichten uit een surveyexperiment136-139
  [Google Scholar]
 29. Reeskens, T., Muis, Q., Sieben, I., Vandecasteele, L., Luijkx, R. en Halman, L.De stabiliteit van opvattingen voor en tijdens de COVID-19 pandemie129-132
  [Google Scholar]
 30. Peper, B.Van Tubergen, Frank (2020). Introduction to Sociology115-117
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2022.1.017.JAAR
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error