Verenigingssociologie: een lezenswaardige nonstarter | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 97, Issue 3
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2022.3.017.DEKK
2022-10-01
2023-11-29
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Abma, E. (1962 [1961]). Verenigingen in verleden, heden en toekomst. In: A.N.J.den Hollander, E.W.Hofstee, J.A.A.van Doorn & E.V.W.Vercruysse (red.), Drift en koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland (287-316). Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 2. Dekker, P. (2002). De oplossing van de civil society: over vrijwillige associaties in tijden van vervagende grenzen (oratie KUB 28juni2002). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 3. Fassaert, R.R.H. (1987). Vereniging en verandering. Een verkenning van het verschijnsel ‘vereniging’ in het algemeen en de blaasmuziekvereniging in het bijzonder. Volkskundig Bulletin1(3), 59-119.
  [Google Scholar]
 4. Ingen, E. van & Meer, T. van der (2016). Schools or pools of democracy? A longitudinal test of the relation between civic participation and political socialization. Political Behavior38, 83-103.
  [Google Scholar]
 5. Jolles, H.M. (1959). Het verenigingsleven in sociologisch perspectief. Mens en Maatschappij34, 18-42.
  [Google Scholar]
 6. Jolles, H.M. (1978). Verenigingen, Sociologie van de. In: L.Rademaker (red.), Sociologische encyclopedie (776-780). Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 7. Noort, W. van (1994). Organisaties, verenigingen en de civil society. In: P.Dekker (red.), Civil society; verkenningen van een perspectief op vrijwilligerswerk (263-282). Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA.
  [Google Scholar]
 8. Putnam, R.D. (met R.Leonardi & R.Y.Nanetti) (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
  [Google Scholar]
 9. Tocqueville, A. de (2011 [1835, 1840]). Over de democratie in Amerika. Rotterdam: Lemniscaat.
  [Google Scholar]
 10. Warren, M.E. (2001). Democracy and association. Princeton: Princeton University Press.
  [Google Scholar]
 11. Zimmer, A. (1996). Vereine – Basiselement der Demokratie. Opladen: Leske + Budrich.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2022.3.017.DEKK
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error