Teaching about religions within the renewed laistic system in France | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 33, Issue 2
  • ISSN: 1567-7109
  • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Sinds de onderwijswetten van het einde van de 19de eeuw maakt godsdienstonderwijs geen deel meer uit van het lesrooster van de Franse openbare scholen. Godsdienstonderwijs wordt buiten de school aangeboden door geloofsgemeenschappen of in privéscholen, maar dit valt buiten het toezicht en de controle van de overheid. Aan religie kan echter wel aandacht geschonken worden in de andere schoolvakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis, maar het gaat dan louter om onderwijs religie en levensbeschouwing. De keuze om aandacht te schenken aan religie en levensbeschouwing in de andere vakken laat zich eerst goed begrijpen vanuit de geschiedenis van Frankrijk en in het bijzonder vanuit het toonaangevende principe van de . Een principe dat om kennistheoretische en pragmatische redenen van belang is geworden. In de Franse scholen komen religieuze thema’s vanuit een historisch en cultureel perspectief aan de orde, en is er geen apart vak ‘godsdienst’ of ‘levensbeschouwing’. Een gevolg hiervan is wel dat godsdienstige en levensbeschouwelijke fenomenen niet door het hele curriculum en alleen in bepaalde fasen van een schooltype aan de orde komen. Ook kan de professionaliteit van de docenten qua opleiding in deze materie nogal uiteenlopen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2013.2.KERC
2013-06-01
2024-04-16
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2013.2.KERC
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error