Communicatie met ouders en vrienden als buffer tegen symptomen van angst en depressie voor same-sex attracted jongeren | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 35, Issue 2
  • ISSN: 1567-7109
  • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Eerder onderzoek laat zien dat jongeren die zich (ook) aangetrokken voelen tot, of verliefd worden op, personen van dezelfde sekse (“same sex attracted”; SSA) meer symptomen van angst en depressie rapporteren dan jongeren die deze aantrekking niet rapporteren, met name vanwege ervaringen met discriminatie en afwijzing. In de huidige studie onderzoeken we of de kwaliteit van communicatie met ouders en zelfonthulling aan vrienden, ‘face to face’ of online de relatie tussen SSA en angst en depressieve symptomen kan doen afnemen. Onder 716 Nederlandse jongeren (Mleeftijd = 15,4 jaar) is een vragenlijst afgenomen met vragen over psychische gezondheid en de communicatie met ouders, leeftijdgenoten en online contacten. Uit een regressieanalyse bleek dat de mate van seksuele aantrekking tot personen van hetzelfde geslacht gerelateerd was aan meer symptomen van angst en depressie, maar dat deze relatie verdween wanneer jongeren een hoge mate van ‘face to face’ zelfonthulling aan vrienden rapporteerden. Dit werd niet gevonden voor kwaliteit van communicatie met ouders en zelfonthulling aan online contacten. De bevindingen van deze studie laten zien dat het delen van persoonlijke gevoelens en ervaringen met vrienden tijdens ‘face to face’ ontmoetingen een positieve rol kan spelen, specifiek voor jongeren die zich aangetrokken voelen tot personen van dezelfde sekse.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2015.2.KAUF
2015-06-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2015.2.KAUF
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error