Naar niet-confessioneel levensbeschouwelijk onderwijs in een verzuild onderwijsstelsel | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38, Issue 3
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Abstract

In this article the claim is raised, that the pillarized education system of Belgium and the Netherlands interferes with the way the challenges of modern secular and plural society are addressed in worldview education in school. After a brief sketch of the education systems of both countries and the way worldview education is formally embedded in these systems, a critical analysis of the actual practice of worldview education in Belgium and the Netherlands reveals four major problems: it is organized along religious and ideological dividing lines, it is fragmented, it is no longer desired and its content is faded. Following this critical analysis, the authors make a plea for non-confessional worldview education for all pupils in all schools organized and supervised by the state.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2018.3.002.VERM
2018-12-01
2024-07-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/38/3/02_PED2018_3_VERM.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2018.3.002.VERM&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Akkermans, P.(1997). De juridische vormgeving van de onderwijsverzuiling. In A.B.Dijkstra, J.Dronkers, & R.H.Hofman (red.), Verzuiling in het onderwijs: Actuele verklaringen en analyse (pp. 57-83). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 2. Alberts, W.(2007). Integrative religious education in Europe: A study-of-religions approach. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
  [Google Scholar]
 3. Alberts, W.(2010). The academic study of religions and integrative religious education in Europe. British Journal of Religious Education, 32(3), 275-290.
  [Google Scholar]
 4. Alii, E.T.(2009). Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden. Zoetermeer: Meinema.
  [Google Scholar]
 5. Bernts, T., & Berghuijs, J.(2016). God in Nederland 1966-2015. Utrecht: Ten Have.
  [Google Scholar]
 6. Bertram-Troost, G., Miedema, S., Ter Avest, I, & Bakker, C.(2009). Dutch pupils’ view on religion in school and society: Report on a quantitative research.” In P.Valk, G.Bertram-Troost, 
M.Frederici, & C.Béraud (eds.), Teenagers’ perspectives on the role of religion in their lives, schools and societies: A European quantitative study (pp. 221-260). Münster: Waxmann.
  [Google Scholar]
 7. Bertram-Troost, G., & Visser, T.(2017). Godsdienst/levensbeschouwing, wat is dat voor vak? Docenten godsdienst/levensbeschouwing over zichzelf en hun vak, nu en in de toekomst. Woerden: Verus.
  [Google Scholar]
 8. Davidsen, M.A., Den Ouden, J., Visser, T., & Lammers, M.(2017). Religie en levensbeschouwing: Rationale voor een kerncurriculum vo. Narthex, 17(1), 17-26.
  [Google Scholar]
 9. De Hart, J.(2014). Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 10. Derroitte, H., Meyer, G., Pollefeyt, D., & Roebben, B.(2014). Religious education at schools in Belgium. In M.Rothgangel, R.Jackson, & M.Jäggle (eds.), Religious education at schools in Europe. Part 2: Western Europe (pp. 43-63). Vienna: Vienna University Press.
  [Google Scholar]
 11. Dijkstra, A.B.(2006). Onderwijs en integratie. In S.Miedema & G.Bertram-Troost (red.), Levensbeschouwelijk leren samenleven. Opvoeding, identiteit en ontmoeting (pp. 141-153). Zoetermeer: Meinema.
  [Google Scholar]
 12. Dijkstra, A.B. & Miedema, S.(2003). Bijzonder gemotiveerd. Een onderzoek naar de ideale school volgens vragers en dragers van confessioneel basisonderwijs. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 13. Franken, L.(2015). Godsdienst- en onderwijsvrijheid in België anno 2015. Res publica: Tijdschrift voor politieke wetenschappen57(4), 483-502.
  [Google Scholar]
 14. Franken, L., & Loobuyck, P.(2013). The future of religious education on the Flemish school curriculum. A Plea for integrative religious education for all. Religious Education, 108(5), 482-498.
  [Google Scholar]
 15. Huyse, L.(1987). Voorbij de verzuiling. Leuven: Kritak.
  [Google Scholar]
 16. Jackson, R.(2003) (ed.). International perspectives on citizenship, education and religious diversity. Abingdon: Routledge.
  [Google Scholar]
 17. Jackson, R.(2004). Rethinking religious education and plurality. Issues in diversity and pedagogy. Abingdon: Routledge.
  [Google Scholar]
 18. Jackson, R.(2014). The development and dissemination of Council of Europe policy on education about religions and non-religious convictions. Journal of Beliefs and Values, 35(2), 133-143.
  [Google Scholar]
 19. Jensen, T.(2008). RS based RE in public schools: A must for a secular state. Numen, 55, 123-150.
  [Google Scholar]
 20. Jensen, T.(2011). Why religion education, as a matter of course, ought to be part of the public school curriculum. In L.Franken & P.Loobuyck (eds.), Religious education in a plural, secularised society: A paradigm shift (pp. 131-149). Münster: Waxmann.
  [Google Scholar]
 21. Leroux, G.(2016). Différence et liberté. Enjeux actuels de l’éducation au pluralisme. Montréal: Boréal.
  [Google Scholar]
 22. Lijphart, A.(1968). Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Amsterdam: J.H. de Bussy.
  [Google Scholar]
 23. Loobuyck, P. & Franken, L.(2011). Toward integrative religious education in Belgium and Flanders: Challenges and opportunities. British Journal of Religious Education, 33(1), 17-30.
  [Google Scholar]
 24. Loobuyck, P., & Franken, L.(2010). Het schoolpactcompromis in vraag gesteld: pleidooi voor een nieuw vak over levensbeschouwingen en filosofie in het Vlaams onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 44(1/2), 44-64.
  [Google Scholar]
 25. Loobuyck, P. & Franken, L.(2013). Waarheen met de levensbeschouwelijke vakken in Vlaanderen? Een pleidooi voor een algemeen vormend plichtvak over levensbeschouwing, ethiek, burgerschap en filosofie. Pedagogiek, 33(2), 103-118.
  [Google Scholar]
 26. Loobuyck, P.(2014). Meer LEF in het onderwijs. Brussel: VUB Press.
  [Google Scholar]
 27. Meijer, W.(2006). Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs. Amsterdam: Bulaaq.
  [Google Scholar]
 28. Meijer, W.(2011). Religious Education, Citizenship Education, Liberal Education. In D.J.De Ruyter & S.Miedema (eds.), Moral Education and Development (pp. 209-221). Dordrecht: Springer.
  [Google Scholar]
 29. Miedema, S.(2012). Levensbeschouwelijke vorming in een (post-)seculiere tijd. Amsterdam: VU.
  [Google Scholar]
 30. Miedema, S.Veugelers, W. & Bertram-Troost, G. (2013a). Enkele trends in levensbeschouwelijke vorming anno 2013: nationale en internationale perspectieven. Pedagogiek, 33(2), 179-186.
  [Google Scholar]
 31. Miedema, S., Bertram-Troost, G., Ter Avest, I., Kom, C., & De Wolff, A. (2013b). De impact van ontkerkelijking op open protestants-christelijk basisonderwijs. In M.Te Grotenhuis, P.Vermeer, J.Kregting, & L.-G.Jansma (red.), Ontkerkelijking, nou en…? Oorzaken en gevolgen van secularisatie in Nederland (pp. 184-204). Delft: Eburon.
  [Google Scholar]
 32. Onderwijsraad(2012). Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief. Den Haag: Onderwijsraad.
  [Google Scholar]
 33. OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe)(2007). The Toledo guiding principles on teaching about religion or belief. Warsaw: Office for Democratic Institutions and Human Rights [ODIHR].
  [Google Scholar]
 34. Reitsma, J., Pelzer, B., Scheepers, P., & Schilderman, H.(2012). Believing and belonging in Europe 1981-2007: Comparisons of longitudinal trends and determinants. European Societies, 14(4), 611-632.
  [Google Scholar]
 35. Roebben, B.(2015). Inclusieve godsdienstpedagogiek. Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming. Leuven/Den Haag: Acco.
  [Google Scholar]
 36. Sterkens, C.(2001). Interreligious learning. The problem of interreligious dialogue in primary education. Leiden: Brill.
  [Google Scholar]
 37. Sterkens, C.(2006). Changes in commitment and religiocentrism through interreligious learning. Empirical results from a social constructionist perspective. In D.Pollefeyt (ed.), Interreligious Learning (pp. 127-159). Leuven: Peeters.
  [Google Scholar]
 38. Van Dijk-Groeneboer, M., De Koning, M., Kregting, J., & Roeland, J.(2010). Ze geloven het wel. In M.Van Dijk-Groeneboer (red.), Handboek jongeren en religie. Katholieke, protestantse en islamitische jongeren in Nederland (pp. 25-88). Almere: Parthenon.
  [Google Scholar]
 39. Van Dijk-Groeneboer, M., & Brijan, B.(2013). Kerk uit zicht? Jongeren inspirerenTilburg: Tilburg University.
  [Google Scholar]
 40. Van der Kooij, J.C., De Ruyter, D., & Miedema, S.(2013). “Worldview”: The meaning of the concept and the impact on religious education. Religious Education, 108(2), 210-228.
  [Google Scholar]
 41. Van der Tuin, L.(2009). The Netherlands: A peculiar religious landscape. In H.-G.Ziebertz & 
W.Kay (eds.), Youth in Europe II. An international empirical study about religiosity (pp. 117-138). Münster: Lit Verlag.
  [Google Scholar]
 42. Vermeer, P.(2003). De vorming van een religieuze identiteit als nieuw godsdienstpedagogisch concept. In H.van Crombrugge & N.Vansieleghem (red.), Kleur(en) (be)kennen. Onderwijs, levensbeschouwing en religie (pp. 113-136). Gent: Academia Press.
  [Google Scholar]
 43. Vermeer, P.(2010). Religious education and socialization. Religious Education, 105(1), 103-116.
  [Google Scholar]
 44. Vermeer, P.(2012). Meta-concepts, thinking skills and religious education. British Journal of Religious Education, 34(3), 333-347.
  [Google Scholar]
 45. Vermeer, P.(2013). Religious indifference and religious education in the Netherlands: A tension unfolds. Theo Web. Zeitschrift für Religionspädagogik, 12(1), 79-94.
  [Google Scholar]
 46. Vreeburg, B.(1993). Identiteit en het verschil: Levensbeschouwelijke vorming en het Nederlands voortgezet onderwijs. Zoetermeer: De Hortsink.
  [Google Scholar]
 47. Vreeburg, B.(1997). Religieuze socialisatie en onderwijsverzuiling. In A.B.Dijkstra, J.Dronkers, & R.H.Hofman (red.), Verzuiling in het onderwijs: Actuele verklaringen en analyse (pp. 185-225). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 48. Westerman, W.(2001). Ongewenste objectiviteit: Onderwijs in geestelijke stromingen in historisch en vergelijkend perspectief. Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2018.3.002.VERM
Loading
/content/journals/10.5117/PED2018.3.002.VERM
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): Low Countries; pillarization; pluralism; secularization; worldview education
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error