De relatie tussen normoverdracht, normwaarneming, en tolerante attitudes bij Nederlandse brugklassers en 18-25 jarigen. Een experimenteel vragenlijstonderzoek. | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 41, Issue 3
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Deze studie onderzoekt de invloed van de mening van leeftijdgenoten op (in)tolerante attitudes van adolescenten en jongvolwassenen. Jongvolwassenen en brugklassers vulden een vragenlijst in waarin situaties werden voorgelegd waarbij (in)tolerantie relevant was. De vignetten werden afgesloten met een positieve normzin (“Je klasgenoten/collega’s op het werk vinden dit niet zo’n probleem”), of een negatieve normzin (“Je klasgenoten/collega’s op het werk vinden dit nogal vervelend”), of geen normzin (controlegroep). Vervolgens werd de deelnemers naar hun mening gevraagd over de situatie (wenselijk/onwenselijk), en of ze een bepaalde actie zouden ondernemen (een protestbrief schrijven, een handtekeningenactie beginnen), en of ze anderen zouden stimuleren ook actie te ondernemen. De deelnemers werd ook gevraagd of ze zich de norm herinnerden (“Hoe dachten je klasgenoten/leeftijdsgenoten erover?”). De jongvolwassenen in de positieve normgroep hadden een tolerantere attitude dan de jongvolwassenen in de andere twee groepen, en ze oordeelden ook toleranter als ze de norm correct hadden waargenomen. Vrouwen oordeelden toleranter dan mannen. Er was geen effect van opleiding. Bij de adolescenten werd alleen een klein effect van negatieve normwaarneming gevonden. Implicaties van de studie en aanbevelingen voor het onderwijs worden besproken, evenals de vraag of en wanneer geplande sociale beïnvloeding op scholen gerechtvaardigd is.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2021.3.007.TELL
2021-10-01
2023-09-23
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/41/3/PED2021.3.007.TELL.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2021.3.007.TELL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Al Sadi, F. H. & Basit, T. N. (2017). ‘I have just understood it from the story…’: using vignettes in educational research to investigate cultural tolerance. Research Papers in Education, 32(2), 183-196. doi:10.1080/02671522.2016.1158858
  [Google Scholar]
 2. Allport, G. W. (1954/1992). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.
  [Google Scholar]
 3. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New York: General Learning Cooperation.
  [Google Scholar]
 4. Boutellier, H. (2021). Het nieuwe westen. De identitaire strijd om de sociale verbeeldingAmsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 5. Drerup, J. (2018). Education for Democratic Tolerance, Respect and the Limits of Political Liberalism. Journal of Philosophy of Education, 52(3), 515-532.
  [Google Scholar]
 6. Gieling, M., Thijs, J. & Verkuyten, M. (2012). Dutch adolescents’ tolerance of practices by Muslim actors: the effect of issue framing. Youth & Society, 44(3), 348-365.
  [Google Scholar]
 7. Gieling, M., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2014). Dutch adolescents’ tolerance of muslim immigrants: the role of assimilation ideology, intergroup contact, and national identification. Journal of Applied Social Psychology, 44(3), 155-165. doi:10.111/jasp.12220
  [Google Scholar]
 8. Hjerm, M., Eger, M. A., & Danell, R. (2018). Peer attitudes and the development of prejudice in adolescence. Social Research for a Dynamic World, 4, 1-11. doi:10.1177/2378023118763187
  [Google Scholar]
 9. Lazovsky, R. (2007). Educating Jewish and Arab children for tolerance and coexistence in a situation of ongoing conflict: an encounter program. Cambridge Journal of Education, 37(3), 391-408. DOI: 10.1080/03057640701546706
  [Google Scholar]
 10. Macleod, C. (2010). Toleration, Children and Education. Educational Philosophy and Theory, 42(1), 9-21. doi 10.1111/j.1469-5812.2008.00493.x
  [Google Scholar]
 11. Mitchell, J. (2019). Prejudice in the classroom: a longitudinal analysis of anti-immigrant attitudes. Ethnic and Racial Studies, 42(9), 1514-1533. doi:10.1080/01419870.2018.1493209
  [Google Scholar]
 12. Pereira, A., Monteiro, M. B., & Camino, L. (2009). Social Norms and Prejudice against Homosexuals. The Spanish Journal of Psychology, 12(2), 576-584. doi:10.1017/s1138741600001943
  [Google Scholar]
 13. Sidanius, J. &Pratto, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 14. Stangor, C., Sechrist, G. B., & Jost, J. T. (2001). Changing racial beliefs by providing consensus information. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(4), 486-496. doi:10.1177/0146167201274009
  [Google Scholar]
 15. Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G.Austin & S.Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole.
  [Google Scholar]
 16. Van Doorn, M. (2015). Accepting the disliked. The practice and promotion of tolerance (Academisch proefschrift). Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Nederland.
  [Google Scholar]
 17. Verkuyten, M. & Slooter, L. (2007). Tolerance of Muslim beliefs and practices: Age related differences and context effects. International Journal of Behavioral Development, 31(5), 467-477.
  [Google Scholar]
 18. Witenberg, R. T. (2007). The moral dimension of children’s and adolescents’ conceptualisation of tolerance to human diversity. Journal of Moral Education, 36(4), 433-451. doi:10.1080/03057240701688002
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2021.3.007.TELL
Loading
/content/journals/10.5117/PED2021.3.007.TELL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error