Verdraagzaamheid in het secundair onderwijs | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 41, Issue 3
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Het bevorderen van tolerantie wordt internationaal gezien als een belangrijk onderwijsdoel. In het onderwijs worden echter verschillende opvattingen over tolerantie door elkaar heen gebruikt, waardoor het begrip haar analytische en educatieve kracht verliest. In dit artikel gaan we specifiek in op de klassieke conceptualisering van tolerantie die verwijst naar iets verdragen waar men bezwaar tegen heeft, en daarmee verschilt van een momenteel dominante herinterpretatie van het begrip (tolerantie als appreciatie). Door middel van een heranalyse van reeds verzamelde gegevens onder middelbare scholieren laten we zien dat tolerantie als verdraagzaamheid voor jongeren moeilijk is, maar niet onmogelijk. We vinden daarbij verschillen tussen leerniveaus die samenhangen met multiculturalistische overtuigingen, waarbij VWO’ers gemiddeld toleranter zijn dan VMBO’ers. Op basis van de literatuur beschrijven we vervolgens een didactiek van tolerantie als verdraagzaamheid, waarbij het leren omgaan met onoverbrugbare verschillen centraal staat.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2021.3.006.THIJ
2021-10-01
2024-04-18
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/41/3/PED2021.3.006.THIJ.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2021.3.006.THIJ&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Banks, J. A.2008. An Introduction to Multicultural Education. Allyn & Bacon.
  [Google Scholar]
 2. Barrett, M. (2020) The Council of Europe’s reference framework of competences for democratic culture: Policy context, content and impact. London Review of Education, 18, 1-17.
  [Google Scholar]
 3. Berry, J. W. (2006). Mutual attitudes among immigrants and ethnocultural groups in Canada. International Journal of Intercultural Relations, 30, 719-734
  [Google Scholar]
 4. Berry, J. W., & Kalin, R. (1995). Multicultural and ethnic attitudes in Canada. CanadianJournal of Behavioral Science, 27, 301-320.
  [Google Scholar]
 5. Bickmore, K., & Parker, C. (2014). Constructive conflict talk in classrooms: Divergent approaches to addressing divergent perspectives. Theory & Research in Social Education, 42, 291-335.
  [Google Scholar]
 6. Chanley, V. (1994). Commitment to political tolerance: Situational and activity-based differences. Political Behavior, 16, 343-363.
  [Google Scholar]
 7. Cohen, A. J. (2004). What toleration is. Ethics, 115, 68-95.
  [Google Scholar]
 8. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Erlbaum.
  [Google Scholar]
 9. Curriculum.nu (2019). ‘conceptvoorstellen burgerschap’. Opgehaald van https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/
 10. De Winter, M. (2011). Verbeter de wereld begin bij de opvoeding, Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding. SWP
  [Google Scholar]
 11. Eidhof, B. B., ten Dam, G. T., Dijkstra, A. B., & van de Werfhorst, H. G. (2016). Consensus and contested citizenship education goals in Western Europe. Education, Citizenship and Social Justice, 11, 114-129.
  [Google Scholar]
 12. Furedi, F. (2011). On tolerance: A defence of moral independence. Bloomsbury.
  [Google Scholar]
 13. Galeotti, A. (2002). Toleration as recognition. Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 14. Galinsky, A. D. (2002). Creating and reducing intergroup conflict: The role of perspective-taking in affecting out-group evaluations. In M. A.Neale, E. A.Mannix, & H.Sondak (Eds.), Toward a phenomenology of groups and group membership (Vol. 4, pp. 85-113). JAI.
  [Google Scholar]
 15. Gehlbach, H. (2004). Social perspective taking: A facilitating aptitude for conflict resolution, historical empathy, and social studies achievement. Theory & Research in Social Education, 32, 39-55.
  [Google Scholar]
 16. Gieling, M., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2010). Tolerance of practices by Muslim actors: An integrative social-developmental perspective. Child Development, 81, 1384-1399.
  [Google Scholar]
 17. Gieling, M., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2014). Dutch adolescents’ tolerance of Muslim immigrants: The role of assimilation ideology, intergroup contact and national identification. Journal of Applied Social Psychology, 44, 155-165.
  [Google Scholar]
 18. Goldberg, T., & Savenije, G. M. (2018). Teaching controversial historical issues. In S. A.Metzger & L. M.Harris (Eds.), The Wiley international handbook of history teaching and learning (pp. 503-526). Wiley Blackwell.
  [Google Scholar]
 19. Graumann, C. F. (1996). Mutual perspective taking: A presupposition of enlightened tolerance. Higher Education in Europe, 21, 39-49.
  [Google Scholar]
 20. Harell, A. (2010). The limits of tolerance in diverse societies: Hate speech and political tolerance norms among youth. Canadian Journal of Political Science, 43, 407-432.
  [Google Scholar]
 21. Hess, D. E., & McAvoy, P. (2015). The political classroom: Evidence and ethics in democratic education. Routledge.
  [Google Scholar]
 22. James, J. H. (2010). “Democracy is the devil's snare”: Theological certainty in teacher education. Theory & Research in Social Education, 38, 618-639.
  [Google Scholar]
 23. Jones, P. N. (2010). Toleration and recognition: What should we teach?Educational Philosophy and Theory, 42(1), 38-56.
  [Google Scholar]
 24. King, P. (2012). Toleration. Routledge.
  [Google Scholar]
 25. Laegaard, S. (2010). Recognition and toleration: Conflicting approaches to diversity in education?Educational Philosophy and Theory, 42, 22-37.
  [Google Scholar]
 26. Macleod, C. (2010). Toleration, children and education. Educational Philosophy and Theory, 42, 9-21.
  [Google Scholar]
 27. McCully, A. (2006). Practitioner perceptions of their role in facilitating the handling of controversial issues in contested societies: A Northern Irish experience. Educational review, 58, 51-65.
  [Google Scholar]
 28. Meeusen, C., de Vroome, T., & Hooghe, M. (2013). How does education have an impact on ethnocentrism? A structural equation analysis of cognitive, occupational status and network mechanisms. International Journal of Intercultural Relations, 37, 507-522.
  [Google Scholar]
 29. Mol, H., Wansink, B. G. J., & Mainhard, T. (2020). The role of identity threat and teacher interpersonal behavior in discussing controversial issues in class: Moral defensiveness? Master Thesis, Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 30. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012). Mplus User’s Guide (7th ed.). Muthén & Muthén.
  [Google Scholar]
 31. Onderwijsinspectie (2020). Themaonderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen. Opgehaald van https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/themarapporten/2020/03/13/burgerschapsonderwijs-en-het-omgaan-met-verschil-in-morele-opvattingen
  [Google Scholar]
 32. Orlenius, K. (2008). Tolerance of intolerance: Values and virtues at stake in education. Journal of Moral Education, 37, 467-484.
  [Google Scholar]
 33. Parra, S. L., Bakker, C., & van Liere, L. (2021). Practicing democracy in the playground: turning political conflict into educational friction. Journal of Curriculum Studies, 53, 32-46.
  [Google Scholar]
 34. Petersen, M., Slothuus, R., Stubager, R., & Togeby, L. (2011). Freedom for all? The strength and limits of political tolerance. British Journal of Political Science, 41, 581-597.
  [Google Scholar]
 35. Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2011). When groups meet: The dynamics of intergroup contact. Psychology Press.
  [Google Scholar]
 36. Savenije, S., Logtenberg, A., & Wansink, B. G. J. (2019). Conflicterende perspectieven in het klaslokaal: Onderzoek naar gevoelige geschiedenis. Kleio, 2019 (5), 4-7.
  [Google Scholar]
 37. Scanlon, T. M. (2003). The difficulty of tolerance. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 38. Schuyt, K. (1997). Continuïteit en verandering in de idee van tolerantie. In N.Wilterdink, J.Heilbron, & A.de Swaan (red.), Alles verandert: Opstellen voor en over J. Goudsblom (pp. 176-178). Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 39. Sleijpen, S., Verkuyten, M., & Adelman, L. (2020). Accepting Muslim minority practices: A case of discriminatory or normative intolerance?Journal of Community and Applied Social Psychology, 30, 405-418.
  [Google Scholar]
 40. Stradling, R. (2003). Multiperspectivity in history teaching: A guide for teachers. Council of Europe.
  [Google Scholar]
 41. Turiel, E. (2002). The culture of morality. Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 42. UNESCO (1995). Declaration of principles on tolerance. Opgehaald van https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803.page=75
  [Google Scholar]
 43. Van der Noll, J. (2014). Religious toleration of Muslims in the German public sphere. International Journal of Intercultural Relations, 38, 60-74.
  [Google Scholar]
 44. van Wilgenburg, A., & Wansink, B. (2021). Leren kijken door de ogen van de ander: Over het belang van multiperspectiviteit, respect en zelfreflectie. Narthex, 21, 35-43.
  [Google Scholar]
 45. Velasco González, K., Verkuyten, M., Weesie, J., & Poppe, E. (2008). Prejudice towards Muslims in the Netherlands: Testing integrated threat theory. British Journal of Social Psychology, 47, 667-685
  [Google Scholar]
 46. Verkuyten, M., & Killen, M. (2021). Tolerance, dissenting beliefs, and cultural diversity. Child Development Perspectives, 15, 51-56.
  [Google Scholar]
 47. Verkuyten, M., & Slooter, L. (2007). Tolerance of Muslim beliefs and practices: Age related differences and context effects. International Journal of Behavioral Development, 31, 467-477.
  [Google Scholar]
 48. Verkuyten, M., Yogeeswaran, K., & Adelman, L. (2019). Intergroup toleration and its implications for culturally diverse nations. Social Issues and Policy Review, 13, 5-35.
  [Google Scholar]
 49. Vogels, R., Turkenburg, M., & Herweijer, L. (2021). Samen of gescheiden naar school: De betekenis van sociale ontmoeting. SCP.
  [Google Scholar]
 50. Vogt, W. P. (1997). Tolerance and education: Learning to live with diversity and difference. Sage.
  [Google Scholar]
 51. Wainryb, C., Shaw, L. A., Langley, M., Cottam, K., & Lewis, R. (2004). Children’s thinking about diversity of belief in the early school years: Judgments of relativism, tolerance, and disagreeing persons. Child Development, 75, 687-703.
  [Google Scholar]
 52. Wainryb, C., Shaw, L. A., & Maianu, C. (1998). Tolerance and intolerance: Children’s and adolescents’ judgments of dissenting beliefs, speech, persons, and conduct. Child Development, 69, 1541-1555
  [Google Scholar]
 53. Wansink, B. G., Akkerman, S. F., & Kennedy, B. L. (2021). How conflicting perspectives lead a history teacher to epistemic, epistemological, moral and temporal switching: a case study of teaching about the holocaust in the Netherlands. Intercultural Education, 1-16.
  [Google Scholar]
 54. Wansink, B., Akkerman, S., Zuiker, I., & Wubbels, T. (2018). Where does teaching multiperspectivity in history education begin and end? An analysis of the uses of temporality. Theory & Research in Social Education, 46, 495-527.
  [Google Scholar]
 55. Wansink, B., de Graaf, B., & Berghuis, E. (2021). Teaching under attack: The dilemmas, goals, and practices of upper-elementary school teachers when dealing with terrorism in class. Theory & Research in Social Education, 1-21.
  [Google Scholar]
 56. Wansink, B., Patist, J., Zuiker, I., Savenije, G., & Janssenswillen, P. (2019). Confronting Conflicts: History Teachers' Reactions to Spontaneous Controversial Remarks. Teaching History, 175, 68-75.
  [Google Scholar]
 57. Wansink, B. G. J., & Timmer, B. (2020). Short handbook: COVID-19 Narratives that Polarise. Radicalisation Awareness Network, European Commission. Geraadpleegd op 24mei2021, van https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/ran_paper_covid-19_stories_that_polarise_20201112_en.pdf
  [Google Scholar]
 58. Walzer, M (1997). On toleration. Yale University Press.
  [Google Scholar]
 59. Weinstock, M., Kienhues, D., Feucht, F., & Ryan, M. (2017). Informed reflexivity: Enacting epistemic virtue. Educational Psychologist, 52, 284-298.
  [Google Scholar]
 60. Weissberg, R. (2008). Pernicious tolerance. Routledge.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2021.3.006.THIJ
Loading
/content/journals/10.5117/PED2021.3.006.THIJ
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error