2004
Volume 41, Issue 3
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Tal van overheidsdecreten wijzen op het belang van burgerschapsonderwijs om tegemoet te komen aan de uitdagingen die deze pluralistische en multiculturele samenleving stelt. Eén van die democratische omgangsvormen om met diversiteit om te gaan is tolerantie. Deze bijdrage is een poging om de vanzelfsprekendheid waarmee (hoge)scholen hun curriculum tegen het licht houden van burgerschapsonderwijs, minder vanzelfsprekend te maken. De denkoefening is deze: Is burgerschap en tolerantie wel een zaak van de school? Ik zal ingaan op het concept ‘gastvrijheid’ van de Franse filosoof Derrida als een manier om zich te verhouden tot een vreemde en onbestemde ‘toe-komst’.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2021.3.005.GEER
2021-10-01
2023-03-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/41/3/PED2021.3.005.GEER.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2021.3.005.GEER&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Arendt, H. (1994). Vita activa. De mens: bestaan en bestemming. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 2. Arendt, H. (2017). Totalitarianisme. Antwerpen: Boom.
  [Google Scholar]
 3. Arendt, H. (1958). The origins of totalitarianism (pp. 267-302), London: George Allen & Unwin LTD.
  [Google Scholar]
 4. Burggraeve, R., & Van HalstI. (2010). Gedreven tussen goed en kwaad. Inspiratie om recht in het leven te staan. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 5. Derrida, G. (1998). Over gastvrijheid. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 6. Esposito, R. (2009). Communitas. The Origin and Destiny of Community. California: Stanford University Press.
  [Google Scholar]
 7. Foucault, M. (1982). The Subject and Power. In: H.L. Dreyfus & P. Rabinow (eds.), Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 8. Geerinck, I. (2008). De wil tot identiteit. In: J.Masschelein & M.Simons (red.), De schaduwzijde van onze welwillendheid. Kritische studies van de pedagogische actualiteit (pp. 49-66). Leuven: Acco.
  [Google Scholar]
 9. Geerinck, I. (2019). Wees aandachtig! In: Vlaamse Onderwijsraad, Spots op onderwijs. Wetenschappers voor het voetlicht (pp. 109-127). Leuven: LannooCampus.
  [Google Scholar]
 10. Hellemans, M. (2008). Gastvrijheid. In: J.Masschelein (red)., De lichtheid van het opvoeden. Een oefening in kijken, lezen en denken (pp. 169-182). Leuven: CampusLannoo.
  [Google Scholar]
 11. Levinas, E. (1975). Het menselijke gelaat. Bilthoven: Ambo.
  [Google Scholar]
 12. Masschelein, M., & Simons, M. (2003). Globale immuniteit. Een kleine cartografie van de Europese ruimte voor onderwijs. Leuven: Acco.
  [Google Scholar]
 13. Munniksma, A., Dijkstra, A. B., van der Veen, I., Ledoux, G., van de Werfhorst, H., & ten Dam, G. (2017). Burgerschap in het voortgezet onderwijs. Nederland in vergelijkend perspectief. Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 14. Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A. B., Kuiper, E. J., & Ledoux, G. (2016). Onderwijs in burgerschap: wat scholen kunnen doen. Lessen uit wetenschap en praktijk. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  [Google Scholar]
 15. Pennac, D. (1993). In een adem uit. Het geheim van het lezen. Amsterdam/Antwerpen: Ploegsma.
  [Google Scholar]
 16. PesharJ. L., Hooghoff, H., Dijkstra, A. B., & Ten Dam, G. T. M. (2010). Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. Antwerpen: Garant.
  [Google Scholar]
 17. Rancière, J. (2007). De haat tegen de democratie [vert. La haine de la démocratie]. Octavo Publicaties.
  [Google Scholar]
 18. Schinkel, A. (2007). Tegen ‘actief burgerschap’. Justitiële verkenningen, 33 (8), 70-90.
  [Google Scholar]
 19. Sieckelinck, S. (2017). Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld. Leuven: LannooCampus.
  [Google Scholar]
 20. Simons, M. (2004). De school in de ban van het leven. Een cartografie van het moderne en actuele onderwijsdispositief. [Ongepubliceerd doctoraatsproefschrift, Katholieke Universiteit Leuven], Leuven.
  [Google Scholar]
 21. Van der Walt, J. L., (2014). Measuring religious tolerance in education: Towards an instrument for measuring religious tolerance among educators and their students worldwide, from https://www.driestar-educatief.nl/medialibrary/Driestar/Engelse-website/Documenten/2014-VanderWalt-Measuring-religious-tolerance-in-education.pdf;
  [Google Scholar]
 22. Verdyck, R., Fransen, J., & Gellens, S. (2018). Van neutraliteit naar actief burgerschap binnen het GO!. In: Geerinck, I. & Wouters, R. (eds.). Een deliberatie over onderwijsvrijheid (pp. 159-170). Leuven: LannooCampus.
  [Google Scholar]
 23. Visker, R. (2008). De stad als publieke ruimte. Ethische perspectieven18 (3), 426-436.
  [Google Scholar]
 24. Vlaamse Onderwijsraad (2020). Zonder wrijving geen glans. Identiteit en waarden op school. Leuven: LannooCampus.
  [Google Scholar]
 25. Zeh, J. (2020). Over mensen en paarden. Amsterdam: Ambo/Anthos.
  [Google Scholar]
 26. Zizek, S. (2011). Intolerantie. Boom: Amsterdam.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2021.3.005.GEER
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error