Inclusief basisonderwijs in de KAR: kansen en bedreigingen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 42, Issue 2
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

De Koerdische Autonome Regio (KAR) is sinds 2005 een zelfstandige regio in het noorden van Irak, waar voornamelijk Koerden wonen. De KAR heeft een eigen regering en een eigen president, maar is wat wet- en regelgeving betreft onderdeel van Irak. In dit artikel wordt de situatie van inclusief onderwijs in de KAR onder de loep genomen. De aanleiding hiervoor is dat Irak in 2013 de ‘Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een beperking’ heeft geratificeerd. Hiermee heeft de KAR zich uitgesproken voor het bieden van inclusief onderwijs aan alle kinderen, dus ook kinderen met een beperking. Om de situatie van kinderen met een speciale leerbehoefte goed te kunnen begrijpen, wordt eerst een kort historisch overzicht van het Koerdisch onderwijs gepresenteerd. Daarna wordt de huidige staat van het onderwijs besproken om vervolgens in te gaan op de specifieke situatie van het onderwijs aan leerlingen met een speciale leerbehoeften. Er wordt aandacht besteed aan de stappen die reeds zijn gezet en wat er nodig is om deze ambitie waar te kunnen maken. Deze analyse leidt ten slotte tot een overzicht van de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling van inclusief onderwijs in de KAR. Het feit dat de regering van de KAR de wil en de ambitie heeft uitgesproken om een inclusief onderwijssysteem te gaan realiseren in de hele regio is een belangrijke reden om vertrouwen te hebben in de toekomst van inclusief onderwijs in de KAR.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2022.2.004.SALM
2022-12-01
2023-12-03
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/42/2/PED2022.2.004.SALM.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2022.2.004.SALM&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Agha, T. (2015). Ethnic identity and culture in foreign language motivation: EFL for Kurdish and Arabic students in Iraqi higher education [Academisch proefschrift]. Københavns Universitet. https://engerom.ku.dk/forskning/publikationer-engerom/publikationsliste/?pure=da%2Fpublications%2Fethnic-identity-and-culture-in-foreign-language-motivation(dfdc63a6-1387-4690-b51f-07f3147e5e31).html
  [Google Scholar]
 2. Alborz, A., Al-Hashemy, J., Al-Obaidi, K., Brooker, E., Miles, S., Penn, H., & Slee, R. (2011). A study of mainstream education opportunities for disabled children and youth and early childhood development in Iraq. Council for Assistance to Refugee Academics, London South Bank University. https://www.researchgate.net/publication/274699368_A_study_of_mainstream_education_opportunities_for_disabled_children_and_youth_and_early_childhood_development_in_Iraq
  [Google Scholar]
 3. Al-Hadithi, T.S., Shabila, N.P., Al-Tawil, N.G., & Othman, S.M. (2010). Demographic transition and potential for development: The case of Iraqi Kurdistan. Eastern Mediterranean Health Journal, 16(10), 1098-1102. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/118011/16_10_2010_1098_1102.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  [Google Scholar]
 4. Al-Shaikhly, S., & Cui, J. (2017). Education in Iraq. https://wenr.wes.org/2017/10/education-in-iraq
  [Google Scholar]
 5. Al-Tikriti, N. (2010). War, state collapse and the predicament of education in Iraq. In A. E.Mazawi & R. G.Sultana (Eds.), Education and the Arab world. Political projects, struggles and geometries of powers (pp. 350-360). Routledge.
  [Google Scholar]
 6. Bermejo, V., Ester, P., & Morales, I. (2021). How the language of instruction influences mathematical thinking development in the first years of bilingual schoolers. Frontiers in Psychology, Article 533141. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.533141
  [Google Scholar]
 7. Boonstra, O. (2008). Functioneel analfabetisme in Nederland, 1775-1900. In I.Maas, M.H.D.van Leeuwen, & K.Mandemakers (Red.), Honderdvijftig jaar levenslopen. De historische steekproef Nederlandse bevolking (pp. 127-147). Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 8. Cara (2010). A study of education opportunities for disabled children and youth and early childhood development (ECD) in Iraq. Phase 1 Report. https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:131680&datastreamId=SUPPLEMENTARY-2.pdf
  [Google Scholar]
 9. CBS (2021a). Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma’s. https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83282NED
  [Google Scholar]
 10. CBS (2021b). Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900. https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/37220
  [Google Scholar]
 11. CBS (2022). Hoe ziet de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking eruit?https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461BEV/table
  [Google Scholar]
 12. CGVS – Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. (2018). De veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio. www.cgvs.be/nl/landeninfo/de-veiligheidssituatie-de-koerdische-autonome-regio
  [Google Scholar]
 13. Constitute (2005). The worlds constitutions to read, search, and compare. https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=en
  [Google Scholar]
 14. Draw (2022). Media. https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=2290
  [Google Scholar]
 15. Erudera (2021). EU: More female students & graduates than male over years, report shows. https://collegenews.org/eu-more-female-students-graduates-than-male-over-years-report-shows/
  [Google Scholar]
 16. Fondation Institut Kurde de Paris (2022). https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004. Auteur.
 17. Fortna, B.C. (2002). Imperial classroom: Islam, the state, and education in the late Ottoman empire. Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 18. Groot, R. (2015). Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014. [Bachelor thesis]. Universiteit Twente.
  [Google Scholar]
 19. Groot, R. de & Rijswijk, C.M. van (1999). Kleine atlas van het special onderwijs. Beleidsontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. Bohn Stafleu Van Loghum.
  [Google Scholar]
 20. Hargreaves, N., & O’Hanlon, R. (2020). Kurdistan Regional Government of Iraq. Oil production, export, consumption, and revenue for the year ended 31 December 2019. https://gov.krd/media/2148/consolidated_rcog_2019_public_report.pdf
  [Google Scholar]
 21. Harun, R., Muresan, I., Arion, F., & Dumitras, D. (2015). The state fact of the rural area of the Kurdistan Regional Government. Bulletin UASVM Horticulture, 72(1), 257-262. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:10506
  [Google Scholar]
 22. Hassanpour, A. (1992). Nationalism and language in Kurdistan, 1918-1985. Mellen Research University Press.
  [Google Scholar]
 23. Inalcik, H. & Quataert, D. (1994). An economic and social history of the Ottoman empire, 1300-1914. Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 24. IOM (2018). Demographic survey Kurdistan region of Iraq. Auteur. https://iraq.unfpa.org/en/publications/demographic-survey-kurdistan-region-iraq
  [Google Scholar]
 25. Ishäk, B., & Rufail, M. (1955). Iraq Qabl al Islam (Iraqi schools before Islam). Shafiq Press.
  [Google Scholar]
 26. Issa, J.H., & HazriJ. (2010). Overview of the education system in contemporary Iraq. European Journal of Social Sciences, 14, 360-368.
  [Google Scholar]
 27. Jukil, A.M. (2009). The policy of the educational system in Iraqi-Kurdistan. https://www.academia.edu/30936977/the_policy_of_educational_system_in_iraqi_kurdistan
  [Google Scholar]
 28. Khalid, H.S. (2020). Kurdish language, its family and dialects. International Journal of Kurdiname, 2, 133-146. https://www.researchgate.net/publication/341030310_kurdish_language_its_family_and_dialects
  [Google Scholar]
 29. Kurdistan Investment Group (2013). Knowledge is power: Education. https://investingroup.org/review/246/knowledge-is-power-education-kurdistan/
  [Google Scholar]
 30. Lawrence, Q. (2008). Invisible nation: How the Kurds’ quest for statehood is shaping Iraq and the Middle East. Bloomsburg Publishing.
  [Google Scholar]
 31. Levy, R. (1929/2011). A Baghdad Chronicle. Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 32. Marzouk, M.R.M. (2012). Teaching and learning in Iraq: A brief history. The Educational Forum, 76, 259-264. https://doi.org/10.1080/00131725.2011.653869
  [Google Scholar]
 33. Ministerie van Onderwijs in de KAR (2020). Kurdistan Regional Government. https://gov.krd/english/ (Koerdische site).
  [Google Scholar]
 34. Ministry of Planning Kurdistan Regional Government (2020). A vision for the future. https://andp.unescwa.org/plans/1141
  [Google Scholar]
 35. Ministerie van Sociale Zaken in de KAR (2015). Kurdistan Regional Government. https://gov.krd/english/ (Koerdische site).
  [Google Scholar]
 36. Mulder, E., & van Beek, M. (2015). Hoe oud kan de Koran zijn?Trouw, 26juli
  [Google Scholar]
 37. PauwelsL. (2019). Geschiedenis van de Koerden: De strijd van een volk voor een eigen staat. Aspekt.
  [Google Scholar]
 38. Pay Institute (2022). For education and development. https://payinstitute.org/ (Koerdische site).
  [Google Scholar]
 39. Relief Web (2018). The lives of children in the Kurdistan Region of Iraq have improved, but challenges remain, new survey reveals [EN/KU]. https://reliefweb.int/report/iraq/lives-children-kurdistan-region-iraq-have-improved-challenges-remain-new-survey-reveals
  [Google Scholar]
 40. Rijksoverheid (2018). Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2019/05/15/financieel-jaarverslag-rijk-2018
  [Google Scholar]
 41. Rudaw (2015). State department: US has no ban on oil sales from any part of Iraq. http://rudaw.net/english/kurdistan/310720142
  [Google Scholar]
 42. Rudaw (2022). Iraq joint-tenth most corrupt country in the world: Transparency International. https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/250120221
  [Google Scholar]
 43. Saeed, H.H. (2015). The Kurdish educational curriculum: an unreflected philosophical base. Issues in Early Education, 31(4), 122-131. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5651
  [Google Scholar]
 44. Scotch, R. K. & Schriner, K. (1997). Disability as human variation: Implications for policy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 549(1), 148–159. https://doi.org/10.1177/0002716297549001011
  [Google Scholar]
 45. Shanks, K. (2019). The politics of IDP education provision: Negotiating identity and school in the Kurdistan region of Iraq. International Migration, 57(2), 32-47. https://doi.org/10.1111/imig.12545
  [Google Scholar]
 46. Somel, S.A. (2001). The modernization of public education in the Ottoman empire 1839-1908. Islamization, autocracy, and discipline. Brill
  [Google Scholar]
 47. Tibawi, A. L. (1979). Islamic education: Its traditions and modernization into the Arab national systems. Luzac and Co.
  [Google Scholar]
 48. UNESCO (2011). National education support strategy. Republic of Iraq. 2010-2014. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216873
  [Google Scholar]
 49. UNHR (2016). Report on the rights of persons with disabilities in Iraq. https://reliefweb.int/report/iraq/report-rights-persons-disabilities-iraq-december-2016-enar
  [Google Scholar]
 50. United Nations (2022). Treaty collection. Chapter IV. Human rights. https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_en
  [Google Scholar]
 51. UNICEF (2014). Summary Iraq. Country report on out-of-school children. https://www.unicef.org/mena/media/6506/file/iraq%20country%20report%20on%20oosc%20summary_en.pdf%20.pdf
  [Google Scholar]
 52. UNICEF (2020). Iraq education fact sheets. 2020. Analyses for learning and equity using MICS data. https://data.unicef.org
  [Google Scholar]
 53. UNICEF (2021). Seen, counted, included: Using data to shed light on the well-being of children with disabilities. https://data.unicef.org/resources/children-with-disabilities-report-2021/
  [Google Scholar]
 54. Vernez, G., Culbertson, S., & Constant, L. (2014). Strategic priorities for improving access to quality education in the Kurdistan region – Iraq. RAND Corporationhttps://www.rand.org/pubs/monographs/MG1140-1.html
  [Google Scholar]
 55. Vernez, G., Culbertson, S., Constant, L., & Karam, R. (2016). Initiatives to improve quality of education in the Kurdistan region – Iraq. Administration, school monitoring, private school policies, and teacher training. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR960.html
  [Google Scholar]
 56. Wasserman, D. & Aas, S. (2022). Disability: Definitions and models. In E. N.Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/disability
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2022.2.004.SALM
Loading
/content/journals/10.5117/PED2022.2.004.SALM
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error