Over infantilisering en Pinokkio | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 42, Issue 2
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

In dit essay wordt de geschiedenis van de opvattingen van kinderlijke ontwikkeling beschreven als een proces van infantilisering, waarin het kinderlijke tijdperk steeds langer wordt en de afstand tussen kinderen en volwassenen steeds groter. Rousseau gaf in de 18de eeuw met zijn Emile een sterke impuls aan de historische infantilisering. Hij wilde een nieuwe Franse samenleving; hij wees de heersende cultuur af en was daarmee een voorloper van de Franse revolutie. Hij beval aan dat kinderen pas laat in de ontwikkeling gingen lezen om niet beïnvloed te worden door de heersende cultuur. Het eerste boek voor zijn Émile was de Robinson Crusoë, die immers op een onbewoond eiland alles zelf moest uitvinden.

In dit essay wordt aangetoond dat de Pinokkio van Collodi een vergelijkbare rol heeft gespeeld in het infantiliseringsproces: de Pinokkio is een oproep tot begrip van de eigen aard van kinderen: spontaniteit, impulsiviteit en een geleidelijke ontwikkeling naar volwassenheid. Ook Collodi was revolutionair en wilde een nieuwe Italiaanse samenleving. Zowel de Robinson Crusoë als de Pinokkio hebben wereldwijd bijgedragen aan de verdere infantilisering, aan de opvatting dat een natuurlijk ontwikkelingsproces noodzakelijk voorafgaat aan volwassenwording

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2022.2.005.KOOP
2022-12-01
2024-05-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/42/2/PED2022.2.005.KOOP.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2022.2.005.KOOP&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Berg, J. H. van den (1956). Metabletica of leer der veranderingen. Nijkerk: Callenbach.
  [Google Scholar]
 2. Campe, J. H. (1779/1780). Robinson der Jüngere. Ein Lesebuch für Kinder (Bd.1 1779, Bd. 2 1780) Hamburg: Carl Ernst Bohn.
  [Google Scholar]
 3. Collodi, C., (1883). Avventure di Pinocchio. Storia di un burrattino. Firenze: Felice Faggi.
  [Google Scholar]
 4. Collodi, C., (1983). Pinokkio. Amsterdam: Loeb.
  [Google Scholar]
 5. Collodi, C., (2019). De avonturen van Pinokkio. Amsterdam: Novecento.
  [Google Scholar]
 6. Defoe, D. (1719). The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, Of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver’d by Pyrates. London: W. Taylor.
  [Google Scholar]
 7. Daalder, D. L., (1950) Wormcruyt met suycker. Amsterdam: Arbeiderspers.
  [Google Scholar]
 8. Eccleshare, J. (Ed.) (2009). 1001 children’s books you must have read before you grow up. London: Quintessence.
  [Google Scholar]
 9. Eco, U., (2009). Introduction. In: Collodi, C., Pinocchio. (pp.ix-xi). New York: New York Review Books
  [Google Scholar]
 10. Hermans, W.F., (1996) Sadistisch Universum1. Amsterdam: Bezige Bij.
  [Google Scholar]
 11. Hert, P. de. (Red.) (2013). Rousseau, de wandelende paradox. Kalmthout: Pelckmans.
  [Google Scholar]
 12. Israel, J. I. (2005). Radicale Verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen.
  [Google Scholar]
 13. Kant, I. (1803). Immanuel Kant über Pädagogik. Köningsberg: Friedrich Nicolovius.
  [Google Scholar]
 14. Koops, W. (1996). Historical developmental psychology of adolescence. In Verhofstadt-Denève, L., Kienhorst, I., & Braet, C., (Ed.), Conflict and Development in Adolescence. (pp. 1-13) Leiden: DSWO Press.
  [Google Scholar]
 15. Koops, W., (2012). Jean Jacques Rousseau, modern developmental psychology and education. European Journal of Developmental Psychology, Supplement,46-56.
  [Google Scholar]
 16. Koops, W., (2016). Een beeld van een kind. De ontwikkeling en opvoeding van het kind in historisch perspectief. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 17. Koops, W. & Zuckerman, M. (Eds.)(2003). Introduction: A historical developmental approach to adolescence. History of the Family, 8, 345-354
  [Google Scholar]
 18. Kuik, D., (1976). Wie was de schepper van Pinokkio?VN Boekenbijlage.
  [Google Scholar]
 19. Lankester, E., (1983). Pinokkio 1883-1983. In: Collodi, C., (1983) Pinokkio (blz. 152-160). Amsterdam: Loeb
  [Google Scholar]
 20. Meirieu, Ph. (2021). Frankenstein en de pedagogiek. Over de mythe van maakbaarheid in opvoeding en onderwijs. Culemborg: Phronese
  [Google Scholar]
 21. Parlevliet, S. (2009). Meesterwerken met ezelsoren. Bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen 1850-1950. Hilversum: Verloren.
  [Google Scholar]
 22. Rousseau, J. J. (1763). Émile on education. London: Nourse and Vaillant. (Originally published as Émile ou de l’Éducation, 1762).
  [Google Scholar]
 23. Rousseau, J. J. (1959-1995). Oeuvres complètes. Tômes1-5. Paris: Gallimard (La Pléiade).
  [Google Scholar]
 24. Stellingwerff, J., (1979) Kleine geschiedenis van het Groot ABC-boek. Den Haag: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
  [Google Scholar]
 25. Velde, I. van der. (1964). Rousseau. In: Velde, I. Van der, (red.) Grote denkers over opvoeding. (blz. 195-223) Groningen: Noordhoff.
  [Google Scholar]
 26. Voogd, P. de (2019) Over de auteur en de historische achtergrond van dit boek. In: Collodi, C., De avonturen van Pinokkio (blz. 169-174). Amsterdam: Novecento.
  [Google Scholar]
 27. Wain, K. (2011). On Rousseau. Boston: Sense Publishers.
  [Google Scholar]
 28. West, R., (2009) Afterword. The persistent Puppet. In: Collodi, C., Pinocchio.(pp. 163-189). New York: New York Review Books.
  [Google Scholar]
 29. Winter, M. de (2011). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding: vanachter de voordeur naar democratie en verbinding. Amsterdam: SWP
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2022.2.005.KOOP
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error