‘Alsof er twee engeltjes uit de hemel waren komen vallen’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 43, Issue 1
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Uithuisgeplaatste jongeren hebben vaak te maken met culturele en levensbeschouwelijke verschillen tussen hun gezin van herkomst en hun gezinshuis. Voor het welzijn van jongeren in gezinshuizen is het van belang, en ook één van de Rechten van het Kind, dat ze een eigen identiteit kunnen ontwikkelen en kennis kunnen maken met de cultuur en levensbeschouwing van hun gezin van herkomst. Uit eerder onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders bijdraagt aan een succesvolle plaatsing en de kans op breakdown vermindert. In dit kwalitatieve onderzoek laten we, op basis van diepte-interviews met jongeren, ouders en gezinshuisouders (n=64), eerst zien welke culturele en levensbeschouwelijke verschillen tussen gezinshuis en gezin van herkomst tot spanningen kunnen leiden en hoe gezinshuisouders deze hanteren. Naast de culturele en levensbeschouwelijke verschillen die tot spanningen kunnen leiden, beschrijven we ook drie manieren waarop gezinshuisouders hiermee omgaan, namelijk door: 1) de identiteit van het gezinshuis centraal te stellen, 2) ruimte te maken voor de identiteit van het gezin van herkomst door inleven en afstemmen, of 3) de identiteitsvorming van de jongere centraal te stellen. Dat laatste komt minder vaak voor, maar is juist belangrijk in de adolescentie. Tot slot pleiten we voor een triadisch-pedagogische benadering van pleeg- en gezinshuiszorg, waarin het kind niet losgezongen wordt van identiteit van het gezin van herkomst, het gezinshuis de eigen identiteit niet hoeft te verloochenen, maar uiteindelijk de culturele en levensbeschouwelijke identiteitsvorming van de jongere beoogd wordt.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2023.1.003.KOOT
2023-10-01
2023-11-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/43/1/PED2023.1.003.KOOT.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2023.1.003.KOOT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aartsen, Y., Haans, G., & Klein Entink, M. (2021). Opgroeien in twee families. Pleegkind zijn samen met ouders en pleegouders. SWP.
  [Google Scholar]
 2. Baarda, B., Bakker, E., Boullart, A., Julsing, M., Kostelijk, E., & Van der Velden, T. (2021). Basisboek Kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Noordhoff.
  [Google Scholar]
 3. Baker, A., Mehta, N., & Chong, J. (2013). Foster Children Caught in Loyalty Conflicts: Implications for Mental Health Treatment Providers. The American Journal of Family Therapy, 41(5), 363-375. https://doi.org/10.1080/01926187.2012.728902
  [Google Scholar]
 4. Bent-Lenselink, D. (2020). Ervaringskennis van jongeren uit een gezinshuis. Interviewen met fotokaarten, een methode voor dataverzameling. Kwalon, 25:1, p. 31-37.
  [Google Scholar]
 5. Boeije, H., & Bleijenbergh, I. (2019). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Boom.
  [Google Scholar]
 6. Boyd, R., & Richerson, P. J. (2005). The origin and evolution of cultures. Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 7. Breg, A., Albrecht, G., De Baat, M., De Lange, M., Daamen, W., Abrahamse, S., & Van Bemmel, R. (2020). Pleegzorg begeleiden is een vak! De landelijke methodiekhandleiding voorprofessionals werkzaam in de pleegzorg. PI Research/ Nederlands Jeugdinstituut.
  [Google Scholar]
 8. Crocetti, E. (2018). Identity dynamics in adolescence: Processes, antecedents, and consequences,. European Journal of Developmental Psychology, 15(1), 11-23. https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1405578
  [Google Scholar]
 9. Dansey, D., John, M., & Shbero, D. (2018). How children in foster care engage with loyalty conflict: presenting a model of processes informing loyalty. Adoption & Fostering, 42(4), 354-368. https://doi.org/10.1177/03085759187987
  [Google Scholar]
 10. Day, A., Willis, T., Vanderwill, L., Reskob, S., & Patterson, D. (2018). Key factors and characteristics of successful resource parents who care for older youth: A systematic review of research. Children and Youth Services Review, 84, 252-258. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.11.026
  [Google Scholar]
 11. Day, M., & Bellaart, H. (2015). De rol van etniciteit, cultuur en religie in de pleegzorg. Een verkenning. Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).
  [Google Scholar]
 12. De Baat, M., Van den Bergh, P., & De Lange, M. (2019). Richtlijn/ onderbouwing. Richtlijnen pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Nederlands Jeugdinstituut.
  [Google Scholar]
 13. De Ruyter, D. (2013). Pleegzorg(en). Lezing gehouden op de Radboud Universiteit Nijmegen op 15 november.
  [Google Scholar]
 14. De Wilde, L. (2020). “Je denkt altijd dat het jou niet zal overkomen…” Het belang van biologische ouders in pleegzorg. Pedagogiek, 40(2), 175–190.
  [Google Scholar]
 15. Ditters, Y., Kraaijeveld, J. & Bergenhenegouwen, H. (2021). Gezinshuizen – Cijfers in context. Nederlands Jeugdinstituut.
  [Google Scholar]
 16. Degener, C. (2021). Ethnicity reflections in foster families: the complexity of transculturally placed foster youth’s ethnic identity and the way they are ethnically socialized by their primary carers (dissertatie). University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.190722586
  [Google Scholar]
 17. Degener, C., Van Bergen, D., & Grietens, H. (2020). Ethnic identity complexity of transculturally placed foster youth in the Netherlands. Children and Youth Services Review, 113, 104957. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104957
  [Google Scholar]
 18. Friese, S. (2019). Qualitative Data Analysis with Atlas-ti (3rd ed.). Sage.
  [Google Scholar]
 19. Gangamma, R., Glebova, T., & Coppola, J. (2019). Fairness in Couples. In J.Lebow, A.Chambers, & D.Breunlin, Encyclopedia of Couple and Family Therapy (pp. 1005-1011).
  [Google Scholar]
 20. Hedin, L. (2015). Good relations between foster parents and birth parents: a Swedish study of practices promoting successful cooperation in everyday life. Child Care in Practice, 21(2), 177-191. https://doi.org/10.1080/13575279.2015.1005574
  [Google Scholar]
 21. Hodge, D. R. (2022). Children in foster care and spirituality and religion: Practice guidelines and policy recommendations to optimize service provision. Children and Youth Services Review, 143. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106694
  [Google Scholar]
 22. Hogeschool Leiden; Nederlands Jeugdinstituut. (2019). Kwaliteitscriteria gezinshuizen. Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinsvormen. Nederlands Jeugdinstituut.
  [Google Scholar]
 23. Järvinen, M., & Luckow, S. T. (2020). Sociological Ambivalence: Relationships between Birth Parents and Foster Parents. Sociology, 1-17. https://doi.org/10.1177/0038038519896937.
  [Google Scholar]
 24. Juffer, F., Popma, L., & Steenstra, M. (2019). Dit huis is een thuis. Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin. Dato.
  [Google Scholar]
 25. Konijn, C., Admiraal, S., Baart, J., Van Rooij, F., Stam, G., Colonnesi, C., . . . Assink, M. (2019). Foster care placement instability: A meta-analytic review. Children and Youth Services Review, 96, 483-499. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.12.002
  [Google Scholar]
 26. Kools, S. (1997). Adolescent Identity Development in Foster Care. Family Relations, 46(3), 263-271.
  [Google Scholar]
 27. Krueger, M., & Casey, R. (2015). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research (5th ed.). Sage.
  [Google Scholar]
 28. Leathers, S. (2003). Parental visiting, conflicting allegiances, and emotional and behavioral problems among foster children. Family Relations, 52, 53-63. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00053.x
  [Google Scholar]
 29. Leloux-Opmeer, H., Kuiper, C. H., Swaab, H. T., & Scholte, E. M. (2017). Children referred to foster care, family-style group care, and residential care: (How) do they differ?Children and Youth Services Review, 77, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.03.018.
  [Google Scholar]
 30. Maso, I., & Smaling, A. (2004). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Boom.
  [Google Scholar]
 31. Mesman, J., Van IJzendoorn, M., Behrens, K., Carbonell, O., Ca´rcamo, R., Cohen-Paraira, I., De la Harpe, C., Ekmekçi, H, Emmen, R., Heidar, J., Kondo-Ikemura, K., Mels, C., Mooya, H., Murtisari, S., Nóblega, M., Ortiz, J.A., Sagi-Schwartz, A., Sichimba, F., Soares, I., (…) Sagi-Schwartz, A. (2016). Is the ideal mother a sensitive mother? Beliefs about early childhood parenting in mothers around the globe. International Journal of Behavioral Development, 40(5), 385–397. https://doi.org/10.1177/0165025415594030
  [Google Scholar]
 32. Miedema, S., & De Roos, S. (2002). Zinzorg. Over levensbeschouwelijke opvoeding in de pleegzorg. Mobiel. Tijdschrift voor de pleegzorg, 29(6), 11-13.
  [Google Scholar]
 33. Mitchell Dove, L., & Powers, L. E. (2018). Exploring the complexity of hair and identity among African American female adolescents in foster care. Children and Youth Services Review, 95, 368-376. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.10.043
  [Google Scholar]
 34. Montgomery, L. (2020). Anne van het groene huis. Karmijn.
  [Google Scholar]
 35. Noordegraaf, M., Schep, E., Andriessen, D., Bergenhenegouwen, H., Otten, R., & Van-Nijnatten, C. (2020). Een relationele route tot gedeeld opvoederschap. Resultaten van onderzoek naar het samen opvoeden door ouders en gezinshuisouders. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 29(6), 22-42.https://doi.org/10.18352/jsi.635.
  [Google Scholar]
 36. Said Salem, R., & De Wilde, L. (2021). Life after an out-of-home placement: What biological parents in foster care tell us about parenthood. Child and Family Social Work, 1-9. https://doi.org/10.1111/cfs.12766
  [Google Scholar]
 37. Sinclair, I., Wilson, K., & Gibbs, I. (2005). Foster placements: why they succeed and why they fail. Jessica Kingsley Publishers.
  [Google Scholar]
 38. Singer, E., Zeijlmans, K., Uzozie, A., & Buijsman, C. (2014). Ouders over onmacht, onbegrip en onvervuld verlangen na plaatsing van hun kind in een pleeggezin. Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander.
  [Google Scholar]
 39. Spoelstra, J., De Baat, M., Ter Meulen, G. & Vinke, A. (2020). Handboek Methodisch Matchen. Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Adoc, Nederlands Jeugdinstituut, Gezinspiratieplein.
  [Google Scholar]
 40. Ter Meulen, G., Vinke, A., De Baat, M., & Spoelstra, J. (2014). Matching van langdurig uithuisgeplaatste kinderen aan een pleeggezin of gezinshuis. Een overzicht uit de literatuur. Adoc, Nederlands Jeugdinstituut, Gezinspiratieplein.
  [Google Scholar]
 41. Van de Koot, D., & Noordegraaf, M. (2018). ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ Hoe gezinshuisouders en ouders constructief kunnen samenwerken. Christelijke Hogeschool Ede.
  [Google Scholar]
 42. Van de Koot, D., & Noordegraaf, M. (2020). De samenwerking tussen ouders en professionele opvoeders wanneer een jongere niet meer thuis woont. In A.Harder, E.Knorth, & C.Kuiper, Uithuisgeplaatste jeugdigen. Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs (pp. 126-144). SWP.
  [Google Scholar]
 43. Van de Koot-Dees, D., Noordegraaf, M. & Reitsma, B. (2023). Child of two worlds. How foster care workers perceive their skills in dealing with worldview differences infoster care. Child &Family Social Work, 1-12. https://doi.org/10.1111/cfs.13037.
  [Google Scholar]
 44. Van der Kooij, J., De Ruyter, D., & Miedema, S. (2017). The merits of using ‘worldview’ in religious education. Religious Education, 112(2), 172-184. https://doi.org/10.1080/00344087.2016.1191410
  [Google Scholar]
 45. Van Holen, F., Geys, L., West, D., Gypen, L., & Vanderfaeillie, J. (2019). Characteristics of successful foster families according to Flemish foster care workers. Children and Youth Services Review, 107, 104519. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104519
  [Google Scholar]
 46. Vanderfaeillie, J., Goemans, A., Damen, H., Van Holen, F., & Pijnenburg, H. (2018). Foster care placement breakdown in the Netherlands and Flanders: Prevalence, precursors, and associated factors. Child & Family Social Work, 23(3), 337-345. https://doi.org/10.1111/cfs.12420
  [Google Scholar]
 47. Wunderink, A. (2019). Factsheet Gezinshuizen: De aantallen in 2018. De Glind: Gezinspiratieplein.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2023.1.003.KOOT
Loading
/content/journals/10.5117/PED2023.1.003.KOOT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error