Volwassenheid als kroon op het kinderlijke | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 43, Issue 2
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

In dit artikel onderzoeken we het actuele belang van van Guus Kuijer, het boek waarmee de bekende kinderboekenschrijver in 1980 zijn anti-pedagogische kritiek presenteerde. De verscheidenheid aan onderwerpen die Kuijer in het boek behandelt, wordt teruggebracht tot de kern: een kritiek op de minachting van het kinderlijke. Daartegenover pleit Kuijer voor volwassenheid als ‘kroon op het kinderlijke waarin niets kinderlijks verloren is gegaan’. We werken Kuijers kritiek in drie tegenstellingen uit: wetendheid en onwetendheid, veiligheid en onveiligheid, collectiviteit en individualiteit. Kuijer bekritiseert steeds de eerste pool van de tegenstelling als minachting en eenzijdigheid, maar wij betogen dat zijn alternatief in een nieuwe eenzijdigheid vervalt. Door de eenheid van de polen van de tegenstellingen te doordenken blijkt opvoeding niet tegenover onwetendheid, onveiligheid en individualiteit te staan, maar is juist vereist om die te verdiepen. Bovendien blijken onwetendheid en onveiligheid ook onvermijdelijk te zijn voor de opvoeders zelf. Zo geven we een pedagogische invulling aan Kuijers idee van volwassenheid als kroon op het kinderlijke.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2023.2.005.BEIJ
2023-12-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/43/2/PED2023.2.005.BEIJ.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2023.2.005.BEIJ&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Barber, B. (2007). De infantiele consument: Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt. Ambo.
  [Google Scholar]
 2. Berding, J. (2022). Rondom Cornelis Verhoeven: Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk. Garant.
  [Google Scholar]
 3. Biesta, G. J. J. (2015). Het prachtige risico van onderwijs (A. L.James & R.Kneyber, Vert.). Phronese.
  [Google Scholar]
 4. Biesta, G. J. J. (2017). Tussen reflexiviteit en vrijheid: ‘Bildung’ en ‘Erziehung’ als twee paradigma’s voor persoonsvorming in het onderwijs. Waardenwerk, 7071.
  [Google Scholar]
 5. Bransen, J. (2014, 3oktober). Tijd om te vallen, lieve prinsen en prinsesjes. De Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-is-tijd-om-te-vallen-lieve-prinsen-en-prinsesjes~ba293ff1/
  [Google Scholar]
 6. Breeuwsma, G. (2001). Een enkele ridder slechts… Over de controverse Kuijer versus Kohnstamm. De Psycholoog, 36, 578-585.
  [Google Scholar]
 7. Breeuwsma, G. (2012). Forever young: Enkele opmerkingen over de voor- en nadelen van jeugdigheid. In T.Wubbels (Red.), Du choc, de botsing, the clash: Du choc des opinions jaillit la lumiere. Liber Amicorum Willem Koops (pp. 66-73). SWP.
  [Google Scholar]
 8. Cotterink, M., & Cornelissen, M. (2022). Risicovol spelen: Van zo veilig als mogelijk naar zo veilig als nodig: Maatschappelijke ontwikkelingen, perspectieven en handvatten voor de praktijk. Pedagogiek, 42(2), 183-207. https://doi.org/10.5117/PED2022.2.003.COTT
  [Google Scholar]
 9. Dasberg, L. (1984). Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel. Boom.
  [Google Scholar]
 10. Field, C. T. (2014). The Struggle for Equal Adulthood: Gender, Race, and the Fight for Citizenship in Antebellum America. University of North Carolina Press. https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469618142.001.0001
  [Google Scholar]
 11. Kohnstamm, G. A. (1981). Kuijer mooi en lelijk. Swets & Zeitlinger.
  [Google Scholar]
 12. Koops, W. (2000). Gemankeerde volwassenheid: Over eindpunten van de ontwikkeling en doelen van de pedagogiek. Bohn Stafleu Van Loghum.
  [Google Scholar]
 13. Koops, W. (2016). Een beeld van een kind: De ontwikkeling en opvoeding van het kind in historisch perspectief. Boom.
  [Google Scholar]
 14. Kuijer, G. (1978). Wat natuurlijk is, is bedacht. Hollands Maandblad, 371, 7-12.
  [Google Scholar]
 15. Kuijer, G. (2023). Het geminachte kind. Querido Facto.
  [Google Scholar]
 16. Lyotard, J.-F. (1987a). Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen (C.Janssen, Vert.). Kok Agora.
  [Google Scholar]
 17. Lyotard, J.-F. (1987b). Het postmoderne weten: Een verslag (C.Janssen, Vert.). Kok Agora.
  [Google Scholar]
 18. Masschelein, J., & Simons, M. (2012). Apologie van de school: Een publieke zaak. Acco.
  [Google Scholar]
 19. Miedema, S. (1995). Het verhaal van de wetenschap. In W.Pols, S.Miedema, & B.Levering (Reds.). Opvoeding zoals het is (pp. 215-233). De Tijdstroom.
  [Google Scholar]
 20. Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). Antipestprogramma’s. https://www.nji.nl/pesten/antipestprogrammas
  [Google Scholar]
 21. Perlo, S. van, & Wolbert, L. (2020). Het belang van pedagogische tact voor het (h) erkennen van verwondering bij leerlingen. Pedagogiek, 40(1), 5-21. https://doi.org/10.5117/PED2020.1.002.VANP
  [Google Scholar]
 22. Postman, N. (1982). The disappearance of childhood. Delacorte Press.
  [Google Scholar]
 23. Pronk, I. (2020, 8november). De vrije geest van schrijver Guus Kuijer: ‘Die rare jeugd heeft van mij een schrijver gemaakt’. Trouw. https://www.trouw.nl/cultuur-media/de-vrije-geest-van-schrijver-guus-kuijer-die-rare-jeugd-heeft-van-mij-een-schrijver-gemaakt~be61298b/
  [Google Scholar]
 24. Riksen-Walraven, J. M. A. (2004) Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen en kwaliteitscriteria. In M. H.van IJzendoorn, L. W. C.Tavecchio, J. M. A.Riksen-Walraven, & R.de Kruif (Reds.), De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (pp. 100-124). Boom.
  [Google Scholar]
 25. Rijksoverheid. (z.d.). Veiligheid op school. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school
  [Google Scholar]
 26. Simons, M., & Masschelein, J. (2017). De leerling centraal in het onderwijs?: Grenzen van personalisering. Acco.
  [Google Scholar]
 27. Van den Hoven, P. (1980). Kijk, volwassenen, hoe aardig ook, zijn natuurlijk wèl tuig van de richel. Peter van den Hoven in gesprek met Guus Kuijer. Bzzlletin, 8(73), 46-60.
  [Google Scholar]
 28. Wolke, D. & Lereya, S. T. (2015). Long-term effects of bullying. Archives of Disease in Childhood, 100(9), 879. https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306667
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2023.2.005.BEIJ
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error