Op je Positieve Gezondheid! Kinderen aan het woord over het bevorderen van gezondheid | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 43, Issue 2
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Het perspectief op gezondheid is de afgelopen jaren veranderd. Eerst werd gezondheid vooral gezien als de afwezigheid van problemen, maar tegenwoordig wordt gezondheid steeds meer gezien als het vermogen om om te gaan met de uitdagingen die je in je leven tegenkomt. Het institute for Positive Health (iPH) heeft een raamwerk voor gezondheid ontwikkeld dat Positieve Gezondheid wordt genoemd. Belangrijke aspecten van dit raamwerk zijn veerkracht, aanpassing en welzijn. Om kinderen te ondersteunen bij het uiten van hun sterke punten en behoeften, ontwikkelde iPH de Kindtool (De Jong-Witjes et al., 2022). Deze tool wordt vaak gebruikt in klinische omgevingen, scholen en ook door individuele kinderen. Wat echter ontbreekt, zijn concrete adviezen voor kinderen om hun Positieve Gezondheid te verbeteren. In dit kwalitatieve onderzoek zijn 13 focusgroepen gehouden met 76 kinderen van 10-12 jaar om hun ideeën over Positieve Gezondheid en hun suggesties om deze te verbeteren te verkennen.

De resultaten van huidig onderzoek onderschrijven dat kinderen goede gesprekspartners zijn als het om hun eigen gezondheid gaat. Bij alle dimensies van de Kindtool waren kinderen in staat ervaringen te delen en adviezen te geven. Sommige thema’s leken kinderen bezig te houden en kwamen meermaals terug. Het thema balans in een druk weekprogramma bleek belangrijk. Hoewel kinderen daar over het algemeen positief over waren, bleken zij actief bezig te zijn met overzicht en plannen. Vrienden, erbij horen en jezelf zijn bleken eveneens belangrijke thema’s. Wat betreft de strategieën om hun gezondheid te bevorderen, beschreven de kinderen zowel strategieën waar anderen bij betrokken zijn, als oplossingen die zij zelfstandig en individueel uitvoeren. De resultaten van deze studie kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van handelingsadviezen voor kinderen waarmee zij eigen regie kunnen nemen over hun Positieve Gezondheid en hun oplossingsvaardigheden versterken. Voor leerkrachten en zorgprofessionals kunnen handelingsadviezen geformuleerd door kinderen voor kinderen het gesprek over Positieve Gezondheid faciliteren.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2023.2.004.TESS
2023-12-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/43/2/PED2023.2.004.TESS.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2023.2.004.TESS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Ahuvia, A. (2001). Traditional, interpretive, and reception based content analyses: Improving the ability of content analysis to address issues of pragmatic and theoretical concern. Social indicators research, 139-172. https://www.jstor.org/stable/27526933
  [Google Scholar]
 2. Almqvist, L., Hellnäs, P., Stefansson, M., & Granlund, M. (2006). ‘I can play!’ Young children’s perceptions of health. Pediatric Rehabilitation, 9(3), 275-284. https://doi.org/10.1080/13638490500521303
  [Google Scholar]
 3. Arango, C., Díaz-Caneja, C. M., McGorry, P. D., Rapoport, J., Sommer, I. E., Vorstman, J. A., … & Carpenter, W. (2018). Preventive strategies for mental health. The Lancet Psychiatry, 5(7), 591-604. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30057-9
  [Google Scholar]
 4. Bonell, C., Parry, W., Wells, H., Jamal, F., Fletcher, A., Harden, A., … & Moore, L. (2013). The effects of the school environment on student health: a systematic review of multi level studies. Health & Place, 21, 180-191. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2012.12.001
  [Google Scholar]
 5. Brady, G., Lowe, P., & Lauritzen, S. O. (2015). Connecting a sociology of childhood perspective with the study of child health, illness and wellbeing: Introduction. Children, Health and Well-being: Policy Debates and Lived Experience, 37, 1-12. https://doi.org/10.1002/9781119069522.ch1
  [Google Scholar]
 6. Daley, A. M. (2013). Adolescent-friendly remedies for the challenges of focus group research. Western Journal of Nursing Research, 35, 1043-1059. https://doi.org/10.1177/0193945913483881
  [Google Scholar]
 7. Darbyshire, P., MacDougall, C., & Schiller, W. (2005). Multiple methods in qualitative research with children: more insight or just more?Qualitative Research, 5(4), 417-436. https://doi.org/10.1177/1468794105056921
  [Google Scholar]
 8. De Jong-Witjes, S., Kars, M. C., Van Vliet, M., Huber, M., Van der Laan, S. E. I., Nijhof, S. L., Gelens, E. N., de Jonge, M. V., Berkelbach-van der Sprenkel, E. E., Rippen, H., & van de Putte, E. M. (2022). Development of the My Positive Health Dialogue tool for children: a qualitative study on children’s views of health. https://doi.org/10.1136/bmjpo-2021-001373
  [Google Scholar]
 9. Dos Santos Marques, I. C., Theiss, L. M., Johnson, C. Y., McLin, E., Ruf, B. A., Vickers, S. M., Fouad, M.N., Scarini, I.C., & Chu, D. I. (2021). Implementation of virtual focus groups for qualitative data collection in a global pandemic. The American Journal of Surgery, 221(5), 918-922. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.10.009
  [Google Scholar]
 10. Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62, 107-115.
  [Google Scholar]
 11. Gibson, J. E. (2012). Interviews and focus groups with children: Methods that match children’s developing competencies. Journal of Family Theory & Review, 4(2), 148-159.
  [Google Scholar]
 12. Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., van der Horst, H., Jadad, A. R., Kromhout, D., … & Smid, H. (2011). How should we define health?BMJ, 343-345. https://doi.org/10.1136/bmj.d4163
  [Google Scholar]
 13. Huber, M., van Vliet, M., Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., & Knottnerus, J. A. (2016). Towards a ‘patient-centred’operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ open, 6(1). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010091
  [Google Scholar]
 14. Institute of Positive Health (z.d.). Verkregen via https://www.iph.nl/kennisbank/hoe-implementeer-je-positieve-gezondheid-op-een-basisschool/
 15. Kirk, S. (2007). Methodological and ethical issues in conducting qualitative research with children and young people: A literature review. International Journal of Nursing Studies, 44(7), 1250-1260. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.08.015
  [Google Scholar]
 16. Kleinjan, M., Pieper, I., Stevens, G., Van De Klundert, N., Rombouts, M., Boer, M., & Lammers, J. (2020). Geluk onder druk. Resultaten van onderzoek naar mentaal welbevinden van jongeren in Nederland. UNICEF Netherlands.
  [Google Scholar]
 17. Kohler, F., & Strain, P. (1993). The early childhood social skills program: Making friends during the early childhood years. Teaching Exceptional Children, 25(2), 41. https://doi.org/10.1177/00400599930250021
  [Google Scholar]
 18. Leurs, M. T. W., Steenbakkers, M., & Jansen. M. J. W. (2006). Het schoolSlag-praktijkboek: Samen werken aan preventie op maat in het onderwijs. GGD Zuid Limburg.
  [Google Scholar]
 19. Lobe, B., & Morgan, D. L. (2021). Assessing the effectiveness of video-based interviewing: a systematic comparison of video-conferencing based dyadic interviews and focus groups. International Journal of Social Research Methodology, 24(3), 301-312. https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1785763
  [Google Scholar]
 20. Mullin, A. (2014). Children, paternalism and the development of autonomy. Ethical Theory and Moral Practice, 17, 413-426.
  [Google Scholar]
 21. Normandeau, S., Wins, I., Jutras, S., & Hanigan, D. (1998). A description of 5-to 12-year-old children’s conception of health within the context of their daily life. Psychology and Health, 13(5), 883-896. https://doi.org/10.1080/08870449808407438
  [Google Scholar]
 22. O’Reilly, M., Svirydzenka, N., Adams, S., & Dogra, N. (2018). Review of mental health promotion interventions in schools. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 53(7), 647-662. https://doi.org/10.1007/s00127-018-1530-1
  [Google Scholar]
 23. Overduin, C. (2021). Leren contact maken. Kinderopvang, 31(9), 14-15.
  [Google Scholar]
 24. Reijgersberg, N., Van Der Werff, H., & Lucassen, J. (2013). Nulmeting Bewegingsonderwijs. Utrecht: Mulier Instituut
  [Google Scholar]
 25. Sameroff, A. J., & Seifer, R. (2021). Accumulation of environmental risk and child mental health. In Children of poverty (pp. 233-258). Routledge
  [Google Scholar]
 26. Spencer, G., Fairbrother, H., & Thompson, J. (2020). Privileges of power: Authenticity, representation and the “problem” of children’s voices in qualitative health research. International Journal of Qualitative Methods, 19, https://doi.org/10.1177/1609406920958597.
  [Google Scholar]
 27. Van der Velden, P. G., van Bakel, H., & Das, M. (2022). Mental health problems among Dutch adolescents of the general population before and 9 months after the COVID-19 outbreak: A longitudinal cohort study. Psychiatry Research, 311, 114528. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114528
  [Google Scholar]
 28. Van Der Voort, A., Tessensohn, E. M., & De Jonge, M. V. (2023). Studying voices of middle childhood online: Conducting online video-based focus groups with children. International Journal of Qualitative Methods, 22. https://doi.org/10.1177/16094069231168800
  [Google Scholar]
 29. Van Vliet, M., Van der Zanden, S., & Huber, M. (2019). Ontwikkeling van de ‘mijn positieve gezondheid’ jongerentool. Verkregen van https://www.iph.nl/assets/uploads/2021/04/RapportMPGjongerentool_finaleversie190414.pdf
  [Google Scholar]
 30. Vogl, S. (2019). Integrating and consolidating data in mixed methods data analysis: Examples from focus group data with children. Journal of Mixed Methods Research, 13(4), 536-554. https://doi.org/10.1177/1558689818796364
  [Google Scholar]
 31. World Health Organization. (1997). Promoting health through schools: report of a WHO expert committee on comprehensive school health education and promotion. World Health Organization.
  [Google Scholar]
 32. World Health Organisation (2022). World mental health report: transforming mental health or all. Verkregen via https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2023.2.004.TESS
Loading
/content/journals/10.5117/PED2023.2.004.TESS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error