Een goede overeenkomst is het halve werk | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 1
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Samenvatting

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2022.1.DOLL
2022-03-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/25/1/THRM2022.1.DOLL.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2022.1.DOLL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abma, F.I., Brouwer, S., de Vries, H.J., Arends, I., Robroek, S.J.W., Cuijpers, M.P., Van der Wilt, G.J., Bültmann, U., Van der Klink, J.J.L. (2016). The capability set for work: Development and validation of a new questionnaire. Scand J Work, Environ Health. 42 (1): 34-8.
  [Google Scholar]
 2. Alkire, S. (2005). Briefing note. Capability and functionings: Definition & justification Boston: Human Development and Capability Association
  [Google Scholar]
 3. Arrow, K.J. (1951). Social Choice and Individual Values, Indiana University, Wiley.
  [Google Scholar]
 4. AWVN, (2019). Waardevol werkgeven, drie pijlers voor een nieuwe eeuw, essay, Den Haag.
 5. Bakker, A.B., en DemeroutiE. (2007). The Job Demands-Resources Model: State of the Art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328.
  [Google Scholar]
 6. Beukema, L., de Glas, J., Kamps, H. (2009). Tijd voor een nieuw sociaal contract, De Volkskrant.
  [Google Scholar]
 7. Cable, D. M., DeRue, D. S. (2002). The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions. Journal of Applied Psychology, 87(5), 875–884.
  [Google Scholar]
 8. Commissie Regulering van Werk, (2020). In wat voor land willen wij werken?, Eindrapport.
 9. De Lange, A.H., van der Heijde, B.I.J.M., (2013). Een levenlang inzetbaar?, Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 10. De Vos, A., Van Der Heijden, B. I., Akkermans, J. (2020). Sustainable careers: Towards a conceptual model. Journal of Vocational Behavior, 117, 103196.
  [Google Scholar]
 11. Dollevoet, G.W.M., Evers, H.G.J. (2018). Inzetbaarheid als service!
  [Google Scholar]
 12. Dollevoet, G.W.M. (2018). Inzetbaarheid heeft een sociaal contract als basis, NRC Live.
  [Google Scholar]
 13. Dollevoet, G.W.M (2019). Arbeid als circulair business model voor duurzaam organiseren, BG magazine.
  [Google Scholar]
 14. Dollevoet, G.W.M. (2020). Sociaal contract: een goed begin is het halve werk, BG magazine.
  [Google Scholar]
 15. Dorenbosch, L., Van Vuuren, M. (2018). Mooier werk. Slim sleutelen aan een baan op maat. Boom.
  [Google Scholar]
 16. Edwards, J. R. (1991). Person-job fit: A conceptual integration, literature review, and methodological critique. In C. L.Cooper & I. T.Robertson (Eds.), International review of industrial and organizational psychology. International review of industrial and organizational psychology, 1991, Vol. 6 (p. 283–357). New York: Wiley.
  [Google Scholar]
 17. Edwards, J. (2007). The relationship between person-environment fit and outcomes: An integrative theoretical framework. In C.Ostroff & T.A.Judge (Eds.), Perspectives in organizational fit (pp. 209-258). San Francisco: Jossey-Bass.
  [Google Scholar]
 18. Gheaus, A., Herzog, L. (2016). The goods of work (other than money!). Social Philo 2016; 47(1):70-19.
  [Google Scholar]
 19. Glasser, W. (1999). Choice theory: A new psychology of personal freedom. Harper Perennial.
  [Google Scholar]
 20. Glazier, B. (1998). Employability: definitions and trends. In: GazierB, editor. Employability: concepts and policies; Berlin: European Employment Observatory.
  [Google Scholar]
 21. Gründemann, R., Ybema, J.F., Sanders, J. (2014). Werkwaarden van laagopgeleide werknemers, in: Gedrag & Organisatie, 2014 (27) 2.
  [Google Scholar]
 22. Hoogenboom, M., Knegt, R. (2017). Flexibele arbeidsrelaties in historisch perspectief (2017). In: Voor de zekerheid, de toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid, Hoofdstuk 12, WRR, Den Haag.
  [Google Scholar]
 23. Hoole, C., & Bonnema, J. (2015). Werkbetrokkenheid en zinvol werk over algemene cohorten. Tijdschrift voor Human Resources Management/SA. Tydskrif vir Menslike hulpbron bestuur, 13 (1).
  [Google Scholar]
 24. Houweling, A.R. (red.) (2019). Wetboek van Werk 2025, concept design.
  [Google Scholar]
 25. Hurst, A. (2017). De betekeniseconomie, Scriptum.
  [Google Scholar]
 26. Ilmarinen, J., TuomiK., & SeitsamoJ. (2005). New dimension of work ability. In: G.Costa, W.J.A.Goedhard, & J.
  [Google Scholar]
 27. ILO, Global Commission on the Future of Work (2019). Work for a brighter future.
 28. Joosen, M., Arends, I., Lugtenberg, M., Van Gestel, H., Schaapveld, B., van der Klink, J., Van Weeghel, J., Terluin, B., Brouwers, E. (2017). Barriers to and facilitators of return to work after sick leave in workers with common mental disorders: perspectives of workers, mental health professionals, occupational health professionals, general physicians and managers. Report submitted to the IOSH Research Committee. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 29. Kooij, D.T.A.M. (2015). Successful aging at work: The active role of employees. Work, Aging and Retirement, 1(4), 309-319.
  [Google Scholar]
 30. Kooij, D.T.A.M., Boon, C. (2017). Perceptions of HR practices, person-organisation fit, and affective commitment: The moderating role of career stage, Human Resource Management Journal. (1-15). New York: Wiley.
  [Google Scholar]
 31. Kooij, D.T.A.M., Zacher, H., Wang, M., & Heckhausen, J. (2020). Successful Aging at Work: A Process Model to Guide Future Research and Practice. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice.
  [Google Scholar]
 32. Kooij, D.T.A.M., De Lange, A. H., & Van De Voorde, K. (2021). Stimulating Job Crafting Behaviors of Older Workers: the Influence of Opportunity-Enhancing Human Resource Practices and Psychological Empowerment. European Journal of Work and Organizational Psychology, 1-13.
  [Google Scholar]
 33. Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of Individual’s Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit. Personnel Psychology58 (2): 281 – 342.
  [Google Scholar]
 34. Meerman, J., Abma, F.I., Van der Klink, J.J.L. (2017) Praktische handleiding bij de ‘werk capabilities lijst’, als belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid, toepassingen van de vragenlijst op individueel, groeps- en collectief niveau, Tranzo, Tilburg University/ UMCG, Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 35. Nauta, A. (2011). Tango op de werkvloer. Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties. Assen; Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 36. Nikolova, M, Cnossen, F. (2020). What makes work meaningful and why economists should care about it, in: Labour Economics65(2020) 101847.
  [Google Scholar]
 37. Oppenauer, V., Van De Voorde, F.C. (2018). Exploring the relationships between high involvement work system practices, work demands and emotional exhaustion: a multi-level study. The International Journal of Human Resource Management, 29:2, 311-337.
  [Google Scholar]
 38. Osagie, E.R.,Wielenga-Meijer, E.G.A., Detaille, S., de LangeA.H. (2019). Het concept werkvermogen: een literatuuroverzicht van antecedenten en consequenties, Tijdschrift voor HRM (1).
  [Google Scholar]
 39. PW De Gids (2019). Nationaal Onderzoek duurzame inzetbaarheid.
 40. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice, Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 41. Robinson, S.L., Rousseau, D.M. (1994). Violating the Psychological Contract: Not the exception but the Norm, Journal of Organizational Behaviour, 15, 245-259.
  [Google Scholar]
 42. Roeters, A.,van Echtelt, P., Vrooman, C., Vlasblom, J.D., Olsthoorn, M. (2021). De veranderende wereld van werk, een verkenning van de kwaliteit van werk in de toekomst, SCP, Den Haag.
  [Google Scholar]
 43. Rousseau, D.M. (1995). Psychological contracts in organizations. Thousand Oaks/London: Sage.
  [Google Scholar]
 44. Rousseau, D.M. (2005). I-deals: Idiosyncratic deals employees bargains for themselves. New York: Sharp.
  [Google Scholar]
 45. Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being’, American Psychologist.
  [Google Scholar]
 46. Said, S. (2019). Holistisch wegen van feiten en omstandigheden: legt de maatschappelijke positie van partijen nog voldoende gewicht in de schaal?, Tijdschrift Arbeidsrechtspraak, Tilburg University.
  [Google Scholar]
 47. Schaufeli, W.B. (2011). Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: Een kwestie van‘fit’. Ten minste houdbaar tot. Over urgentie van duurzame inzetbaarheid in Nederland (96-108). THEMA.
  [Google Scholar]
 48. Schalk, R., De Jong., J., Freese, Ch. (2007). Psychologische contracten in organisaties: Theorie en praktijk, Tijdschrift voor HRM, 7-24.
  [Google Scholar]
 49. Schein, E.H. (1980). Organizational Psychology, Prentice Hall.
  [Google Scholar]
 50. Schoemaker, M.J.R., (2016), Organiseren in werkgemeenschappen, Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep, Schenning, J., Simons, R., Besieux, T., THEMA.
  [Google Scholar]
 51. Sen, A.K. (1980), Equality of what? In: S.Mcmurrin (Ed.), The Tanner lectures on human values (pp 195-220. Salt lake City: University of Utah Press.
  [Google Scholar]
 52. Sen, A.K., Inequality re-examined, Oxford University, Press, 1992.
  [Google Scholar]
 53. Sen, A.K. (2009). The Idea of Justice.
  [Google Scholar]
 54. Stein, Y. (2004). Het contract bestaat maar niemand tekent, www.trouw.nl/nieuws/het-contract-bestaat-maar-niemand-tekent.
  [Google Scholar]
 55. The Britisch Academy, Future of the Corporation, Principles for Purposeful Business (2019). https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/future-of-the-corporation.
 56. Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C. H., & Rosen, C. C. (2016). A review of self-determination theory’s basic psychological needs at work. Journal of Management, 42(5), 1195-1229.
  [Google Scholar]
 57. Van der Brande, I. (1997). Het psychologisch contract, een kritische discussie van het concept en haar operationalisatie, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 15, 1, 65-78.
  [Google Scholar]
 58. Van der Klink, J.J.L., Brouwer, S., Bültmann, U., Burdorf, A., Schaufeli, W.B., Van der Wilt, G.J., & Zijlstra, F.R.H. (2010). Duurzame inzetbaarheid: Werk als waarde, ZonMw.
  [Google Scholar]
 59. Van der Klink, J.J.L., Brouwer, S., Bültmann, U., Burdorf, A., Schaufeli, W.B., Van der Wilt, G.J., & Zijlstra, F.R.H. (2011). Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde, Gedrag & Organisatie, 24, 4, 342-356.
  [Google Scholar]
 60. Van der Klink, J.J.L. (2015). Waarde aan het werk; duurzame inzetbaarheid als capability, een multidisciplinair perspectief, Tilburg University/Tranzo, Tilburg.
  [Google Scholar]
 61. Van der KlinkJ.J.L., Bültmann, U., Burdorf, A., Schaufeli., W.B., Zijlstra, F.R.H., Abma, F.I., Brouwer, S., Van der Wilt, G.J. (2016), Sustainable employability - definition, conceptualization, and implications: A perspective based on the Capability Approach. Scand J Work, Environ Health, 42 (1): 71–79.).
  [Google Scholar]
 62. Van der Klink, J.J.L. (2017). Werken aan duurzame inzetbaarheid met het Capability model, Invorm, 5-7.
  [Google Scholar]
 63. Van der Klink, J.J.L. (2019). Cutting Stone or Building a Cathedral, Tilburg University, Tilburg.
  [Google Scholar]
 64. Van der Sluis, L. (2019). Oog voor talent. Nyenrode University.
  [Google Scholar]
 65. Van De Voorde, K., Paauwe, J., & Van Veldhoven, M. (2012). Employee well-being and the HRM–organizational performance relationship: a review of quantitative studies. International Journal of Management Reviews, 14(4), 391-407.
  [Google Scholar]
 66. Van Echtelt, P. (2020). Werk? Zaligmakend of ziekmakend? De relatie tussen arbeid en gezondheid, WRR, Den Haag.
  [Google Scholar]
 67. Van Vuuren, T., Van Dam, K. (2013). Duurzame inzetbaarheid door vitaliseren: het belang van ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagend werk. In: Een levenlang inzetbaar?, (Hoofdstuk 17). De Lange, A.H., Van der Heijden, B.I.J.M., Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 68. Van Woerkom, M. (2020). Bouwen op unieke kwaliteiten. Versterken van ontwikkeling en welbevinden in organisaties. Inaugural lecture, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 69. Wawoe, K., Schaapveld, M., Verbeet, R. (2020). Performance Management in een Agile Werkomgeving, Performa.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2022.1.DOLL
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2022.1.DOLL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error