Heel Holland Matcht? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 3
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2022.3.002.MERX
2022-09-01
2024-03-02
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/25/3/THRM2022.3.002.MERX.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2022.3.002.MERX&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. AlgemeenDagblad (2022). Goede kok vinden is momenteel ‘rampzalig’ in Utrecht: ‘Ze zijn weg als het gras elders groener is’ [online]. Beschikbaar via: https://www.ad.nl/utrecht/goede-kok-vinden-is-momenteel-rampzalig-in-utrecht-ze-zijn-weg-als-het-gras-elders-groener-is~ac406a09/ [laatst geraadpleegd op 15-04-2022].
  [Google Scholar]
 2. Akerlof, G.A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. https://www.jstor.org/stable/1879431
  [Google Scholar]
 3. Arrow, K.J. (1973). Higher education as a filter. Journal of public economics, 2(3), 193-216. https://doi.org/10.1016/0047-2727(73)90013-3
  [Google Scholar]
 4. Ballafkih, A.H. (2017). Qualifications, skills and more! Characteristics employers look for when hiring newly graduated applicants for a higher occupational level.
  [Google Scholar]
 5. Ballafkih, A.H., Portielje, M., Vonk, L., Zinsmeister, J., Zijlstra, A., Meulemans, W. & Meerman, M. (2018). Jobs of the future: een onderzoek naar arbeid van de toekomst onder werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, CAREM.
  [Google Scholar]
 6. Ballafkih, A.H., Zinsmeister, J. & Bay, N. (2021). Het Skillspaspoort: Een verkenning naar de mening van werkgevers en werknemers. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/CAREM/The Work Lab/onderzoeksgroep Arbeid en Human Capital in Transitie.
  [Google Scholar]
 7. Ballafkih, A.H. (red.), Post, J., Genabeek, J. van & Sanders, J. (2022.) Vrij reizen over de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het skillspaspoort. Amsterdam: Centre for Economic Transformation | Hogeschool van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 8. Becker, G. (1993). Human capital. A theoretical and empirical analysis with special reference to education (Third edition). Chicago/London: The University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 9. Berger, T. & Frey, C. (2016). Structural Transformation in the OECD: Digitalisation, Deindustrialisation and the Future of Work. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 193. Paris: OECD Publishing.
  [Google Scholar]
 10. Bills, D.B. (1999). Labor market information and selection in a local restaurant industry: The tenuous balance between rewards, commitments, and costs. Sociological Forum, 14(4), 583-607. https://doi.org/10.1023/A:1021647819484
  [Google Scholar]
 11. Borghans, L., Fouarge, D., Grip, A. de, & Thor, J.A.F. van (2014). Werken en leren in Nederland (No. 003). Maastricht University: Research Centre for Education and the Labour Market (ROA).
  [Google Scholar]
 12. CBS (2021). Leven lang leren; bevolking (15 tot 75 jaar) [online]. Beschikbaar via: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84277NED/table?ts=1650365445535 [laatst geraadpleegd op 19-04-2022].
 13. CBS (2022). Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 2022. Den Haag: Centraal bureau voor de Statistiek.
 14. Cedefop (2020). 2020 European Skills Index Technical report. Thessaloniki: European Centre for the Development of Vocational Training.
 15. Cedefop (2012). Skill Mismatch: The Role of the Enterprise, Research Paper, 21. Thessaloniki: European Centre for the Development of Vocational Training.
 16. Edubadges (2022). Never stop learning [online]. Beschikbaar via: www.edubadges.nl [laatst geraadpleegd op 26-04-2022].
 17. Evers, G., Dijkstra, K., Flim, E., Roelvink, R. & Rommets, J. (2011). De struisvogel op het gouden ei. Gids voor Personeelsmanagement, 2011(3), 36-39.
  [Google Scholar]
 18. Evers, G., Vander Meeren, W. & Gerrichauzen, J. (2012). Sturen op personeelsstromen. Tijdschrift voor HRM, 2012(4), 59-79.
  [Google Scholar]
 19. Evers, G., & Freese, C. (2014). Strategische personeelsplanning: Hoe pak je het aan? Tijdschrift voor HRM, 2014(1), 1–17.
  [Google Scholar]
 20. Frey, C.B., & Osborne, M.A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological forecasting and social change, 114(2017), 254-280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
  [Google Scholar]
 21. Geurts, J. & HovelsB. (1994). Beroepsvorming en de vorming van beroepen. Commenius, 14(1994), 178-197.
  [Google Scholar]
 22. Glebbeek, A., Edzes, A.J.E., Bruggen, A van. & Oosten, H. (1998). Het beleid van de regionale besturen voor de arbeidsvoorziening. In Glebbeek, A. & Sol, E. (Eds.), Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur (pp. 187 - 264). Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 23. Goede, M. de, Ballafkih, A. H., & Post, J. (2018). Een verkenninng van het Skillspaspoort idee. Working paper, 1(1).
  [Google Scholar]
 24. Grijpstra, D., Bolle, H, & Driessen, T. (2019). Belemmeringen Leven Lang Ontwikkelen. Zoetermeer: Panteia.
  [Google Scholar]
 25. Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.
  [Google Scholar]
 26. Kristof, A.L. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel psychology, 49(1), 1-49. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x
  [Google Scholar]
 27. Kristof-Brown, A.L., Jansen, K.J., & Colbert, A.E. (2002). A policy-capturing study of the simultaneous effects of fit with jobs, groups, and organizations. Journal of Applied psychology, 87(5), 985. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.5.985
  [Google Scholar]
 28. Leroy, F. (2017). Managing Workforce potential. A 20/20 vision on the future of Employment Services. Utrecht: WCC Group.
  [Google Scholar]
 29. Maslowski, R. (2019). Grenzen aan een leven lang leren. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Ballafkih, A.H. (red.), Post, J., van Genabeek, J. & Sanders, J. (2022) Vrij reizen over de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het skillspaspoort. Amsterdam: Centre for Economic Transformation | Hogeschool van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 30. OECD (2000). Motivating Students for Lifelong Learning: education and skills. Paris: OECD Publishing.
 31. OECD (2012). Better Skills Better Jobs Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies. Paris: OECD Publishing.
 32. OECD (2014). Learning begets learning: adult participation in lifelong education. Paris: OECD Publishing.
 33. OECD (2017). OECD Skills Strategy Diagnostic Report Netherlands 2017. Paris: OECD Publishing.
 34. Open Badges (2022). Ontdek Open Badges [online]. Beschikbaar via: https://www.openbadges.nl/ontdek-open-badges/ [laatst geraadpleegd op 26-04-2022].
 35. Post, J. (2019). Parsons revisited: A search for adaptive matching instruments. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 25(1), 67-82. https://doi.org/10.18290/pepsi-2019-0004
  [Google Scholar]
 36. Post, J., Sanders, J., Ballafkih, H., Genabeek., J. van & Corporaal, S. (2021) in Detaille, S. & de Lange, A., Future of work: sociale innovatie en hrm (pp. 82 – 104). Zeist: Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 37. Schaufeli, W. (2011). Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: Een kwestie van ‘fit’.
  [Google Scholar]
 38. SEO (2022). Inzicht in skills: een verkenning van Nederlandse initiatieven. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.
 39. SER (2017). Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een richtinggevend advies. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
 40. SER (2021). Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt (Inspiratiedocument SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen). Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
 41. Spence, M. (1973). Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374. https://www.jstor.org/stable/1882010
  [Google Scholar]
 42. Stevens, M. (1994). A theoretical model of on-the-job training with imperfect competition. Oxford economic papers, 46(4), 537-562. https://www.jstor.org/stable/2663510
  [Google Scholar]
 43. TNO (2021). Skills gevraagd! Met skills innoveren naar een toekomstbestendige inclusieve arbeidsmarkt. Leiden: TNO.
 44. UWV (2020). Kansrijke en minder kansrijke beroepen: eerste inventarisatie sinds de coronacrisis. Amsterdam: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
 45. UWV (2022a). Kansrijke beroepen [online]. Beschikbaar via: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWYzZTY4MjctNGYzYy00Y2QwLWE2MTYtMTE4MGNlZDU1NmJmIiwidCI6IjY0ODRkNGI2LWI0MTMtNGE1NS1hN2FlLWI4ODBmMjYwODY4MSIsImMiOjh9 [laatst geraadpleegd op 15-04-2022].
 46. UWV (2022b). Het belang van functie-eisen bij personeelswerving. Amsterdam: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
 47. UWV (2022c). Begrippen [online]. Beschikbaar via: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWYzZTY4MjctNGYzYy00Y2QwLWE2MTYtMTE4MGNlZDU1NmJmIiwidCI6IjY0ODRkNGI2LWI0MTMtNGE1NS1hN2FlLWI4ODBmMjYwODY4MSIsImMiOjh9 [laatst geraadpleegd op 15-04-2022].
 48. Ulden, C. van, Biesheuvel, I., Arbouw, M., Silvester, J., & Ballafkih, A. H. (2020). Pilot skillspaspoort Schiphol: een eerste pilot met het skillspaspoort. Den Haag: AWVN & House of Skills.
  [Google Scholar]
 49. Vuorikari, R., Kluzer, S. & Punie, Y (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  [Google Scholar]
 50. World Economic Forum (2019). Strategies for the New Economy Skills as the Currency of the Labour Market. Cologny/Geneva: World Economic Forum.
 51. WRR (2009). De menselijke beslisser. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 52. WRR (2013). Naar een lerende economie: Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2022.3.002.MERX
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2022.3.002.MERX
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error