De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken in learning communities | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 3
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2022.3.003.BOVE
2022-09-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/25/3/THRM2022.3.003.BOVE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2022.3.003.BOVE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bakker, A., Zitter, I., Beausaert, S., & Bruijn, E. de. (2016). Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. Koninklijke van Gorcum.
  [Google Scholar]
 2. Bannink, D., & Bosselaar, H. (2018). Het probleem samenwerken. Duiden en verbinden: ironische uitwegen voor een vastgelopen samenwerking. Boom Bestuurskunde.
  [Google Scholar]
 3. Bos, P., Ros, A., Snoeren, M., & Thunnissen, M. (2021). Interorganisationele samenwerking in hybride leeromgevingen. [Manuscript in voorbereiding]. Fontys University of Applied Sciences.
  [Google Scholar]
 4. Cardiff, S., & van Lieshout, F. (2006). Lecturer Practitioner: Overbrugger van de theorie - praktijk kloof? Tijdschrift voor verpleegkundigen, 4, 12–19.
  [Google Scholar]
 5. Corporaal, S., Disberg – van Geloven, M., Endedijk, M., & Hubers, M. (2021). Gas Erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie. TechYourFuture
  [Google Scholar]
 6. Crosby, B., & Bryson, J. (2005). A leadership framework for cross-sector collaboration. Public Management Review, 7(2), 177–201. https://doi.org/10.1080/14719030500090519
  [Google Scholar]
 7. Fadeeva, Z., & Mochizuki, Y. (2010). Roles of regional centres of expertise on education for sustainable development. Journal of Education for Sustainable Development, 4(1), 51–59. https://doi.org/10.1177/097340820900400112
  [Google Scholar]
 8. HAN. (2020). Grenswerkers in labs en werkplaatsen. HAN University of Applied Sciences. https://www.han.nl/nieuws/2020/12/grenswerkers-in-labs-en-werkplaatsen/Basistaken-Grenswerkers-Labs-en-Werkplaatsen-def-HR.pdf
 9. Kalinauskaite, I., Brankaert, R., Lu, Y., Bekker, T., Brombacher, A., & Vos, S. (2021). Facing societal challenges in living labs: Towards a conceptual framework to facilitate transdisciplinary collaborations. Sustainability (Switzerland), 13(2), 1–14. https://doi.org/10.3390/su13020614
  [Google Scholar]
 10. Kirkels, Y., & Duysters, G. (2010). Brokerage in SME networks. Research Policy, 39(3), 375–385. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.01.005
  [Google Scholar]
 11. Klijn, E. (2008). Governance and Governance Networks in Europe: An Assessment of 10 years of research on the theme. Public Management Review, 10(2), 505–525.
  [Google Scholar]
 12. KNAW; NFU; NWO; TO2-federatie; Vereniging Hogescholen; VSNU. (2018). Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. https://doi.org/10.17026/dans-2cj-nvwu
 13. Meurs, T. (2021). Tussen de liniesWerken aan kennisintensieve en verbindende (politie)professionaliteit [Doctoral dissertation].
  [Google Scholar]
 14. Moresi, S., Duinkerke, M., Swennenhuis, P., & Snoeren, M. (2019). Professionele werkplaatsen: lerend en onderzoekend samenwerken. OnderwijsInnovatie, 21(4). https://onderwijsinnovatie.ou.nl/oi-december19/professionele-werkplaatsen-lerend-en-on-derzoekend-samenwerken/
  [Google Scholar]
 15. Moresi, S., van der Voort, C., van Herk, J., & Snoeren, M. (2020). Boundary crossers. Een praktijkgericht onderzoek naar de competenties en professionalisering. https://fontys.nl/Over-Fontys/Nieuws-tonenop/LS-presentatie-Boundary-Crossers.htm
  [Google Scholar]
 16. Oonk, C. (2016). Learning and teaching in the Regional Learning Environment. Enabling students and teachers to cross boundaries in multi-stakeholder practices. [Doctoral dissertation, Wageningen University & Research] https://www.wur.nl/en/project/Learning-and-teaching-in-the-Regional-Learning-Environment.-Enabling-students-and-teachers-to-cross-boundaries-in-multi-stakeholder-practices-2.htm
  [Google Scholar]
 17. Oonk, C. (2020). Teachers as brokers : adding a university-society perspective to higher education teacher competence profiles. Higher Education. 701–718. DOI:10.1007/s10734-020-00510-9
  [Google Scholar]
 18. Reiner, C., Bekke, H., Hooghiemstra, E., Van Mil, T., De Ruiter, H., & Rullens, L. (2019). Centres of Expertise: groeibriljant voor excellente samenwerking in het hbo. Vereniging Hogescholen. https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/074/original/085_039_CENTRES_OF_EXPERTISE_WEB.pdf?1571832857
  [Google Scholar]
 19. Ros, A., & Swennenhuis, P. (2021). De lerende organisatie. In A.Ros, M.Thunnissen, & H.van Beelen (Red.), Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving. Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek (pp. 26–32). Fontys University of Applied Sciences.
  [Google Scholar]
 20. Ruijters, M. (2021). Manifest voor de beroepsidentiteit : over de achterkant van personaliseren en flexibiliseren van beroepsopleidingen. Wageningen : Aeres Hogeschool.
  [Google Scholar]
 21. Schipper, T., Vos, M., & Wallner, C. (2022). Landelijk position paper Learning Communities (in opdracht van NWO). Zwolle: hogeschool Windesheim.
  [Google Scholar]
 22. Scholte, S. (2020). Webbers veranderen het leven van “de grote verbouwing”. Een verhaal gebaseerd op praktijkervaringen van drie initiatiefnemers van een learning community. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland **********https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/theme/Webbers veranderen het leren van ‘De Grote Verbouwing’.pdf
  [Google Scholar]
 23. Schruijer, S. (2011). De betekenis van interorganisationeel leiderschap. Tijdschrift voor Management en Organisatie, 4, 76–90.
  [Google Scholar]
 24. Schruijer, S. (2021). The group dynamics of interorganizational collaboration. Oxford Research Encyclopedia of Psychology. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.512
  [Google Scholar]
 25. SER. (2019). Leven Lang Ontwikkelen Voortgangsrapportage. SER actie-agenda. Sociaal-Economische Raad. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/scholing-ontwikkeling/voortgangsrapp_levenlangontwikkelen.pdf?la=nl&hash=545E69355E03BDF1345202E95D5BA539
 26. Snoeren, M. (2021). Professionele Werkplaatsen Als Lerende Ecosystemen : De Complexiteit Van Meervoudige Samenwerkingen. Fontys Hogescholen.
  [Google Scholar]
 27. Snoeren, M., Niessen, T., & Abma, T. (2012). Engagement enacted:essentials of initiating an action research project. Action Research, 10(2), 189–204. https://doi.org/10.1177/1476750311426620
  [Google Scholar]
 28. Swennenhuis, P., Moresi, S., Duinkerke, M., & Bovens, J. (2021). Lerend en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen: de ontwikkeling van een theoretisch model. Pedagogische Studiën, 98(2), 112–131.
  [Google Scholar]
 29. Talmar, M., Walrave, B., Podoynitsyna, K. S., Holmström, J., & Romme, A. G. L. (2018). Mapping , analyzing and designing innovation ecosystems : The Ecosystem Pie Model. Long Range Planning, September, 0–1. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.09.002
  [Google Scholar]
 30. Thunnissen, M., & Bos, P. (Red.). (2019). Talent mobiliseren. Het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent in organisaties. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 31. Thunnissen, M., & Pen, C.-J. (2021). Een Leven Lang Ontwikkelen: van praten naar doen. In A.Ros & M.Thunnissen (Red.), Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving. Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek (pp. 11–18). Fontys University of Applied Sciences.
  [Google Scholar]
 32. Topsectoren. (2019). Advies meerjarig onderzoeksprogramma learning communities. Topsectoren. https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Algemeen/Advies%20meerjarig%20onderzoeksprogramma%20Learning%20Communities.pdf
 33. van Geenhuizen, M. (2018). A framework for the evaluation of living labs as boundary spanners in innovation. Environment and Planning C: Politics and Space, 36(7), 1280–1298. https://doi.org/10.1177/2399654417753623
  [Google Scholar]
 34. van Lieshout, F. (2013). Taking action for action. A study of the interplay between contextual and facilitator characteristics in developing an effective workplace culture in a Dutch hospital setting, through action research. [Doctoral dissertation, University of Ulster]. http://www.proefschriftenverpleegkunde.nl/wp-content/uploads/gravity_forms/6-e9dc63308c2d8e347e8c9e1a28bb67ce/2016/06/Thesis-Famke-van-Lieshout.pdf?TB_iframe=true
  [Google Scholar]
 35. Verdonschot, S. (2020). Van kleine doorbraak naar grootschalige vernieuwing. Een onderzoek naar mogelijkheden om innovaties in de praktijk te versterken. Foundation for Corporate Education. https://www.kessels-smit.com/files/2020_Verdonschot_-_Van_kleine_doorbraak_naar_grootschalige_vernieuwing-111937992982.pdf
  [Google Scholar]
 36. Vink, R., van der Neut, I., & Nieuwenhuis, L. (2018). Leergemeenschappen van hogescholen met het werkveld. Den Haag: Zestor/Vereniging Hogescholen.
  [Google Scholar]
 37. Wenger, E. (2000). Communities of Practice and Social Learning Systems. Organization, 7, 225–246. https://doi.org/10.1177/135050840072002
  [Google Scholar]
 38. Williams, P. (2012). The competent boundary spanner. Public Administration, 80(1), 103–124.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2022.3.003.BOVE
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2022.3.003.BOVE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error