Inclusief HRM: Wie wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 3
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract NL

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2023.3.009.DEKK
2023-09-06
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/26/3/THRM2023.3.009.DEKK.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2023.3.009.DEKK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abrams, D., Swift, H. J., & Drury, L. (2016). Old and Unemployable? How Age-Based Stereotypes Affect Willingness to Hire Job Candidates. Journal of Social Issues, 72(1), 105–121.
  [Google Scholar]
 2. Andriessen, I., Nievers, E., Dagevos, J., Faulk, L., & Iedema, J. (2011). Voorkeur bij gelijke geschiktheid. Sociologie, 7(3), 223–247.
  [Google Scholar]
 3. Anschutz, J., & Epskamp, M. (2021). Investeren in scholing: verrijken van menselijk kapitaal of kostenpost?Een verkennend onderzoek. Gemeente Rotterdam.
  [Google Scholar]
 4. Behrenz, L. & Månsson, J. (2021). Why don’t employers hire long-term unemployed entitled to a wage subsidy?The employer’s perspective on subsidised employment, Economic and Industrial Democracy, doi: 10.1177/0143831x211064338
  [Google Scholar]
 5. Berenschot (2023). HR Trendrapport 2023-2024. Utrecht: Berenschot.
  [Google Scholar]
 6. Blonk, R. (2018). We zijn nog maar net begonnen. Oratie. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 7. Borghouts, I., Dekker, R., Freese, C., Oomens, S. & Wilthagen, T. (2015). Het werkt niet vanzelf. Amersfoort: Celsus.
  [Google Scholar]
 8. Borghouts, I., & Freese, C. (2016). Inclusief HRM: (hoe) Past de Participatiewet in de organisatie- en HR-strategie?Tijdschrift Voor HRM, 2016(7), 1–20.
  [Google Scholar]
 9. CBS (2022). Arbeidsmarkt iets minder gespannen in derde kwartaal. Gedownload via www.cbs.nl
 10. CPB/SCP (2015). De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025. Den Haag: CPB/SCP.
 11. de Vos, E. & Andriessen, S. (2009). Handvatten voor werkgevers die Wajongeren in dienst nemen en houden. Hoofddorp: TNO.
  [Google Scholar]
 12. de Vries, S., van der Weide, J., & Gariç, S. (2021). Statushouders begeleiden bij de ‘inburgering’ op het werk: lessen voor HRM vanuit de praktijk. Tijdschrift Voor HRM, 24(4), 50–76.
  [Google Scholar]
 13. Dekker, F., Zandvliet, K. & Vleeschouwer, E. de, (2021). Arbeidsmarktonderzoek in het haven en industrieel complex. Rotterdam: SEOR.
  [Google Scholar]
 14. Dekker, F. (2022). Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om nieuw elan, Sociaal Bestek, 84(3): geraadpleegd via sociaalbestekpremium.nl
  [Google Scholar]
 15. Dekker, F., Van Schothorst, A. & Den Hartog, M. (2023). Onbenut aan het werk. Rotterdam: SEOR.
  [Google Scholar]
 16. Dikkers, J., Drop, H., & van der Aa, P. (2021). HRM-uitdagingen rond de inclusieve arbeidsmarkt. Tijdschrift Voor HRM, 24(4), 20–31.
  [Google Scholar]
 17. Divosa (2016). De Bijstand: volume, in- en uitstroom en samenstelling. Utrecht: Divosa.
 18. Divosa (2017). Mag het wat zakelijker?Groot Sprank-onderzoek naar succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen, Sprank 2017(5): 4-9.
  [Google Scholar]
 19. Echtelt, P. van, Sadiraj, K., Hoff, S., Muns, S., Karpinska, K., Das, D. & Versantvoort, M. (2019a). Eindevaluatie van de Participatiewet. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 20. Echtelt, P., Putman, L. & De Voogd-Hamelink, M. (red)(2019b). Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers. Editie 2. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 21. Echtelt. P., Putman, L. & De Voogd-Hamelink, M. (red)(2022). Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers. Editie 3. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 22. Ellenkamp, J. J. H., Brouwers, E. P. M., Embregts, P. J. C. M., Joosen, M. C. W., & van Weeghel, J. (2016). Work Environment-Related Factors in Obtaining and Maintaining Work in a Competitive Employment Setting for Employees with Intellectual Disabilities: A Systematic Review. Journal of Occupational Rehabilitation, 26(1), 56–69.
  [Google Scholar]
 23. Farashah, A. D., & Blomquist, T. (2020). Exploring employer attitude towards migrant workers: Evidence from managers across Europe. Evidence-Based HRM, 8(1), 18–37.
  [Google Scholar]
 24. Fleischmann, M., Van den Broek, T. & Koster, F. (2015). Bereidheid van werkgevers te investeren in opleidingen voor oudere werknemers, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(3): 273-291.
  [Google Scholar]
 25. Fouarge, D. & Montizaan, R. (2015). Hoe bereid zijn werkgevers om ouderen aan te nemen?Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(3): 256-269.
  [Google Scholar]
 26. Groenewoud, M., M., Mallee, L. & Witvliet, M. (2015). Effectieve re-integratie van arbeidsbeperkten: lessen voor Nederlandse gemeenten. Amsterdam: Regioplan.
  [Google Scholar]
 27. Hazelzet, A., Putnik, K., Otten, W., Goudswaard, A. & Blonk, R. (2017). Inclusief werkgeversgedrag. Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 28. Hek, P., de & van Toorn, M. (2022). Cijfers en trends: staat van de arbeidsmarkt, in: Dekker, F. et al. (red)(2022). Waardevol aan het werk in Rotterdam. Soest: BoekXpress.
  [Google Scholar]
 29. Hemphill, E., & Kulik, C. T. (2016). Which Employers Offer Hope for Mainstream Job Opportunities for Disabled People?Social Policy and Society, 15(4), 537–554.
  [Google Scholar]
 30. Heyma, A., van der Werff, S., Nauta, A., & van Sloten, G. (2014). What Makes Older Job-Seekers Attractive to Employers?Economist (Netherlands), 162(4), 397–414.
  [Google Scholar]
 31. Hoff, S., Van Hulst, B., & Schut, J. (2019). Werkende en niet werkende armen. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 32. ILO (2022). Transforming enterprises through diversity and inclusion. Geneva: ILO.
 33. Koster, F., & Benda, L. (2020). Explaining employer provided training. Zeitschrift für Sozialreform/Journal of Social Policy Research, 66(3): 237-260.
  [Google Scholar]
 34. Kroon, B. (2013). Speelruimte voor goed werkgeverschap in kleinere organisaties. Tijdschrift Voor HRM, 4, 45–69.
  [Google Scholar]
 35. Lange, A. de, Wielenga-Meijer, E., Duijker, T. & Hanstede, B. (2018). Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 36. Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Mortaij, N. & Karon, L. (2018). A systematic review of of the benefits of hiring people with disabilities, Journal of Occupational Rehabilitation, 28(4): 634-655.
  [Google Scholar]
 37. Merx, E., Edzes, A. & Van Lieshout, H. (2022). Heel Holland Matcht?, Tijdschrift voor HRM, 3: 62-84.
  [Google Scholar]
 38. Odé, A., & Dagevos, J. (2017). Statushouders aan het werk: De moeizame positieverwerving op de arbeidsmarkt en de betekenis van beleidsfactoren. Mens en Maatschappij, 95(4), 447–468.
  [Google Scholar]
 39. Out, M., Haenraets, R., Andriessen, S. & Stavenuiter, M. (2020). Literatuurstudie baancreatie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  [Google Scholar]
 40. Sanders, J., Post, J., Van Genabeek, J., & Ballafkih, H. (2022). Skills als basis voor een nieuwe (re-)integratiepraktijk, Beleid en Maatschappij, 49(1): 53-72.
  [Google Scholar]
 41. SCP (2014). Verschil in Nederland. Den Haag: SCP.
 42. SCP (2020). Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 43. SER (2021). Samen toewerken naar een meer skills-gerichte arbeidsmarkt. Den Haag: SER.
 44. Shore, L, Cleveland, J. & Sanchez, D. (2018). Inclusive workplaces: review and model, Human Resource Management Review, 28: 176-189.
  [Google Scholar]
 45. Siegert, J. & Cuelenaere, B. (2009). Overwegingen en gedrag van werkgevers bij aannamebeleid. Rotterdam: Ecorys.
  [Google Scholar]
 46. Steiner, P., Atzmüller, C. & Su, D. (2016). Designing valid and reliable vignette experiments for survey research: A case study on the fair gender income gap, Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences, 7(2): 52-94.
  [Google Scholar]
 47. Swart, L., Van der Laan, S. & Bilo, N. (2022). Arbeidsmarkt in kaart -editie 3. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 48. TNO (2021). Skills gevraagd! Leiden: TNO.
 49. UWV (2022a). Werkgevers vinden werkervaring en diploma’s minder belangrijk. Gedownload via http://www.uwv.nl/14maart2022.
 50. UWV (2022b). In alle beroepsgroepen sprake van krapte. Gedownload via http://www.uwv.nl/28november2022.
 51. van der Meer, J., & den Dulk, L. (2019). Statushouder in dienst?Afwegingen van werkgevers Tijdschrift Voor HRM, 22(3), 58–80.
  [Google Scholar]
 52. Valizade, D., Ingold, J. & Stuart, M. (2022). Employer participation in active labour market policies in the United Kingdom and Denmark: The effect of employer associations as social networks and the mediating role of collective voice, Work, Employment & Society, online advance access.
  [Google Scholar]
 53. Verschoor, J. & Borghouts, I. (2018). Inclusief HRM. Het nemen van maatregelen ter preventie van werkloosheid van boventallige werknemers, Tijdschrift voor HRM, 3: 55-75.
  [Google Scholar]
 54. Vornholt, K., Uitdewilligen, S., & Nijhuis, F. J. N. (2013). Factors affecting the acceptance of people with disabilities at work: A literature review. Journal of Occupational Rehabilitation, 23(4), 463–475.
  [Google Scholar]
 55. Wallander, L. (2009). 25 years of factorial surveys in sociology: A review, Social Science Research, 38: 505-520.
  [Google Scholar]
 56. Wissink, C., Timmerman, J., van Horssen, C. (2012). Tussen intentie en actie: vervolg werkgeversonderzoek monitor Wajong. Amsterdam: Regioplan.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2023.3.009.DEKK
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2023.3.009.DEKK
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error