De inclusieve arbeidsmarkt: Het samenspel tussen HRM en sociale zekerheid | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 3
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract NL

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2023.3.010.BORG
2023-09-25
2024-06-25
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/26/3/THRM2023.3.010.BORG.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2023.3.010.BORG&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P. & Kalleberg, A.L. (2000). Manufacturing advantage: Why high-performance work systems pay off. ILR Press.
  [Google Scholar]
 2. Beer, M., Spector, B., Lawrence, P., Mills, D. & Walton, R. (1984). Managing Human Assets. Simon and Schuste.
  [Google Scholar]
 3. Beer, M., Boselie, P. & Brewster, C. (2015). Back to the future: Implications for the field of HRM of the multistakeholder perspective proposed 30 years ago. Human Resource Management, 54(3): 427-438. https://doi.org/10.1002/hrm.21726
  [Google Scholar]
 4. Berenschot (2019). HR Trends 2019-2020. De functie van HR. Performa.
 5. Berghman, J. (1986). De onzichtbare sociale zekerheid. Kluwer.
  [Google Scholar]
 6. Berghman, J., Debels, A. & Van Hoyweghen, I. (2018). Prevention. The cases of social security and healthcare, In Greve, B. (Ed.). Routledge handbook of the welfare state. Second Edition. https://doi.org/10.4324/9781315207049-6
  [Google Scholar]
 7. Borghouts, I. (2010). Labour market participation of the disabled: Policies and practices in Europe. European Journal of Social Security, 12(2), 121-143. https://doi.org/10.1177/138826271001200202
  [Google Scholar]
 8. Borghouts-van de PasI.W.C.M. (2012), Securing job-to-job transitions in the labour market. A comparative study of employment security systems in European countries, Nijmegen Wolf Legal Publishers.
  [Google Scholar]
 9. Borghouts-van de Pas, I., Bosmans, M. W. G., & Freese, C. (2021b). Unemployment prevention: The role of Human Resource Management in job-to-job transitions in the event of redundancy. European Journal of Social Security, 23(2), 103-119. https://doi.org/10.1177/1388262721995209
  [Google Scholar]
 10. Borghouts-van de Pas, I., Bosmans, M., Verschoor, J., & Wilthagen, T. (2019). Overstappen op de arbeidsmarkt: Een onderzoek naar van werk naar werk-beleid en-trajecten. Celsus juridische uitgeverij.
  [Google Scholar]
 11. Borghouts, I., Dekker, R., Freese, C., Oomens, S., & Wilthagen, T. (2015). Het werkt niet vanzelf: Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet. Celsus juridische uitgeverij.
  [Google Scholar]
 12. Boxall, P., & Macky, K. (2016). High performance work systems: Involvement versus intensification. In Understanding the High Performance Workplace (pp. 103-120). Routledge.
  [Google Scholar]
 13. Bredgaard, T., BorghoutsI., Freese, C. & MooreJ. (under review). Disability inclusive work organizations - Case studies of organizations in the USA, the Netherlands and Denmark” to Applied Psychology: An International Review.
  [Google Scholar]
 14. CBS (2022). Arbeidspotentieel van niet werkenden) [online]. Beschikbaar via https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/arbeidspotentieel-van-niet-werkenden/3-resultaten [laatst geraadpleegd op 11-11-2022]
 15. CBS (2021). Ontwikkelingen zzp [online]. Beschikbaar via https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp/ontwikkelingen-zzp
 16. Commissie-Borstlap (2020). In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. [online]. Beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wij-werken#:~:text=Eindrapport%20van%20de%20Commissie%20Regulering,leiden%20tot%20de%20gewenste%20uitkomsten.
 17. Dundon, T., & Rafferty, A. (2018). The (potential) demise of HRM?Human Resource Management Journal, 28(3), 377–391. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12195
  [Google Scholar]
 18. Ellehave, C. & Ulrich, D. (2021). Above and Beyond the Yearly Wheel: Anticipating and Realizing the Ever-Evolving Contribution of HR. Journal of Human Resource Management, 9(3), 88-93https://doi.org/10.11648/j.jhrm.20210903.15
  [Google Scholar]
 19. Ferreira, M., de Grip, A., & Van der Velden, R. (2018). Does informal learning at work differ between temporary and permanent workers?Evidence from 20 OECD countries. Labour Economics, 55, 18-40. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.08.009
  [Google Scholar]
 20. Flexobarometer (2022). Verhouding vast-flex-zelfstandig. [online]. Beschikbaar via: https://flexbarometer.nl/verhouding-vast-flex-zelfstandig
 21. Freese, C. (2014). Het nieuwe organiseren in HR Trends 2015. Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 22. Freese, C., Borghouts-van de Pas, I., & van Rossum, A. (2017). How can downsizing organizations strategically create jobs for disabled people?Academy of Management Proceedings, 2017(1), 12274. https://doi.org/10.5465/ambpp.2017.12274abstract
  [Google Scholar]
 23. Freese, C., Dekker, R., Kool, L., Dekker, F. & Van Est, R. (2018). Robotisering en automatisering op de werkvloer: Bedrijfskeuzes bij technologische innovaties. Den Haag: Rathenau Instituut.
  [Google Scholar]
 24. Freese, C. & Van den Groenendaal, S.M.E. (2019). Het ervaren en reduceren van onzekerheid door zzp’ers. In Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op zekerheid. CBS en TNO.
  [Google Scholar]
 25. Freese, C. & Van den Groenendaal, S.M.E.Het psychologisch contract in driehoeksrelaties. In Laagland, F.G. & Kloostra, J. (Eds.) Driehoeksrelaties in het arbeidsrecht, Pp. 283-316. Wolters Kluwer
  [Google Scholar]
 26. Heyma, A. & Van der Werff, S. (2013). De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers (Nr. 2013-09). SEO Economisch Onderzoek. https://www.zeggenschap.info/download/nieuws/rapportseomaart2013.pdf
  [Google Scholar]
 27. Hirsch Ballin, E.M.H., Jaspers, A.P.C.M., Knottnerus, J.A. & Vinke, H. (2022). De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving. Boom juridisch/Instituut Gak.
  [Google Scholar]
 28. Kerti, K. A., Kroon, B., Van Engen, M., Bleijenbergh, I., & Freese, C. (2022). Referentiekaders van Hongaarse arbeidsmigranten rond de kwaliteit van het werk in Nederlandse distributiecentra: Een narratieve benadering. Gedrag en Organisatie, 35(4), 455-483. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.004.KERT
  [Google Scholar]
 29. Klosse, S. (2014). Proactive employment policies: a change for the better? In Van OorschotW., PeetersH., & BoosK. (Eds). Invisible social security revisited. LannooCampus publishers.
  [Google Scholar]
 30. KvK (2021). Lerarentekort: zijn zzp’ers in het onderwijs de oplossing? Geraadpleegd 9december2022https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/lerarente-kort-zijn-zzpers-in-het-onderwijs-de-oplossing/Lerarentekort: zijn zzp’ers in het onder¬wijs de oplossing? (kvk.nl)
 31. Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of management review, 24(1), 31-48https://doi.org/10.2307/259035
  [Google Scholar]
 32. OECD (2021). Parttime employment rate. [online]. Beschikbaar via https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm
 33. Paauwe, J. (2004). HRM and performance: Achieving long-term viability. Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 34. Putman, L. (2019). Wat doen werkgevers om werkloosheid te voorkomen?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 2. Geraadpleegd op 23juni2022 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/wat-doen-werkgevers-om-werkloosheid-te-voorkomen.
  [Google Scholar]
 35. Putters, K. (2022). De menselijke staat. Burgerperspectief als voorwaarde voor een toekomstbestendig sociaal contract. Sociaal Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 36. Rouvroye, L. (2021). Will flexible contracts be the new ‘normal’ for young workers? (Pop Digest). Max Planck Society for the Advancement of Science on behalf of the collaborative network “Population Europe”. https://population-europe.eu/research/popdigests/will-flexible-contracts-be-new-normal-young-workers
  [Google Scholar]
 37. Schmid, G. (1995). Is full employment still possible? Transitional labour markets as a new strategy of labour market policy. Economic and Industrial Democracy, 16(3), 429–456. https://doi.org/10.1177/0143831x95163005
  [Google Scholar]
 38. Swart, L. & Van der LaanS. (2022). Nemen werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 3. Geraadpleegd op 9december2022 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/nemen-werkgevers-mensen-met-een-arbeidsbeperking-in-dienst
  [Google Scholar]
 39. Swart, L. & BiloN. (2022). Wat doen werkgevers om werkloosheid te voorkomen?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 3. Geraadpleegd op 14juli2022 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaartwerkgevers-editie-3/wat-doen-werkgevers-om-werkloosheid-te-voorkomen.
  [Google Scholar]
 40. Van BerkelR., IngoldJ., McGurkP., BoselieP.BredgaardT. (2017) Editorial Introduction: an Introduction to employer engagement in the field of HRM. Blending social policy and HRM research in promoting vulnerable groups’ labour market participation, Special Issue: Employer engagement, Human Resource Management Journal, 27(4), 503-513. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12169
  [Google Scholar]
 41. Van der Noordt, M., IJzelenberg, H., Droomers, M., & Proper, K. I. (2014). Health effects of employment: a systematic review of prospective studies. Occupational and environmental medicine, 71(10), 730-736. https://doi.org/10.1136/oemed-2013-101891
  [Google Scholar]
 42. Van der Zwaan, L. & Hooftman, W. (2017). Arbeidsongevallen van uitzendkrachten 2005-2016. TNO.
  [Google Scholar]
 43. Van Eersel, J.H.W., TarisT.W & BoelenP.A. (2022) Job loss-related complicated grief symptoms: A cognitive behavioral framework. Frontiers in Psychiatry. 13:933995. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.933995
  [Google Scholar]
 44. Van Echtelt, P. (2019). Nemen werkgevers mensen met arbeidsbeperkingen in dienst?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 2. Geraadpleegd op 9december2022 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/nemen-werkgevers-mensen-met-arbeidsbeperkingen-in-dienst
  [Google Scholar]
 45. Van Gestel, N., Vossen, E., Oomens, S. & Hollanders, D. (2013). Toekomst van de sociale zekerheid: Over provisie, preventie en participatie. Boom Lemma.
  [Google Scholar]
 46. Van Rossum, A., & Freese, C. (2017). Werkgevers en de Participatiewet in tijden van reorganisatie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(1), 6-23. https://doi.org/10.5117/2017.033.001.002
  [Google Scholar]
 47. Van den Groenendaal, S. M., Freese, C., & van Veldhoven, M. (2020). Een integraal contextueel perspectief op werkintensivering van beroepen. Tijdschrift voor HRM, 23(3), 40-65.
  [Google Scholar]
 48. Vrooman, J.C. (2009). Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact. Sociaal Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 49. Wagenaar, A. F., Kompier, M. A. J., Houtman, I. L. D., van den Bossche, S., Smulders, P., & Taris, T. W. (2012). Can labour contract differences in health and work-related attitudes be explained by quality of working life and job insecurity?International Archives of Occupational and Environmental Health, 85(7), 763-773. https://doi.org/10.1007/s00420-011-0718-4
  [Google Scholar]
 50. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020) Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht, wrr-Rapport 102, Den Haag: wrr. 978-94-90186-81-4
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2023.3.010.BORG
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2023.3.010.BORG
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error