De Impact van Technologische Ontwikkelingen op HR-professionals en het HRM-onderwijs | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 3
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract NL

In dit artikel is onderzocht hoe de HR-functie en het HRM-onderwijs strategisch waarde toe kunnen voegen aan de samenwerking tussen mens en technologie in organisaties. Door middel van twee deelonderzoeken is deze hoofdvraag onderzocht. Het eerste deelonderzoek bestond uit een kwalitatief onderzoek bij organisaties in drie sectoren (zakelijke dienstverlening, logistiek en gezondheidszorg) waarin is bestudeerd welke HR-activiteiten worden gevraagd van de HR-functie met het oog op het voorbereiden op en implementeren van technologische ontwikkelingen in organisaties. Het tweede deelonderzoek bestond uit een kwalitatief casusonderzoek bij HBO en WO HRM-opleidingen waarin in kaart werd gebracht welke kennis en competenties worden gevraagd van HR-professionals in de context van technologische ontwikkelingen en in hoeverre hier aandacht voor is in het HRM-onderwijs. Uit de bevindingen van beide deelonderzoeken blijkt dat HR-professionals worden geconfronteerd met veranderingen in hun functie als gevolg van technologische ontwikkelingen. Deze veranderingen vragen specifieke kennis en competenties van HR-professionals op gebied van technologie-gerelateerd verandermanagement, datageletterdheid en ethiek, multidisciplinaire samenwerking en de afstemming met (lijn)management als het gaat om het faciliteren van de implementatie van technologische ontwikkelingen. We bespreken praktische implicaties gericht op hoe HR-professionals en hoger HRM-onderwijs kennis en competenties kunnen inzetten voor deze ontwikkelingen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2023.3.012.BEUR
2023-12-01
2024-02-25
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/26/3/THRM2023.3.012.BEUR.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2023.3.012.BEUR&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Almeida, D., Sousa, M. J., & Pesqueira, A. M. (2022). Dynamic Role of Technology in Managing Workforce in Service Delivery During COVID-19 Pandemic. HR Analytics and Digital HR Practices: Digitalization post COVID-19, 171-198.
  [Google Scholar]
 2. Berenschot (2019). HR Trends 2019-2020. De functie van HR. Performa.
 3. Bondarouk, T. V., & Ruël, H. J. (2009). Electronic Human Resource Management: challenges in the digital era. The International Journal of Human Resource Management, 20(3), 505-514.
  [Google Scholar]
 4. Borghouts, I., & Freese, C. (2023). De inclusieve arbeidsmarkt: het samenspel tussen HRM en sociale zekerheid. Tijdschrift voor HRM, 26(3), 22-42.
  [Google Scholar]
 5. Boselie, P. (2007). HR professional als business partner? Tijdschrift voor HRM, 3, 1-51.
  [Google Scholar]
 6. Boselie, P., & Paauwe, J. (2005). Human resource function competencies in European companies. Personnel Review, 34(5), 550-566.
  [Google Scholar]
 7. Bot, H. J., Veltink, P., Ribbers, I., & Valk, J. (2020). Landelijk opleidingsprofiel Human Resource Management 2020+. Verkregenop 3mei2021 van https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/236/original/Landelijk_Opleidingsprofiel_Human_Resource_Management_2020%282019%29.pdf?1561468287
  [Google Scholar]
 8. Boxall, P., & Purcell, J. (2011). Strategy and Human Resource Management, 3rd ed., Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 9. Calvino, F., & Virgillito, M. E. (2018). The innovation-employment nexus: a critical survey of theory and empirics. Journal of Economic Surveys, 32(1), 83-117.
  [Google Scholar]
 10. Constantinou, C. S., Georgiou, M., & Perdikogianni, M. (2017). A comparative method for themes saturation (CoMeTS) in qualitative interviews. Qualitative Research. 17(5), 571-588.
  [Google Scholar]
 11. Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria. Zeitschrift für Soziologie, 19(6), 418-427.
  [Google Scholar]
 12. Davidson, P., Tsakissiris, J., & Guo, Y. (2017). A systems model comparing Australian and Chinese HRM education. Journal of Learning Design, 10(1), 31-40.
  [Google Scholar]
 13. Ellehave, C., & Ulrich, D. (2021). Above and Beyond the Yearly Wheel: Anticipating and Realizing the Ever-Evolving Contribution of HR. Journal of Human Resource Management, 9(3), 88-93.
  [Google Scholar]
 14. Ferrer, J., Saville, K., & Pyman, A. (2023) The HR professional at the centre of extreme work: working intensely? The International Journal of Human Resource Management. doi: 10.1080/09585192.2023.2241813
  [Google Scholar]
 15. Freese, C., Dekker, R., Kool, L., Dekker, F., & van Est, R. (2018). Robotisering en automatisering op de werkvloer: Bedrijfskeuzes bij technologische innovaties. Rathenau Instituut.
  [Google Scholar]
 16. Freese, C., & Borghouts, I. (2022). Towards new securities on an inclusive labor market: The interplay between HRM & Social Security. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 17. Freese, C., & Dekker, R. (2018). Samen werken met robots. De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.
  [Google Scholar]
 18. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The future of employment: how susceptible are jobs to computerization?Oxford: Oxford Martin School.
  [Google Scholar]
 19. Giannantonio, C. M., & Hurley, A. E. (2002). Executive insights into HR practices and education. Human Resource Management Review, 12(4), 491-511.
  [Google Scholar]
 20. Gikopoulos, J. (2019). Alongside, not against: balancing man with machine in the HR function. Strategic HR Review, 18(2), 56-61.
  [Google Scholar]
 21. Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough?: An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods. 18(1), 59-82.
  [Google Scholar]
 22. Kaufman, B. E. (2002). The role of economics and industrial relations in the development of the field of personnel/human resource management. Management Decision, 40(10), 962-979.
  [Google Scholar]
 23. Langbert, M. (2005). The master’s degree in HRM: Midwife to a new profession?Academy of Management Learning & Education, 4(4), 434-450.
  [Google Scholar]
 24. McKinsey Global Institute. (2017). Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation. McKinsey & Company, 11.
 25. Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods, 13-22.
  [Google Scholar]
 26. OECD (2019). OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World. OECD Publishing: Paris. https://doi.org/10.1787/df80bc12-en.ISBN978-92-64-59272-8
 27. Peeters, T., Paauwe, J., & Van De Voorde, K. (2020). People analytics effectiveness: developing a framework. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 7(2), 203-219.
  [Google Scholar]
 28. Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (2014). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students & Researchers. London, UK: SAGE Publications Inc.
  [Google Scholar]
 29. Sivathanu, B., & Pillai, R. (2018). Smart HR 4.0–how industry 4.0 is disrupting HR. Human Resource Management International Digest, 26(4), 7-11.
  [Google Scholar]
 30. Ulrich, D., Ulrich, M., Burns, E. W., & Wright, P. (2021). New HRCS 8 Competency Model focuses on simplifying complexity. Verkregen op 4Januari2022 van https://www.rbl.net/insights/articles/new-hrcs-8-competency-model-focuses-on-simplifying-complexity
  [Google Scholar]
 31. Van Beurden, J., Borghouts, I., van den Groenendaal, S. M., Freese, C., (in press). How Dutch higher HRM education prepares future HR professionals for the impact of technological developments, The International Journal of Management Education. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100916
  [Google Scholar]
 32. Vos, M., Corporaal, S., Van Dartel, N., Peters, S., & Morssink, T. (2017). De dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional. Tijdschrift voor HRM, 3, 1-26.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2023.3.012.BEUR
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2023.3.012.BEUR
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error