Waarom digitale literatuur in het literatuuronderwijs thuishoort | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 137, Issue 2
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2021.2.003.BLUI
2021-01-01
2024-05-23
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00407550/137/2/TNTL2021.2.003.BLUI.html?itemId=/content/journals/10.5117/TNTL2021.2.003.BLUI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Asimov & Giphart2017 – I.Asimov & R.Giphart, Ik, robot. Amsterdam: CPNB, 2017.
  [Google Scholar]
 2. Clemens2018 – J.Clemens, ‘Digitale geletterdheid en taalvaardigheid. De leraren Nederlands aan zet’. In: Levende Talen Magazine105 (2018) 4, p. 22-27.
  [Google Scholar]
 3. Clemens2021 – J.Clemens, ‘Digitale geletterdheid (deel 1): een uitdaging voor het (taal)onderwijs’. In: Didactiek Nederlands – Handboek, 24januari2021; https://didactieknederlands.nl/handboek/2021/01/digitale-geletterdheid-deel-1-een-uitdaging-voor-het-taalonderwijs/.
  [Google Scholar]
 4. Curriculum.nu2020 – s.n., ‘Bouwstenen voor een herzien curriculum’. In: Curriculum.nl. 2020; https://www.curriculum.nu/bouwstenen/.
  [Google Scholar]
 5. Dera2019 – J.Dera, De praktijk van de leeslijst. Een onderzoek naar de inhoud en waardering van literatuurlijsten voor het schoolvak Nederlands op havo en vwo. Amsterdam, Stichting Lezen, 2019.
  [Google Scholar]
 6. Dera2020 – J.Dera.‘Het begrip “literatuur” binnen het literatuuronderwijs’. In: Didactiek Nederlands – Handboek, 21maart2020; https://didactieknederlands.nl/handboek/2020/03/het-begrip-literatuur-binnen-het-literatuuronderwijs/.
  [Google Scholar]
 7. Dera & Van der Starre2019 – J.Dera & K.van der Starre, ‘Instagrampoëzie in de klas’. In: Levende Talen Magazine106 (2019) 5, p. 4-9.
  [Google Scholar]
 8. Van Dijck e.a. 2016 – J.van Dijck, T.Poell & M.de Waal, De platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016.
  [Google Scholar]
 9. Dresscher e.a. 2017 – P.Dresscher, N.’t Hooft & E.O’Hare, Digitale literatuur. Scan van innovatieve projecten. Nederlands Letterenfonds & KVB Boekwerk, 2017.
  [Google Scholar]
 10. Driessen2013 – M.Driessen, ‘Het nieuwe lezen. Van oppervlakkig klikken en scrollen naar aandachtig digitaal lezen’. In: Levende Talen Magazine100 (2013) 8, p. 4-8.
  [Google Scholar]
 11. Grunberg e.a. 2016 – A.Grunberg, Singel Uitgeverijen & Society of Play, Hartenjager. 2016. [smartphone-applicatie]
  [Google Scholar]
 12. Gubbels e.a. 2019 – J.C.G.Gubbels, A.M.L.van Langen, N.A.M.Maassen & M.R.M.Meelissen, Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Enschede: Universiteit Twente, 2019.
  [Google Scholar]
 13. Hamel & Albers2014 – M.Hamel & D.Albers, Zonder handen. 2014. [vr-installatie]
  [Google Scholar]
 14. Hayles2007 – N.K.Hayles, ‘Hyper and Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive Modes’. In: Profession (2007), p. 187-199.
  [Google Scholar]
 15. Hayles2008 – N.K.Hayles, Electronic Literature. New Horizons for the Literary. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2008.
  [Google Scholar]
 16. Hellemans1996 – F.Hellemans, Mediatisering en literatuur een moderne, mediavergelijkende literatuurgeschiedenis. Leuven & Amersfoort: Acco, 1996.
  [Google Scholar]
 17. Inspectie van het onderwijs2020 – Inspectie van het onderwijs, Rapport De Staat van het Onderwijs 2020. Beschikbaar via: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020.
  [Google Scholar]
 18. International Silence & Marsman2014 – International Silence & L.Marsman, Lijn3. 2018. [smartphone-applicatie]
  [Google Scholar]
 19. Kennisnet2017 – s.n., Monitor Jeugd en Media 2017. Zoetermeer: Kennisnet, 2017. Beschikbaar via: https://www.kennisnet.nl/artikel/6713/monitor-jeugd-en-media-2017-minder-digitaal-vaardig-dan-gedacht/.
  [Google Scholar]
 20. Kerssens2020 – N.Kerssens, ‘De platformisering van het klaslokaal: de impact van platformen en data op de rol van de docent’. In: School en Wet100 (2020) 3, p. 21-26.
  [Google Scholar]
 21. Korsten2018 – F.-W.Korsten, ‘Taal als wapen: de urgentie van de neerlandistiek’. In:De Nederlandse boekengids6 (2018).
  [Google Scholar]
 22. Van der Kaa & Krahmer2014 – H.van der Kaa & E.Krahmer, ‘Journalist versus News Consumer: The Perceived Credibility of Machinewritten News’. In: Proceedings of the Computation+Journalism conference, 2014, 1-4.
  [Google Scholar]
 23. Krol1971 – G.Krol, APPI: automatic poetry by pointed information. Amsterdam: Querido, 1971.
  [Google Scholar]
 24. Van Looy & Baetens2003 – J.Van Looy & J.Baetens (eds.), Close Reading New Media: Analyzing Electronic Literature. Leuven: Leuven University Press, 2003.
  [Google Scholar]
 25. Monach1973 – G.Monach, Compoëzie. Alphen aan de Rijn / Brussel: Samson, 1973.
  [Google Scholar]
 26. Netwerk mediawijsheid2020 – Netwerk mediawijsheid, ‘Merendeel jongvolwassenen vindt schermgebruik te veel’. In: Mediawijzer.net. Beschikbaar via: https://www.mediawijzer.net/merendeel-jongvolwassenen-vindt-schermgebruik-teveel/.
  [Google Scholar]
 27. Niemandsverdriet1998 – J.Niemandsverdriet, NobodyHere. 1998. Beschikbaar via: https://www.nobodyhere.com/.
  [Google Scholar]
 28. OECD2019 – OECD, Benchmarking Higher Education System Performance: The Netherlands. Parijs: OECD Publishing, 2019.
  [Google Scholar]
 29. Oosterhoff2014 – T.Oosterhoff, Archief van bewegende gedichten (1998-2014). Beschikbaar via: www.tonnusoosterhoff.nl.
  [Google Scholar]
 30. Pijpers2020 – R.Pijpers, ‘Leerlingmonitor: grote verschillen tussen leerlingen in digitale geletterdheid’. In: Kennisnet.nl, 16maart2020. Beschikbaar via: https://www.kennisnet.nl/artikel/7743/leerlingmonitor-grote-verschillen-tussen-leerlingen-in-digitale-geletterdheid/.
  [Google Scholar]
 31. Pijpers2021 – R.Pijpers, ‘Werken aan digitale geletterdheid: van visie naar praktijk’. In: Kennisnet, 15januari2021. Beschikbaar via: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#wat-is-digitale-geletterdheid.
  [Google Scholar]
 32. PO-raad2017 – PO-raad, ‘Waarom de PO-Raad tegen verplícht programmeren is (maar voor digitale geletterdheid)’. In: PO-raad.nl, 4april2017. Beschikbaar via: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/waarom-de-po-raad-tegen-verplicht-programmeren-is-maar-voor-digitale.
  [Google Scholar]
 33. Pressman2014 – J.Pressman, Digital Modernism: Making It New in New Media. Oxford, Oxford University Press, 2014.
  [Google Scholar]
 34. Probiblio2019 – Probiblio, Wolk, 2019. [smartphone-applicatie]
  [Google Scholar]
 35. Rasch2020 – M.Rasch, Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme. Amsterdam, De Bezige Bij, 2020.
  [Google Scholar]
 36. Rathenau2020 – Rathenau Instituut, ‘Doordacht digitaliseren in het onderwijs’. In: Rathenau Instituut, 17juni2020. Beschikbaar via: https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-06/Bericht%20aan%20het%20parlement%20%27Doordacht%20digitaliseren%20in%20het%20onderwijs%27.pdf.
  [Google Scholar]
 37. Renger & Hoogendoorn2018 – W.-J.Renger & E.Hoogendoorn, Ludodidactiek: ontwerpen voor didactici. Utrecht, HKU expertisecentrum educatie, 2018.
  [Google Scholar]
 38. Rettberg2014 – S.Rettberg, &‘Electronic Literature’. In: M.-L.Ryan, L.Emerson & B.J.Robertson (red.), The Johns Hopkins Guide to Digital Media. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014, p. 169-174.
  [Google Scholar]
 39. Rettberg2018 – S.Rettberg, Electronic Literature. Cambridge: Polity Press, 2018.
  [Google Scholar]
 40. Segers & Van Steensel2021 – E.Segers & R.van Steensel (red.), De nieuwe lezer. Lezen in het digitale tijdperk. Stichting Lezen reeks deel 34. Utrecht: Eburon, 2021.
  [Google Scholar]
 41. Sjklovski1917 – V.Sjklovski, De paardesprong. Opstellen over literatuur. Vertaald door T.Schuurman & S.Herschberg. Utrecht: De Haan, 1982 [1917].
  [Google Scholar]
 42. Smits2018-2019 – M.Smits, ‘bots’. In: Maartjesmits.nl. 2018-2019. Beschikbaar via: http://www.maartjesmits.nl/chats/.
  [Google Scholar]
 43. Studio ZZZAP2019 – Studio ZZZAP, Rozsypne, A Roomscale VR Experience. 2019. [vr-installatie]
  [Google Scholar]
 44. Vandecasteele & Happy Vulcano2019 – J.Vandecasteele & Happy Vulcano, The Almost Gone. 2019. [smartphone-applicatie]
  [Google Scholar]
 45. Van de Ven2019 – I.van de Ven, ‘Creatieve geletterdheid. Close reading, hyper reading en modulatie van aandacht’. In: TNTL135 (2019) 2, p. 159-177.
  [Google Scholar]
 46. Verbunt & Van Strien-Windgassen2018 – R.Verbunt & A.van Strien-Windgassen, ‘Creatief schrijven als bouwsteen voor een verstevigd literatuurcurriculum’. In: Levende Talen Magazine105 (2018) 8, p. 10-15.
  [Google Scholar]
 47. Witte2008 – T.Witte, Het oog van de meester een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van Havo- en vwo-leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Stichting Lezen, 2008.
  [Google Scholar]
 48. Witte e.a. 2017 – T.Witte, E.Mantingh & M.van Herten, ‘Doodtij in de delta: stand en toekomst van het Nederlandse literatuuronderwijs’. In: Spiegel der letteren59 (2017) 1, p. 115-143.
  [Google Scholar]
 49. Witte2018 – T.Witte, ‘De kunst van het onderwijzen. Naar een levenskrachtige visie op het literatuuronderwijs’. In: Nederlandse Letterkunde23 (2018) 3, p. 359-383.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2021.2.003.BLUI
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error