2004
Volume 137, Issue 3
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521

Abstract

Abstract

Joannes Matthias Schrant (1783-1866) became the first professor of Dutch Language at the University of Ghent from 1818 to 1830 and was appointed professor at the University of Leiden from 1831 to 1853. Several scholars of Dutch studies have discussed Schrant’s scientific work and concluded that he was an unimportant and uninteresting figure, mainly for his insignificant role in the development of Dutch studies, because he only built upon the scientific ideas of Matthijs Siegenbeek and did not offer his own insights on language and literature. In this article, I adjust this negative view of Schrant as an insignificant figure by studying his scholarly work in the context of the ‘cultivation of culture’ (Leerssen 2006). Schrant was a typical cultivator of national culture: his speeches, literary histories, and editorial work show he was an active scholar who disseminated, sustained, and extended existing ideas about national culture. He did not just disseminate these ideas in his function of professor, but also as a member of the literary societies Regat Prudentia Vires and the Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, and as a public intellectual.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2021.3.001.WANR
2021-01-01
2022-08-19
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anoniem1821 – Anoniem, Wetten der Maatschappij van Nederlandsche taal en letterkunde, onder de zinspreuk van Regat prudentia vires. Gent: A.B. Stéven, 1821.
  [Google Scholar]
 2. Anoniem1835a – Anoniem, ‘Redevoering over den waren volksroem […]’. In: De recensent, ook der recensenten28 (1835) 4, p. 160-164.
  [Google Scholar]
 3. Anoniem1835b – Anoniem, ‘Brief van Prof. J.M. Schrant, betrekkelijk tot eene recensie, voorkomende in den Recensent, ook der Recensenten […]’. In: De recensent, ook der recensenten28 (1835) 8, p. 352-356.
  [Google Scholar]
 4. Anoniem1841 – Anoniem, ‘Joannes de Boetgezant, door J. van den Vondel; met aanteekenigen van J.M. Schrant. […]’. In: De avondbode, 4februari1841.
  [Google Scholar]
 5. Anoniem1847 – Anoniem, ‘[advertentie]’. In: Algemeen Handelsblad, 3mei1847.
  [Google Scholar]
 6. Anoniem1848 – Anoniem, ‘[advertentie]’. In: Algemeen Handelsblad, 10mei1848.
  [Google Scholar]
 7. Anoniem1888 – Anoniem, ‘Letteren en kunst. Stijlleer en poëtica door A.H.M. Ruyten’. In: De Maasbode, 23september1888.
  [Google Scholar]
 8. Deprez1970 – A.Deprez, ‘J.M. Schrants verblijf te Gent’. In: Wetenschappelijke Tijdingen29 (1970) 1, p. 45-54.
  [Google Scholar]
 9. Gorris1932 – G.Gorris, Joannes Matthias Schrant. Zijn autobiografische herinneringen. Tilburg: Henri Bergmans & cie., 1932.
  [Google Scholar]
 10. Harduijn1830 – J.de Harduijn, Uitgelezene dichtstukken. Ed. J.M.Schrant. Zaltbommel: Johannes Noman en Zoon, 1830.
  [Google Scholar]
 11. Hooykaas1986 – G.J.Hooykaas, ‘Siegenbeek versus Schrant’. In: Nieuw Letterkundig Magazijn4 (1986) 2, p. 29-31.
  [Google Scholar]
 12. Jensen2008 – L.Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2008.
  [Google Scholar]
 13. Jensen2018 – L.Jensen, ‘The founding father of Dutch literary history: Jeronimo de Vries’. In: R.Honings, G.Rutten & T.van Kalmthout (eds.), Language, Literature and the Construction of Dutch National Identity (1780-1830). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, p. 277-296.
  [Google Scholar]
 14. Johannes1999 – G.J.Johannes, ‘De erfenis van Hinkmar von Repkow. B.H. Lulofs’ bewerking van Hugh Blairs Lessen over de redekunst’. In: Nederlandse Letterkunde4 (1999) 3, p. 217-245.
  [Google Scholar]
 15. Johannes & Leemans2016 – G.J.Johannes & I.Leemans, ‘“Van den handel zou hij zingen.” Nederlandse koophandelsgedichten 1770-1830’. In: De Negentiende Eeuw40 (2016) 1, p. 1-33.
  [Google Scholar]
 16. Leerssen2006 – J.Leerssen, ‘Nationalism and the Cultivation of Culture’. In: Nations and Nationalism12 (2006) 4, p. 559-578.
  [Google Scholar]
 17. Mathijsen2004 – M.Mathijsen, Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880. Nijmegen: Vantilt, 2004.
  [Google Scholar]
 18. Mathijsen2013 – M.Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2013.
  [Google Scholar]
 19. Meyer1827 – L.de Meyer, De gramschap, in drie boeken, een Latijnsch en Vlaamsch leerdicht. Ed. J.M.Schrant. Gent: A.B. Stéven, 1827.
  [Google Scholar]
 20. Petiet2011 – F.Petiet, ‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’. De creatie van literair erfgoed in Nederland, 1797-1845. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 21. Porteman & Smits-Veldt2016 – K.Porteman & M.B.Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1560-1700. Amsterdam: Bert Bakker, 2016.
  [Google Scholar]
 22. Rock2010 – J.A.T.Rock, Papieren monumenten. Over diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden, 1591-1863. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2010.
  [Google Scholar]
 23. Rogier1932 – L.J.Rogier, ‘Schrant en de katholieke herleving’. In G.Gorris (red.), Joannes Matthias Schrant. Zijn autobiografische herinneringen. Tilburg: Henri Bergmans & cie., 1932, p. 55-102.
  [Google Scholar]
 24. Rogier1954 – L.J.Rogier, ‘Het Gentse professoraat van J.M. Schrant (1818-1830)’. In: id., Beschouwing en onderzoek. Historische studies. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1954, p. 216-255.
  [Google Scholar]
 25. Rutten & Van Kalmthout2018 – G.Rutten & T.van Kalmthout, ‘Introduction. Cultural Nationalism and the Rise of Dutch Studies’. In: R.Honings, G.Rutten & T.van Kalmthout (eds.), Language, Literature and the Construction of Dutch National Identity (1780-1830). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, p. 9-24.
  [Google Scholar]
 26. Rutten2018 – G.Rutten, ‘Matthijs Siegenbeek in Defence of Dutch’. In: R.Honings, G.Rutten & T.van Kalmthout (eds.), Language, Literature and the Construction of Dutch National Identity (1780-1830). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, p. 25-48.
  [Google Scholar]
 27. Van Sas2004 – N.C.F.van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.
  [Google Scholar]
 28. Schrant1818. J.M.Schrant, Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen. Gent: J.-N. Houdin, 1818.
  [Google Scholar]
 29. Schrant1822 – J.M.Schrant, Redevoering over het hoogst belangrijke van de beoefening der volkstaal voor den regtsgeleerden. Gent: M.A. Mahne, 1822.
  [Google Scholar]
 30. Schrant1824 – J.M.Schrant, Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden. Gent: A.B. Stéven, 1824.
  [Google Scholar]
 31. Schrant1827 – J.M.Schrant, Proeven van Nederlandsche dichtkunde, uit zeven eeuwen. Gent: A.B. Stéven, 1827.
  [Google Scholar]
 32. Schrant1829a – J.M.Schrant, Redevoeringen en verhandelingen. Eerste deel. Gent: A.B. Stéven, 1829.
  [Google Scholar]
 33. Schrant1829b – J.M.Schrant, Proeven van Nederlandschen prozastijl, uit zeven eeuwen. Gent: A.B. Stéven, 1829.
  [Google Scholar]
 34. Schrant1834 – J.M.Schrant, Redevoering over den waren volksroem. Leiden: C.C. van der Hoek, 1834.
  [Google Scholar]
 35. Schrant1835 – J.M.Schrant, Brief van Prof. J.M. Schrant, betrekkelijk tot eene recensie, voorkomende in den Recensent ook der recensenten, D. XXVIII. N.° 4. ’s-Gravenhage: J.W. ten Hage, 1835.
  [Google Scholar]
 36. Sturkenboom2019 – D.Sturkenboom, De ballen van de koopman. Mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek.Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2019.
  [Google Scholar]
 37. Vanacker1988 – H.Vanacker, ‘Regat Prudentia Vires: Een kwantitatief ledenonderzoek van een taal- en letterkundig genootschap uit het Verenigd Koninkrijk’. In: Wetenschappelijke Tijdingen47 (1988) 2, p. 65-88.
  [Google Scholar]
 38. Vanacker1990 – H.Vanacker, ‘De taal- en letterkundige genootschappen in Vlaanderen: onderzoeksproblemen en -tendensen, met als voorbeeld Regat Prudentia Vires’. In: A.Deprez & W.Gobbers (red.), Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. Dertien verkenningen. Utrecht: H&S, 1990, p. 25-44.
  [Google Scholar]
 39. Verlooy1829 – [J.B.C.Verlooy], Verhandeling op het niet achten der moederlyke tael in de Nederlanden, door een’ Brusselsch advocaet. Gent: Snoeck-Ducaju en Zoon, 1829.
  [Google Scholar]
 40. Verlooy1979 – J.B.C.Verlooy, Verhandeling op d’onacht der moederlyke tael in de Nederlanden. Ed. J.Smeyers & J.Van den Broeck. Den Haag: Martinus Nijhoff/Tjeenk Willink-Noorduijn, 1979.
  [Google Scholar]
 41. Vis2004 – G.J.Vis, Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs. Amsterdam: Stichting Amsterdamse Historische Reeks, 2004.
  [Google Scholar]
 42. Vondel1840 – J.van den Vondel, Joannes de boetgezant. Ed. J.M.Schrant. Leiden: J.B. Gebhard & Comp., 1840.
  [Google Scholar]
 43. Vondel1851 – J.van den Vondel, Gysbrecht van Aemstel. Treurspel. Ed. J.M.Schrant. Leiden: C.C. van der Hoek, 1851.
  [Google Scholar]
 44. Vondel1856 – J.van den Vondel, Lucifer. Ed. J.M.Schrant. Dordrecht: H. Lagerwey, 1856.
  [Google Scholar]
 45. Weijermars2009 – J.Weijermars, ‘Neerlandistiek als bindmiddel van de natie: hoogleraar Schrant in Gent. 1817-1830’. In: De Negentiende Eeuw33 (2009) 1, p. 4-19.
  [Google Scholar]
 46. Wilks1821 – M.Wilks, History of the Persecutions Endured by the Protestants of the South of France. Londen: Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown en Francis Westley, 1821.
  [Google Scholar]
 47. Wiskerke1989 – E.M.Wiskerke, ‘Twee katholieke Vondelianen uit het begin van de negentiende eeuw: F.J. Hoppenbrouwers en J.M. Schrant’. In: Spektator18 (1989) 3, p. 203-209.
  [Google Scholar]
 48. Wiskerke1995 – E.M.Wiskerke, De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813. Hilversum: Verloren, 1995.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2021.3.001.WANR
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error