Voorbij het veld: beperkingen en mogelijkheden van de veldtheorie voor de Nederlandse letterkunde | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 138, Issue 3
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2022.3.004.FRAN
2022-10-01
2024-05-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00407550/138/3/TNTL2022.3.004.FRAN.html?itemId=/content/journals/10.5117/TNTL2022.3.004.FRAN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Apperloo2022 – J.Apperloo, ‘We zijn allemaal kleuters die muntjes willen’. In: Neerlandistiek.nl, 9juni2022; https://neerlandistiek.nl/2022/06/we-zijn-allemaal-kleuters-die-muntjes-willen-ruilen/.
  [Google Scholar]
 2. balanseer2022 – ‘Over het balanseer’. In: hetbalanseer.be, z.d.; http://hetbalanseer.be/het-balanseer/.
  [Google Scholar]
 3. Bax2007 – S.Bax, De taak van de schrijver: het poëticale debat in de Nederlandse literatuur, 1968-1985. Den Bosch: Next Editions, 2007.
  [Google Scholar]
 4. Bax2019 – S.Bax, De literatuur draait door: de schrijver in het mediatijdperk. Amsterdam: Prometheus, 2019.
  [Google Scholar]
 5. Bax e.a. 2022 – S.Bax, J.Dera, A.Oerlemans & K.van der Starre, ‘Het literaire veld als schema: actuele kanttekeningen bij een dominant model in de neerlandistiek’. In: TNTL138 (2022) 2, p. 164-180.
  [Google Scholar]
 6. Blom2018 – O.Blom, ‘Dan maar geen promotie’. In: Mare, 8maart2018; https://www.mareonline.nl/achtergrond/dan-maar-geen-promotie/.
  [Google Scholar]
 7. Bottero & Crossley2011 – W.Bottero & N.Crossley, ‘Worlds, Fields and Networks: Becker, Bourdieu and the Structures of Social Relations’. In: Cultural Sociology5 (2011) 1, p. 99-119.
  [Google Scholar]
 8. Bourdieu1984 – P.Bourdieu, Distinction: A Social Critique of Taste. London: Routledge, 1984.
  [Google Scholar]
 9. Bourdieu1989a – P.Bourdieu, ‘Enkele eigenschappen van velden’. In: PierreBourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam: Van Gennep, 1989, p. 171-178.
  [Google Scholar]
 10. Bourdieu1989b – P.Bourdieu, ‘De sociale ruimte en de genese van “klassen”’. In: PierreBourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam: Van Gennep, 1989, p. 142-170.
  [Google Scholar]
 11. Bourdieu & Wacquant1992 – P.Bourdieu & L.Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity, 1992.
  [Google Scholar]
 12. Couldry2004 – N.Couldry, ‘Media Meta-Capital: Extending the Range of Bourdieu’s Field Theory’. In: D.L.Schwartz & V.L.Zolberg (eds.), After Bourdieu: Influence, Critique, Elaboration. Dordrecht: Springer, p. 165-189.
  [Google Scholar]
 13. Davis2020 – M.Davis, ‘Five Processes in the Platformisation of Cultural Production: Amazon and its Publishing Ecosystem’. In: Australian Humanities Review66 (2020), p. 83-103.
  [Google Scholar]
 14. Dera2017Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2017.
  [Google Scholar]
 15. Hoff e.a. 2021 – S.Hoff, C.Vrooman, J.Idema, J.Boelhouwer & J.Kullberg, Verschil in Nederland 2014-2020: zes sociale klassen en hun visies op samenleving en politiek. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2021.
  [Google Scholar]
 16. Joosten2012 – J.Joosten, ‘Dertig jaar Bourdieu in de neerlandistiek (1980-2010): een kwantitatieve verkenning’. In: Internationale Neerlandistiek50 (2012) 4, p. 218-234.
  [Google Scholar]
 17. Giles2016 – D.Giles, ‘Field Migration, Cultural Mobility and Celebrity: The case of Paul McCartney’. In: Celebrity Studies6 (2016) 4, p. 538-552.
  [Google Scholar]
 18. Hesmondhalgh2006 – D.Hesmondhalgh, ‘Bourdieu, the Media and Cultural Production’. In: Media, Culture & Society28 (2006) 2, p. 211-231.
  [Google Scholar]
 19. Keunen, Vandenhaute & Van Nuijs2009 – B.Keunen, D.Vandenhaute & L.Van Nuijs, ‘Literatuursociologie in de Lage Landen’. In: S.Bru & A.Masschelein (red.), Tijding en Tendens: literatuurwetenschap in de Nederlanden. Gent: Academia Press, 2009, p. 77-90.
  [Google Scholar]
 20. Litlab.nl2022 – ‘Proef 8: Wat is literatuur?’; https://litlab.nl/proef/literaire-kwaliteit/#stap2, geraadpleegd 29juni2022.
 21. Mooren2001 – P.Mooren, ‘“Onder het topje van de ijsberg”: literaire levenskansen en de grenzen van de polysysteemtheorie’. In: Literatuur zonder leeftijd56 (2001), p. 325-342.
  [Google Scholar]
 22. Pfeijffer2017 – I.L.Pfeijffer, ‘Moderne letterkundigen zijn volkomen de weg kwijt’. In: NRC Handelsblad, 17november2017.
  [Google Scholar]
 23. Van Rees & Dorleijn1993 – C.J.van Rees & G.J.Dorleijn, De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld: aandachtsgebied literaire opvattingen van de Stichting Literatuurwetenschap. Stichting Literatuurwetenschap: Den Haag, 1993.
  [Google Scholar]
 24. Robson2014 – M.Robson, Stephen Greenblatt. London: Routledge, 2014.
  [Google Scholar]
 25. Rock, Franssen & Essink2013 – J.Rock, G.Franssen & F.Essink, Literatuur in de wereld: handboek moderne letterkunde. Nijmegen: Vantilt, 2013.
  [Google Scholar]
 26. Sapiro2016 – G.Sapiro, ‘The Metamorphosis of Modes of Consecration in the Literary Field: Academies, Literary Prizes, Festivals’. In: Poetics59 (2016), p. 5-19.
  [Google Scholar]
 27. Van der Starre2021 – K.van der Starre, Poëzie buiten het boek: de circulatie en het gebruik van poëzie. Dissertatie Universiteit Utrecht, 2021.
  [Google Scholar]
 28. Van Voorst2003 – S.van Voorst, ‘Van censuur naar gedeelde verantwoordelijkheid: Uitgeverij het Spectrum en de katholieke boekenwet’. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis10 (2003), p. 193-207.
  [Google Scholar]
 29. Van der Waal2006 – M.van der Waal, The Battle over the Books: Processes of Selection in the South African Literary Field. Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2006.
  [Google Scholar]
 30. Weijts2014 – C.Weijts, Achternamiddagen: rondleiding door het atelier van de schrijver. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2014.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2022.3.004.FRAN
Loading
/content/journals/10.5117/TNTL2022.3.004.FRAN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error