2004
Volume 139, Issue 1
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521

Abstract

Abstract

According to existing historiography the coffee house played an important role in the sociabilization of the late seventeenth- and the eighteenth-century bourgeoisie. The assumption in existing historiography is that the bourgeois went to the Dutch coffee houses to socialize, converse about political and ethical issues, and thus achieve personal growth. Sociabilization in the coffeehouses is assumed to have been encouraged by ‘literary socialization’: the conversations were spurred by the bourgeois’ reading of texts and introduced them to literary reading of these texts. In this article, we question this historiography for the case of Amsterdam between 1685 and 1785 by a closer investigation of both literary representations of coffee houses and judicial (notary) sources. Coffee houses often appear as scenes of gambling and violent encounters in the notary archives. Literary representations (plays, diaries) confirm a more dissolute and less civilizing character of the Amsterdamcoffeehouse. Moreover, the number of coffee houses in Amsterdam diminished in the eighteenth century, and literary representations are almost completely absent after 1730. They do not appear in a typical bourgeois novel such as . We conclude that coffee houses did not play the key role in literary socialization and sociabilization previously assumed. The remaining question; which places did?

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2023.1.002.KONI
2023-04-01
2023-06-05
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bicker Raye1935 – J.Bicker Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772. Amsterdam: Uitgevers-Maatschappij ‘Joost van den Vondel’, 1935.
  [Google Scholar]
 2. Van den Berg1984 – W.van den Berg, ‘Sociabiliteit, genootschappelijkheid en de orale cultus’. In: M.Spies (red.), Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1984, p. 151-170.
  [Google Scholar]
 3. Bernagie1685 – P.Bernagie, De Ontrouwe Kantoorknecht en Lichtvaerdige Dienstmaagd. Amsterdam: Albert Magnus, 1685.
  [Google Scholar]
 4. Blankaart1686 – S.Blankaart, Verhandelinge van de coffée, aangaande des selfs kragten in gesonde luiden en alle ziekten. Den Haag: Pieter Hagen, 1686.
  [Google Scholar]
 5. Blauw1977 – H.M.de Blauw, ‘Bibliografie van het werk van Hermanus van den Burg gepubliceerd tussen 1700 en 1800’. In: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw (1976-1977)36, p. 5-35 (nrs. 67-70, 73-77, 81-82).
  [Google Scholar]
 6. Bilderdijk1832-1853 – W.Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands. Deel 11. Amsterdam: P. Meyer Warnars, 1832-1853.
  [Google Scholar]
 7. Commelin1693 – C.Commelin, Vervolg Van de beschryving der stadt Amsterdam. Amsterdam: Wolfgang, Waasbergh, Boom van Someren and Gorthall, 1693.
  [Google Scholar]
 8. Cowan2005 – B.Cowan, The social life of coffee: The emergence of the British coffee house. New Haven: Yale University Press, 2005.
  [Google Scholar]
 9. Dekker1965 – M.J.Dekker (ed.), Ongelukkige levensbeschrijving van een Amsterdammer. Amsterdam: H.J. Paris, 1965.
  [Google Scholar]
 10. Van Deursen1978 – A.Th.van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Deel II. Volkskultuur. Assen: Van Gorcum, 1978.
  [Google Scholar]
 11. Dietz & Ponjee2013 – F.M.Dietz & L.P.Ponjee, ‘Sara Burgerhart als leeswijzer: literaire socialisatie via lezende personages’. In: Nederlandse Letterkunde18 (2013) 3, p. 79-100.
  [Google Scholar]
 12. Dietz2021 – F.M.Dietz, Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment: Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children’s Books. Londen: Palgrave Macmillan, 2021.
  [Google Scholar]
 13. Van Effen1999 – J.van Effen, ‘De Hollandsche Spectator. Aflevering 151-195: 7 april 1733 – 7 september 1733’. In: M.de Niet (ed.), De Hollandsche Spectator. Leiden: Astraea, 1999.
  [Google Scholar]
 14. Elias2005 – A.M.Elias (ed.), De Vrankrijker’s geschiedenis van de belastingen. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2005.
  [Google Scholar]
 15. Glamann1958 – K.Glamann, Dutch-Asiatic Trade 1620-1740. Kopenhagen: Danish Science Press, 1958.
  [Google Scholar]
 16. Goodman1995 – J.Goodman, ‘Excitantia: or, how Enlightenment Europe took to soft drugs’. In: J.Goodman, P.E.Lovejoy & A.Sherratt (eds.), Consuming habits: drugs in history and anthropology. Londen: Routledge, 1995, p. 126-147.
  [Google Scholar]
 17. Hanou2002 – A.Hanou, ‘Balsemiek! Olipodrigo over voedsel bij Elisabeth Wolff en anderen’. In: Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman28 (2005), p. 48-60.
  [Google Scholar]
 18. Harms2011 – R.Harms, Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
  [Google Scholar]
 19. Hell2011a – M.Hell, ‘Een veilige metropool. Handhaven en gedogen 1578-1696’. In: M.Hell, K.Hofman, P.Knevel, G.Meershoek & P.de Rooy (red.), Waakzaam in Amsterdam. Hoofdstad en politie vanaf 1275. Boom: Amsterdam, 2011, p. 119-161.
  [Google Scholar]
 20. Hell2011b – M.Hell, ‘Het verlies van de autonomie. Politie en revolutie 1696-1813’. In: M.Hell, K.Hofman, P.Knevel, G.Meershoek & P.de Rooy (red.), Waakzaam in Amsterdam. Hoofdstad en politie vanaf 1275. Boom: Amsterdam, 2011, p. 175-235.
  [Google Scholar]
 21. Hell2017 – M.Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800. Geestelijk centrum van het openbare leven. Nijmegen: Vantilt, 2017.
  [Google Scholar]
 22. Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys1678Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys ofte eene Versamelinge van een party vermakelijcke en koddige Kluchten. Zaandijk: Jan Appelaar, 1678.
  [Google Scholar]
 23. Van den Heuvel & Van Nederveen Meerkerk2010 – D.van den Heuvel & E.van Nederveen Meerkerk, ‘Huishoudens, werk en consumptieveranderingen in vroegmodern Holland. Het voorbeeld van de koffie- en theeverkopers in 18de-eeuws Leiden’. In: Holland42 (2010), p. 102-124.
  [Google Scholar]
 24. Hoefnagel1781 – N.Hoefnagel, De post van den Neder-Rhyn oprecht vaderlands en staatkundig beoordeelt, tegens de Ouderwetse Nederlandsche Patriot. Opgedraagen aan de calanten en de casteleyn, van het Engelsch coffyhuis, te Amsterdam. Amsterdam: z.n., 1781.
  [Google Scholar]
 25. Van den Hoeven1712 – W.van den Hoeven, ’t Koffyhuis. Kluchtspel. Amsterdam: Izaak Duim, 1712.
  [Google Scholar]
 26. Israel2001 – J.I.Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750. Oxford: Oxford University Press, 2001.
  [Google Scholar]
 27. Jansen1976 – G.H.Jansen, De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het openbaar lokaal. Meppel: Boom, 1976.
  [Google Scholar]
 28. Jensen1936 – J.N.J.Jensen, Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, supplement. Amsterdam: Genootschap Amstelodamum, 1936.
  [Google Scholar]
 29. Kloek & Mijnhart1993 – J.J.Kloek & W.W.Mijnhardt, ‘Lezersrevolutie of literaire socialisatie?’ In: J.Goedegebuure (red.), Nieuwe wegen in taal- en literatuurwetenschap. Handelingen van het Eenenveertigste Filologencongres. Tilburg: Tilburg University Press, p. 211-224.
  [Google Scholar]
 30. Kloek & Mijnhardt2001 – J.J.Kloek & W. W.Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001.
  [Google Scholar]
 31. Koffy-huis1745 – [Hermanusvan den Burg], Het koffy-huis der nieusgierigen. Amsterdam: Steeve van Esveldt, 1745.
  [Google Scholar]
 32. Krook1701 – E.Krook, Theezieke juffers. Amsterdam: Erven J. Lescailje, 1701.
  [Google Scholar]
 33. De Kruif1999 – J.de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 1999.
  [Google Scholar]
 34. Langendijk1720 – P.Langendijk, Quincampoix of de windhandelaars en Arlequyn Actionist. Ed.: C.H.Ph.Meijer. Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1892.
  [Google Scholar]
 35. Van Lierop-Debrauwer1990 – W.L.H.van Lierop-Debrauwer, Ik heb het wel in jóuw stem gehoord. Over de rol van het gezin in de literaire socialisatie van kinderen. Delft: Eboron, 1990.
  [Google Scholar]
 36. Leemans & Johannes2013 – I.Leemans & G.J.Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek. Amsterdam: Bert Bakker, 2013.
  [Google Scholar]
 37. Lesger2005 – C.Lesger, ‘Vertraagde groei. De economie tussen 1650 en 1730’. In: W.Frijhoff & M.Prak (red.), Geschiedenis van Amsterdam, dl. II-2. Zelfbewuste stadstaat 1650-1813. Amsterdam: SUN, 2005.
  [Google Scholar]
 38. McCants2008 – A.E.C.McCants, ‘Poor consumers as global consumers: The diffusion of tea and coffee drinking in the eighteenth century’. In: The Economic History Review61 (2008), p. 172-200.
  [Google Scholar]
 39. Mountague1696 – W.Mountague, The delights of Holland: or, a three months travel about that and the other provinces. With observations and reflections on their trade, wealth, strength, beauty, policy & together with a catalogue of the rarities in the anatomical school at Leyden. Londen: John Sturton, 1696.
  [Google Scholar]
 40. Nieuw-Amsterdams minne-beekje na1679Nieuw-Amsterdams minne-beekje Of het thee geselschap der Haaghse jufferen. Amsterdam: z.n, na 1679.
  [Google Scholar]
 41. Noordkerk & Farret1748-1778 – H.Noordkerk & J.P.Farret, Handvesten, ofte Privilegien ende Octroyen, mitsgaders Willekeuren, Costuimen, Ordonnantien en Handelingen der stad Amstelredam. Amsterdam: Hendrik van Waesberge, Salomon en Petrus Schouten, 1748-1778.
  [Google Scholar]
 42. Oldewelt1955 – W.F.H.KOldewelt, ‘De Hollandse imposten en ons beeld van de conjunctuur tijdens de Republiek’. In: Jaarboek Amstelodanum47 (1955), p. 48-80.
  [Google Scholar]
 43. Van Oostrum2006 – P.van Oostrum, ‘Trammelant rond de theestoof: over de sekse van thee (en koffie)’. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman29 (2006), p. 49-66.
  [Google Scholar]
 44. Pierik2022 – B.Pierik, Urban Life on the Move Gender and Mobility in Early Modern Amsterdam. Dissertatie Universiteit van Amsterdam (te verschijnen).
  [Google Scholar]
 45. Reinders & De Wit1994 – P.Reinders & A.de Wit, ‘“Een specie van swarte boontjes”. Voorspel van de koffie in Nederland’. In: P.Reinders & T.Wijsenbeek (red.), Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis. Zutphen: Walburg Pers, 1994, p. 11-24.
  [Google Scholar]
 46. De Roever1902 – N.de Roever, Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners. Amsterdam: Koster, 1902.
  [Google Scholar]
 47. Samenspraak1781Samenspraak tussen een Fries edelman, zee-officier, koopman, castelyn en zyn knegt, gehouden in een voornaam coffyhuis tot Amsterdam. KB, Collectie Dutch Pamphlets Online, 20228. Amsterdam: z.n, 1781.
  [Google Scholar]
 48. Schivelbusch1992 – W.Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmackunddie Vernunft. Eine Geschichte der Genussmittel. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1992, p. 62-72.
  [Google Scholar]
 49. Schotel1905 – G.D.H.J.Schotel, Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. Leiden: Sijthoff, 1905, p. 51-56.
  [Google Scholar]
 50. Smith1995 – W.D.Smith, ‘From coffeehouse to parlour: The consumption of coffee, tea, and sugar in north-western Europe in the seventeenth and eighteenth centuries’. In: J.Goodman, P.E.Lovejoy & A.Sherratt (eds.), Consuming habits: drugs in history and anthropology. Londen: Routledge, 1995, p. 148-164.
  [Google Scholar]
 51. Sturkenboom2005 – D.Sturkenboom, ‘Om de eer van het koopmanschap. De verleiding van het grote geldverdienen op het Nederlands toneel voor 1800’. In: Praagse Perspectieven3, Praag: Universitaire pers, 2005, p. 13-32.
  [Google Scholar]
 52. Sturkenboom1998 – D.Sturkenboom, Spectators van hartstocht: sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. Hilversum: Verloren, 1998.
  [Google Scholar]
 53. Theeuwen2002 – P.J.H.M.Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn (1781-1787). Verloren: Hilversum, 2002.
  [Google Scholar]
 54. Van der Tol1993 – M.van der Tol, ‘Wat ging er om in “Het Koffy-huis der Nieusgierigen”? Vergeten periodiek (1744-1746) werpt nieuw licht op het achttiende-eeuwse koffiehuis’. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman16 (1993), p. 85-96.
  [Google Scholar]
 55. Voskuil1988 – J.J.Voskuil, ‘De verspreiding van koffie en thee in Nederland’. In: Volkskundig Bulletin14 (1988), p. 68-93.
  [Google Scholar]
 56. Wolff & Deken1782 – B.Wolff & A.Deken, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Den Haag: Isaac van Clee, 1782.
  [Google Scholar]
 57. Weyerman1722 – J.C.Weyerman, ‘No. 14. Amsterdamsche Hermes. Dingsdag den 30 december 1721’. In: Den Amsterdamschen Hermes. Deel 1. Amsterdam: Hendrik Bosch, 1722.
  [Google Scholar]
 58. Withington2020 – W.Whithigton, ‘Where was the coffee in early modern England?’ In: The Journal of Modern History92 (2020), p. 40-75.
  [Google Scholar]
 59. Wijsenbeek1994a – T.Wijsenbeek, ‘Ernst en luim. Koffiehuizen tijdens de Republiek’. In: P.Reinders & T.Wijsenbeek (red.), Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis. Zutphen: Walburg Pers, 1994, p. 35-54.
  [Google Scholar]
 60. Wijsenbeek1994b – T.Wijsenbeek, ‘Van medicijn tot statussymbool. Koffie thuis in de zeventiende en achttiende eeuw’. In: P.Reinders & T.Wijsenbeek (red.), Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis. Zutphen: Walburg Pers, 1994, p. 107-118.
  [Google Scholar]
 61. Zwager1968 – H.Zwager, Waarover spraken zij. Salons en conversatie uit deachttiende eeuw. Assen: Van Gorcum, 1968.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2023.1.002.KONI
Loading
/content/journals/10.5117/TNTL2023.1.002.KONI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error