De ondersteuning door leidinggevenden aan medewerkers die naast het werk mantelzorg verlenen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Door onder andere vergrijzing en een hogere levensverwachting neemt de druk op de informele zorg toe. Veel werknemers combineren een baan met het verlenen van informele zorg: mantelzorg. Ondersteuning vanuit de werkgever kan mantelzorgers helpen bij deze combinatie. Dit onderzoek is gericht op de rol van de leidinggevende bij het ondersteunen van werkende mantelzorgers en de verandering van deze ondersteuning tijdens de coronapandemie. Er zijn acht leidinggevenden van werkende mantelzorgers geïnterviewd. De interviews zijn gecodeerd volgens de methode van directieve kwalitatieve inhoudsanalyse. Leidinggevenden bieden werkende mantelzorgers onder andere zorgverlof, opties om flexibel te werken, en een luisterend oor. Ze zetten makkelijker ondersteuning voor werkende mantelzorgers in als zij zich hierbij gesteund voelen binnen de organisatie. Door de coronapandemie werd er vaker thuis gewerkt. Voor een deel van de werkende mantelzorgers was het hierdoor makkelijker hun werk met mantelzorg te combineren. Daardoor was er in sommige gevallen ook minder behoefte aan bijvoorbeeld zorgverlof. Voor andere mantelzorgers, bijvoorbeeld die in de zorg werken, was de combinatie zwaarder geworden door de verhoogde werkdruk in de zorg door de coronapandemie. Leidinggevenden van werkende mantelzorgers in de zorg gaven aan dat de hoge werkdruk en het personeelstekort ervoor zorgde dat het voor hen ingewikkeld was om ondersteuning in de vorm van zorgverlof te bieden. Hierdoor boden leidinggevenden minder vaak ondersteuning aan. Om werkende mantelzorgers nu en in de toekomst niet te overbelasten is passende ondersteuning nodig vanuit de werkgever. Daarom is er verder onderzoek nodig naar de rol die organisaties en de leidinggevenden idealiter zouden vervullen bij het ondersteunen van werkende mantelzorgers.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.1.003.VISS
2024-03-01
2024-05-24
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328.
  [Google Scholar]
 2. Bijnsdorp, F., Van der Beek, A., Broese van Groenou, M.I., Proper, K., Van den Heuvel, S., & Boot, C. (2022). Associations of combining paid work and family care with gender-specific differences in depressive symptoms among older workers and the role of work characteristics. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 48(3), 190-199.
  [Google Scholar]
 3. Bom, J., Bakx, P., Schut, F., & Van Doorslaer, E. (2019). The impact of informal caregiving for older adults on the health of various types of caregivers: a systematic review. The Gerontologist, 59(5), e629-e642.
  [Google Scholar]
 4. Broese van Groenou, M. I., & De Boer, A. (2016). Providing informal care in a changing society. European Journal of Ageing, 13(3), 271-279.
  [Google Scholar]
 5. Broese van Groenou, M, Schakel, S., & Tolkacheva, N. (2015). Werk en mantelzorg: Een risico voor de psychische gezondheid?Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(4), 393-410.
  [Google Scholar]
 6. Clarke, V., Braun, V., & Hayfield, N. (2015). Thematic analysis. Qualitative Psychology: A practical guide to research methods, 222, 248.
  [Google Scholar]
 7. De Boer, A., Plaisier, I., & De Klerk, M. (2019). Werk en mantelzorg (9037709044). Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd op 4mei2023, van https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/02/13/werk-en-mantelzorg
  [Google Scholar]
 8. Handreiking mantelzorg en werk: combineren van werk met zorg voor een naaste met langdurige gezondheidsproblemen (2020). TNO Repository. Geraadpleegd op 4mei2023, van https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3Ac10d7478-3a08-4bc0-81f4-61896c7abcb3
  [Google Scholar]
 9. Integraal Zorgakkoord 2022 (2022). Geraadpleegd op 4mei2023, van https://open.overheid.nl/repository/ronl-464b0967c396f0f6cc75069e52d1d1ace9a838a6/1/pdf/Integraal%20Zorg%20Akkoord.pdf
  [Google Scholar]
 10. Jaarpublicatie Werk & Mantelzorg 2022-2023 (2022). Werk&Mantelzorg. Geraadpleegd op 4mei2023, van https://www.werkenmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2022/11/WerkMantelzorg-Jaarpublicatie-2022-2023.pdf
  [Google Scholar]
 11. Kenny, P., King, M. T., & Hall, J. (2014). The physical functioning and mental health of informal carers: evidence of care-giving impacts from an Australian population-based cohort. Health & Social Care in the Community, 22(6), 646-659.
  [Google Scholar]
 12. Menco, L., Bransen, E., Kramer, J., Van den Kieboom, M., Nieuwenhuijsen, K., Los, F., & Roseboom, M. (2021). Leidraad voorkomen mentale klachten bij zorgmedewerkers. Trimbos-instituut. Geraadpleegd op 4mei2023, van https://nvab-online.nl/sites/default/files/Leidraad%20Voorkomen%20mentale%20klachten%20zorgmedewerkers%202.pdf
  [Google Scholar]
 13. Peijen, R., Harakeh, Z., Niks, I., Brouwer, C., Hooftman, W., & Oude Hengel, K. (2022). De effecten van langdurig thuiswerken gedurende de coronapandemie op de gezondheid. TNO.
  [Google Scholar]
 14. Schaufeli, W., & Taris, T. (2013). Het Job Demands-Resources model: overzicht en kritische beschouwing. Gedrag & Organisatie, 26(2), 182-204.
  [Google Scholar]
 15. Van de Fels, I. (2022). Monitor Gezond werken in de zorg 2022. Stichting IZZ. Geraadpleegd op 4mei2023, van https://www.izz.nl/monitor-gezond-werken-de-zorg
  [Google Scholar]
 16. Vos, E. E., Hilderink, H. B., De Bruin, S. R., Van der Beek, A. J., & Proper, K. I. (2022). The Working Informal Caregiver Model: A Mixed Methods Approach to Explore Future Informal Caregiving by Working Caregivers. Sustainability, 14(6), 3519.
  [Google Scholar]
 17. Werk&Mantelzorg. (2020a). Hoe combineer je werk en mantelzorg in tijden van corona? Geraadpleegd op 4mei2023, van https://www.werkenmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Werk-en-mantelzorg-in-tijden-van-corona.pdf
  [Google Scholar]
 18. Werk&Mantelzorg. (2020b). Impact én kansen corona voor combinatie werk en mantelzorg. Geraadpleegd op 4mei2023, van https://www.werkenmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2020/06/WM-Factsheet-juni-2020.pdf
  [Google Scholar]
 19. Werk&Mantelzorg. (2022). Behoud flexibiliteit uit de coronatijd. Geraadpleegd op 4mei2023, van https://www.werkenmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2022/02/Werk-en-Mantelzorg-Factsheet-Corona-februari-2022-definitief.pdf
  [Google Scholar]
 20. Wiezer, N., & Schelvis, R. (2021). Werkdruk wegwijzer 2021. TNO.
  [Google Scholar]
 21. Wolvetang, S., Van Dongen, J. M., Speklé, E., Coenen, P., & Schaafsma, F. (2022). Sick Leave Due to Stress, What are the Costs for Dutch Employers?Journal of Occupational Rehabilitation, 32(4), 764-772.
  [Google Scholar]
 22. Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2005). Qualitative Analysis of Content by. Human Brain Mapping, 30(7), 2197-2206.
  [Google Scholar]
 23. Zorg voor de mantelzorger [speciale editie van magazine Inzicht] (2015). Sichting IZZ.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.1.003.VISS
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2024.1.003.VISS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error