Verandering in de intensiteit van mantelzorg tijdens de eerste COVID-19 lockdown in 2020 in Nederland | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 96, Issue 3
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

Abstract

This study investigates to what extent the intensity of informal care provision has changed during the first lockdown due to the COVID-19 pandemic in the spring of 2020 in the Netherlands, whether these changes differed by the living situation of the care recipient, and whether these changes were associated with changes in indicators for ‘being able to’, ‘have to’ and ‘want to’ provide care (determinants of the Informal Care Model). We collected data in July 2020 among informal caregivers aged 78 and younger who indicated to provide care in March 2020 in the LISS-panel (N = 1,270 care situation of 1,014 caregivers). We found that, on average, informal care provision was reduced during the lockdown; caregivers of care recipients living in care institutions were the most likely to reduce or stop caregiving, and caregivers who helped someone in their own household were most likely to have increased their intensity. Feeling less restricted by the corona measures reduced the likelihood to stop or lower care provision and increased the likelihood of increasing care; being confronted with a reduction of formal care for the care recipient was related to a higher likelihood of increasing care; and stronger concerns about the care recipient increased the likelihood of intensifying care and prevented from stopping or reducing care. We conclude that the COVID-19 measures significantly impacted the amount of informal care provision and that the Informal Care Model provides a useful basis for explaining in informal care intensity.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2021.3.006.VERB
2021-09-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/96/3/06_MEM2021.3_VERB.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2021.3.006.VERB&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Boer, A. de(2017). Wie maakt het verschil? Sociale ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp (oratie). Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 2. Boer, A. de, Klerk, M. de, Verbeek-Oudijk, D. & Plaisier, I.(2020). Blijvende bron van zorg: Ontwikkelingen in het geven van informele hulp 2014-2019. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 3. Boer, A. de, Hoefman, R., Klerk, M. de, Plaisier, I. & Roos, S. de(2020). Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen: mantelzorgers. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 4. Boer, A. de, Plaisier, I. & Klerk, M. de(2019). Mantelzorgers in het vizier: Beleidssignalement mantelzorg. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 5. Blanken, J. den, Huis in ’t Veld, T., Seben, R. van & Spit, W.(2021). De maatschappelijke waarde van mantelzorg – een maatschappelijke kosten baten analyse. Rotterdam: Ecorys.
  [Google Scholar]
 6. Broese van Groenou, M.I. & Boer, A. de(2016). Providing informal care in a changing society. European Journal of Ageing, 13(3), 271-279.
  [Google Scholar]
 7. Carers UK(2020). Caring behind closed doors Forgotten families in the coronavirus outbreak April 2020. London.
  [Google Scholar]
 8. Chan, E. Y. Y., Gobat, N., Kim, J. H., Newnham, E.A., Huang, Z., Hung, H., … Wong, S.Y. S.J.T.L.(2020). Informal home care providers: the forgotten health-care workers during the COVID-19 pandemic. Lancet395(10242), 1957-1959.
  [Google Scholar]
 9. Daalhuizen, F., Dam, F. van, Groot, C. de, Schilder, F. & Staak, M. van der(2019). Zelfstandig thuis op hoge leeftijd: Verkenning van knelpunten en handelingsperspectieven in beleid en praktijk. Den Haag: PBL.
  [Google Scholar]
 10. Evandrou, M., Falkingham, J., Qin, M. & Vlachantoni, A.(2020). Older and ‘staying at home’ during lockdown: informal care receipt during the COVID-19 pandemic amongst people aged 70 and over in the UK. https://doi.org/10.31235/osf.io/962dy
  [Google Scholar]
 11. Giebel, C., Lord, K., Cooper, C., Shenton, J., Cannon, J., Pulford, D., … Gabbay, M.(2021). A UK survey of COVID‐19 related social support closures and their effects on older people, people with dementia, and carers. International Journal of Geriatric Psychiatry, 36(3), 393-402.
  [Google Scholar]
 12. Gomez-Leon, M., Evandrou, M., Falkingham, J. & Vlachatoni, A.(2019). The dynamics of social care and employment in mid-life. Ageing and Society, 39(2), 381-408.
  [Google Scholar]
 13. Gräler, L., Bremmerset, L., Excel, J. van, Bakx, P. & Bochove, M. van(2020). Informal care in times of public health crisis: objective burden, subjective burden and quality of life of caregivers in the Netherlands during the COVID-19 pandemic. VID conference ‘Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences’. Vienna.
  [Google Scholar]
 14. Horowitz, A.(1985). Sons and daughters as caregivers to older parents: Differences in role performance and consequences. The Gerontologist, 25(6), 612-617.
  [Google Scholar]
 15. Kelle, N.(2020). Combining employment and care-giving: how differing care intensities influence employment patterns among middle-aged women in Germany. Ageing and Society, 40(5), 925-943.
  [Google Scholar]
 16. Klerk, M. de, Boer, A. de, Plaisier, I. & Schyns, P.(2017). Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 17. Klerk, M. de, Olsthoorn, M., Plaisier, I., Schaper, J. & Wagemans, F.(2021). Een jaar met corona; Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 18. Kooiker, S., Jong, A. de, Verbeek-Oudijk, D. & Boer, A. de(2019). Summary: Foresight study of informal care for elderly people in 2040. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
  [Google Scholar]
 19. Kromhout, M., Kornalijnslijper, N. & Klerk, M. de(2018). Summary: Changing care and support for people with disabilities. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
  [Google Scholar]
 20. Kwekkeboom, M.H.(1990). Het licht onder de korenmaat. Informele Zorg in Nederland. Den Haag: VUGA Uitgeverij.
  [Google Scholar]
 21. Lorenz-Dant, K. & Comas-Herrera, A.(2021). The impacts of COVID-19 on unpaid carers of adults with long-term care needs and measures to address these impacts: A rapid review of the available evidence. Care Policy and Evaluation Centre, The London School of Economics and Political Science.
  [Google Scholar]
 22. Menting, J., Schelven, F. van & Boeije, H.(2020). Gevolgen van de coronapandemie voor gezondheid, behandeling en zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte. Utrecht, Nivel.
  [Google Scholar]
 23. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(2020). Richtlijn dagbesteding en -opvang voor ouderen op basis van de Zvw, Wlz, en Wmo 2015 (16/04/2020). Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagbesteding-en-dagopvang
  [Google Scholar]
 24. Mood, C.(2010). Logistic regression: Why we cannot do what we think we can do, and what we can do about it. European Sociological Review, 26(1), 67-82.
  [Google Scholar]
 25. Putman, L., Verbeek-Oudijk, D. & Klerk, M. de(2017). Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 26. Raiber, K., Verbakel, E. & Visser, M.(2021). The Impact of the COVID-19 Lockdown on Collecting Informal Caregiving Data within the LISS Panel in March 2020. https://doi.org/10.17026/dans-xyf-v7vu
  [Google Scholar]
 27. Rijksoverheid (2020a). Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport -Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 17:35. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport
  [Google Scholar]
 28. Rijksoverheid (2020b). Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk vanwege coronavirus – Nieuwsbericht | 19-03-2020 | 21:11. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/bezoek-aan-verpleeghuizen-niet-langer-mogelijk-vanwege-corona
  [Google Scholar]
 29. Roeters, A., Boer, A. de, Portegijs, W., Maslowski, R. & Omlo, J.(2021). De werkende duizendpoot; hulpbronnen en barrières voor werkenden die zorgen en leren. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 30. Verbakel, E. (2014a). Informal caregiving and well-being in Europe: What can ease the negative consequences for caregivers?Journal of European Social Policy, 24(5), 424-441.
  [Google Scholar]
 31. Verbakel, E. (2014b). Toenemende publieke steun voor meer eigen verantwoordelijkheid in de zorg?Bestuurswetenschappen, 68(3), 5-23.
  [Google Scholar]
 32. Verbakel, E.(2015). Mantelzorgers in Europa: De rol van betaalde arbeid, generositeit van de gezondheidszorg en nationale normen omtrent zorggedrag. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(4), 468-490.
  [Google Scholar]
 33. Verbakel, E.(Radboud University); CentERdata (2021): LISS panel – Retrospective informal care career: Main measurement. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xyf-v7vu.
  [Google Scholar]
 34. World Health Organization(2020). Preventing and managing COVID-19 across long-term care services: policy brief, 24 July 2020. Geraadpleegd van Geneva: https://apps.who.int/iris/handle/10665/333074
  [Google Scholar]
 35. Yerkes, M.A., André, S.C.H., Besamusca, J.W., Kruyen, P.M., Remery, C.L.H.S., Zwan, R. van der, … Geurts, S.A.E.(2020). ‘Intelligent’ lockdown, intelligent effects? Results from a survey on gender (in)equality in paid work, the division of childcare and household work, and quality of life among parents in the Netherlands during the Covid-19 lockdown. PLoS ONE, 15(11), 1-23.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2021.3.006.VERB
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2021.3.006.VERB
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error