Meedoen ondanks of dankzij religie? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 97, Issue 2
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

Abstract

A key principle in Dutch society is that everyone should and can participate equally. However, Muslim citizens do not participate as much in society as other Dutch citizens. This paper explores Dutch Muslims’ religious practices increase or decrease the likelihood to participate in formal and informal citizen initiatives by exploring the role of experienced discrimination and political trust as moderators on the individual level. Using MI-ID survey data, logistic regression analyses test hypotheses based on socialization and social identity theory. Results show that the individual context is key. Practicing collective religiosity is positively related to participation in an citizens’ initiative, and this effect is stronger when more discrimination is perceived. We moreover find that experiencing more political trust brings about a negative association between practicing individual religiosity and participation in an citizens’ initiative. With respect to citizens’ initiatives, we conclude that those who more often practice individual religiosity are more likely to participate, and that this association is stronger when more political trust and discrimination is perceived. As such, we conclude that insights in these conditions on the individual level offer insight in mixed findings in previous research.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2022.2.003.HELV
2022-06-01
2024-06-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/97/2/MEM2022.2.003.HELV.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2022.2.003.HELV&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2021a). Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, regio, 1 jan. 1996-2020 [Dataset]. Geraadpleegd van: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37713/table?fromstatweb
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2021b). Bevolking; onderwijsniveau; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond [Dataset]. Geraadpleegd van: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37713/table?fromstatweb
 3. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2021c). Gebieden in Nederland 2021 [DataSet]. Geraadpleegd van: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84929NED/table?searchKeywords=stedelijkheid
 4. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2019). Opleidingsniveau. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/33/verschil-levensverwachting-hoog-en-laagopgeleid-groeit/opleidingsniveau
  [Google Scholar]
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2016). Standaard onderwijsindeling 2016. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 6. Davelaar, M., Toorn, J. van den, Witte, N. de, Beaumont, J. & Kuiper, C. (2011). Faith-based organisations and social exclusion in the Netherlands. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  [Google Scholar]
 7. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Eds.). Thousand Oaks: SAGE Publishers Ltd.
  [Google Scholar]
 8. Gabriel, O.W. & Masch, L. (2018). Can we trust our representatives? Attitudes towards representation and political trust. In O.W.Gabriel, E.Kerrouche & S.S.Schüttemeyer (Eds), Political Representation in France and Germany (pp. 279-308). Cham: Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 9. Geerdink, F. (2021). De Dutch Squad: ‘Wij willen meer zwarte stemmers én Kamerleden’. One World. Verkregen van https://www.oneworld.nl/lezen/politiek/de-dutch-squad-wij-willen-meer-zwarte-stemmers-en-kamerleden/
  [Google Scholar]
 10. Glas, S., Spierings, N. & Scheepers, P. (2018). Re-understanding religion and support for gender equality in Arab countries. Gender & Society, 32(5), 686-712.
  [Google Scholar]
 11. Heijden, J. van der, Dam, R. I. van, Noortwijk, R. van, Salverda, I. E. & Zanten, I. van (2011). Experimenteren met burgerinitiatief, van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij. (Publicatiereeks over burgerparticipatie; No. B-9407). Cluster Democratie en Burgerschap, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2011/08/29/experimenteren-met-burgerinitiatief/07dw2011g021.pdf
  [Google Scholar]
 12. Heus, P. de, Leeden, R. van der & Gazendam, B. (1995). Hoofdstuk 11: Schaalconstructie. In P.Heus & R.van der Leeden (Eds), Toegepaste data-analyse: technieken voor niet-experimenteel onderzoek in de sociale wetenschappen (pp. 173-194). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
  [Google Scholar]
 13. Hooghe, M. & Marien, S. (2013). A comparative analysis of the relation between political trust and forms of political participation in Europe. European Societies, 15(1), 131-152. Doi:10.1080/14616696.2012.692807
  [Google Scholar]
 14. Huijnk, W. (2018). De religieuze beleving van moslims in Nederland: Diversiteit en verandering in beeld. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 15. Jamal, A. (2005). The political participation and engagement of muslim Americans, mosque involvement and group consciousness. American Politics Research, 33(4), 521-544.
  [Google Scholar]
 16. Jeldtoft, N. (2011). Lived Islam: religious identity with ‘non-organized’ Muslim minorities. Ethnic and Racial Studies, 34(7), 1134-1151.
  [Google Scholar]
 17. Just, A., Sandovici, M.E. & Listhaug, O. (2014). Islam, religiosity, and immigrant political action in Western Europe. Social Science Research, 43, 127-144.
  [Google Scholar]
 18. Karlsson, M., Åström, J. & Adenskog, M. (2020). Democratic Innovation in Times of Crisis: Exploring Changes in Social and Political Trust. Policy and Internet, 13(1), 113-133.
  [Google Scholar]
 19. Kosic, A. (2007). Motivation for civic participation of immigrants: the role of personal resources, social identities, and personal traits. Oldenburg: Interdisciplinary Centre for Education and Communication in Migration Processes.
  [Google Scholar]
 20. Labyrinth. (2019). Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland. Utrecht: Labyrinth Onderzoek & Advies.
  [Google Scholar]
 21. Maliepaard, M., Gijsberts, M., & Lubbers, M. (2012). Reaching the Limits of Secularization? Turkish- and Moroccan-Dutch Muslims in the Netherlands 1998-2006. Journal for the Scientific Study of Religion, 51(2), 359–367.
  [Google Scholar]
 22. McCall, L. (2005). The complexity of intersectionality. Signs: Journal of women in culture and society, 30(3), 1771-1800.
  [Google Scholar]
 23. Metz, J. W. (2009). Over burgerparticipatie, welzijnsbeleid in de Wmo. Historiografie van de werksoort maatschappelijk activeringswerk. Journal of Social Intervention, 18(2), 61-83.
  [Google Scholar]
 24. Moutselos, M. (2019). Praying on Friday, voting on Sunday? Mosque attendance and voter turnout in three West European democracies. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(11), 2275-2292.
  [Google Scholar]
 25. Nyhagen, L. (2017). The lived religion approach in the sociology of religion and its implications for secular feminist analyses of religion. Social Compas, 64(4), 495-511.
  [Google Scholar]
 26. Open Society Foundation. (2010). 10. Ervaringen van moslimgemeenschappen: participatie en staatsburgerschap. In Open Society Foundation (Eds), Moslims in Amsterdam (pp. 100-113). doi:10.2307/resrep27139.17
  [Google Scholar]
 27. Oskooii, K.A.R. & Dana, K. (2018). Muslims in Great Britain: the impact of mosque attendance on political behaviour and civic engagement. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(9), 1479-1505. Doi:10.1080/1369183X.2017.1330652
  [Google Scholar]
 28. Peelen, A., Geurts, N., Spierings, N. & Klingeren, M. van (2022). Codebook for MI-ID: Migrant Identity among young Muslim adults in the Netherlands. RSCR. DANS: https://doi.org/10.17026/dans-xkj-7ek4
  [Google Scholar]
 29. Peucker, M. (2018). On the (in)compatibility of Islamic religiosity and citizenship in Western democracies: The role of religion for Muslims’ civic and political engagement. Politics and Religion, 11(3), 553-575. Doi:10.1017/S1755048317000700
  [Google Scholar]
 30. Peucker, M. & Ceylan, R. (2017). Muslim community organizations – sites of active citizenship or self-segregation?Ethnic and Racial Studies, 40(14), 2405-2425. Doi:10.1080/01419870.2016.1247975.
  [Google Scholar]
 31. Razenberg, I. (2016). Inclusie bij burgerinitiatieven, 9 handvatten om mensen met een migrantenachtergrond meer te betrekken. Utrecht: Kennisplatform Integratie en Samenleving.
  [Google Scholar]
 32. Read, J.G. (2015). Gender, religious identity, and civic engagement among Arab Muslims in the United States. Sociology of Religion, 76(1), 30-48. https://doi.org/10.1093/socrel/sru042.
  [Google Scholar]
 33. Sarker, M., & Islam, S. (2017). Social capital and political participation: A case study from rural Bangladesh. European Review of Applied Sociology, 10(15), 54 – 64.
  [Google Scholar]
 34. Schmeets, H. (2016). De religieuze kaart van Nederland, 2010–2015. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 35. Schmeets, H. (2018). Participatie op de kaart. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 36. Shannahan, D.S. (2014). Gender, inclusivity and UK mosque experiences. Contemporary Islam, 8(1), 1-16.
  [Google Scholar]
 37. Sieben, I., & Linssen, L. (2009). Logistische regressie analyse. Opgehaald van www.ru.nl/publish/pages/771745/logistischeregressie.pdf.
  [Google Scholar]
 38. Sirin, S.R. & Katsiaficas, D. (2011). Religiosity, discrimination, and community engagement: gendered pathways of Muslim American emerging adults. Youth and Society, 43(4), 1528-1546. Doi:10.1177/0044118X10388218
  [Google Scholar]
 39. Smidt, C. (2019). Measuring religion in terms of belonging, beliefs, and behavior. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Geraadpleegd van https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-675.
  [Google Scholar]
 40. Snel, E., Custers, G. & Engbersen, G. (2018). Ongelijkheid in de participatiestad. Stadsbuurten en burgerparticipatie. Mens & Maatschappij, 93(1), 31-57. Doi:10.5117/MEM2018.1.SNEL
  [Google Scholar]
 41. Spierings, N. & Klingeren, M. van (2019). MI-ID: Migrant Identity among young Muslim adults in the Netherlands. RSCR. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xkj-7ek4
  [Google Scholar]
 42. Staatscommissie parlementair stelsel. (2018). Lage Drempels, Hoge Dijken. Ammsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 43. Stuart, J., Robinson, L. & Ward, C. (2020). Rejection identification or disindentification? The association of discrimination on depressive symptoms via religious and national identity among British Muslims. International Journal of Intercultural Relations, 77, 38-45.
  [Google Scholar]
 44. Tajfel, H. & Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W.Austin & S.Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.
  [Google Scholar]
 45. Takyar, D. (2019). When interest doesn’t turn into action: discrimination, group identification, and Muslim political engagement in the post-9/11 era. Social Psychology Quarterly, 82(3), 231-253. Doi:10.1177/0190272519853542
  [Google Scholar]
 46. Tezcur, G.M., Azadarmaki, T. & Bahar, M. (2006). Religious participation among Muslims: Iranian exceptionalism. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 15(3), 217-232.
  [Google Scholar]
 47. Vang, Z.M., Hou, F. & Elder, K. (2018). Perceived religious discrimination, religiosity, and life satisfaction. Journal of Happiness Studies, 20, 1913-1932.
  [Google Scholar]
 48. Valente, R.R., & Okulicz-Kozaryn, A. (2020). Religiosity and trust: Evidence from the United States. Review of Religious Research. https://doi.org/10.1007/s13644-020-00437-8
  [Google Scholar]
 49. Vergani, M., Johns, A., Lobo, M. & Mansouri, F. (2015). Examining Islamic religiosity and civic engagement in Melbourne. Journal of Sociology, 53(1), 63-78.
  [Google Scholar]
 50. Verkuyten, M. (2017). Supporting the democratic political organization of Muslim immigrants: the perspective of Muslims in the Netherlands and Germany. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(1), 137-155. Doi:10.1080/1369183X.2016.1187556
  [Google Scholar]
 51. Wijdeven, T, van de, Graaf, L. de & Hendriks, F. (2013). Actief burgerschap, Lijnen in de literatuur. Tilburg:TSPB / BZK.
  [Google Scholar]
 52. Wonderen, R. van, & Kapel, M. van (2017). Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  [Google Scholar]
 53. Ysseldyk, R., Tabeli, M., Matheson, K., Bloemraad, I. & Anisman, H. (2014). Relilgious and ethnic discrimination: differential implications for social support engagement, civic involvement, and political consciousness. Journal of Social and Political Psychology, 2(1), 347-376.
  [Google Scholar]
 54. Zuylen, J. van (2010). Werkboek Help een Burgerinitiatief. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2022.2.003.HELV
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2022.2.003.HELV
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error