De Bijbel, de homo en de klas | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 97, Issue 2
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

Abstract

We investigate the effect of the teaching method (‘Gay in the class’) among pupils in Reformed secondary education on their religious perceptions of sexual diversity. The quantitative survey shows a limited increase in pupils’ knowledge of the distinction that ‘according to the Bible someone may be gay, but should not act on it.’ The in-depth interviews with pupils and teachers suggest that the teaching method makes pupils more aware of their own convictions about sexual diversity and those are more tolerant than their religious environment. What seems to play a role in this is that pupils are outraged by biblical texts that reject sexual diversity, and that they experience contradictions between different biblical texts and churches in dealing with their LHBT-members.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2022.2.005.BOER
2022-06-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Andree, T.G.I.M., & Steegman, P.D.D. (1987) Religieuze socialisatie. Franeker: Wever.
  [Google Scholar]
 2. Bartos, S.E., Berger, I., & Hegarty, P. (2014). Interventions to reduce sexual prejudice: A study-space analysis and meta-analytic review. The Journal of Sex Research, 51(4), 363-382.
  [Google Scholar]
 3. Boersma, H. (2013) Homo in de Klas. Masterthesis. Opgehaald 14augustus2021 van https://www.gayandschool.nl/wp-content/uploads/sites/5/2015/07/onderzoek-HomoindeKlas-versie-03062013.pdf
  [Google Scholar]
 4. Boersma, H., BucxF., & Keuzenkamp, S. (2020) Het lespakket Homo in de Klas: goede voornemens? Een effectstudie op gedragsintenties in een gereformeerd (klas)klimaat. Pedagogiek, 40(1), 73-96.
  [Google Scholar]
 5. Bool, M., FeltenH., & Rensen, R. (2019) Wat verandert. De waarde van werkzame mechanismen voor de praktijk van sociaal werk. Utrecht: Movisie.
  [Google Scholar]
 6. Bosker, R. (2009). Experimentele designs in onderwijsonderzoek. In: Ministerie van OCW (red.), Bewezen beleid in het onderwijs. Essaybundel (pp. 26-39). Den Haag: OCW.
  [Google Scholar]
 7. Bucx, F., & Van der Sman, F. (2014). Anders in de klas. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 8. Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin112(1), 155-159.
  [Google Scholar]
 9. De Bruijne, A. (2019). Homoseksualiteit en ethiek. In: M.van Loon, H.Medema & J.Mudde (red.), Homoseksualiteit en de kerk (pp. 9-21). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
  [Google Scholar]
 10. De Graaf, R. (red.) (2006). Bijzonder onderwijs. Zoetermeer: Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 11. De Hart, J. (2014). Geloven binnen en buiten verband. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 12. Dekker, G. & Stoffels, H.C. (2001). Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie. Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 13. Dezutter, J. (2010). Religie en geestelijke gezondheid. Een empirische verkenning. Ethische Perspectieven, 20(3), 298-310.
  [Google Scholar]
 14. Douma, J. (1973). Homofilie. Amsterdam: Bolland.
  [Google Scholar]
 15. Felten, H. (2008). Als een homo op je valt… Acceptatie van homoseksualiteit onder Utrechtse (hetero)jongeren. Utrecht: Movisie.
  [Google Scholar]
 16. Felten, H., Emmen, M. & Keuzenkamp, S. (2015). Do the right thing: plausibiliteit van interventies voor acceptatie van homoseksualiteit. Utrecht: Movisie.
  [Google Scholar]
 17. Ganzevoort, R.R. (2012). Haatbaarden, kleuterneukers en een pannetje soep. De framing van traditioneel-religieuze groepen in het publiek domein. Religie en samenleving, 7(1), 97-109.
  [Google Scholar]
 18. Grip & Contrario (2009). Homo in de klas, lesbrief voor klas 3 havo/vwo. Zwolle: Gereformeerd Identititeits Platform.
  [Google Scholar]
 19. Huijnk, W. (2014). De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 20. Inspectie van het Onderwijs. (2009). Weerbaar en divers. Onderzoek naar seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid in het onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
  [Google Scholar]
 21. Kärnä, A., Voeten, M., Little, T.D., Alanen, E., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2013). Effectiveness of the KiVa Antibullying Program: Grades 1-3 and 7-9. Journal of Educational Psychology, 105(2), 535-551.
  [Google Scholar]
 22. Keuzenkamp, S. (red.) (2010). Steeds gewoner, nooit gewoon. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 23. Keuzenkamp, S., & Kuyper, L. (2013). Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 24. Kroese, G., Tonkens, E. (2009). Burgerschap en binding in Den Haag. Amsterdam: Stichting Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 25. Kroneman, M., Admiraal, W., & Ketelaars, M. (2019). A peer-educator intervention: Attitudes towards LGB in prevocational secondary education in the Netherlands. Journal of LGBT youth, 16 (1), 62-82.
  [Google Scholar]
 26. Mooij, T., & Fettelaar, D. (2012). Voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs. Pilot onderzoek: observatie van lhbt-voorlichting. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
  [Google Scholar]
 27. Pawson, R., & Tilley, N. (1997). Realistic evaluation. London: SAGE Publications.
  [Google Scholar]
 28. Pater, C. J., Sligte, H., & Van Eck, E. (2012). Verklarende evaluatie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  [Google Scholar]
 29. Peters, R., & Vellenga, S.J. (2007). Homoseksualiteit in orthodox-religieuze kring. Justitiële verkenningen, 33(1), 70-82.
  [Google Scholar]
 30. Poiesz, T. (1999). Gedragsmanagement. Wormer: Inmerc.
  [Google Scholar]
 31. Taylor, C. (2012). Een seculiere tijd. Rotterdam: Lemniscaat.
  [Google Scholar]
 32. Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek?Den Haag: Boom Lemma.
  [Google Scholar]
 33. Vilaythong, T., Lindner, N.M., & Nosek, B.A. (2010). ‘Do unto others’: Effects of priming the Golden Rule on Buddhists’ and Christians’ attitudes toward gay people. Journal for the Scientific Study of Religion, 49(3), 494-506.
  [Google Scholar]
 34. Walls, N.E., Kane, S. B., & Wisneski, H. (2010). Gay-Straight Alliances and school experiences of sexual minority youth. Youth & Society, 41(3), 307-332.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2022.2.005.BOER
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2022.2.005.BOER
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error