Schoolklimaat en psychische gezondheid bij seksuele minderheidsjongeren: Een studie onder Nederlandse jonge adolescenten | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 35, Issue 2
  • ISSN: 1567-7109
  • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Het huidige onderzoek bekeek of structurele elementen van schoolklimaat een positieve samenhang kunnen hebben met het psychisch welbevinden van seksuele minderheidsleerlingen. Hierbij werden de psychische problemen van seksuele minderheidsleerlingen vergeleken met seksuele meerderheidsleerlingen. In het bijzonder werd gekeken naar de rol van consistentie en duidelijkheid van schoolregels en verwachtingen en aandacht voor cultureel pluralisme op de school. Data werd verzameld in 2008 door middel van een computervragenlijst die op 8 middelbare scholen werd ingevuld door 513 Nederlandse leerlingen (12-15 jaar). 11% van deze leerlingen rapporteerde een bepaalde mate van aantrekking tot personen van dezelfde sekse (seksuele minderheidsleerlingen). Seksuele minderheidsleerlingen op scholen waar regels en verwachtingen als minder consistent en duidelijk werden ervaren rapporteerden significant meer angst, woede en somatisatie dan leeftijdsgenoten die niet tot een seksuele minderheid behoorden. Soortgelijke verschillen werden niet gevonden op scholen waar regels en verwachtingen als meer consistent en duidelijk werden ervaren. De resultaten laten zien dat een schoolmilieu met consistente en duidelijke regels en verwachtingen samenhangt met een beter psychisch welbevinden voor leerlingen die op grond van hun gevoelens voor hetzelfde geslacht tot een seksuele minderheid behoren. De resultaten impliceren dat seksuele minderheidsjongeren belang kunnen hebben bij structurele factoren en algemene maatregelen op school.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2015.2.XXXX
2015-06-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2015.2.XXXX
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error