Een pedagogisch perspectief | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39, Issue 3
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2019.3.001.MASS
2019-12-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/39/3/01_PED2019.3_MASS.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2019.3.001.MASS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Becker, A.(2018). Inleiding in de pedagogiek. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 2. Becker, A., & Mungra, H.(2017). Inleiding in de pedagogiek. Primair onderwijs. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 3. Berding, J.(2016). 'Ik ben ook een mens.' Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Culemborg: Phronese.
  [Google Scholar]
 4. Berding, J., & Pols, W. (20184). Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs. Groningen: Noordhoff.
  [Google Scholar]
 5. Biesta, G.(2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie (G.Biesta, H.P.van Stein Callenfels en A.Zwart, vert.). Den Haag: Boom/Lemma.
  [Google Scholar]
 6. Biesta, G.(2015). Het prachtige risico van onderwijs (A.J.James, R.Kneyber en G.Biesta, vert.). Culemborg: Phronese.
  [Google Scholar]
 7. Biesta, G.(2016). Het leren voorbij. Democratisch onderwijs voor een menselijke toekomst. Culemborg: Phronese.
  [Google Scholar]
 8. Biesta, G.(2018). De terugkeer van het lesgeven (G.Biesta, vert.). Culemborg: Phronese.
  [Google Scholar]
 9. Bransen, J.(2019). Gevormd of misvormd? Pleidooi voor ander onderwijs. Document voor de toekomst. Leusden: ISVW.
  [Google Scholar]
 10. De Wever, A., &Gantois, K.(2019). Wij zijn het klimaat. Een brief aan iedereen. Opgetekend doorJ.Olyslaegers. Amsterdam: De Bezige Bij.
  [Google Scholar]
 11. Imelman, J.D., Wagenaar, H., & Meijer, W.(2017). Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 12. Imelman, J.D., Goorhuis-Brouwer, S., & Meijer, W.(2019). Psychologie en pedagogiek van het jonge kind. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 13. Levering, B.(2010). Praktische pedagogiek als theoretisch probleem. Amsterdam: SWP.
  [Google Scholar]
 14. Masschelein, J. (red.) (2009). De lichtheid van het opvoeden. Een oefening in kijken, lezen en denken. Leuven: Lannoo Campus.
  [Google Scholar]
 15. Masschelein, J. (red.) (2019). Dat is pedagogiek. Actuele kwesties en sleutelteksten uit de westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
  [Google Scholar]
 16. Masschelein, J., & Simons, M.(2012). Apologie van de school. Een publieke zaak. Leuven/Den Haag: Acco.
  [Google Scholar]
 17. Meirieu, Ph.(2019). De plicht om weerstand te bieden (Verwer, S., vert.). Culemborg: Phronese.
  [Google Scholar]
 18. Meijer, W.(2013). Onderwijs weer weten waarom. Amsterdam: SWP.
  [Google Scholar]
 19. Mollenhauer, K.(2017). Vergeten samenhang. Over cultuur en opvoeding (C.Balhan en W.Pols, vert.). Culemborg: Phronese.
  [Google Scholar]
 20. Onstenk, J.(2011). Pedagogiek in de onderwijspraktijk. Een geïntegreerde benadering. Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 21. Onstenk, J.(2018). Geïntegreerd pedagogisch handelen in het voortgezet en het beroepsonderwijs. Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 22. Pols, W.(2016). In de wereld komen. Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 23. Ramaekers, S., & Suissa, J.(2013). Goed ouderschap. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
  [Google Scholar]
 24. Simons, M., & Masschelein, J.(2017). De leerling centraal in het onderwijs? Grenzen aan de personalisering. Leuven/Den Haag: Acco.
  [Google Scholar]
 25. Smeyers, P., Ramaekers, S., Van Goor, R., & Vanobbergen, B. (red.) (2016). Inleiding in de pedagogiek. Deel 1. Thema’s en basisbegrippen. Deel 2. Grondslagen en stromingen. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 26. Van Crombrugge, H.(2009). Ouders in soorten. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
  [Google Scholar]
 27. Van der Horst, F., Lucassen, N., Kok, R., Sentse, M., Jooren, L., & Luijk, M.(2016). Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek. Houten: Lannoo Campus.
  [Google Scholar]
 28. Vanobbergen, B.(2014). Het kind van onze dromen. Leuven: LannooCampus.
  [Google Scholar]
 29. Van den Berg, D.(2015). Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens en wereld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 30. Van den Berg, D.(2018). Utopia: naar ander onderwijs. Oud Turnhout: Gompel & Svacina.
  [Google Scholar]
 31. Van IJzendoorn, M.H., & Van Rosmalen, L. (20163). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  [Google Scholar]
 32. Van Manen, M.(2014). Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen. Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen (G.Bors, vert.). Driebergen: Nivoz
  [Google Scholar]
 33. Arendt, H.(1994). De crisis van de opvoeding. In H.Arendt, Tussen verleden en toekomst. Vier oefeningen in politiek denken (G.Beheydt, J.Masschelein, R.Peeters en B.Scheurs, vert.) (pp. 101-123). Leuven/Apeldoorn: Garant (oorspronkelijk Engels, gepubliceerd in 1961 en 1968).
  [Google Scholar]
 34. De Wever, A., &Gantois, K.(2019). Wij zijn het klimaat. Een brief aan iedereen. Opgetekend door J. Olyslaegers. Amsterdam: De Bezige Bij.
  [Google Scholar]
 35. Herbart, J.F.(1964). Umriß pädagogischer Vorlesungen. Paderborn: Ferdinand Schöningh (oorspronkelijk gepubliceerd in 1835).
  [Google Scholar]
 36. Schleiermacher, F.E.D.(1964). Die Vorlesungen aus dem Jahre 1826. In Schleiermacher, F.E.D., Ausgewählte pädagogische Schriften (pp. 36-243). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2019.3.001.MASS
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error