Het effect van tweetalig primair onderwijs op de ontwikkeling in Engelse woordenschat bij 4-7-jarige kinderen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 42, Issue 1
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

In dit artikel is het effect van tweetalig primair onderwijs (tpo) op de Engelse taalvaardigheid bij jonge basisschoolleerlingen, in het bijzonder hun ontwikkeling in Engelse woordenschat, onderzocht. Daarnaast is bestudeerd of dit effect varieert tussen de scholen die tpo aanbieden en welke school- en leerkrachtkenmerken een verklaring vormen voor deze verschillen. Om deze onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden is een quasi-experimentele onderzoeksopzet gevolgd. De experimentele groep omvat de 12 scholen die in schooljaar 2014/15 met tpo zijn gestart. De twee controlegroepen betreffen een groep van 12 scholen met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels en een groep van negen scholen zonder enigerlei vorm van vvto die wel Engels in het basisonderwijs (eibo) aanbieden. De woordenschat Engels (PPVT-4) van leerlingen is gemeten op twee tijdstippen (in groep 1 en groep 3) en geanalyseerd aan de hand van multilevel modellen, waarbij metingen (niveau 1) zijn genest binnen individuen (niveau 2) en individuen zijn genest binnen scholen (niveau 3). De empirische resultaten laten zien dat bij leerlingen van alle drie typen scholen de woordenschat Engels is toegenomen tussen groep 1 en groep 3; de vaardigheidsgroei is echter het sterkst bij leerlingen op tpo-scholen, gevolgd door leerlingen die vvto volgen. Deze bevinding ondersteunt de algemene hypothese dat intensivering van het aanbod van het Engels in het primair onderwijs zorgt voor een betere Engelse taalvaardigheid bij leerlingen. Binnen de tpo-scholen zien we dat leerlingen betere resultaten halen op de Engelse woordenschattoets als zij op een school zitten die de opzet gebruikt en/of meer minuten onderwijs in het Engels aanbiedt, en bij een tpo-leerkracht die een ERK-niveau C2 heeft en/of is.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2022.1.003.WOLB
2022-07-01
2023-12-06
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/42/1/PED2022.1.003.WOLB.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2022.1.003.WOLB&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Broek, E. van den, Graaf, R. de, Unsworth, S., & Zee, V. van der (2014). Voorstudie Pilot Tweetalig Primair Onderwijs. Groningen: GION.
  [Google Scholar]
 2. Cheng, L., Miao, L., Kirby, J. R., Qiang, H., & Wade-Woolley, L. (2010). English langu-age immersion and students’ academic achievement in English, Chinese and mathematics. Evaluation & Research in Education, 23(3), 151-169.
  [Google Scholar]
 3. Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 4. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL; Content and language integrated learning. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 5. Dekker, S. (2013). Engels in het primair onderwijs [Kamerbrief]. Opgehaald op 31juli2018, van https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/bijlagen_nieuws_agenda/2013/kamerbrief-engels-in-het-primair-onderwijs_juli_13.pdf
  [Google Scholar]
 6. Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., Beeker, A. (2015). Taalprofielen 2015. Herziene versie van Taalprofielen 2004. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 7. Genesee, F. (1985). Second language learning through immersion: A review of U.S. programs. Review of Educational Research, 55(4), 541-561.
  [Google Scholar]
 8. Graaff, R. de (2013). Taal om te leren: Iedere docent een CLIL-docent. Levende Talen Magazine, 100(7), 7-11.
  [Google Scholar]
 9. Gilzow, D., & Rhodes, N. (2000). Establishing high-quality foreign language programs in elementary schools. In: Perspectives on policy and practice. Northeast and Islands Regional Educational Laboratory at Brown University / LAB december 2020.
  [Google Scholar]
 10. Jenniskens, T., Leest, B., Wolbers, M., Bruggink, M, Dood, C, & Krikhaar, E. (2017). Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs. Monitoringsonderzoek maximaal 15% Engels/Frans/Duits in het basisonderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen/Expertisecentrum Nederlands.
  [Google Scholar]
 11. Jenniskens, T., Leest, B., Wolbers, M., Krikhaar, E., Teunissen, C., Graaff, R. de, Unsworth, S., & Koppens, C. (2018). Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs. Vervolgmeting schooljaar 2016/17. Nijmegen/Utrecht/Maastricht: KBA Nijmegen/ Expertisecentrum Nederlands/Universiteit Utrecht/Radboud Universiteit/Universiteit Maastricht.
  [Google Scholar]
 12. Lasagabaster, D. (2000). Three languages and three linguistic models in the Basque educational system. In J.Cenoz & U.Jessner (Eds.), English in Europe: The acquisition of a third Language (pp. 179-197). Clevedon: Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 13. Lorenzo, F., Casal, S., & Moore, P. (2009). The effects of content and language integrated learning in European education: Key findings from the Andalusian bilingual sections evaluation project. Applied Linguistics, 31(3), 418-442.
  [Google Scholar]
 14. Marsh, D. (2000). Using languages to learn and learning to use languages. D.Marsh – G.Langé. Finland: University of Jyväskylä.
  [Google Scholar]
 15. Moussu, L. (2018). Shortcomings of NESTs and NNESTs. In J.I.Liontas (Ed.), The TESOL encyclopedia of English learning teaching (pp. 1211-1217). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  [Google Scholar]
 16. Muñoz, C. (2006). The effects of age on foreign language learning: The BAF project. In C.Muñoz (Ed.), Age and the rate of foreign language learning (pp. 1-40). Bristol, UK: Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 17. Nederlandse Taalunie (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen: leren, onderwijzen, beoordelen. Den Haag: Nederlandse Taalunie.
  [Google Scholar]
 18. Nuffic (2017). Wat is tweetalig primair onderwijs (tpo)? Geraadpleegd op 3augustus2018, van https://www.nuffic.nl/primair-onderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/tweetalig-primair-onderwijs/wat-is-tweetalig-primair-onderwijs-tpo
  [Google Scholar]
 19. Persson, L. (2012). Engels voor kleuters; Een eerste verkenning naar de vormgeving van vroeg vreemdetalenonderwijs in Nederland. Levende Talen Tijdschrift, 13(2), 25-32.
  [Google Scholar]
 20. Scheerens, J. (1990). School effectiveness research and the development of process indicators of school functioning. School effectiveness and school improvement, 1(1), 61-80.
  [Google Scholar]
 21. Schnabel, P., Dam, G. ten, Douma, T., Eijk, R. van, Tabarki, F., Touw, A. van der, Verweij, J., & Visser, M. (2016). Ons Onderwijs 2032: Eindadvies. Platform Onderwijs2032. Den Haag: Bureau Platform Onderwijs2032.
  [Google Scholar]
 22. Unsworth, S., Bot, K. de, Persson, L., & Prins, L.P.T. (2012). Eindverslag FLiPP November 2012. Opgehaald van https://www.nuffic.nl/publicaties/vind-een-publicatie/eindverslag-flipp-november-2012.pdf, op 28juni2018.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2022.1.003.WOLB
Loading
/content/journals/10.5117/PED2022.1.003.WOLB
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error