Waardenwijs. Een onderzoek naar opvoedingswaarden van humanistische ouders | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 42, Issue 1
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Dit artikel doet verslag van een onderzoek waarin de opvoedingswaarden van ouders die gebruik maken van kinderopvang Humankind in kaart zijn gebracht door middel van een survey-onderzoek en interviews met een aantal ouders. De belangrijkste uitkomst van het survey-onderzoek, uitgevoerd met een vertaalde versie van Schwartz’s Value Survey (N=1518), is dat ouders het meest wensen dat hun kinderen opgroeien tot gelukkige en eerlijke mensen. Vergelijking tussen ouders van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden laat zien dat seculiere ouders conformisme, traditie en zekerheid minder belangrijk vinden dan religieuze ouders. Interviews met humanistische ouders (N=10) laten zien dat ouders hun wens dat hun kinderen gelukkig zijn, invullen als: eigen keuzes maken, genieten van het leven, rekening houden met anderen, veiligheid, gezondheid en verbondenheid. Ouders vinden deze opvoedingswaarden belangrijk vanwege invloeden uit de opvoeding die zij zelf genoten hebben, hun levensoriëntatie, kenmerken van de samenleving, kenmerken van het kind en/of volwassenwording van het kind. Het artikel eindigt met een discussie van de resultaten.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2022.1.004.RUYT
2022-07-01
2024-04-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/42/1/PED2022.1.004.RUYT.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2022.1.004.RUYT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aloni, N. (2007). Enhancing humanity. The philosophical foundations of humanistic education. Dordrecht: Springer.
  [Google Scholar]
 2. Alwin, D. F. (1984). Trends in parental socialization values: Detroit, 1958-1983. The American Journal of Sociology, 90(2), 359-382. doi:10.1086/228083
  [Google Scholar]
 3. Alwin, D. F. (2001). Parental values, beliefs, and behavior: A review and promulga for research into the new century. Advances in Life Course Research, 6, 97-139. doi:10.1016/S1040-2608(01)80008-3
  [Google Scholar]
 4. Baker, W., & Barg, K. (2019). Parental values in the UK. The British Journal of Sociology, 0(0), 1-24. doi: 10.1111/1468-4446.12658
  [Google Scholar]
 5. Berkers, E., & Sieben, I. (2020). The atheistic factor? Explaining the link between atheistic beliefs and child-rearing values in 30 countries in Europe. European Societies, 22(1), 4-25. doi:10.1080/14616696.2018.1511819
  [Google Scholar]
 6. Boeije, H. (2016). Analyseren in kwalitatief onderzoek. denken en doen. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 7. Bolt, L. E. (2000). Sociale erfenissen: Oriëntaties van ouders bij het opvoeden. Proefschrift Universiteit Utrecht. Retrieved from http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/800/full.pdf?sequence=
  [Google Scholar]
 8. Derkx, P. H. J. M. (2009). Humanisme als moderne levensbeschouwing. In Alma, H. & Smaling, A. (Red.), Waarvoor je leeft: Studies naar humanistische bronnen van zin (pp. 43-57). Amsterdam: SWP. Retrieved from https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:repository.uvh.nl:11439%2F274
  [Google Scholar]
 9. De Roos, S.A., Iedema, J. & Miedema, S. (2004), Influence of Maternal Denomination, God Concepts, and Child-Rearing Practices on Young Children’s God Concepts. Journal for the Scientific Study of Religion,(43), 519-535. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2004.00253.x
  [Google Scholar]
 10. De Ruyter, D.J. (2003). The Importance of Ideals in Education. Journal of Philosophy of Education 37(3), 467-482.
  [Google Scholar]
 11. De Ruyter, D.J. (2006). Be ye perfect? Religious ideals in education. Journal of Beliefs and Values, 27(3), 269-280.
  [Google Scholar]
 12. De Ruyter, D.J. (2016). Idealen in opvoeding en onderwijs in: Smeyers, P., Ramaekers, S., van Goor, R. & Vanobbergen, B. (eds.) Inleiding in de pedagogiek: Thema’s en basisbegrippen (pp. 59-70). Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 13. De Winter, M. (2011). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding. Amsterdam: SWP.
  [Google Scholar]
 14. Elster, J. (1981). States that are essentially by-products. Social Science Information, 20 (3), 431-473. doi: 10.1177/053901848102000301
  [Google Scholar]
 15. Grusec, J. E., Goodnow, J. J., & Kuczynski, L. (2000). New directions in analyses of parenting contributions to children’s acquisition of values. Child Development, 71(1), 205. Retrieved from www.jstor.org/stable/1132234
  [Google Scholar]
 16. Hermanns, J. (2015). Een pedagogische lente? In Bekker, J. de Deckere, H., de Jonge, W., Meer, M., van der Poel, L., Schonewille, I., Stakenborg., en Viëtor, H. (Red.), De pedagoog in de spotlights. Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten (pp. 11-37). Amsterdam: SWP.
  [Google Scholar]
 17. Johansson, E., Emilson, A., & Puroila, A. (2018). Values education in early childhood settings. Concepts, Approaches and Practices. Cham, Switzerland: Springer. doi:10.1007/978-3-319-75559-5
  [Google Scholar]
 18. Kohn, M.L. (1959). Social Class and Parental Values. American Journal of Sociology64(4): 337–51.
  [Google Scholar]
 19. Kohn, M.L. (1977). Class and Conformity: A Study in Values. Chicago: Chicago University Press.
  [Google Scholar]
 20. Lenski, G. (1961). The religious factor: A sociological study of religion’s impact on politics, economics, and family life. New York: Doubleday.
  [Google Scholar]
 21. Lindeman, M., & Verkasalo, M. (2005). Measuring values with the short Schwartz’s value survey. Journal of Personality Assessment, 85(2), 170-178. doi:10.1207/s15327752jpa8502_09
  [Google Scholar]
 22. Minkov, M., Dutt, P., Schachner, M., Jandosova, J., Khassenbekov, Y., Morales, O., Mudd, B. (2018). What values and traits do parents teach to their children? New data from 54 countries. Comparative Sociology, 17(2), 221-252. doi:10.1163/15691330-12341456
  [Google Scholar]
 23. Pels, T. (2010). Opvoeden in de multi-etnische stad. Amsterdam/Utrecht: Vrije Universiteit/Verwey-Jonker Instituut (oratie).
  [Google Scholar]
 24. Pels. T., Distelbrink, M., & Postma, L. (2009). Opvoeding in de migratiecontext. Review van onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  [Google Scholar]
 25. Ramaekers, S. (2012). ‘Gewoon opvoeden’ gebeurt door ‘niet-specialisten’. In Haerden, H. (Red.) Nadenken over opvoeding (pp.94-101). Antwerpen: Garant.
  [Google Scholar]
 26. Ramaekers, S. & Suissa, J. (2012) The Claims of Parenting. Reasons, Responsibility and Society. Dordrecht: Springer.
  [Google Scholar]
 27. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68
  [Google Scholar]
 28. Sagiv, L., & Schwartz, S. H. (2000). Value priorities and subjective well-being: Direct relations and congruity effects. European Journal of Social Psychology, 30(2), 177-198. doi:10.1002/(SICI)1099-0992(200003/04)30:2<177::AID-EJSP982>3.0.CO;2-Z
  [Google Scholar]
 29. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65. doi:10.1016/S0065-2601(08)60281-6
  [Google Scholar]
 30. Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M., & Owens, V. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(5), 519-542. doi:10.1177/0022022101032005001
  [Google Scholar]
 31. Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 663-688. doi:10.9707/2307-0919.1116
  [Google Scholar]
 32. Sieben, I. J. P., & Halman, L. C. J. M. (2014). Religion and parental values in a secularized country: Evidence from the Netherlands. Social Compass, 61(1), 121-140. doi:10.1177/0037768613513946
  [Google Scholar]
 33. Tam, K., & Lee, S. (2010). What values do parents want to socialize in their children? The role of perceived normative values. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(2), 175-181. doi:10.1177/0022022109354379
  [Google Scholar]
 34. Van de Koot-Dees, D. (2013). Prille geloofsopvoeding. Een kwalitatief onderzoek naar de rol van geloven in jonge protestants-christelijke gezinnen in Amsterdam. Boekencentrum Academic.
  [Google Scholar]
 35. Vermeer, P. (2011). The impact of parental religiosity on parenting goals and parenting style: A Dutch perspective. Journal of Beliefs & Values, 32(1), 69-84. doi:10.1080/13617672.2011.549311
  [Google Scholar]
 36. Veugelers, W. & Oostdijk, E. (2013). Humanistische levensbeschouwelijke vorming. Levens-beschouwelijke vorming in het Nederlandse openbaar onderwijs, in het bijzonder HVO. Pedagogiek, 33(2), 136-152.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2022.1.004.RUYT
Loading
/content/journals/10.5117/PED2022.1.004.RUYT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error